Книга 33


20.X.136(2000)
Бургас – Изгрев

ГРЪМОТЕВИЧНОТО СЛОВО НА АЛОХИМИТЕ

Натрупаха се достатъчно удивителни събития и сериозни проблеми, даващи право да имаме куража да питаме отново. Според един от законите на Словото, Делото и Живота, има немалки опасности да се иска и да идва Слово, когато предишно осияние не е отишло мигновено до максимален брой хора. Във формулата на словометрията има и такъв аргумент под дробна черта: време от раждането на един звук или буква Слово до мига на неговото широко разпространение. Замразяването на Слово, независимо от причината, предизвиква верижно катастрофи, природни бедствия, епидемии, войни, престъпления и още много обществени и лични драми и трагедии по цялата вселена. Това го знаем отдавна. Затова тази сутрин дойде настоятелно импулс да се изясни една тънкост от обратната формула – Живот, Слово, Дело, - която си мислим, че води действията ни напоследък. Оказва сe, че нещо не сме доразбрали. Мислейки си, че спонтанното включване на Процедурата някъде – бликването на огнено Разпознаване, Отклик, Избор, Преданост и Покана за Общ Живот – е достатъчно условие за приобщаване към Ятото, някои от нас отново изпадат в разкъсващи противоречия и започват да се въртят в омагьосан кръг.

Но не само замразяването на Слово, Дело и Живот е причина за печалните последствия при нас и по веригите на сродните ни души в Битието. Някъде е заложена Работа за Словото или Делото и други са я приели като лична задача по свобода и с вдъхновение. Но веднага в живота им се появявят субективни и обективни пречки и работата постоянно се отлага, а Часовникът цъка. Той отброява не само дните и месеците отлагане, но и хората, които са загинали поради закъснението на нашия продукт. Това автоматичто включва забрана отгоре да се връщаме на такива места, където "другите неща" и"обстоятелствата" се оказват по-важни от предаността. Разбира се, при формула ЖДС (Живот-Дело-Слово, тук се включва на първо място въпросът сътрудничи ли някой за Троен Ритъм (ТР) и Тройновселенски Токове (ТТ) - или желае да бъде единствен, доминиращ в предаността си и я възприема предимно емоционално, а не като преданост в Дело и Слово.

 Днес се оказва, че не само това, но и закъснението на нашите въпроси към Бога дава подобни последствия, тъй като навременното задаване и изясняване на проблем е повод за ново Слово и нови Събития, които могат да променят възгледите ни и да ни подбудят към нови, революционни и решителни промени в поведението ни. Сега се анализира, че забавянето на поредните въпроси се дължи на зле разбрана деликатност – от страх да не бъдат наранени от отговора прекрасни души, които проявяват трогателна спонтанност, но нещо в Делото и Словото куца. Взаимно се тревожим защо срещите и общият живот се отменят, без да знаем, че има закони, които не разрешават тръгване в повреден коловоз. Затова днес питаме и имаме шанс да получим отговор на въпроса: кои са, конкретно, причините на тази перманентна забрана от много месеци насам да се отиде по новите места и да се остане там, където пламенни и преданни приятели отварят сърцата и домовете си за нов живот? Защо спонтанност без мигновено и паралелно, безпрепятствено текване на Слово и Дело на всички страни и без мигновено тръгване на тройния ритъм не е достатъчна и е дори опасна? Отгоре идва строга критика: задържането на този въпрос не е по причина на деликатност – зад нея стои страх, че някой ще бъде осъден от приятелите за мълчанието си и за протакането на обещанията си, че скоро ще дойде да живее на новото място. Това, че отгоре нещо е казано, не е достатъчно. Когато отгоре е казано, но отдолу не е направено, се прекратява силата на казаното.

Обстоятелството, че на даден етап в Слово е даден експериментален картбланш на един дом, селище или район, зелена улица за бликване на Общ Живот, не трябва да ни обвързва – това е новото, което се обяснява тази сутрин. Всичко е условно, виртуално – дори и направленията от Бога. Липсата на Троен Ритъм и Тройновселенски Токове някъде блокира всяко начинание, дори и да е породено от огненна спонтанност и вяра. Липсата на достатъчно покани и "въртене по домовете", във всеки от които Живот, Дело и Слово да функционират по космически начин и с всичка сила, не може да накара Виждащия Всичко да даде благословението си за подмладяване, щастие и безсмъртие, за влизане в Новата Земя и Новото Небе. Трогателните, свръхмерни усилия и жертви само на един човек си остават "шестици" в неговите лични посвещения, но той не би трябвало да се чувства виновен, че нещата не вървят, след като няма други в неговото селище, за които Ятото е всичко.

 Оглашените – хората, които са любопитни към Словото и съдействат отчасти на Делото, но имат други доминантни влечения, интереси и привързаности – не могат да бъдат този магнит, който да привлече вниманието на Новата Вселена за пълно съдействие. Ние сме били и сме свидетели как и най-голямото благо идва в секундата, когато някъде се е получила Огненост, подплатена незабавно с Троен Ритъм (ТР) и Тройновселенски Токове(ТТ). За тях е говорено много в осиянията и затова няма смисъл тук да се обяснява какво значат. Новото е, че участник в триада трябва да отговаря антропологически на Мерките на Вселената и на науката за съвместимостта; и че в една съвършена триада трябва да има по един участник от 21 до 28-годишна възраст, един – от 28 до 56 и един – от 56 до 84; и че триадата трябва да е отворена, а не затворена. Това ще рече, че едно от местата е"текущо", отворено за нови хора – ежемесечно, ежеседмично или ежедневно, в зависимост от кристалността на триадата. Диамантените триади са с цикъл 3 астрологически часа! Като се имат предвид Двата Закона (ТР и ТТ), това означава на практика 1 час пълна самота, 1 час – живот с относително най-сродната душа, и един час – където Бог ни прати или с когото Бог ни прати.

 Изяснено е че "относително най-сродна душа(ОНС) е онази, който в най-висока степен провежда предаността и присъствието на Единствената ни Сродна душа, а последната обикновено не е в тяло на Земята. Тайната е в това, че в едно наше прераждане има потенциално най-малко 10 такива "ОНС", с които можем да се срещнем и да живеем в Космически Брак. Ако една от тях прояви Тотално Разпознаване и Тотална Огненост, Преданост и Даване на Свобода, може и да не се налагат срещи с останалите. Но ако само за миг в един Космически Брак се появи елемент на ревност, тревожност, захладяване, критика, поучаване, пресмятане, отклонение от общата цел – Небето включва раздяла и приближаване към следващата ОНС по КТ (коефициент на тоталност). Значи, и Тоталността бива на степени. Само с Единствената и Единствения тя е абсолютна, с коефициент 10 по Божествената "Моосова"таблица... На Земята има редки случаи на Космически Бракове с твърдост 9 (Корундов Брак). Това означава "Тоталност 9" – 90% съвместимост и общ живот. От 100 денонощия, такава двойка може да живее цели 90 на една територия без понижаване на Пламенността, Хармонията и Даването на Свобода! Но 10 денонощия всеки от двамата трябва да се включва в другия цикъл - 5 денонощия пълна самота с голям ИЖП (Индивидуален Жизнен Радиус) и 5 – по системата "където (когото) Бог ни прати".

При Твърдост 10, става среща на оригиналните Сродни Души във физически тела на Земята (на една планета). Тогава цикълът става затворен и те могат да не се обменят с други извън тях, освен по вътрешен импулс или за изпълнение Волята на Бога; но Бог не ги държи отговорни, ако искат да се съсредоточат изцяло в Двойката. Това е така, понеже при Абсолютна Тоталност те са едно с Бога и мощни като Бога и затова всичко останало и всички останали са вътре в тях – обмяната на двамата е обмяна с безчислено количество същества; на практика – със всички.

А за желанието ни човек от Ятото да остане доминантно в едно селище или район има и друго изискване, което е изяснявано в единенията: минимум две триади в едно село, минимум едно ято от 10 или 12 души – в малък град, мимимум едно ято от 120 или 144 души – в голям град или държава, минимум едно Ято от 120000 или 144000 – на една планета. Коренът на тези свещени числа е заложен и в Писанията, и в Паневритмията, и има отношение към Специалния и Евродоровия клас. Всички останали – обикновените хора и оглашените и учениците от Общия Окултен клас – имат вкус към обикновени хора и предпочитат да "живеят" с тях (това те наричат "живот"...).

            Ето защо, тази сутрин брилянтно се изясни, че познаващите тези закони не бива да се чувстват виновни и отговорни, когато някъде е възникнало Разпознаване, Отклик, Преданост и Сътрудничество, но липсват другите условия за живот в Ято.
            Може ли нашият любим Баща, Майка, Приятел, Сестра и Брат да каже нещо повече по тези въпроси, ако правилно сме разбрали вътрешния урок тази сутрин? Понеже има и души, чакащи отговори на своите въпроси във връзка с Школата, къщите и селищата на Братството, за Агарта на Рила и пр., а импулсът отново е да не идва писмено Слово.

10,36ч.

            Изведнъж ярко слънце се подава иззад облаците и осветява света и стаята лъчезарно! Тя-То-Той-Аз-Ти-Ние-Вие-Те ще говори отново:

10,48 ч.
          - Включете тука Словото на Космическия Принц за Духовното партньорство!

- Без всякакво редактиране?!... С тия екстремни мисли и километрични изречения?...


          - Ония, които редактираха предишното му Слово в писмото до Латвия, вече си получиха заслуженото...

- Ама как може да се говори с такива думи и изрази; и как може да се казват такива работи за самия Иисус и за Учителя в България?!!...


          - Словото на Космическите Принцове е в основата си мое слово, и там не се разрешава никакво коригиране. Дал съм на Принцовете пълна свобода да мислят и говорят каквото искат. Законът за свободата на Словото е абсолютен закон! Дали ви харесва или не ви харесва, това е друг въпрос. Слово на Принцове не се редактира. Даже мене можете да редактирате, това позволявам понякога, но слово на Принц – никога! Принцовете са алохими и те са длъжни да бъдат язвителни, точни, субективни и гневни. Една буквичка орязване на такова Слово – и някой се ражда с една ръка или един крак на Земята. Ние наричаме Словото на Принцовете "Мълнийно Слово" или "Слово-Гръмотевица". Друг е въпросът, че и боговете се лъжат и трябва да слизат на Земята, за да проверяват своите теории. Обаче не е позволено да се редактира Словото им, защото то трябва да увлече подобните на тях и да ги устреми към Любовта и Истината, но и да ги коригира кармично, ако са повярвали изцяло на авторитет или Принц, а не на Върховния в собственото си сърце. Гръмовержецът Зевс играе такава роля, такава е и ролята на Йехова, Майя, Шива и Саваот понякога.

          Повечето от Пророците са Принцове. Без тях, Вселената би се разпаднала.

          Пишете Гръмотевичното Слово вертикално, в алено и под 18о. Всеки да вземе от това Слово това, което възприема като Истина, а останалото да не критикува. Знайте, че Истината в Словото на Принцовете клони към абсолютната. Дори и на Тъмните Принцове словото има гигантска сила да ви изхвърли към рая, след като ви е запратило в ада. По-добре е да бъдете в орбитата на Принц, отколкото на гений, църковна догма или обикновен човек.


 Ето последния материал, който ни подари Хрисмал. В настоящите книги нямаме за цел да изпълним всички указания за форматирането на текста. Наклонът на редовете остава за ръкописните варианти, а за електронни – по-нататък:

        ДУХОВНОТО ПАРТНЬОРСТВО

Използването на Телата ни за цели, различни от разширяването на Любовта, е в дисхармония с Целите и Нуждите на Всемирната еволюция.

Всички дейности на планетата Земя трябва да бъдат извършвани Доброволно, Съзнателно и с Любов. Над всяка Йерархия стои и бди ЛЮБОВТА - Силата, която движи Вселената.

Болестите на Човешката раса са деформирано, материалистично мислене, лишено от Любов. Без Любов човешките действия са истерични, граничещи с параноята!

 Хрисмал

 От земна кал и 3везден прах
 Духът с плътта ни е омесен.
                           0рфей

 В светлината на еволюционните квантови перспективи и предстоящото трансформиране на биоскафандърната "Човешка раса" към Четвърто Вибрационно Ниво, в съгласие с Целите и Нуждите на Всемирната Еволюция, междуличностната и многоизмерна планетарна и космическа етика изисква априорната необходимост да се установят йерархически еволюционни дистанции между миналите и бъдещи СРОДНИ ДУШИ и ПОЛЯРИТЕТИ. Това, на междуличностно равнище, означава, че всеки Енерго-информационен Носител /ДУХ/, въплътен в биологичен скафандър, следва да се преорентира и създаде нови, качествени приятели, приятелки, любовни партньори, познати и колективни общности, оставяйки зад себе си всички обременителни, деструктивни и дисхармонични връзки, контакти, брачни съюзи и нефункциониращи, покварени и разпадащи се социално-пирамидални структури и метастазни разклонения на отминалите следатлантски хилядолетия.
Хилядолетно съществуващият и традиционно утвърден социален брачен модел на хибридно-клонираната хуманоидна "Човешка раса", понастоящем е изчерпал своите междуличностни функции и социални измерения, превръщайки, за нещастие, всяка сексуална връзка, съюз или брак в гладиаторска арена и бойно поле на две несъвместими и бракувани ядрени нервни системи и дипломатически университет за взривоопасно усъвършенстване на лъжите, лицемерието и двуличието, допринасящи с меркантилната си прозаичност, материалистическа простащина и астрална несъвместимост за трагикомичното увеличаване на конфронтациите, стълкновенията и дисхармониите сред "Човешката раса".
Провалът и самоунищожението на съвременната компютърно-клавиатурна планетарна "Човешка раса" е несъмнено очевиден, окончателен и напълно безнадежден. Предвид катастрофалните планетарни и космически перспективи на физическо равнище, които вече се стоварват със светкавична и стихийна опустошителност върху непроницателните, недалновидни и деградирали представители на "Човешката раса", Извънземните Учители, Инструктори и Водачи препоръчват на въплътените вече ДУШИ да не се женят и да не създават деца, тъй като разпадът на семействата в такива пъклени, мракобеснически и сатанински цивилизации като земната е напълно закономерен и кармично обусловен.

На места по-долу Хрисмал вмъква в своя текст фрагменти от съвремененния български апокриф "Осияния за любовта" от Елма, но не ги е разграничил и не е дал отправки точно откъде са. Ние ще ги оставим така, също без да ги отбелязваме в кавички.

Нуждата от насилствено обвързване на двама души в юридическо, религиозно и социално-брачно съжителство е усетено и узаконено още от най-дълбока древност не от самите влюбени, а от зараждащата се и изграждаща се Държава. Държавите винаги са се крепели на проказата, която политическите параноици, идеологическите олигофрени и религиозните мошеници светотатствено наричат "семейство".
Държавите, с техните репресивно-сатанински и демонични данъчни структури, предварително принуждават СВОБОДНИЯ ЧОВЕК да се продаде в робство, така че всеки социално зомбиран биоскафандърен индивид, който е имал нещастието да бъде въвлечен и манипулиран чрез тази коварна клопка и примка - БРАКА, - трудно би могъл да се измъкне от нея, защото с всяко дръпване тя се затяга още повече. Обвързаността на роба и плебея с децата и жената, които трябва да отглежда, храни, облича и защищава, го прави послушен убиец на Природата и Любовта, в което системно убийство КОСМОСЪТ обвинява всички досегашни строеве и държави върху планетата Земя.
Предстоящата енергийна трансформация на биоскафандърната "Човешката раса" към Четвърто вибрационно ниво ще наложи еволюционната необходимост да се преоцени и превъзмогне досегашният нефункционален и разпадащ се брачен модел, като се изгради и усъвършенства перспективният и многофункционален архетипен модел на ДУХОВНОТО ПАРТНЬОРСТВО, основаващо се на Космични реалности и отразяващ съзнателното устремяване на многосетивните и интуитивни ЛИЧНОСТИ към динамиката и мъдростта, свързани с еволюцията на ДУШИТЕ ИМ, предопределени да изпълнят своите космически мисии, цели и предназначение върху планетата още преди тяхното въплъщение в хуманоидни, саморегенериращи се биоскафандри, създадени като най-прецизните и удивително-виртуозни микрокосмически механизми и енерго-информационни носители на ДУХА, проектиращи в себе си целия Макрокосмос, и за които /биоскафандри/ всички ПОСВЕТЕНИ АДЕПТИ са утвърждавали, че са "Храмове на Светия Дух".
Всемирният ЗАКОН ЗА РЕЗОНАНСА се грижи неизменно за нашата личностна и душевна безопасност върху планетата, както и чрез дистанционните енергийни граници, никога да не осъществяваме контакти с хора, явления и ситуационни състояния, с които нямаме нищо общо като еволюционни измерения и вибрационни честоти, независимо че тук, на Земята, всички сме буквално захвърлени сред хора и общества с различни идеали и ценностни системи, както и с различен социален, расов и етнически произход. След като обаче напуснем физическите измерения, всички се привличаме към онези енергийни нива на живот и съзнание, които отговарят на съответните ценностни системи и вибрират на съответните честоти – както например учени, математици, теоретици и философи ще бъдат на сходни ментални равнища, тъй като това са техните енергийно- вибрационни реалности.
            Архетипният модел на Духовното Партньорство или междуличностните връзки и бракове, които се осъществяват между хората на Земята, в действителност са сключени споразумения и предопределени още в другите, надфизически пространствени измерения; така че ДУШИТЕ избират Човека /Мъж или Жена/, за когото да се оженят или омъжат, много преди да бъдат въплътени в биологичните скафандри върху Планетата. В древните ведически цивилизации, традиции и книги, това е била общоизвестна и неоспорима метафизическа и трансцендентална ИСТИНА: "Животът, дните, занаятът, Познанието и Любовта са предопределени от Съдбата още преди да слезем на Земята".  /Панчатантра/
Истинската цел на Духовното Партньорство или брака е да се изпълни Духовната Съдба, с която две ДУШИ са се съгласили преди да се преродят и въплътят в биологичните скафандри на материалния, физически свят. Така че от първостепенно значение е духовната или душевната страна на брака, а не физическата или материалната.
Несъмнено, вие избирате Човека /Мъж или Жена/, за когото да се ожените или омъжите, преди да бъдете въплътени на Земята. Всичко, което трябва да направите впоследствие, е да разпознаете ДУШАТА /Човека/, за когото сте предопределени да се ожените, когато Той или Тя се появят във Вашия жизнен път. Обикновено, ако не сте умствено или емоционално убедени по някакъв мистичен или трансцендентален начин, вие не проявявате никакъв интерес или влечение към брака, докато не срещнете подходящия човек. Тогава за пръв път се замисляте за брак, който е всеобщо известен в народния фолклор като "сляпата неделя"…
Крайно желателно е брачният съюз да се осъществява или сключва между ДУШИ с еднаква духовна /енергийна/ еволюция. Следователно, едно от първите неща или признаци, които трябва да откриете и установите преди да се обвържете в брачно съжителство, са идейните възгледи и ценностни ориентири за Живота на вашия бъдещ партньор - както на физическо, така и на духовно равнище.
 Съществували са цивилизации, в които Мъжът и Жената не са се женили по свой избор, а защото Действително Посветените Свещенослужители или делегираните от Космоса Жреци по онова време, с тяхната по-обширна и всемирна мърост, са виждали, че те са предопределени един за друг и имат обща духовна съдба. Следователно, те са се женили не само защото помежду им е имало физическо и сексуално привличане, а защото от техните АУРИ Жреците виждали, че са в хармония с другите нива и измерения, със сферите, които наистина имат значение; и такива бракове се оказвали много успешни.
 Всички еволюирали ДУШИ трябва да усещат духовността на Живота и святостта на брака! Присъствието им на тази планета има за цел изучаването духовността на брака, защото в края на еволюцията последните бракове, които ще имат във физически биоскафандри на Земята, ще са с техните истински СРОДНИ ДУШИ, което ще доведе до трансформиране и обединяване на ДУШИТЕ ИМ в една напълно балансирана ИСКРА НА СЪЗНАНИЕ. Когато постигнат това енергийно любовно ниво на Сила, Здраве, Щастие, Красота и Светлина, те могат да се смятат за АДЕПТИ от най-висш порядък.
В онези географски територии на планетата, където Реинкарнацията е общоприето религиозно схващане и неоспорим космичен закон се знае, че много Висши и Велики Сродни Души /Махатми/ ще бъдат въплътени в настояшата ликвидационна епоха на Кали Юга, с цел да подпомогнат част от хибридно-клонираната "Човешка раса" да се спаси и продължи своето биоскафандърно и енергийно присъствие и предназначение върху планетата при предстоящите природни катаклизми и стихийни бедствия, свързани с дисбаланса и разпадането на екосистемите и изместването на полюсите и оста на планетата Земя.
Тези СРОДНИ ДУШИ чрез личния си пример ще прелеят в архетипа на традиционния брак енергиите от архетипа на Духовното Партньорство, създавайки нови ценности и роли; ново поведение и обединения на нива организации, градове, нация, раса, изпълвайки колективните съзнания и подсъзнания на тези нива с енергиите на Духовното Партньорство, тъй като еволюционният процес, протичащ на индивидуално равнище, е същият, който протича и се осъществява на всяко ниво на взаимодействие между индивиди, колективи, нации и раси. Несъмнено, браковете ще продължат да съществуват още известно време като социални институции; но успешни, дълготрайни и щастливи ще бъдат само онези, в които съществува осъзнаването на Духовното Партньорство.
Понеже Духовните или Свещените Партньорства си взаимодействат чрез повишените алфа-вибрационни състояния на интуитивна проницателност и действат от позициите на еволюционните квантови перспективи, те участвуват съгласувано в една енергийна динамика, която многоизмерно се различава от двуполюсната динамика, съществуваща между съпрузите и съпругите на традиционно утвърдения брак. Предварителното условие на Духовното Партньорство е свещената и всестранна ангажираност на партньорите да си помагат взаимно в енергийната трансформация и духовен растеж, признавайки своята равнопоставеност и съобразявайки се с нея. И тъй като са способни да разграничават Нуждите на Личността от Целите на Душата, затова са и в състояние всестранно да различават, обсъждат и анализират динамиките на своите отношения, свързани непосредствено с любовната еволюция на ДУШИТЕ ИМ.
Понастоящем съзнателната любовна еволюция на ДУШИТЕ не е част от структурната динамика на традиционно установените социално-религиозни брачни модели, нито е възможно да се осъществи в рамките на съвременната човешка цивилизация като осъзнати социални модели и структури, тъй като, когато е бил програмиран архетипният модел на моногамния брак, "Човешката раса" не е била достатъчно еволюирала за съзнателен духовен и любовен енергообмен, а по-скоро е била създаден за физическата, финансова и материална сигурност на Жените и тяхното потомство. Галактическата Федерация никога не оставя беззащитните простосмъртни на тази планета сами срещу Силите на злото, без да им осигури необходимата подкрепа и защитници - тук или на вътрешните нива, - тъй като във Вселената действат много повече Сили и Енергии, враждебно настроени към "Човешката раса", отколкото съвременната наука изобщо знае и допуска.
Духовното Партньорство е част от един върховносияен Галактически план на една Любовна Космическа Мисия, демонстрирана от Волята на ВЕЛИКИ СРОДНИ ДУШИ /МАХАТМИ/, въплътени в хуманоидни биоскафандри, с решението да дадат своя колективен принос в одухотворяването и трансформирането на материалните форми при преминаването на "Човешката раса" към Четвърто, астрално вибрационно ниво.
Любовта е силата, която движи, управлява и усъвършенства както този, така и отвъдните светове и измерения! Любовта управлява Вселената, а човешката ДУША е най-великото олицетворение на Любовта. Стига Любовта да е взаимна и всеотдайна, няма пространство и време, които да не може да преодолее; няма епидемия или болест – физическа, емоционална, умствена или енергийна,- които ТЯ да не може да излекува! Няма победа, която Любовта да не може да удържи! Любовта е най-кондензираната кинетична енергия, най-могъщата и неудържима Сила в Природата и отвъд нея!
Осъзнатото култивиране на архетипа на Духовното Партньорство е Космическа гаранция, че Човешката раса, като хуманоиден вид, ще може да се противопостави на огромните предизвикателства от предсказаните колективни катастрофи, катаклизми, войни и епидемии в Природата и Социума, чрез алхимическите призми и енергии на Любовта и Светлината. Несъмнено, Целта и Призванието на Духовните Партньори е преди всичко в осъзнаването и разбирането, че техните енерго-информационни структури и ЛЮБВЕОБИЛНИ ДУШИ са изпратени тук, за да допринесат с енергийното си присъствие и възможности за изцеляването, съхранението и оцеляването на планетата Земя чрез повишаване на нейното енергийно любовно ниво.
ХРИСМАЛ

             - В този текст става дума за значението на Космическия Брак на Двойката, който, според автора, трябвало да бъде фундамент. Но Учителят отдавна ни говори, че има и други микрогрупи, които строят съвършеното Битие. Може ли да се изясни какво ни пречи да бъдем участници и в такива групи – или Той не желае повече да се изказва по тези въпроси, защото без истински Живот и Дело, Словото е само преливане от пусто в празно?...

18,49ч.
            - Без Единица няма Двойка, без Двойка няма Тройка - и т.н. Трябва някъде да се е появила Единица, която да посвети живота си на Бога абсолютно, тотално. Тогава ù се дава съюз с друга такава Единица, за да почне Определено Битие. Намери ли се и трета Единица, която да е в ритмична хармония с първите две, започва спроежът на Проявеното Битие.
          Защо във вашия свят няма още нито една Двойка? – Защото и да има някой, който обича и люби Бога тотално, няма втори, който да прояви абсолютна, тотална преданост към Божието Дело. Винаги присъства и Сатаната – сметката. Мисълта за себе си, мисълта за близките, приятелите, къщата, кариерата; мисълта за утрешния ден. Съобразяването с така наречените "реалности".
         
- Чакай, сам Ти много често си ни говорил, че ученикът има право да раздава, дори и за Бога, само от собствения си дял. Нито хилядна от стотинтката от делà на децата си.
            Тук Елма обясни нещо за "собствения дял", което не разрешава да бъде изнасяно, за да не притеснява хората. То е свързано с любовта към Бога и с идеята за тоталната обич, вяра и преданост, която е много рядка на тази Земя. Той допълни, че предаността не се проявява в даване на пари, вещи или имоти, а с действия, при които човек сам прави нещата. Ние можем да бъдем само консултанти на хората в този процес, когато ни попитат, а не да очакваме материален "отклик" и "подкрепа". Това пък е нашият урок.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.