Книга 43

 

 

КНИГА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА

СЪДЪРЖАНИЕ[1]:

 

1491  04.07.2014 Кога Посветените боледуват и страдат. Тръби, които свирят вярно, колкото и да са смачкани. Субективността на вкуса..........1492  04.07.2014 Вдигнах един 80 год. човек след инсулт и остана жив......... 1493  04.07.2014 Ако знаеш имейла на Бога, ще му пиша чрез теб.........................................................................................................................12610

1494  04.07.2014 Из книгата на М.Димов „Децата пишат писма до Бога”..... 1495  04.07.2014 Ако някой ден ти напиша такова писмо, трябва да ми отговориш, защото аз ще те сливам с Него.....1496  04.07.2014 Дали Някой ще ти говори директно не знам, но все пак е казал: "Където не съм Аз, съм пак Аз!".........................................................................................................12614

1497  05.07.2014 Господ губи играта..............................................................................12615

1498  05.07.2014 За Й.Камджалов: Като ме видя, че съм тъй развълнувана, посочи небето и каза, че той е само един проводник. Сведения за него. Елма съобщава името му Йероѝл...........................................................................12618

1499  05.07.2014 Докато изпитваме такива чувства и трепети към такива хора и ни излизат сълзи, ние сме живи.......  05.07.2014 Кой помага на Системата и кой живее само за себе си....... 1501  05.07.2014 Миличък ЕЛМА, какво значи "БОЖЕСТВЕНО общуване"?....1502  05.07.2014 Господ често „губи” играта нарочно, за да разтърси жестоките ни и егоистични сърца….1503  05.07.2014 Бог не може да загуби, Той е всесилен, но понякога нарочно се предава, за да се замислим от коя страна на игрището сме.... 1504  05.07.2014 Пък и Елма не е лъжица за всеки.................................................12625

1505 06.07.2014 Божественото не е етаж, а БАЛАНСЬОР на етажите....1506 07.07.2014 Дай Боже всекиму да живее в това възвишено чувство..............................................................................................................12627

1507  07.07.2014 Същностно, естествено и съществено......................................12628

1508  07.07.2014 Информацията в осиянията много ме радва и ми помага на всички нива и полета…1509  08.07.2014 Днес видях най-новото осияние... за да онемея!..... 1510  08.07.2014 Опасения дали СЕС е оригинално осияние или е смесено...1511 08.07.2014. Дъхът ми спря още с първите изречения!.....................................................................................................12640

1512  09.07.2014. Още една регресия........................................................................12642

1513  09.07.2014. Усетих силата на Елма в него. То си е НЕГОВО от първата до последната сричка!....1514  09.07.2014. Изключително съдържателно и разтърсващо послание…..1515 09.07.2014 Много е красиво! И отвсякъде блика безкрайност. Чист труд за чист път....1516  10.07.2014 Заедно сме били и в миналото, заедно ще бъдем и в бъдещето!........1517  10.07.2014 Тази регресия ти ме потопи в пъстроцветен, многолик, вибриращ свят. Вълшебен като космическа приказка, красив и необятен!...............12664

1518 11.07.2014 60 милиарда сродни души!....1519  11.07.2014 Е, ако ти си назад, ние значи едва кретаме на опашката...1520  11.07.2014 Способността да обичаме повече хòра…1521  11.07.2014 Това за регресиите... не мога да спра да плача...............................................................................................12665

1522  11.07.2014 Стихове от сърце за един американец-българофил............12665

1523  12.07.2014 Аз видях този човек в Америка, той обича всички хора......126661524  11.07.2014 Приемам страданията, но коя е по-важната работа? …....126671525  12.07.2014 Интимно щастие, дом, бит, семейство, майчинство. Само че е безкрайно важно с кого ще бъде......12667 1526 13.07.2014 Тялото е дом на душата.......12668 1527  14.07.2014 Инкарнация на духа на Савка Керемедчиева.......12668 1528  14.07.2014 Господи, моля Те, не ме забравяй, обичам Те!..........................................................................12668

1529 15.07.2014 Пет малки акростиха от Търново за американеца Боб............12669 1530  15.07.2014 Народни пари се ползват ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!......12670 1531  15.07.2014 Много лоши ще станат добри..........12670 1532  15.07.2014 Троен венец от АБСОЛЮТНА ИСТИННОСТ.......12671 1533  15.07.2014 Господ Говори Истината, но всъщност никога не е губил "играта"! Губим само ние, когато не превръщаме незабавно импулса в решение, а решението - в действие.....................................................................................................12671

1534  15.07.2014 Спра ли да пиша - почват изцеленията, явленията, реализациите. А наскоро дойде и трето строго предупреждение: "Вече ще има тежки последствия, ако продължавате да общувате от дистанция!"...................12671

1535  15.07.2014 Ако не накърмя Божие създание, ще го накърня........12674 1536  15.07.2014 Толкоз съм простичка и обикновеничка, а ми се иска да заблестя като капчица роса сутрин в тревата!......12674 1537  15.07.2014 Безкрайно ценно и богато писмо! Ти си гений, винаги съм го знаел! Насѝти ми голямо количество валенции!.......12675 1538  15.07.2014 А аз чрез теб винаги, изцяло и неприривно съм на орбита!12675 1539  15.07.2014 Не те ли води винаги Той, Всевишният, към точния човек и точното място?!.........................................................................................12675

1540  16.07.2014 "Баронесса" - изпратено *.pps за любовта на Пушкин и Тютчев към Амалия Крюденер. Стихове от Николай Христозов............ 12575 1541  16.07.2014 Относно "Баронесса": Колко романтично!.....12681 1542  16.07.2014 за "Баронесата": Изящно и вълнуващо преживяване!....12681

1543  20.07.2014  Акростих за Царина и писмо за недоволството..................12682

1544  20.07.2014 Кои са днес сред нас Анна Австрийска, Луи XIII, Луи XIV, Марк Антоний и Клеопатра................................................................................................12684

1545  21.07.2014 Учителят за ползата от астрала............................................12687

1546 21.07.2014  За Луцифер, гордостта и смирението.....................................12690

1547  21.07.2014  Ако не ти се случи Бог, за какво ти са постиженията, твор-чеството, Делото? Луциферична е и нуждата от надмощие над „можещите“, над „тръбите“... Е-е-ех, човещинийки!.......................................................................12696

1548  21.07.2014 Божествените ви имена идват от Аум и Ом.......12699 1549  22.07.2014 Ятак значи не само предан помагач на Пришълците, но и той сам е от тяхното космично Ято........................................................12699

1550  24.07.2014 Защо  се отказах да им превеждам повече Анастасия и да ми дадат                   безплатен хектар за родово имение в Русия... следват с помощта на       Вселената и приятели и ятаци..........................................................................12700

1552  21.07.2014 Христовата кула. Божествен Уайоминг. Сакралната песен на Америка..................................................................................................12703

1553  25.07.2014 Онтология на прошката..............................................................12727

1554  26.07.2014 Химн на Христовия тръст. Транслỳргия и трансмỳзия….12728

1555 27.07.2014 Как се отблагодарява Словото..................................................12735

1556  28.07.2014 Защо дошлите отвисоко ги раняват?.....12735 1557  28.07.2014 Чак се просълзиха очите ми от умиление.............................................12736

1558 28.07.2014 Архитулптура - социално-психологеска архитектура.......12736

1559  28.07.2014 Върховната наслада от метафоричността на Словото..12737 

1560  30.07.2014 Дух и стереотип........12737 1561  30.07.2014 Какво нещо е нуждата от любов!...................................................................................................................12738

1562  31.07.2014 Колко много Любов почувствах от редовете в червено!..12738

1563 31.07.2014 Задължителна субективност при коментарите.....12739 1564  31.07.2014 Още ми тупка сърцето ускорено!.....................................................................................................12740

1565  31.07.2014 Истината за Любовта.................................................................12740

1566  31.07.2014 С благодарност, защото имам Любов в сърцето си!.....127471567  01.08.2014 Какво означава Беинса Дуно......12747 1568  01.08.2014 Чудесата, които стават със смирените........................12748

1569  01.08.2014 На колене пред светая-светих на душата му........................12749

1570  01.08.2014 Граматиката на Бога......12749 1571  01.08.2014 Като се разхождах видях "Елма", изписан с червено............12750 1572  01.08.2014 И ние сме виждали изписан "Елма" с букви по небето..........................................................................................................12750

1573  01.08.2014 Тази всемирна носталгия я има и у нас, затова сме живи..12751

1574  01.08.2014 Писмо до Израел. Карма при наемодателство и наемателство и при пустеещи лични имоти; при неподдържане на перфектен дом; при непоемане на грижа за майка с дете и за липса на приятели .....12752 1575  02.08.2014 От собственичката на къщата. Няма друг освен Него и всичко е в Неговите ръце! Ако не се срещнем повече тук, ще се срещнем Там, защото явно сме от едно духовно семейство, щом в този свят се срещнахме......12756 1576  02.08.2014 Пак от нея. Такъв човек при евреите се смята за истински кабалист. Защото Петър Дънов е такъв. В кабалата се говори за светлина, а Той я нарича още по-красиво - виделина…………….....................................................................................12757

1577  02.08.2014 от Я.Т.: Най-големият подарък е да бъдеш с любимите си хора и да се радваш на живота, който е прекрасен, когато ИМА ЛЮБОВ!....12759 1578  02.08.2014 от Р.В.: ...дето си с него пишa и е осиян.............................................................................................................12760

1579  02.08.2014 Който е приютил лишения; откъс от книга на А.Дончев...12762

1580  02.08.2014 Способността да се поляризираш...........................................12778

1581  03.08.2014 Зa дворецa със щурецa...........12777 1582  03.08.2014 Зa хората под числото 7...................................................................................................12777

1583  07.08.2014  Бог на улицата..............................................................................12779

1584  11.08.2014 Молба от приятелка за мнение за киносценария й..............12788

1585  11.08.2014 Дано има и някой герой-неегоист накрая.................................12788

1586  15.08.2014 Божественото нищо и божественият микроб......................12788

1587  16.08.2014 Името Хипократ. Жан Анри Дюнан – прероден Хипократ...12795

1588  17.08.2014 Как се дава десятък от видни талантливи хора..................12798

1589  17.08.2014 Ето как се живее в изкупената вселена!....127991590  19.08.2014 За„Пшеницата – маскираният убиец” – книга от У.Дейвис12800 1591  20.08.2014 Щом си решила да не правиш повече компромиси.................................................................................................12800

1592  20.08.2014 Грижата за майката – върхът на всяка дейност.................12800

1593  21.08.2014 Писмо до колежка с автобиографични подробности.... 12802 1594  21.08.2014 Още автобиографични подробности...............................12809

1595  21.08.2014 Всеки човек с душа трябва да си има Тайна Градина и Тайна Стаичка ........................................................................................................................12811

1596  22.08.2014 Когато Бог се влива в Бог...12818 1597  22.08.2014 Съществата с душа с Разпознаване и Отклик....12818 1598  22.08.2014 Човешко отношение в не много нежна България.....12819 1599  30.08.2014 Звездни бисери и изворни диамантчета....12819 1600  30.08.2014 "Само бисерът може да разпознае бисер"(Лао Цзе)......12819 1601  30.08.2014 Когато ни гостува Абсолютен Разкош.....12819 1602  08.09.2014 За да рухне икономиката на андроидите.......12819 1603  08.09.2014 Мир, братство, светлина....12819 1604  08.09.2014 Възстановихме приятелството си от Вечността...12819 1605  08.09.2014 Обичам те, братко!......................................................12820

1606  08.09.2014 Господ изсипва картофи от чужда каруца за един гладен..12820

1607  08.09.2014 Безгранична е Божията Любов!.....12820 1608  08.09.2014 Наскоро                     едно пиленце се обади......12820 1609  08.09.2014 Щом сърцата бият с вечна                  любов............................................................................................................12821

1610  08-10.09.2014 Диалог с един приятел.........12821 1611  13.09.2014 Радостта е радиална....................................................................................................12821

1612  17.09.2014 Хората с душа канят себеподобните, приемат истините и по-каните им и виждат положителното във всичко..............................................12822

1613  20-27.09.2014 Пак диалог с приятел …………………………………………...12824

1614  04.10.2014 Душите с беинсанска монада......................................................12825

1615  06.10.2014 Отново диалог с приятел..... 12828 1616  15.10.2014 Всеки човек, роден от Бога, има огромно сърце......12831 1617  15.10.2014 Аз правя каквото си реша....12831 1618  15.10.2014 Вятърът духа накъдето си иска...12832 1619  03.11.2014 Въпрос за „Приказки за цветята”.....12832 1620  05.11.2014 Не се продават, а се подаряват.........................................12832

1621  08.11.2014 Мисъл по мисъл, добринкà по добриника.................................12832

1622  10.11.2014 Внимание! Имаме си Учител и Той е съвършен....... 12833 1623  14.11.2014 С твоето магическо число 64.............................................12834

1624  15.11.2014 За да се родят деца с душа.........................................................12834

1625  15.11.2014 Същества-съпротивления и същества-бушони.................12834

1626  16.11.2014 Какво значи ближен?.....................................................................12839

1627  16.11.2014 Душевни надлези и подлези.........................................................12840

1628  17.11.2014 Незабавни пълни изцеления........................................................12842

1629  22.11.2014 Нещата могат да се опитат лично......12843 1630  22.11.2014 Незаменимостта на родителите........................................................12843

1631 22.11.2014 Издигане на фонтанелата..........................................................12844

1630  25.11.2014 Помагане на майки с монада. Мощта на стотъка.................12861

1631  26.11.2014 Тури, най-после, любовта към Бога на първо място!..........12862

1632  26.11.2014 Сериал за България.....12864 1633  26.11.2014 Хора от улицата.......................................................................................................12864

1634  26.11.2014 Шпионите на „Брата”.....12865 1635  26.11.2014 Зад всеки агент днес има по 10 хиляди  от светлите.........12865 1636  27.11.2014 Сам Бог не знае Истината за Любовта.....12866 1637  27.11.2014 Безразличието към безразличните е от Бога........................................................................12866

1638  27.11.2014 Граматика на Бога и граматика на ада.........128671639  28.11.2014 Янтрѝните в Битието и в Жорж Санд, Нона Йотова и приятеля Янтрѝн........12869 1640  28.11.2014 Думата „аз” в някои етноси.......12869 1641  30.11.2014 Той ми говори за радостта и Цялото, а аз съм тъжна......12870 1642  30.11.2014 Защо имаме това усещане за самота, защо?....12870 1643  30.11.2014 Ах, от таз вода ако не пия, скръб ще ми пълни сърцето!.........................................................................................12870

1644  30.11.2014 Бойната любов на егоизма  – и истинската любов..............12871

1645  30.11.2014 Източните или зап. бълг. говори са меки като руския?...12873 1646  30.11.2014 Аз сравнявам Русия и шопите само по "е-кането.....12873 1647  30.11.2014 Въпроси за янтровселената, алохимите, От и Пралайа………………………………………...............................…………...12874

1648  01.12.2014 Из "ИЗВЪНРЕДНО ПОСЛАНИЕ от Възлюбената Порция"..12874

1649  01.12.2014 Я-то е за силни хора.....12875 1650  01.12.2014 Божествени грешки и адска безпогрешност....12875 1651  02.12.2014 Ако обичаме всички, ако си гостуваме по-често.................................................................................12875

1652  04.12.2014 Един трепет на пробуждане.......................................................12875

1653  04.12.2014 Книгата „Как съсипваме живота си” от Юлия Сияш.........12876

1654  06.12.2014 Търсене на автор за предговор..................................................12876

1655  07.12.2014 Стремеж да служа на Отца повече, отколкото на себе си.12878

1656  06.12.2014 Мръсните думи "Давай наем"....12879 1657  09.12.2014 Огнението при сродни и несродни души...12879 1658  09.12.2014 Бих искала да имам очи.....12879 1659  09.12.2014 Намагнитване на Битието и сливане на вселени...12879 1660  09.12.2014 Цял океан е било това!.....12879 1661  09.12.2014 Зависи само от Бога, от свободната ни воля и пр..................................................................................................................12879

1662  09.12.2014 Танците - само една от 144-те дисциплини на Школата....12880

1663  09.12.2014 Тя ни е дошла на гости от Андромеда...12880 1664  09.12.2014 Водихте ме на Бивака и се оправих напълно...12881 1665  09.12.2014 Дето обич и любов, там и Господ е готов!...12881 1666  09.12.2014 И нека бъдем в мислите с любов и светлина...12881 1667  09.12.2014 Подайте една ръка на приятелство!...12882 1668  09.12.2014 Винаги сърдечна ръка за приятелство с души от Ятото!....12883 1669  09.12.2014 Още много вълшебни мигове....12883 1670  11.12.2014 Да идва, по-скоро да идва!.......12883 1671  11.12.2014 Истината за Любовта.....................................................................................................................12883

1672  11.12.2014 Всичко изглежда толкова красиво и загадъчно!....12884 1673  11.12.2014 Кажи ми коя е Истината за Любовта. Ти знаеш ли я?...12886 1674  12.12.2014 Не я знаят и ангелите и боговете, не я знае и сам Бог………………………………………………………………………………….12886

1675  12.12.2014 Писмо от приятелка с мисли от Учителя за Любовта.......12886

1676  12.12.2014 Херците според Учителя и днес................................................12889

1677  12.12.2014 Изпращам "Тържествената" паневритмия на Ф.Стоицев.12891

1678  12.12.2014 БОГ ли няма да знае? Знае, знае, но..........................12893

1679  13.12.2014 Гносисът е много под Живота и Любовта....12893 1680  14.12.2014 Тази информация е проявена чрез чистия огън.....12896 1681  14.12.2014 Ние с теб сме приятели от един живот в Исландия......................................................................................................12886

 

 УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА........................................................................12897

НОВОТО ЛЕТОБРОЕНЕ...............................................................................................12898

УЧИТЕЛЯТ ВЕЧЕН........................................................................................................12899

 

С БОГА МОЖЕ ДА ВИ СВЪРЖЕ САМО ГОСПОД;

С ГОСПОД МОЖЕ ДА ВИ СВЪРЖЕ САМО УЧИТЕЛЯТ;

С УЧИТЕЛЯ МОЖЕ ДА ВИ СВЪРЖЕ САМО УЧЕНИК...........................................12900

 [1] Със синьо са писмата и бележките на приемащия и евентуалните холизации, с розово – писма от приятелки, с тъмносиньо – писма от приятели, с лилаво – текстове от и за други автори.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.