Книга 32


12.XI.135(1999)
Бургас - Изгрев

ПЪТЯТ КЪМ БЕЗСМЪРТИЕТО


Отпървом Гледай, Виждайки,
и Слушай, Чувайки.
Отпосле Виждай, Гледайки,
и Чувай, Слушайки.
Обърни очите си навътре, Гледайки навън,
И ще видиш онова, което се не види.
Извади онова оттам мигом където е, не местейки го,
И измести го тутакси, търсейки мястото му там,
където му не е мястото.
И постави го там, не поставяйки го.
Не чуваш ли, ще чуеш.
Не виждаш ли, ще прогледнеш.
Не усещаш ли, ще усетиш –
Без да искаш нито да чуеш,
Без да искаш нито да видиш,
Без да искаш нито да ме усетиш,
Без да искаш нито да ме разбереш,
Без да искаш нито да ми устоиш.
Тогава разбран ще бъда,
Обгръщайки ме.
 Пионел

30.IX.135г.18ч.,София

-          Може ли Елма да коментира това стихотворение?

Поради това обяснение на Учителя, текстът на единението, дошло като стихотворение чрез Пионел, бе променен в алено и сложен по средата – б.п.

14,47ч.

- Не коментирам Себе Си, когато идвам в най-сгъстен вид.
 

Рисунките към това осияние са от Борис Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.