01.12.2018 г. 16,36 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Знайте, че в света има много повече живи същества, отколкото вие подозирате. Не сте сами! Не мислете, че когато седите сами, няма кой да ви наблюдава и да следи постъпките ви.”

(1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:227)

 

НЕ Е ВЪПРОСЪТ ЗА ТОВА, ЧЕ НИ ВИЖДАТ – това няма как да ни притесни, както не се притеснява кравата, която извършва нуждите си пред очите на всички и би го направила и на масата ни докато ядем, ако я качим там. Въпросът е в това, че опушваме Съществата! Не само с цигарите си, но и с еманациите на това, което пием и с което се храним; с мислите, чувствата и думите си. Точно затова те бягат от нас панически, колкото и да искат да ни помогнат – и няма кой да разреши проблемите ни. Не разбираме защо бягат от нас и много хора, за които смрадта ни е непоносима, ако ще и да се къпем и одорираме по сто пъти на ден. Само децата и близките ни са неизбежната жертва, понеже няма как да избягат и от радиоактивния полоний на тютюнджията, даже и когато е спрял да пуши от месеци. А някои се гърчат от болки и се задавят и в друг град, и от хиляди километри в чужбина, когато близкият им или някой любим приятел запали цигара, когато глътне алкохол, когато помисли нещо лошо. Затова, именно, е безкрайно важно кого пускаме в сърцето си, понеже то е мимоза, безкрайно чувствителна към тези, на които е позволила да я докоснат или които са я докоснали.

 

 

01.12.2018 г. 14,43 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Знания, знания, днес толкова знания са ви дадени! Върху това, което съм казал, вие не сте се спрели да помислите малко - да разберете поне една стотна част от всички дадени формули. Вие казвате: „Това нещо го разбираме…” - Да, но не го прилагате!”

 

(1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:227)

 

 

01.12.2018 г. 13,55 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Вървя по пътя, минава някой покрай мен, иска да му вдигна торбата – казвам: „Не може, бързам!...” Някой паднал на пътя – ще се спреш и ще му помогнеш! Във всеки даден момент ще се спреш и ще употребиш закона на любовта. Отидеш в някоя къща, твоята сестра е натъжена, запитва те: „Не можеш ли да ми помогнеш?” – „Е, Господ да ти помогне…” - Не, спри се, помогни на сестра си!” (1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:227)

 

 

01.12.2018 г. 13,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „.Когато Господ иска да застави някои да Го слушат, дава им неприятности, болести, глад. А когато Го разбират, Той им говори разумно.”

(1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:226)

 

 

01.12.2018 г. 00,05 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Събирайте се по закона на свободата, обменяйте мисли и не се прекъсвайте. Вие не сте още научили това изкуство да отстъпвате мястото на друг да говори. Онзи, който не се е научил да слуша, да се напъне и да се научи да слуша!” (1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:224)

 

В ЕДНИ СПОМЕНИ СЕ РАЗКАЗВА как в продължение на 30 години, при стотици срещи, ние дадохме възможност на един Човек да говори само няколко пъти. Той мълчеше по 15-20 минути, в очакване да млъкнем, да не се се оливаме от говорене, да не се прекъсваме като всички българи и да дадем думата на друг.  Даже по телевизията водещите не могат да озаптят българите за да не говорят едновременно и да не се надвикват. Затова пък, когато случайно млъквахме и Човекът проговаряше, думите му имаха сила да се осъществяват десетки години.

 

 

01.12.2018 г. 23,17 ч.

 

ОЩЕ ВЕДНЪЖ – КАКВО ГОВОРЯТ БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ ЗА РАДОСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ПОЛЕ И ЗА СВЕТА, за разлика от луциферическите.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Радостта често слиза към физическия живот. Радостта, изразена на физическото поле, е радост на ДУШАТА.” (1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:227)

УЧИТЕЛЯТ ДОСТАТЪЧНО МНОГО НИ Е ПРЕДУПРЕЖДАВАЛ ЗА ОПАСНОСТИТЕ ОТ СВЕТА, НО ПОНЕЖЕ УЧЕНИЕТО МУ Е БОЖЕСТВЕНО, ГОВОРИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА НЕГО:

„Светът е едно от най-великите учреждения, което великите хора помнят. Светът е едно от най-великите учреждения, което разумните хора помнят. По-велико учреждение от него няма във видимия, в материалния свят.”( 13 януари 1935, „Здравото Учение”)

„Понеже човек е направен по образ и подобие Божие, светът е създаден за Бога. Човек е създаден по образ и подобие, значи Бог създаде света за Себе си”. ( 27.VI.1937, „Възлюбете Господа!”)

„Сеятелят на доброто семе е Син Человечески. Нивата е СВЕТЪТ. Добрите семена са Синовете на Царството.” (4 август 1932, „С пртчи”)

„Светът е толкова широк! В него има вложени за всички ТОЛКОВА блага! Вие можете да бъдете щастливи, но още не сте живели, не сте живели. /…/ Не е „онзи свят“ за живеене, светът е ТУК, ЕДИН е светът! Ние сме в Божия свят, в рая, а сме болни, но като оздравеете, ще видите, че светът е един. Онези искат да ни заблудят, като казват: „Ама ние не сме го виждали Божия свят“. „В това се прослави Отец ми, да принасяте тоя плод на Любовта.“ Тъй, в това се изявява Божията Любов - да принасяме тия плодове. Аз искам да принасяме този плод и трябва да започнем тази работа СМЕЛО И РЕШИТЕЛНО. И ако вие започнете с Любовта, нито косъм няма да падне от главата ви! Бъдете уверени, през този огън ще минете, през вода ще минете, но неуязвими ще бъдете, няма да пострадате.”( 21 май 1922, „Много плод”)

„Светът има няколко института, които са божествени. Например - бащата и майката, домът. Те са първите институти на земята: по-благородно и по-светло учреждение от дома няма, и по-високо от званието „баща и майка” пак няма!”( 7 декември 1914, „Учителите”)

„Светът е това, в което всичко се ПРОЯВЯВА.”(1942-1943, „Светът на Великите Души. Словото на планината”, „Ценни мисли за човека”)

„Светът е една хубава трапеза. Животът за мене е една хубава трапеза, животът за мене е една съблазнителна трапеза.” (5 януари 1940, „Идеален и реален живот”)

„Ако светът няма отношение към тебе, запитай се тогава какво е твоето отношение към самия тебе. Ако мислиш, че си от умните, запитай се защо се безпокоиш. Ако мислиш, че си от безстрашните, запитай се защо сърцето ти трепери.”( 21 август 1932, „На живите”)

„Жената е основа в света. Светът не може да съществува без жени. Ако можеше светът без жени, Господ не би ги създал.”( 8 юни 1919, „Гърбавата жена”)

„Светът е създаден за човека, небето е създадено за ангелите.”( 18 януари 1942, „Да се не смущава сърцето ви”)

„Светът е създаден за живите хора, за умните, за свободните хора. ”( 29 май, 1938, „Всичко е възможно”)

„Светът е най-великото училище, на което хората са ученици.”( 19февруари 1939, „Да бъдеш обичан”)

„Някои от вас искат да живеят сами, да ви не смущавал светът… - Живели ли сте сами, да знаете какво нещо е самотия? Вие не сте опитали още самотията. Самотията, то е един затвор, един замък – като те турят вътре, никой няма да те смущава… Никаква светлина няма да има в тази самотия! Ти искаш да бъдеш сам, но то не е истинската самота. Тя е живеене с Бога, тя е живеене с всички хора. Аз разбирам самотата да живееш с всички хора, а тъй, както вие разбирате, то е най-голямото нещастие, на което може да се подложите. С никого да не живееш, то е най-голямото нещастие! Не смесвайте уединението и със самотията. Човек сам не може да бъде. В този смисъл, както вие разбирате, няма растеж. И сам с Бога да останеш, трябва да вършиш Неговата Воля. Избягвайте хората, които живеят сами!” (20.IX.1936 , „За слава Божия”)

 

ПОСЛЕДНИЯТ СЪВЕТ НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА СЕ ДОПЪЛНИ С ПРОТИВОПОЛОЖНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ на Учителя: че човек трябва да си има и убежище, където да може да остава абсолютно сам. Това важи с особена сила за ученика от Специалния клас и по-горните, ако няма деца или вече ги е отгледал. Обаче динамиката на душевното и физическото здраве и вечната младост изисква от живеещия сам на всяка цена да гостува и да му гостуват в една трета или една четвърт от всеки времеви цикъл, даже и с откъсване от децата. Може и по-кратко, но в никой случай по-малко от едно денонощие в седмицата. Има аурни обмени, етерни близости, животоспасителни дори за адептите и Учителите, които нямат интимни контакти. Така е живеел и Исус; Учителят периодично е бил в една стая с други, особено по планините.

 

 

02.12.2018 г. 21,47 ч.

 

КАКВО ПРЕПОРЪЧВА БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „За в бъдеще человек трябва да има една стаичка за размишление, ГДЕТО ДА ВЛИЗА ТОЙ, ЖЕНА МУ - и всички въпроси лесно ще се разрешават. Человеческата мисъл има чудно влияние – за нея няма прегради!” (1920.05.15и.Разговор.АВИ.ВСЕ1995:93)

ПОДАРЪКЪТ МУ ЗА ЗЛАТНАТА СВАТБА…

 

 

02.12.2018 г. 20,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Човек трябва да бъде всякога млад по сърце, стар по ум, а не обратно. /…/ Когато човек остарее по сърце, той е вече умрял, затова Христос казва да станете като децата.”

 

(1920.05.15и.раз.АВИ.ВСЕ1995:92)

 

02.12.2018 г. 20,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „В новата култура хората ще бъдат много подвижни, тялото ще бъде развито; и умът – също.” (1920.05.15и.раз.АВИ.ВСЕ1995:92)

 

СЛЪНЧЕВИЯТ АЛЕКСАНДЪР ДЕЙНЕКА е видял хората на бъдещето.

 

 

02.12.2018 г. 19,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „В новата култура няма да има като сегашните градове. Къщите ще бъдат едноетажни, с големи градини отпред.”

 

(1920.05.15и.раз.АВИ.ВСЕ1995:92)

 

 

02.12.2018 г. 11,26 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Понякога те изоставят, за да се развиваш. Когато някой се усеща изоставен, в някои случаи той се ожесточава, озлобява, става по-лош, а в други случаи отива към Бога. Последното е добро, затова трябва да оставаме по-често сами.”

 

(1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:232)

 

02.12.2018 г. 10,55 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Работете с любов! Работете с ТАЗИ любов, за която Толстой говори: да бъдеш готов да напуснеш всичко, да си готов да слугуваш на всички, без да очакваш да ти платят. ТОВА е любов – да се облечеш във всичко и да слугуваш на всички! В любовта ще бъдеш свободен - даром ще работиш, няма да се считаш длъжен, няма да си отговорен. Ще вършиш ДОБРОВОЛНО това, което любовта изисква. Тази любов изисква и царят, и слугата да се откажат от своето, да станат слуги. Тази любов казва: „Аз не признавам господари!” (1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:231)

http://toyonus.com/01Bulgarian/10.Audioteka%20%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/AP4.04-Lev%20Tolstoi%20-%20Ot%20kakvo%20jiveyat%20horata.mp3

 

https://www.facebook.com/…/%D1%87%D0%B5%D0…/keywords_search… 

 

 

02.12.2018 г. 10,07 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Стремете се към повече свобода, да нямате ограничения. Многото правила водят към крайност, но гледайте да престанете със самоосъжданията, да ги избягвате. Религиозните форми, осъждането, морализирането спъват много. Аз схващам въпроса така: не съм длъжен да ви морализирам - вие сте цветя, които трябва САМИ да се поливат и наглеждат, те САМИ ще израснат.” (1920.05.10и.Работете с любов.ВЕМ.ББ2006:230) 

 

02.12.2018 г. 22,48 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако хората живеят по Божиите закони, няма да теглят, а ще се радват и веселят. Като дойде Новата Култура, ще ги извади от подземията.” (1920.05.15и.Разговор.АВИ.ВСЕ1995:93)

 

 

03.12.2018 г. 21,49 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Който прави добро в материално отношение, заслужава да го бият!”(1920.06.25и.На вечеря с Учителя.АВИ.ВСЕ1995:96)

 

РАЗБИРА СЕ, В СЛОВОТО ИМА И ИЗКАЗВАНИЯ, ОБРАТНИ НА ТОВА ТВЪРДЕНИЕ – особено когато става дума за растения, животни, деца, страдащи, болни, възрастни и пр. Обаче общо то е напълно вярно, като се има предвид, че правенето на материално добро без душевна и духовна еволюция на тия, на които искаме да помогнем, може да е най-голямото зло за тях и за нас. Можем да им спрем развитието, а ние напразно да си губим средствата, силите и времето. Всъщност, и за домашните любимци - котки, кучета и пр., - въпреки голямата душевна полза и за двете страни и здравната в много случаи, представите ни за добро често са преплетени с непоправими вреди за психиката и еволюцията им. В отделни случаи - и за нас. Често става преплитане на астралните двойници с фатални последици. А за Посветените е немислимо да са с животно вкъщи и даже в двора, понеже то създава астрален похлупак, който в повечето случаи е непробиваем и затова нощем не може да се излезе по-високо от астрала.

 

 

03.12.2018 г. 18,29 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Добро ТАКА трябва да се прави: „Каквото прави дясната ръка, лявата да не знае“. А то значи, като правим някому добро, той да не знае, че ти му правиш добро - и тогава на старини няма на доброто да ти отвръщат със зло.” (1920.06.25и.На вечеря с Учителя.АВИ.ВСЕ1995:96)

 

 

03.12.2018 г. 13,54 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Когато човек се посвети, в него обитават вече духове от невидимия свят, и като живее, той трябва да се съобразява с порядките на невидимия свят, иначе ще бъде напуснат от тия духове.”

(1920.06.23и.Три процеса.АВИ.ВСЕ1995:94)

 

ЗНАЕМ, ЧЕ В ПОВЕЧЕТО ДЕЦА ОБИТАВАТ АНГЕЛИ, КАКТО И В МНОГО МЛАДИ ХОРА. Когато започнат да подражават на възрастните в този развален свят, ангелите си отиват и хората постепенно погрозняват или стават обикновени - не са така добри, невинни, любвеобилни и непосредствени като децата.

 

 

03.12.2018 г. 12,51 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „С пеенето изчезват всички мрачни мисли. Когато птиците престанат да пеят, трябва да се очаква катастрофа, ще стане нещо ненормално. Пеенето в света е признак на хармония. Така е било във Велико Търново през 1913 г., по време на земетресението. И птичките пеели, петлите пеели, кучетата лаели, магаретата ревели – това са признаци, че градът няма да потъне, както някои са казвали, а ще оцелее. В който ден пеят, нещастия не стават. В къщи, в които пеят, дяволът не влиза; в кръчми, в които хората пият и пеят, зло не мислят – влез; но ако пият, без да пеят – зло мислят. Пеенето е чувство, необходимост. Бог го е вложил в хората, и те трябва да се подчиняват на него.” (1920.06.23и.Три процеса.АВИ.ВСЕ1995:94)

 

 

03.12.2018 г. 09,27 ч.

 

Тази благословена сутрин Jana от Минесота ми изпрати една молитва, в която най-трогателното изречение е следното:

"Но има само Един в света, Който отговаря на вопъла на грешника!"

 

А друга Приятелка съобщи, че през този месец декември 2018 г. се случва нещо уникално, което се повтаря само веднъж на 823 години: 5 понеделника, 5 съботи и 5 недели. Значи - шанс за Гнездене с Истинското ни Семейство, шанс за Самоопределение към Единствения и Истински Бог и Учител и Истинските Приятели; шанс за Изобилен и Пълен Живот с благост и благодат - и със всичка сила!

 

 

03.12.2018 г. 22,46 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „/Много хора, макар и добри/, са убити във войната, защото в миналото, когато Христос ги е попитал дали са готови да умрат, проповядвайки Неговото учение, те са отказали, отрекли са се – един бил купил нива, друг волове, /трети се женел/ - и т.н. Днес Христос ги среща в астралния мир и пита: „Готови ли сте сега да умрете за Моето учение?“ – „Да!” - отговарят те.”(1920.06.25и.На вечеря с Учителя.АВИ. ВСЕ1995:96)

 

ОТ НАС СЕ ИСКАТ ХИЛЯДИ ПЪТИ ПО-МАЛКИ И ПО-ЛЕСНИ ЖЕРТВИ, но ние трудно даваме и тях. Смъртта за Свободата, Истината, Словото и Делото е изпит за хората от Шесто Посвещение нагоре. Тя не е избор на обикновените хора от петте по-долни степени. Някога момите са скачали в пропастта и момците са хващали балкана, а днес си омърсяват кръвта и стават консуматори на лъскави боклуци, еничари и предатели доброволно. Познаваме родители и деца в чужбина, които нямат никакво отношение към свещения роден език и мисията на една свещена кръв. За нея някои са държали и спечелили изпит преди раждането си на Земята измежду милиони души и ангели, копнеещи с милиарди години да се родят в свещена страна. Има територии на Земята, единствени по мощта си да образуват Диамантената Струна на Аза и новата космична енергия около нея - Вихрун. Отделни Посветени на изток и на запад знаят това и дават всичко, за да се заселят в такава страна или спестяват с години, за да дойдат за няколко дни.

 

 

04.12.2018 г. 20,12 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Левият път е пътят на инволюцията. Десният път е пътят на еволюцията. Широкият път е пътят на кармата. Спасението е път на еволюцията.”

 (1920.06.27и.Закон за изменение.АВИ.ВСЕ1995:104

 

04.12.2018 г. 13,13 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Шестата раса е раса на Братството. За нея може да се говори само на учениците, а не и на оглашените.”

”(1920.06.25и.На вечеря с Учителя.АВИ.ВСЕ1995:98)

 

СЕГА, ДА СИ ПРАВИМ СМЕТКА УЧЕНИЦИ ЛИ СА УМНИЦИТЕ И ФЕНОВЕТЕ ИМ - ИЛИ ОГЛАШЕНИ. Дали участват активно в братския живот, имат ли братски мисли, чувства и постъпки? Може да вярват в някой егрегорен „Бог”, в егрегорен „Учител”, егрегорни учения. Нощем летят в егрегорни вселени, не възлизат в Школата. Бог Кришна казва на любимия си ученик Арджуна, че след смъртта си всички, които са вярвали в някой авторитет, отиват при него, а само разпозналите Бога на небето и на земята се възвръщат завинаги в Него.

 

 

04.12.2018 г. 09,13 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Сега е времето, когато хората ще се обръщат от стари материалисти в добри хора. Ще се върне от пътя си човек, за да поиска извинение от другаря си, когото е обидил.”(1920.06. 25и.На вечеря с Учителя.АВИ.ВСЕ1995:97)

КОЙТО НЕ ИСКА ИЛИ НЕ ДАВА ПРОШКА, предвижда му се страшна съдба. Казано е „Прощавайте 70 пъти по 7”, а Учителят добавя „НА ДЕН”.

 

В някои преводи на евангелието е 77 пъти по 7. И в двата случая става дума за Сатурн. Той управлява характера, но и прошката, служенето, поклона, навеждането, обходата.

 

 

04.12.2018 г. 22,29 ч.

 

„НЕБЕТО КАТО ОТ КОПРИНА”

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „От 25 години небето в България почва да става лазурно. То е резултат от добрите мисли, които се пращат в България от духовния свят, а с това става и климатическо изменение. Това се забелязва от много чужди хора, които са идвали в България. А от това някои хора ги обхваща отчаяние. Те не могат да понасят тая светлина. Това за тях е „непоносима светлина.”(

1920.06.27и.Закон за изменение. АВИ.ВСЕ1995:105)

 

ДАЛИ ИМА АСТРОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА ТОВА, могат да проверят добрите астролози. Трябва да се разгледат позициите на Уран и да се види дали епохата на Водолея не влиза тогава в орбис. Трябва да се проучи кое е най-важното духовно събитие в живота на Учителя през 1895 г., ако тази лазурна светлина се е появила над България точно 25 години преди това съобщение в беседата Му, но всяко голямо явление има и орбис. В този смисъл, намираме основание и във факта, че през 1896 г. излиза първото Слово на Учителя „Наука и възпитание”, а през 1897 в него влиза великият Духъ Беинса Дуно. Над всяка страна на Словото има и някакъв „златен облак” в друго измерение, докато Миров Учител работи в нея. Това сведение за появата на лазурната светлина съвпада по време и с твърденията на теософите, че някъде около този момент ясновидците по цялата Земя виждат в съзерцание как Майтрея става от лотос след много векове и започва да ходи. Епохата на Рибите е приключила. Оттогава лотосовата поза няма предимство в езотеричния път, както и обърнатите азани и някои опасни йогически дихателни упражнения. Кундалини остава в миналото, и на територията на България започва да се образува космическата енергия „вихрун”, въртяща се около кристалната струна на Аза.

 

 

05.12.2018 г. 21,56 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Който възприеме, ще расте, който не – остава за други еволюции. Затова в духовния свят бързат да вземат всичките; които не влязат, ще паднат надолу. От 13-ата сфера има и други сфери още по-надолу, но няма да остане никой незасегнат от еволюционните процеси.” (1920.06.27и.Закон за изменение. АВИ.ВСЕ 1995:105) 

 

 

05.12.2018 г. 22,10 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ:„Боледуванията са благословение! Человек трябва да боледува в годината поне един път: да полегне една седмица на кревата, да се съвземе и пр. Сега животът е интензивен – в една година се преминава онова, което трябва да се премине в сто години.” (1920.06.27и.Закон за изменение. АВИ.ВСЕ1995:105)

 

ОТ ТОВА СЛЕДВА, ЧЕ ПРИКОВАНИТЕ С ДЕСЕТИЛЕТИЯ ИЛИ СТРАДАЩИТЕ ЦЯЛ ЖИВОТ имат грамаден шанс: те си постилат вечна младост и щастие за хиляди години напред! 

 

06.12.2018 г. 13,51 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Милосърдие е /човек/ ДА ПОЖЕРТВА ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ ЗА ХРИСТА, а не да раздадеш имота си на хората и те помежду си да го изпият и изядат. Милостта е да дадеш имота си като семе за плод - и да го оползотворят.” (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:100)

ЯСНОВИДЦИТЕ ОПИСВАТ КАКВО СТАВА С ДУШАТА НА ДАРИТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯ ИЛИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ, в зависимост от това кой как живее в имотите му. Това не значи да обезнаследяваме децата си, както и ще да живеят, но трябва да ожънем плодовете на възпитанието си, ако не сме успели да ги насочим в чистия път. Описват и какво става в другия свят с тези, които са си подарили имотите на съмнителни организации, които оперират с тях нечистоплътно - не пускат там безплатно чисти хора, чисти самотни бременни, кърмещи, майки и не им подсигуряват пожизнено безплатна храна, транспорт и образование.

ОСВЕН ТОВА, ако някой знае какво значи ДА ПОЖЕРТВА ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ ЗА ХРИСТА и го направи, той няма защо повече да се преражда и да се мъчи тука – ще идва, само за да помага, ако иска. Калугерите, брахмачарите и други някои си представят, че живеят именно така, но ако Бог ги помоли да направят нещо, противно на каноните и фантазиите им, те Му отказват.

 

ОСВЕН ТОВА, КАКВО ЗНАЧИ ДА ОТДАДЕШ ИМОТА СИ „КАТО СЕМЕ ЗА ПЛОД”? Кой разбира това? Кой е единственият имот на човека, даден му временно от Бога - и този плод хората с душа да го ОПОЛЗОТВОРЯТ? Не е ли това синоним на една от най-могъщите формули в цялата вселена: „Христос е човекът на изявената, проявената и ОСЪЩЕСТВЕНА Божия Любов”? ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО само обща реализация ли е – или преди всичко раждане на СЪЩЕСТВА? Именно в този процес родените от Бога стават най-плътно едно с Него и действат ЗАЕДНО С НЕГО И С ОЩЕ БЕЗБРОЙ СЪЩЕСТВА, родени от Него, понеже само Той е Създател. В цялото божествено Битие няма по-чист, по-свят и по-целомъдрен акт от този! Неродените от Бога имат друго мнение за него. Но са прави, когато става дума за размножаване на НЕРОДЕНИ от Бога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2018 г. 19,56 ч.

 

НАЙ ВЕЛИКАТА ТИТЛА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ти какъв си?“ – Казвам: НИКАКЪВ. А то значи да изпълниш волята Божия на земята.” (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:101)

Друг път казва: „И аз се мотая тука между краката на умните, дано излезе нещо и от мене…”; Или: „През цялата вечност аз не съм проявил нито един акт на Любовта, нито един акт на Доброто. – Защо? – Защото не съм аз, а БОГ.”

 

 

07.12.2018 г. 17,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Християнинът трябва да върви със закона за самопожертването. Християнството не е за светски деца галени, които искат да ядат и пият, но е за големи „деца”, които искат да работят за Баща си. САМОПОЖЕРТВАНЕ ЗНАЧИ ДА ПОВДИГНЕШ ЖИВОТА СИ. Христос казва: „Който изгуби живота си за Мене, ще го намери; и който го запазва, ще го изгуби.“/…/ Законът за самопожертването не разбира да загубим душата си, а да почерпим СИЛА. /…/ САМОПОЖЕРТВАНЕ Е ДА ДАДЕШ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ; или, най-малкото, да направиш услуга. Росните капки не се ли саможертват? Те падат като дъжд, роса. Человек я използва - и нейните сили влизат в человека. Пътят за Царството Божие е ОТДОЛУ. Откъм ЗЕМЯТА стават самопожертванията – ОТДОЛУ-НАГОРЕ се отива в Царството Божие. Корените на Христа са долу и Христос казва: „Който не слиза при Моите корени, няма дял с Мене.“ Сега хората се отказват от болни души, сиромаси и пр., а това значи, че бягат от Христа; и ЗАТОВА са страданията на человеците - че не си помагат. Не говоря само за ФИЗИЧЕСКИ болните и страдащите.” (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:100-101)

 

 

https://www.facebook.com/otnebeto/videos/1692358300793729/UzpfSTEwMDAwNzM5ODEwNTQ5NDoyMjczMDY1MjE2MjgzMzkz/?epa=SEARCH_BOX

 

 07.12.2018 г . 16,43 ч.

 

И тук има входове към Агарта, стига да сме поне една седмица в Белоградчик с когото трябва. В Благария входовете надолу и трамплините към звездите са повече, отколкото всички в целия свят, взети заедно. Затова един Българин и Небългарин е казал, че е дошъл тука заради планините ни.

 

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2273434756246439/

 

08.12.2018 г. 06,50 ч.

 

Могат да обичат всички. Понеже ангелите са си още в тях.

 

 

 

10.12.2018 г. 20,22 ч.

 

ЯВНИЯТ, ЯВНОТО И ИЗЯВЕНОТО

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Христос не е отвлечено същество. Той е Същество, което влиза с всякого във връзка и всякой человек ще влезе с Него във връзка С УМА И СЪРЦЕТО СИ. Казва Христос: „Ще живея във вас; и още тия – Любовта и Мъдростта – ще живеят във вас“. И ще се изяви кой? – ИСТИНАТА. Тя е ИЗЯВЕНАТА Божествена Любов. Да познаем Христос, значи да се запознаем с Неговото учение, да го изучаваме, А ТО Е ДА СМЕ СВОБОДНИ. (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:101-102)

„На кой Бог?“ – ще запитате. – На Онзи, Който е ИЗЯВЕН на човечеството.”( 4 февруари 1917, „Блажените”)

„Божиитѣ работи сѫ всѣкога явни. Когато Богъ направи небето, скри ли Той работитѣ си? – Не, изяви ги!”

(26 август 19251, „Наряд и упътвания)

„Любовта забулва само лошите, кривите, отрицателните неща. Любовта вижда само красивите, великите и възвишените неща. Тя живее в реалността на нещата. Реални неща са само вечните, а преходните са нереални. Когато мъглата се вдигне, Любовта се скрива, а проявите ѝ стават явни. Ако искате да се разкрие Любовта пред вас, тя става видима, а проявите ѝ се скриват. Значи вие не можете да виждате едновременно и Любовта, и проявите ѝ. Ако виждаш проявите на Любовта, нея няма да виждаш; ако виждаш Любовта, проявите ѝ няма да виждаш. Днес всички религии поддържат идеята, че хората трябва да се обичат. За да се обичат, те трябва да си отдават едни на други правото, което им е дадено. Отдавайте правото на всеки човек, което Бог му е определил, и го подкрепвайте в неговите стремежи. Всички хора, всички народи трябва да спазват правата си, които природата им е дала.Любовта е начало на нещата. Докато обича, човек вижда ясно.”(15 август 1940, „Магическата сила на Любовта”)

„И тъй, остават две неща, явни в света: любов към ближния – тя е относителната реалност. Любов към Бога – тя е абсолютната реалност.”(9 септември 1923 , „Двата метода на природата”)

„Думата „наяве“ е свещена дума. Който разбира, ще види, че тя е мощното, силното, видимото, реалното. Думата „наяве“ подразбира, че нещата са оформени - те не са тайна, всичко е явно. И от това, което е наяве, ти ще знаеш какво да правиш. Онова, което ни спъва в света, е туй, което не е наяве.”(15.IV.1934, „Наяве”)

„Каква любов е тази, която измъчва хората? - Те се мъчат, защото се съмняват в любовта. Те се питат, дали Бог ги обича, или не. Няма защо да се съмнявате. Има един признак, по който познавате хората на Любовта. Те разнасят особен аромат. От тях се отделя особено ухание, особен нектар, който с години не можете да забравите. Достатъчно е един път да усетите това ухание, за да пожелаете и втори път да го помиришете. Ще кажете, че за Любовта не се говори. Съгласен съм с това. Обаче трябва да знаете, че Любовта започва в тайно, а свършва в явно. Тя прилича на онези малки искри, които никой не вижда. Като се разгорят, всичко започва да гори. Стане ли огънят голям, всички го виждат. Любовта има две запалки. Като се докоснеш до едната, любовта започва да дими, да пуши, без да издава светлина. Тази любов е най-опасна. Ние я наричаме „сляпа любов“. Щом се докоснеш до втората запалка, любовта веднага започва да гори, при което се отделя мека, приятна светлина.”(11 август 1940 , „Да имате любов”)

„Един е Той, макар и да Го схващат хората ту като „историчен“, ту като „космичен“, ту като „мистичен“. Всички тия думи трябва да оживеят в истинското познаване на Христа като ИЗЯВЕНА И ПРОЯВЕНА Любов на Бога, а не да останат сухи понятия, затвори за човешката мисъл.” (Учителят Гвори, „Любов”)

 

„Това е живот вечен, да познаят Тебе си единнаго, истиннаго Бога“. Кого? – Бога на Любовта – Христа, изявената Любов. Той казва: „Когато тази изявена Любов дойде, когато това разумно слово дойде у вас и вие пребъдвате в Неговата Любов, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и тогава ще ви се изявя“. Ще дойде тази Любов, която ще даде безсмъртие!” (30 юли 1922, „И Петър го взе настрана”)

 

 

 

10.12.2018 г. 11,41 ч.

  

ОЦЯЛОСТЯВАНЕ НА ЕДНА ДОСТОЙНА ДУША. Една душа, влюбена в Истината. Която бяга от матричното "колективно" и осъзнава Истинското Колективно. Която вече не иска да си слага етикети. Която се радва от радостта, че се радва. Която плува в тревите и в един вълшебен свят, където всичко е светлина, цветове, танц, музика. Която вече си подрежда пъзела и изпитва върховна радост. Която усеща Словото като пълно единство между всичко и всички. И която казва възторжено: "Чувстваш се цял... едно, чувстваш се едно с всичко... чувстваш се цял!"

 

 

10.12.2018 г. 10,35 ч.

 

КАКВО КАЗВАТ БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ ЗА ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ? - Изтъкват опасностите от нея, но говорят и за ВЕЛИКОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ. Тя е ЕДНОТО крило на Птицата. "БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ Е ПО СРЕДАТА – КАТО ЦЕНТЪР, ОТ КОЙТО СЕ ПОЛЯРИЗИРАТ. ОТ ЕДНАТА СТРАНА ИЗЛИЗА ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ, ОТ ДРУГАТА – АНГЕЛСКАТА, А В ЦЕНТЪРА Е БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ." Говорят за балансирането й с духовната и божествената любов, за разлика от ариманическите и луциферическите учения:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „ВЕЛИЧИЕТО НА ЧОВЕКА Е В ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ. Извадù човека от човешката любов - и човек нищо не струва. Имате думите "Аз ви обичам". - Това е най-малката любов, с която човек може да се справи или от която може да почерпи, защото НАЙ-ПЪРВО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ С ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ. По някой път аз ви говоря, че ще имате Божието благословение. - Че ако вие не можете да носите страданието, ако вие не можете да носите всичкото страдание на земята, нямате човешката любов! Човешката любов носи всичките страдания на земята. Любовта е един акт за Бога. ТОВА да знаете! И ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ Е АКТ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ. Аз гледам, тук има сестри, затворили се някъде и казват, че няма любов на земята. - Как няма любов? Така не се говори! Това са заблуждения. ИМА любов, човешка любов ИМА! Христос казва: „Ако някой не вдигне кръста си и не Ме последва...“ – това е човешката любов. Да вдигнеш кръста си, ТОВА Е ЧОВЕШКА любов - СТРАДАНИЕТО ще носиш! Всеки човек, с когото завързвате приятелство, трябва да знаете, че трябва да носите от неговите скърби; и ТОЙ трябва да носи от вашите скърби - ВЗАИМНО помагане да има. ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ РАЗБИРА ВЗАИМНО ПОМАГАНЕ. Помагане, носене. Разболее се някой - друг, който е здрав, ще носи тегобата. Той, като се разболее, ВЗАИМНО си помагат. ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ ИЗИСКВА ВЗАИМНО ПОМАГАНЕ - ЖЕРТВА СЕ ИЗИСКВА. Като човек в човешката любов, тъй както постъпвам, ТОВА е правото!. /…/ Сърцата ни така ще станат по-широки, ще имаме едно ново разбиране. /…/ Един закон има в усмивката. Казвам: нека нашите човешки усмивки показват едно удоволствие, че можем да носим страданието, което човешката любов изисква. Страданията ги изисква човешката любов като корени, за да може тази любов да се усили и да минем в ангелската любов. /…/ В нас божествената любов трябва да е сложена в глъбините на нашата душа, за да се примирим. ТЯ е, която примирява или извежда човешката любов, извежда и ангелската любов. БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ Е ПО СРЕДАТА – КАТО ЦЕНТЪР, ОТ КОЙТО СЕ ПОЛЯРИЗИРАТ. ОТ ЕДНАТА СТРАНА, ИЗЛИЗА ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ, ОТ ДРУГАТА – АНГЕЛСКАТА, А В ЦЕНТЪРА Е БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ. Тия неща трябва да ги разберете, да не се самозаблуждавате, защото ще срещнете много противоречия.” /…/ Като изгрява слънцето, е човешка любов /…/ Та казвам: НАЙ-ПЪРВО, НАУЧЕТЕ СЕ ДА ИЗЯВЯВАТЕ ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ - да носите страданието геройски. Да ви е приятно, че можете да носите от любов страданията. /…/ Когато се научите да носите страданията, вие ще разберете ЧОВЕШКАТА любов. Когато се научите да се самоотричате, вие се учите на ангелска любов. Когато дойде да обикнете всички, да не правите разлика между всичките, то е БОЖЕСТВЕНАТА любов. /…/ Всяка любов, която носи страданията, е ЧОВЕШКА, БЛАГОРОДНА. Любов, която не носи страданията, не е благородна. Да имате определение що е човешка любов. Любов, която носи страданията с радост, е човешка. Сега на земята сме - и с радост да носим страданията. Да се радваме, че Господ ни е дал тези страдания! ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ. Щом станете по-сериозни, знайте, че сте по-долу от човешката любов. /…/ Искаш да работиш - дръж човешката любов. Искаш да бъдеш свободен - дръж ангелската любов. Търсиш истината - дръж божествената любов. Който търси истината, да търси божествената любов. Който търси свободата, да търси ангелската любов. Който търси работа, трябва да търси човешката любов.” (27 декември 1942, „Човешка, ангелска и Божествена любов”)

„Съществуват три прояви на любовта: човешка, ангелска или духовна, и божествена. В човешката любов една трета е божествена, а две трети са човешки. В духовната любов две трети са божествени, една трета духовна, а в божествената любов три трети са божествени. И чувствата се делят на три категории: чувства, които се отнасят до физическия свят; чувства, които се отнасят до духовния свят, и чувства, които се отнасят до божествения свят. Приятелството е чувство, което има отношение към духовния свят. Милосърдието се отнася към божествения свят, защото се прилага към всички същества: растения, животни и хора. ИЗЯВЕТЕ ЛЮБОВТА СИ И В ТРИТЕ СВЯТА. ТОВА Е НОВОТО УЧЕНИЕ! Ако не живее едновременно в трите свята и не проявява любовта си в трите свята, човек не може да бъде гражданин на Царството Божие.”( 15 септември 1940, „Любов в трите свята”)

„Онова, което ни отдалечава от Бога, е неясната мисъл, неясните чувства, неясните постъпки, с които всеки ден всички хора си служат. И Писанието казва, Бог казва: "Обърнете се към Мене!". Бог казва: „Приемете любовта, новата любов”. – В старата любов младата невеста, като ѝ е турено булото отгоре, тя е „много добра”, по-добра от нея няма… Тя на всички целува ръката и мълчи. Тя мълчи - и гласът ѝ не може да чуеш… Но щом се вдигне булото от главата ѝ, ТЯ ВЕЧЕ СЕ ПРОЯВЯВА. Та казвам сега: аз харесвам булото. Това показва започване с божествената любов и свършване с човешката. Като се махне булото, тогава иде вече човешкото. Да започнем с Божественото и да продължаваме с него! ТОВА е смисълът на живота – вечното опознаване на любовта, която носи вечния живот за всички души.” (2 юли, 1939, „Новата любов”)

„Свържете правилно човешката любов с Божията и Божията с човешката, за да се образува колелото на живота. Бог ще живее в нас като човек, и ние ще живеем в Бога като човеци. Само по този начин ще се оправи светът! /…/ Човешката любов представлява потенциална енергия, а Божията – кинетическата. С други думи, ние казваме, че съществува потенциална и кинетическа любов. Енергиите на кинетическата любов движат енергиите на потенциалната.” Новото учение се състои в следната максима: да съединим в себе си човешката любов с Божията и Божията – с човешката. (22 септември 1940, „Връзка между Бога и човека”)

„Значи, ТОВА е живот вечен: отдалеч да видиш слънцето на живота да изгрява - и да се радваш. Когато то дойде на зенита, пак да се радваш; когато това слънце залязва, това е човешката любов - пак да се радваш.”( 19.3.1944, „Пребъдване”)

„Идеалната любов е облечена с ЕДНИ дрехи, реалната е облечена с ДРУГИ дрехи, а човешката – с ДРУГИ дрехи. Дрехите са различни - любовта е една и съща. Човешката любов в основата си е божествена любов, ангелската любов в основата си е божествена любов. Само дрехите са различни външно.”(7.II.1943, „Ще бъдат научени”)

„Та казвам, който не е приел малката любов, той никога не може да приеме голямата. То е невъзможно. Или /другояче/ казано: божествената любов е подкваса за човешката любов. В човешката любов туй, което внася сладчина, то е БОЖЕСТВЕНОТО.”( 19 април 1942, „Най-малката и най-голямата любов”)

„Половата любов аз я наричам „човешката любов”. Има два вида любов – божествена и човешка. Божествената любов е ИЗГРЕВЪТ за мене. А човешката любов за мене е залез. Божествената любов - това е любовта на ВЕЛИКОТО, а човешката любов - това е любовта на ДОБРОТО. Под „добро” аз разбирам „залез”. Трябва да имате ЯСНА представа за това.”( 13.II.1931, „Три неща са потребни”)

„В онзи момент, в който ти опитваш любовта на другите към себе си, ти опитваш ЧОВЕШКАТА любов. А в онзи момент, в който ТИ помогнеш на другите, ти опитваш БОЖЕСТВЕНАТА любов.”( 6.V.1934, „Господар и на двете”)

„Човешката любов аз я взимам като едно качество НА ЧОВЕКА. Докато туй качество съществува в човека, човешкият живот, човешките мисли, човешките желания, човешките действия имат смисъл. Дотогава, докато този малък пламък съществува у човека, неговият живот има смисъл.”(16 декември 1923, „Той ги изпита”)

„Човешката любов става почва на ангелската любов. Значи, човешката любов се контролира от ангелската любов. Ангелската любов се проява в твоето сърце. А животинската любов е почва за човешката любов. Казвате: „Това е животинска любов…“ - Ако няма животинска любов, човешката не може да се види. Ако човешката любов не е почва за ангелската, и последната не може да се види. Ако ангелската любов не е почва за божествената, и последната не може да се прояви. В човешката любов материята е по-гъста; в ангелската, материята е по-рядка; а в божествената не само че е рядка, но е ХАРМОНИЗИРАНА. Тъй щото, между частиците на тази любов няма никакъв раздор. За да се възпитат силите в човека, те трябва да са в съгласие. Той трябва да знае как да примирява противоречията.”( 14 септември 1938, „Четирите елемента”)

„Христос казва: „Както ме е Отец възлюбил, така и аз ви възлюбих“. Следователно, ако човек не може да възлюби хората, както Бог ги е възлюбил, неговата любов е /само/ отражение на Божията. Тази любов наричаме „лична”. Когато човек разбере, че любовта на Бога към всички хора е еднаква, поради което има предвид нуждите им, само тогава човешката любов е проявление на Божията. Станеш ли проводник на тази Любов, ти трябва да обичаш еднакво и тялото, и ума си. Като обича своя ум и своето сърце, човек се свързва с умовете на всички добри и разумни хора и се радва на успехите им. /…/ Обичайте хората с ума си, със сърцето си, с цялото си тяло. Това значи да обичате хората и в трите свята.”(5 септември 1940, „Функции на вярата”)

„За да се прояви любовта, човек трябва да има две качества: ТОЙ ТРЯБВА ДА ИМА ВОЛЯ И ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВОБОДЕН. Щом на един човек му отнемеш волята, щом му отнемеш свободата, никаква любов – нито човешка, нито божествена може да се прояви. Това е закон.”( 20 януари 1937, „Съработници на Бога”)

„Ако не знаете какво нещо е човешката любов, как ще знаете какво нещо е божествената любов? Ако не разбираш човешката любов, как ще разбереш божествената? ”( 13.V.1942, „Примирете се със себе си!”)

„Всички човешки души са живи, те са носители на Божията Любов. Когато искат да опитат Божията Любов, невидимият свят я прекарва през призмата на човешките души. Само така могат да разберат какво нещо е човешката любов. Ако тази любов не може да мине през човешките души, тя не може да се разбере. Иначе тя е недостъпна. ”(6 ноември 1938, „В името Божие”)

„В света има два мощни фактора, които играят важна роля. Това са човешкото сърце, т.е. човешките чувства и човешкият ум или човешките мисли. По-важни фактори от тях няма. На тях съответстват човешката любов и божествената мъдрост. Това са мощни сили, които трансформират, които тласкат света към прогрес. И въз основа на това, ние вървим от нисшето към висшето.”( 14 юли 1935, „Развързано ще бъде на небето”)

„Сега да дойдем до онова положение в живота, което е потребно за онзи вътрешен мир - да се разбират законите на човешката мисъл и законите на човешките чувства, в които се проявява човешката любов.”( 15.VII.1934, „Изново родени”)

„Обичайте Бога, за да изучавате всичко, което Той е създал. Обичайте ангелите, за да изучавате всичко, което те са създали. Обичайте хората, за да изучавате всичко, което те са създали. Само чрез любовта ще оцените всичко, което ви обикаля! Любовта е единственото нормално отношение, което човек може да има към Бога, към ангелите и към хората. Вън от любовта няма нормални отношения. Ако нямаш любов, ти си откъснат лист от дървото и вятърът ще те разнася навсякъде. Имаш ли любов, ти си лист, който стои здраво на дървото на живота. Без любов ти си плод, паднал на земята. С любов ти си плод на дървото. КОЙТО ВИ ОБИЧА, САМ ЩЕ ВИ ОТКЪСНЕ С РЪКАТА СИ. КОЙТО НЕ ВИ ОБИЧА, ЩЕ ВИ ОСТАВИ ДА СЕ ТЪРКАЛЯТЕ НА ЗЕМЯТА, ДА ГНИЕТЕ. Не яжте гнили плодове! Това значи: не се хранете с криви мисли и чувства! Оставете Божията Любов да мине през божествения свят. Оставете ангелската любов да мине през духовния свят. Оставете човешката любов да мине през човешкия свят. ХРИСТОС Е ЧОВЕКЪТ НА ИЗОБИЛНАТА СИЛА. ХРИСТОС Е ЧОВЕКЪТ НА ИЗОБИЛНАТА ВЯРА.ХРИСТОС Е ЧОВЕКЪТ НА ИЗОБИЛНАТА ЛЮБОВ.” (4 септември 1938 „Тониране”)

 

 

 

11.12.2018 г. 22,23 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Щом жената казва: „От мен да мине“, братът – „От мен да мине“, сестрата – „От мен да мине“ и т.н., тогава всички ще са разбрали, че са във връзка с Христа и са разбрали Христовото учение. ТОВА е Новото Учение, новата култура, с което можем да бъдем братя! В Новото Учение ще има правда, любов, добродетел и истина, а ТОВА е да прилагаме Христовото учение: „ОТ МЕН ДА МИНЕ!” (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:103)

 

ИЗТОЧНИТЕ НАРОДИ ИМАТ ОГРОМНО БЪДЕЩЕ, ЗАЩОТО ВЛАДЕЯТ ПРЕКЛОНЕНИЕТО И УВАЖЕНИЕТО, които на нас ни липсват.

 

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan?epa=SEARCH_BOX

 

 11.12.2018 г. 18,00 ч.

 

ВЕЧЕ 16 ГОДИНИ НАПЪЛНО ОБЕЗДВИЖЕН! ДА МУ ИЗПРАЩАМЕ ГОРЕЩА ЛЮБОВ! Както е обяснено и по-преди, тия любителски видeоспомени не са за всички. Те са за работа по уговорка с избрани хора. Когато се пускат и гледат в една и съща секунда, но и по всяко друго време, стават възможни ИЗЦЕЛЕНИЯ, преноси, възнесения и пр. Останалите може ги гледат, само ако имат време и няма да ги сравняват с професионалните камери. За разлика от светския професионализъм, тук има много асуин поради липсата на комерсия и имена. Ако някъде е съобщено име, това е обезопасено многократно. Има и закодирани пускови механизми за задействане на висшите тела и чакри (олтари, престоли, двери). Стана дума за изцеления. Както е ставало и друг път, желаещите можем да концентрираме молитвите си в уговорени часове към конкретен ангел на земята, дал съгласие да бъде парализиран на легло с години и десетилетия, без лична кармична вина. Ако той е съгласен и Бог потвърди, може да му снемем тия окови - и пак да затича бос по поляните! "Ако е съгласен" - понеже може да реши от милосърдие да си остане така още колкото време иска, за да намалява болките на стотици хиляди страдащи по света.

 

 

11.12.2018 г. 09,52 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Идете под една узряла круша, обичате я, порадвате ѝ се - след десет минути ще почнат да падат круши. Това показва, че и тя ви изказва обичта си.” (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:103)

1968 г. Приятел и приятелка минават покрай градината на Изгрева с елипсата и пентаграмите. Приятелката е извела приятеля на разходка, за да му каже нещо много важно, от което ще зависи цялата му съдба до края на живота му и във вечността. Като минават под клоните на крушата откъм южната страна, три зрели круши падат пред тях. После получават още няколкостотин потвърждения за фундаменталността на предстоящото събитие. Пророчеството на момичето се осъществява още същата вечер, както тя е казала. След няколко дни, на една екскурзия на Рила, стават още по-големи чудеса в потвърждение на това, че някой за пръв път през всичките си прераждания досега е разбрал живота правилно.

ВЛАДИМИР МЕГРЕ – КНИГА 2 Анастасия в Сибир вижда целия живот на Владимир като на длан.

 

Глава 6. ВИШНИЧКАТА. - Спомнù си, Владимире, всичко, което те свързва с това малко дръвче. Започни от първия миг, когато се докосна до него. - Ще се опитам, щом мислиш, че е важно... - Да, много е важно! - Виждам се как пътувам в една кола. Закъде - сега не мога да съобразя. Спирам до един централен пазар и моля шофьора да слезе да купи плодове, а аз оставам в колата и почвам да гледам как излизащите от пазара хора мъкнат разни фиданки… - Ти ги гледаше и им се възхищаваше, защо? - Представяш ли си - лицата на всички бяха радостни, доволни. Навънка дъжд и студ, а те носят някакви си дръвчета с корени, омотани с парцали, тежат им, но лицата им светят. А аз седя в топлото купе на автомобила и ми е тъжно. Щом шофьорът се върна, изведнъж реших да изляза на пазара. Обикалях насам-натам между сергиите и накрая купих три малки вишневи фиданки. Когато ги слагах в багажника, шофьорът каза че една от тях няма да се хване, понеже корените й били много дълбоко отрязани и затова е по-добре да я хвърля. Но аз я оставих. Тя беше най-стройната. После ги посадих в градината на моята вила, а за вишничката с окастрените корени сложих повече чернозем в дупката с парченца торф, а също и няколко вида тор. - Със своите опити да й помогнеш, ти изгори с торовете и последните две малки коренчета на вишничката... - Да, но тя оживя! Щом почнаха да напъпват дърветата, и нейните клончета се събудиха. Появиха се малки листенца. След това заминах на ескпедиция. - Но до този момент ти всеки ден, повече от два месеца, идваше редовно на вилата си и първата ти работа бе да отидеш при вишничката... Понякога галеше клончетата й. Радваше се на листенцата, поливаше я, наби колче в земята и я върза за него, за да не я пречупи вятърът. Кажи, Володя, как мислиш: дали растенията реагират на нашето отношение към тях? Усещат ли доброто или лошото отношение? - Чувал съм или четох някъде, че стайните растения и цветята реагират - даже може да увехнат, ако човекът, който се грижи за тях, замине някъде. Чувал съм за опити на учените, че са изследвали растенията с уреди. Когато се приближи човек с лоши намерения, стрелките се отклоняват в една посока, а при човек с добри намерения - в друга. - Значи го знаеш това, Владимире - растенията наистина реагират при проявата на човешки чувства. И както е замислено от Великия Творец, те правят всичко възможно да помогнат на човека. Едни му дават плодове, други се стремят да предизвикат у него положителни чувства с красивите си цветове, а трети балансират въздуха и дишането. Те имат още едно важно предназначение: растенията, с които конкретният човек влиза в непосредствен контакт, формират за него пространство от истинска любов - любовта, без която животът на земята би бил невъзможен. Затова, именно, повечето хора с места и вили се стремят да се връщат там, тъй като усещат, че тъкмо там за тях се е сформирало такова пространство. А тази сибирска вишничка, която ти посади и се грижеше за нея, също се е стараела с всички сили да направи това, което вършат всички подобни рстения, изпълнявайки своето предназначение. Растенията могат да създадат силно любовно пространсто за човека, ако са много на едно място и ако са най-разнообразни; ако човек общува с тях и ги докосва с любов. В един момент твоята вишничка започна да се стреми сама да стори това, което е по силите едновременно на няколко различни растения! Този й стремеж бе предизвикан от необикновеното ти отношение към нея. Ти интуитивно чувстваше, че посред цялото това човешко обкръжение само тази малка фиданчица не иска нищо от тебе, не лицемери и желае само едно: да ти се отдаде. Ето какво те влечеше към нея! Ти стоеше и я гледаше с любов, а тя се стараеше със всичка сила. Още преди появата на първия слънчев лъч, нейните листенца се стремяха да уловят отражението му в зората; а щом Слънцето залезеше, тя се мъчеше да улови светлината на една ярка звезда - и успяваше донякъде. Нейните коренчета, заобикаляйки изгарящата тор, успяха да вземат нужното от земята. И тръгна по жилите на малката вишна сокът на земята - все по-бързо и по-бързо! И един ден, когато ти пак дойде, изведнъж видя цветчета по нея. По-яките фиданки още спяха, а тъкмо тази беше цъфнала. Ти така се зарадва! И тогава... - спомнù си, Володя, какво се случи в мига, когато видя цветовете й ? - Аз наистина се зарадвах и някак си ми стана по-добре. Помилвах клонките й.... - Ти нежно погали клончетата й и каза: "Я виж, красавице моя, ти цъфна!" Дърветата, Владимир, дават плодове, но освен това могат да формират и пространство от обич. Вишничката много искаше и ти да имаш такова пространство; но откъде да вземе тя толкова сили, че да се отблагодари на човека за полученото от него? Тя вече бе дала всичко, което бе по силите й, когато получи от теб това неочаквано нежно отношение. И изведнъж й се прииска да направи за тебе нещо още по-голямо! Самичка! Ти замина на дългата си експедиция. Щом се върна, тръгна през градината направо към вишничката. Вървейки, си хапваше от купените на пазара вишни. Като дойде до нея, видя че на твоето любимо дръвче също висят три червени вишнички! Ти стоеше пред него, ядеше купените вишни и плюеше костилките им. Сетне откъсна едно плодче от своята вишничка и го опита. То бе малко по-кисело от купените. Но другите две остави. - Аз се наядох с другите вишни. А нейната вишничка наистина беше по-кисела... - О, ако знаеше ти, Володя, какво огромно чудо, специално зе тебе, бе събрано в това мъничко плодче! Колко много сила и обич! От земните недра и космичните простори тя бе събрала за теб всичко най-полезно и хубаво и го бе вложила в тия три вишнички. Тя даже едно свое клонче изсуши, за да могат да узреят тия плодчета... Едното ти опита, другите две не пипна. - Де да съм знаел... И все пак ми беше приятно, че тя е могла да роди плодове. - Да, приятно ти беше. И тогава... Ти помниш ли какво направи тогава? - Пак погалих клонките на вишничката... - Не само я погали, но ти се наведе и целуна листенцата на клончето в твоите длани! - Да, целунах ги. Понеже имах добро настроение. - И тогава с вишничката се случи нещо невероятно. Тя пожела да направи нещо още по-голямо за теб, след като ти не взе и трите вишнички, приготвени за тебе с такава любов. Но какво? Затрептя тя от целувката на човека - и полетяха в светлите пространства на вселената мисли и чувства, присъщи само на човека, но възбудени в една вишничка: тя искаше да му се откликне по същия начин! Да подари на човека една любовна целувка, да го стопли със светлата си обич. Нарушила обикновените природни закони, любовта й си мяташе из вселената и не можеше да намери израз. Осъзнаването на тази невъзможност обикновено води до смърт. Светлите сили връщаха и връщаха на вишничката родената от нея обич, с надеждата самата тя да я усмири, за да не загине. Но тя не можеше. Горещото й желане си остана неизменно, необикновено чисто и трепетно. Светлите сили просто не знаеха какво да правят - Великият Творец не бе променял установените закони на хармонията. Но малката вишничка не умря. Не си отиде, защото нейните мисли, чувства и стремежи бяха необикновено чисти, а според законите на Всемира нищо не може да унищожи чистата любов. И витаеше тя над тебе, и се мяташе в усилията си да я прояви. Тя се опитваше да сътвори пространство от любов. Тогава аз дойдох на вашия речен кораб с намерението някак си да помогна, да въплътя желанието на вишничката... Още не знаех кому е адресирано. - Излиза, че твоето отношение към мене се дължи на една вишна?... - Отношението ми към тебе, Володя, си е лично мое отношение. Въпрос е кой на кого помага: вишничката на мене - или аз на вишничката. Всичко във Вселената е взаимосвързано. Човек трябва да възприема света само чрез самия себе си. Но сега - позволи ми да осъществя желанието на вишничката. Може ли да те целуна от нейно име? - Иска ли питане?... Щом като така трябва... Пък - като се върна, - ще изям всичките й вишнички! Анастасия затвори очи. Притисна ръце към гърдите си и тихо прошепна: "Вишничке, усетù сега! Ей сега ще направя това, което искаше. Това е ТВОЯТА целувка, вишничке!" - После тя сложи ръце на раменете ми и без да отваря очи се приближи, докосна с устни бузата ми - и замря. Странна целувка, на пръв поглед просто докосване с устни. Но тя се отличаваше от всичко, което бях изпитвал досега. Тя предизвика непознати за мен, необикновено приятни чувства. Може би в случая движението на устните, езика или тялото няма никакво значение. Изглежда най-важно е онова, което е скрито дълбоко в човека - и целувката е само повод то да се прояви. Какво се крие в душата на тази отшелница от тайгата? Откъде се взеха у нея толкова знания, необикновени способности и чувства? Или може би всичко, което тя приказва е само плод на нейната фантазия? Откъде пък тогава идват тези необикновено блажени, удивителни и сгряващи всичко в мен усещания? Може би, със съвместни усилия, ще ни се удаде да разкрием тази тайна чрез един случай, на който станах неволен свидетел.

 

 

 

 

11.12.2018 г. 09,02 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Хората, понеже чувстват, че имат болки, ТО Е ДОБЪР ПРИЗНАК. Лошо е, когато човек боледува и не чувства болката – в него Христос не работи.” (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:103)

 

ДАЖЕ ДЕСЕТОРНО ПО-ГОЛЯМАТА БОЛКА - когато милосърдието не е божествено. И друг път тук сме виждали тази картина - един поет, който си отива от този свят поради грешните представи на хората за милосърдието.

 

 

 

11.12.2018 г. 08,37 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Някои чакат да дойде Христос в света, но аз казвам, че Той Е в света. Това, което става сега в света, е под ръководството на Христа. Той ликвидира всичко! Вече е късно да се спечели нещо с измама. За в бъдеще условия да живеят имат само честните, справедливи хора. ЛОШИТЕ ХОРА ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ КАКТО ПРЕДПОТОПНИТЕ ЖИВОТНИ. Животът има смисъл да сме във връзка с Източника, от Който сме излезли – с нашия Баща, Който ни пази и винаги е в нас. Онези, които Го слушат, ще ги благослови; онези, които не Го слушат, ще ги прати на изпитание. Дал е право на хората да правят каквото искат и е запазил в Себе Си правото да отдава всекиму заслуженото.” (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:102)

 

 

11.12.2018 г. 07,20 ч.

 

ФИГУРИ ОТ НАЙ-ВИСШИЯ ПИЛОТАЖ. Злото УЯЗВЯВА, Доброто ПРИЛАСКАВА. Затова Небето обърква живота на злия до пълна безизходица.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Който не напусне баща, майка, мъж, жена, дом, имот, не е Мой ученик и нищо не ще получи.“ /…/ И сега, когато ние работим, не трябва никой да ни спъва - ни деца, ни внуци, - за да изпълните Христовото учение.” (1920.06.27и.От мен да мине. АВИ.ВСЕ1995:101)

НО СЛОВОТО НЕВЕДНЪЖ УТОЧНЯВА: напускането на кармически близките е позорно бягство и предателство, ако не владеем ФИГУРИТЕ НА НАЙ-ВИСШИЯ ПИЛОТАЖ. А те са изяснени още преди 2000 години: Любовта не дири своето си, любовта не дири своето право, Любовта дълготърпи и е милостива, не безобразничи, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.

СЛОВОТО ДОБАВЯ: Старозаветните търсят богатство и имот. От несгодите на живота те се озлобяват. От страданията и несгодите те се разколебават, обезсърчават и съблазняват. Праведните търсят почит и уважение. Противоречията ги наскърбяват и накърняват тяхното достойнство. Те са се издигнали до най-високия връх на личния живот и затова така болезнено чувстват всяко накърняване на тяхното лично достойнство. За всичко, което вършат, те търсят признание, почит и уважение. Новозаветните търсят съчувствие и симпатия. Единствен ученикът не търси ни външно богатство, ни съчувствие и подкрепа, ни почит и уважение. ЕДНИЧЪК УЧЕНИКЪТ НЕ СЕ НИ ОЗЛОБЯВА, НИ СЪБЛАЗНЯВА, НИ НАСКЪРБЯВА. Той се радва на противоречията, които среща в живота си, защото знае, че те неизбежно произтичат от четирите колективни течения, които циркулират в живота. Той счита всяко противоречие за една велика задача, която трябва да разреши. Той мисли и постъпва така, защото е минал през самоотричането. Той е влязъл в пътя на ученика, след като се е отрекъл от живота на старозаветните, от живота на новозаветните и от живота на праведните.

ЕДНА ТЪНКОСТ ВЪВ ВИСШИЯ ПИЛОТАЖ: Когато сме под ударите на злото, т.е. на врагове или „приятели”, които ни укоряват, ние не трябва да се обясняваме. Нека контрата остане у нас, понеже самомнението на горделивия при всички случаи търси у нас недостатък, а ако не го открие – измисля го. При него всяка следваща реплика е удар на палач. Той все още държи сметка за зло (злопаметен е), все ще търси своето право и не може да оправдава другия, защото си е съчинил, че е уязвен от него. Не иска и не може да премълчава; за него е изключено да хваща вяра на всичко. Именно по тия причини, поради нараненото му адско его, „любовта” му един ден при всички случаи ОТПАДА. Ако не мисли или не говори лошо за някого цял живот, симптомът е, че не го търси повече никога.

ЕТО ЕДИН ПО-НОВ ТЕКСТ, КОЙТО ВЕЧЕ Е БИЛ ПУБЛКУВАН ТУК, НО ЗА „ПРЕГОВОР” не е излишен. Ние понякога тежко се омъчняваме от укорите на души, които обичаме. Въпреки че на петминутките нощем, при прожекцията на събитията през изминалия ден в аурите им се вижда, че в укора им има зъби на хищник, жлъч, отровни змии. Ако им отговорим, за да се самооправдаем, а не си замълчим, ние влизаме в касапницата на пререканията – касапинът никога няма да падне по гръб! Той винаги е прав, а ти при всички случаи си сгрешилият, неправият. Той е „уязвен” и огорчен – и си отмъщава. Да се извини, че ТОЙ е сгрешил в преценката си – това при злия и горделивия се случва само веднъж на няколко хиляди години. Но - ето поучителния текст от 5.VІІ.2008 г. из „ГРОЗОТА, ОПОЗОРЯВАНЕ И ПРОПАДАНЕ”:

„Сега думата ни е за "хлонéята" – второто по сила и сладост ухание на Гòспода, което се продуцира единствено и изключително от опозоряването. Опозорителят произвежда "разбъм" – адска смрад и задушлив газ, предназначен да разкрива мръсниците и да убива хората и ангелите с Втората въшка на челото. Всички знаят, че "разбъмът" не може да се хване на малкото пръстче на вонята от въшката, но той върши работа. Как разкриваме мръсниците чрез него? – Ами "разбъмът" отваря ушите на мръсниците за клюката. Клеветата и клюката хващат моментално корен в съзнанието на мръсниците, понеже те имат мръснишко подсъзнание. При това, има разни видове и категории мръсници, макар че всички са с Втората Въшка на челото. Най-малките мръсници, чиято въшка е още като мишка, не разпространяват лошото, което са чули. То само ги яде отвътре. Те обаче са му повярвали, а това говори за тяхната порочност. По-големите мръсници с въшка колкото любеница почват активно да разпространяват злословието. Дотук всичко е ясно и логично и всеки ще разбере това. Но в този сияен ден – дълбока нощ долу на Земята – аз искам да ви изненадам с още едно положение, което ще ви се стори съвсем нелепо: най-голяма и най отровна е Въшката на ония, чиято подлост и мръснищина се радва на това, че опозореният е опозорен С ОСНОВАНИЕ. И наистина, опозоряването без основание – олепването на някого с измислена легенда е диагноза за по-слаба степен на подлост у повярвалия и по-съмнителна липса на тщеславие у намазания. За измисляча на легендата няма да ви говоря, понеже упражнението по наблюдение е предви­дено за V курс – вие сте още слаби. Дори и в V курс някои изпадат в каталепсия от отвращение и ужас, когато имаме наблюдение на черен съчинител. Неговата действителна форма и миризмата му в ада са толкова токсични за душата, че виждаме голям зор за изваждане на студент от кома, когато това се случи. Също много студенти от V курс не могат да смелят гигантската разлика между чудовището в ада и човека или ангела, в каквато форма то живее във външния свят. Виждате, че при някои обяснения не тече картина и звук и не включвам и другите ви сетива. Това е, за да не викаме бърза помощ тука... Исках да кажа, че има нещо още по-парадоксално: зломислецът или злословецът, който се е уверил с „твърди факти”, че прегрешилият е наистина виновен, е по-голямо чудовище дори и от измисляча на легенда. Чудовищността на това чудовище се състои в това, че то НЕ МОЖЕ ДА ПРОЩАВА. То държи снимката, факта на падението или престъплението ви на абсолютен фокус в съзнанието си и постоянно я възпро­извежда. Това при него може да продължи с години и векове. Ако чудовището е с монада, очакват го съответен брой векове (с лихвата) падения и престъпления и съответни възмездия, за да види какво е вършило. Виждам въпросите ви. Ние тук говорим за астралните и менталните чудовища, въплътени в хора и ангели. За разлика от господарите на Карма, тези чудовища злорадстват или са ледени стени пред съгрешилия. Единственият им формален плюс пред по-малките подлеци – лековерните – е че не се ловят на въдицата на клеветата, без да потърсят "солидни доказателства". Аз ви казах, че ще бъдете изненадани, но наистина прокурорът е по-голямо чудовище от лъжесвидетеля. Дори и за вас, които сте толкова напреднали, няма разлика във вината им, понеже и двамата качват човека на бесилото. Да, лъжата е най-страшният грях – не си вземам думите назад, – но жестокостта на сърцето тежи не по-малко на везните. Почва да надделява, когато се прибави и доволство, злорадство. В отделен урок ще ви докажа, че доволството от разкритото зло и злорадството са равносилни на лъжата. За профани и юристи това твърдение е нелепица, но аз ще ви обясня защо е вярно. Помненето на злото е също лъжа и съучастничество на пъкъла. Сега всички фенове на всяка "гласност" и "атака" ще кажат: "Тия работи ти ги разправяй на старата ми шапка! Злото трябва да се разкрива, наказва и помни, за да не се повтаря!” – ДА, АМА ТО СЕ ПОВТАРЯ! И то в увеличаваща се, много повече от геометрична прогресия. Колкото повече го стягате и кърпите, без да изкорените причините и да променяте самите себе си, толкова повече ще се пука по шевовете.”

 

 

 

12.12.2018 г. 17,05 ч.

 

ДА СТАНЕМ ОТНОВО "ПЪРВОБИТНИ" И "ПРИМИТВНИ" – ДА СЕ ВЪРНЕМ В РÀЯ!

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Под „примитивно“ се разбира да се върнем към Божествения Закон – а то е да отидем към Любовта. „Първобитно” значи Първоизточника.” (1920.06.27и.Щастието е в человека.АВИ.ВСЕ1995:107)

 

 

 

12.12.2018 г. 16,12 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Престъпление е само да не обичаш човека.” (1920.06.27и.щев.АВИ.ВСЕ1995:107)

 

 

13.12.2018 г. 12,39 ч.

 

КАМЪК В ГРАДИНАТА НА ЕДНА ЛЮБИМА ПРИЯТЕЛКА и… Учителят за Сините камъни над Сливен…

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Един човек, когато приемал гости, нахранвал ги и ги изпращал с бой... Един сиромах дошъл късно в селото, селяните го пратили в същата къща, като го предупредили, че гостоприемникът биел. Той си казал: „И да бие, ще отида, щом дава широко гостоприемство…“ Нахранили го и той чакал да го бият и даже казал на стопанина: „Хайде и другото де!...“ – „Какво друго?“ – запитал го стопанинът. „Нали даваш и друго?“ – „Какво?“ – „Нали ще ме биеш?..“ – „Не – отговорил стопанинът – тебе няма да бия, защото когато ти досипвах ядене, ти не казваше „стига“. Другите ги бия заради „стига”-то. С това се вдига божествената благословия и не трябва да се казва „стига“. (1920.07.11и.Божественият пламък.АВИ.ВСЕ1995:110, неделя, 17 ч.Сливен, Куш бунар - Сините камъни)

„Желая да имате взаимна почит и любов - да се почитате и любите един другиго. Това е първият закон на Бялото Братство. Не можете да измените тоя закон. И там, на Сините камъни, гдето прекарах 25 дена, получавах всичките ви мисли - и мога да ви дам фотография на мислите ви.” (8 август 1920, „Двата принципа”)

„Трябва да разбирате най-първо естествените причини, които подбуждат хората да минават от едно място, а не от друго. Сега, ако в туй се съмнявате, аз мога да ви го докажа в 5 минути отгоре, че туй е вярно. Само че това няма да го аргументирам тук, но горе на Витоша или на Чамкория; или ще отидем в Сливен на Сините камъни, там ще го докажем. На Сините камъни изведохме 150 души, от тях около 10–20 души се разболяха, като се качихме горе на равнището. Една госпожа казва: „Аз оттук не се мърдам, ако река да се помръдна, ще стане разрив на сърцето ми и ще умра без време“. Пък понеже ние искахме да идем на друго място, казвам: „Оттук още половин километър не може ли да ходиш? Там ще те оставим, на това място ще оставим при тебе някой да те пази, пък ние ще тръгнем по-нататък“. Вдигнахме ние самовара за топла вода, носеха го на ръце и вървяха напред. Избрахме една полянка, гдето тия течения се уравновесяват. И казвам: Всички 150 души ще налягате тук на дясната си страна. След 15 минути станахме, направихме упражненията и тази госпожа оздравя и каза: „Не оставам тук. Аз ще дойда с вас“.Онова място, гдето ние се бяхме спрели, беше една долина, там електричеството беше пасивно, а понеже тя беше негативна, усили се туй състояние. Тя не можеше да си го обясни. Казвам: туй електричество усили в нея това разслабително състояние, но след половин километър път състоянието й се промени. През целия ден тя беше бодра и весела; и отгоре пак слезе добре.” (29 октомври 1922, „Влиянието на електричеството”)

ОЩЕ НЕЩО ЗА СИНИТЕ КАМЪНИ:

 

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=756&book=22 

 

 

13.12.2018 г. 11,01 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Докато човек не мине закона на плътта, не може да влезе в закона на Духа. В окултната философия всичко е строго определено – изключение няма.” (1920.06.28и.Законът на плътта.АВИ. ВСЕ1995:109)

ТУК СМЕ ВКЛЮЧВАЛИ И ДРУГИ МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА ПЛЪТТА. Изтъквайки опасностите от нея, Той често говори и в нейна защита, за разлика от небожествените учения.

ПОЛОЖИТЕЛНИ МИСЛИ В БЕСЕДИТЕ ЗА ПЛЪТТА:

ПЛЪТ 1 33.03.19н ввм ЖИХ97:295 "Плътта на хората – това е ДОБРОТО в света; кръвта на Христа – това е ИСТИНАТА в света."

ПЛЪТ 1 И СЛОВО 34.03.11н сло ПНС98:40 "Когато Словото стане плът, то вече видоизменя и самата човешка плът."

ДУХ И ПЛЪТ 3 1935.11.10н роп ВВН АСК93'98'М64.13 "Който иска да влезе в духовния свят, той трябва да се роди от Духа. Който иска да слезе на земята, той трябва да се роди от плътта."

ПЛЪТ 1 И ДУХ 1935.11.10н роп ВВН АСК93' 98'М64.06-07 "Плътта е подложка, върху която духовният живот се предава. Следователно, ако унищожим тази подложка, с нея заедно ще унищожим и духовното. Защо? - Защото без тези усло-вия, духовното не може да расте. /.../ Като не разбират живота, мнозина се опълчват против плътта. Искат да се махне, а да остане само духът. Щом тя се махне, с нея заедно ще се махне и духът. Те мислят, че като се освободят от плътта, направо ще отидат при Бога. Чудни са хората със своите разбирания! Кой създаде плътта? - Който създаде духа, Той е създал и плътта. Всичко в света излиза от Бога, с изключение само на кривите форми, в които днес духът е облечен. Същината на плътта е излязла от Бога. Обаче формата, в която плътта функционира на земята, не е излязла от Бога."

ПЛЪТ 1 И ДУХ 1935.11.10н роп ВВН АСК93' 98'М64.26 "Ако човек не се роди по плът, той и по дух не може да се роди. И ако по плът се роди, той и по дух ще се роди."

 

ПЛЪТ 1, ИЗПРАВНОСТ КЪМ НЕЯ 1935.11.10н роп ВВН АСК93'98'М64.20 "Никога не плашете плътта си с "вечния огън" или с други неща! Тя е дете, на което трябва да се говори с положителен език, никога да се не лъже. Щом я излъжете веднъж, тя помни това и не вярва вече. Само три пъти най-много може да излъжете плътта. Ако я излъжете повече от три пъти, и светия да сте, тя не вярва вече. Следо-вателно, бъдете всякога изправни по отношение на плътта си."

ПЛЪТ 1, МЕТОДИ, ЗАКОНИ И НАВИЦИ НА ПЛЪТТА 1935.11.10н роп ВВН АСК93'98'М64.05 "Често религиозните хора и проповедниците говорят за плътта неверни неща. Не, плътта има закони, които трябва да се спазват. /.../ Едва сега хората започват да изучават плътта. Не е въпрос да се отречеш от плътта, но трябва да се проверят методите, начините, с които тя си служи. Тя има своя култура, свои навици, някои от които трябва да се изменят.

ПЛЪТ 1, МЯСТО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 1935.11.10н роп ВВН АСК93'98'М64.01 "Казват някои, че плътта не е нужна на човека. - Ако наистина плътта не беше потребна за човека, каква нужда имаше духът да се облича в плът? Щом духът е облечен в плът, значи плътта има свое определено място и служба. Тя е на мястото си, но трябва да се намери нейното място, трябва да се разбира нейната служба. Плътта е предговорът на живота, т.е. животът започва с плътта. Тя е почвата, тя е първото условие, при което животът може да се прояви."

ПЛЪТ 1, СНИЗХОДИТЕЛНОСТ КЪМ ПЛЪТТА 1935.11.10н роп ВВН АСК93' 98'М64.26 "Плътта представлява по-ограничен, по-нисш живот, като този на детето. Затова тя трябва да се възпитава. Духът представлява висшият живот на човека. Като знаете това, не се оплаквайте от вашата плът, не я изключвайте. Бъдете снизходителни към плътта си. Прощавайте на плътта си, когато направи някаква погрешка. Бъдете снизходителни не към задоволяването на плътта, но към нейните погрешки. Само по този начин вие ще изправите живота си. Ако не сте снизходителни към погрешките на вашата плът, вие ще си създадете ред неприятности и страдания."

ПЛЪТ 1, ТРАНСФОРМИРАНЕ 1935.11.10н роп ВВН АСК93' 98'М64.15-16 "Сега и вие, ако мислите, че без плът може, лъжете се. За да се справят с въпроса за плътта, учените казват: плътта трябва да се одухотвори, да се облагороди и т.н. Докато се постигне това, плътта е поставена на големи изпитания и изложена на големи мъчнотии, на третирания, както въгленът се излага на голяма температура и високо налягане, за да се превърне в диамант. По същия начин и плътта може да се превърне в диамант, за да пречупва светлината и да я пръска на всички страни. Следователно, един ден и плътта ще се превърне в скъпоценен камък."

ПЛЪТ 2, ПРЕУМОРЯВАНЕ 1935.11.10н роп ВВН АСК93'98'М64.16-18 "Да преуморяваш плътта си, това не е плътски живот. Два начина има за преуморяване на плътта: с прекозмерен пост и чрез прекомерно хранене. Щом плътта е немощна, вие трябва да имате предвид тази немощ. Вие сте облечени в плът, вследствие на което не можете да разполагате /с нея/ както искате. Когато дойдете до плътта, вие непременно трябва да си дадете отпуск. Със всяко безпокойство и терзание, което преживявате за отвлечени работи, вие можете да повредите вашата плът. /.../ Вие товарите живота на своята плът с много излишни работи, а тя изисква спокоен живот. ДУХЪТ в човека изисква това-онова, а не плътта. ДУХЪТ се бори в човека. Понякога той не взема във внимание дали тя може да издържи на тази борба. /.../ Плътта е дете, за което постоянно трябва да се грижат. Тя заяква ПОСТЕПЕННО. Като знаете това, вие не можете и не трябва да изисквате от нея много работи.

ПЛЪТ, ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПЛЪТТА 2, НЕПРАВИЛНО 1935.11.10н роп ВВН АСК93'98'М64.04 "Вие искате да се освободите от плътта. Това не е правилно схващане."

ПЛЪТ, ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПЛЪТТА 2, НЕВЪЗМОЖНО 1935.11.10н роп ВВН АСК93'98'М64.15 "Сега вие искате да се освободите от плътта. Това е невъзможно."

 

ТЯЛОТО И ПЛЪТТА СА БОЖЕСТВЕНИ 1914.08.03н внм СИЖ1 ЦПП'1915:140 "Не презирайте тялото и не смесвайте плътта с вашите желания и похоти! От ТЯХ трябва да се отречете, а не от плътта, защото то значи да се отречете от всички мисли и дела, които стават чрез нея." 

 

 

13.12.2018 г. 18,03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Никога не помагайте на нуждаещия се пръв, а останете последен - и ТОГАВА му помогнете."(1920.07.11и.Божествениятпламък.АВИ.ВСЕ1995:110)

В ЦИТАТНАТА НИ ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ТОЗИ СЪВЕТ Е ОТБЕЛЯЗАН КЪМ ТЕМАТА „ПРОБЛЕМНИ МИСЛИ В БЕСЕДИТЕ”. Не от съмнение в дешифровката или редакцията, както е в други случаи, а като ТЕКСТ ЗА ОБСЪЖДАНИЯ. Тук странното е в това, че обикновено Словото ни съветва да извършваме доброто светкавично – „без замисляне и незабавно”. Тогава в кои случаи важи цитираното напътствие? - Явно не в тези, когато няма никой, който да помогне някому в нужда, а когато има ПОВЕЧЕ помагащи. Възможни са и други обяснения, но забавянето от наша страна може да има педагогически ефект от НЕБЕСНА гледна точка. Имаме поговорка „Бог забавя, но не забравя”. Безсилен ли е Бог, че да забавя? – Не, Той има някаква възвишена цел. Първо, ако на едно същество в нужда се помага често и веднага, то може да остане душевен и даже физически инвалид. Мъдрият трябва да преценява необходима ли е спешно помощта, дали е животоспасителна – или търпи отлагане. В сложна ситуация всяко същество би трябвало да направи усилия да се спаси самичко, за да развие ум и разум, борбеност и съпротивителни сили. А в случаите, когато има повече кандидати да помогнат и го правят, човекът в нужда има възможност да проследи с годините КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА от всеки вид помощ до даден момент. Много хора помагат користно, с умисъл. Те очакват ОТБЛАГОДАРЯВАНЕ. Някои дори го извършват с изнудване, манипулативно. Други, дори и най-близките, помагат невежествено, макар и с добри намерения. Най-лошото е, когато „жертвата” е в ръцете им и не позволяват да помага друг. Трети помагат от самомнение, че са най-прави и най-добри и знаят най-много - въпрос на гордост, тщеславие. В много случаи човекът в нужда сам отблъсква спасителната ръка. Не става дума само за бедност, болести и нещастия - мнозина искат да излязат от вечните малшансове и нещастия в личния си живот или в света.

И така, мъдрецът, макар и да го боли, стои настрана и наблюдава резултатите от всички тия „помагания”. Когато пострадалият се убеди, че не само не му е било помогнато истински, но и са го отчаяли и увредили още повече; когато и другите се отдръпнат и той е отписан и от лекарите, мъдецът може да помоли да се намеси. Тогава вече никой не трябва да му пречи. Най-после има шанс човекът в нужда да направи сравнение и да види чий метод работи ИСТИНСКИ и чия помощ е НАПЪЛНО БЕЗКОРИСТНА. Близките с душа също получават своя урок и започват да уважават мъдростта. Обаче има и „близки” със змия в сърцето. Един лечител в Кавказ някога сподели такъв случай от практиката си. Излекувал едно дете от рядка болест, след като майката била знаменит доктор и професор, специалистка именно по тая болест, и била водила безуспешно детето си и при светилата на запад. Когато лечителят веднъж поискал да ги посети, за да види как е излекуваното дете, майката не го пуснала и попитала: „Кой сте вие?!”. А го познавала много добре! Злобата и честолюбието взели връх. „Оттогава – каза човекът - вече не лекувам всички без пари…” 

 

14.12.2018 г. 18,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Това, което те подтиква да обичаш всички еднакво, ТОВА е божествената любов. Тя различие не допуска, не познава. Духът, когато дойде в нас, ни подтиква по същия начин.“ (1920.07.12и.Симоне Йонин, любиш ли ме?АВИ.ВСЕ1995:112) 

 

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „И който оспорва вашето първенство отнине, казва сам Господ, оспорва Моето, понеже имам власт да дам Моето комуто искам. И ако Аз давам от добрата Си воля, кой е този, който ще Ми се възпротиви и Ми каже що върша? - Онзи, който се осмелява, нека излезе и опита силите си - и ще види! Аз съм Един, думата Ми е неизменяема и съм верен и истинен във всичките Си пътища. Словото Ми е неоспоримо, Господ ви е ръководител. И ви предупреждавам да пазите това, което градя, да не го съборите, защото е свято! И ако се опитате да светотатствате, три злини ще ви допусна: глад, мор и разорение - и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че БОГ е говорил.” (1898, Из „Призвание към народа ми")

"Бялата раса е раса на интелекта. И тя ще потъне. Тук е законът на необходимостта. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще излезе нов грамаден континент от Великия океан, а сегашният ще бъде един остров "Европа". Ще остане един голям остров на белите... Част от Азия, Франция, Белгия, Париж потъват вече. Човешкият дух трябва да се пригоди към новите условия на живота. Магнитната вълна, която иде, може да изгори цялата земна кора – повърхността ѝ. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, а хората от света не ще се приспособят и ще се лутат, ще бягат по земята, покой за тях не ще има. Тая магнитна духовна вълна ще повдигне земната повърхност над Великия океан, а ще потъне Европа – континентът на бялата раса." (29 декември 1920, "Няма любов като Божията Любов”)

https://www.youtube.com/watch?v=JVrkSou4TeY…

Това е едно извънредно важно и сериозно предупреждение от достойни българи в чужбина, които доказват с факти какво се е случило и какво е случва вече извън България, особено на запад. Учителят Беинса Дуно говори за това с най-големи географски подробности още в края на 19 век. А ето че Европа и други страни вече потъват интензивно и са подложени на всякакви необратими бедствия. Знаейки това, определени служби на запад отдавна са пуснали в действие един коварен план - ние да се изтегляме към тях, а те да се спасят в България и в страните на север и изток, които ще оцелеят. Говори се, че Учителят е казал българите да се приберат в родината си най-късно до 2014 г., а ето че този срок отдавна мина. Имаше едно „домашно”, което би трябвало да си напише една българка в чужбина още много отдавна - защо е спечелила конкурс измежду стотици хиляди напреднали души да се роди в България. Досега още не го е написала… Това съвсем не значи всички да се върнат, понеже там, където има българи по света, бедствията ще са по-малко; освен това, физическото оцеляване не е най-високият идеал.

ВЕЧЕ ИМА СТОТИЦИ ФАКТИ ЗА ТОЗИ НЕОБРАТИМ ПРОЦЕС. Да погледнем само в един сайт

http://www.johnenglander.net/…/top-10-sinking-cities-in…/ ) за десетте най-големи мегаполиса в света, които интензивно потъват и скоро няма да ги има:

Top 10 Major Cities that are Sinking

Jakarta, Indonesia

Manila, Philippines

Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam

New Orleans, Louisiana, USA

Bangkok, Thailand

Osaka, Japan

Dhaka, Bangladesh

Shanghai, China

Venice, Italy

Alexandria, Egypt

 

ЕТО ЧЕ И АНГЛИЯ ПОТЪВА, КАКТО Е КАЗАЛ УЧИТЕЛЯТ, ДОКАТО ШОТЛАНДИЯ СЕ ИЗДИГА :

https://www.telegraph.co.uk/…/England-is-sinking-while…

Тук не е мястото да се показват още сведения за потъващите брегове, торнадата, земетресенията и вулканите по цял свят, но събитията следват точно страните и стъпките, посочени от Учителя още преди 1898 г. 

 

 

14.12.2018 г. 11,35 ч.

 

ВТОРО ПЕНТАГРАЛНО ПОСВЕЩЕНИЕ – ВТОРИ ЛЪЧ ОТ ГЛАВАТА НА СМИРЕНИЯ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА ГОСПОДА НА ЗЕМЯТА И ГОРЕЩА ЛЮБОВ КЪМ НЕГО - повече, отколкото към всички други:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ:

 „Стих 15 – Симоне Йонин. любиш ли Ме повече от тия? – Ей, Господи, Ти знаеш, че Те обичам! – Пасù агънцата Ми. Стих 16 – Симоне Йонин, любиш ли Ме? – Ей, Господи, Ти знаеш, че Те обичам! – Паси овцете Ми. Стих 17 – Симоне Йонин, обичаш ли Ме? – Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам! – Паси овцете Ми…“

(1920.07.12и.Симоне Йонин, любиш ли ме?АВИ.ВСЕ1995:111)

НО ИМА ОЩЕ ЕДНА ГОЛЯМА ТЪНКОСТ НА ПОСВЕЩЕНИЕТО ОТ ПЛАНИНАТА МОРИЯ: Разпознаване и гореща любов не само към Господа, когато е в последното Си човешко въплъщение на земята, но и към ВСЯКА овца от Неговото стадо, към ВСЯКА птица от Ятото Му. Липсва ли това, и най-духовният човек е още зъл и горделив. 

 

 

14.12.2018 г. 22,00 ч.

 

КАКВОТО СМЕ СИ ПОСТЛАЛИ… : : УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „С нас хората и духовете постъпват така, както ние постъпваме с Господа, с Бога.“ (1920.07.12и.Симоне Йонин, любиш ли ме?АВИ.ВСЕ1995:115)

… И С ДЕЦАТА МУ, КОЕТО Е СЪЩОТО. Това е безкрайно важна тайна, която трябва да се осъзнае. Ние перманентно изоставяме децата на Бога, защото имаме тръпка към други или искаме да се подсигурим чрез такива. Тогава тия, в които сме вторачени, също ще ни изоставят и тормозят постоянно или ще са студени към нас. Ако не бяхме невежи астралци и егоисти, щяхме да наливаме вода в градината на БОГА, а не на себелюбието и лошия вкус. 

 

 

15.12.2018 г. 15,57 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Аз не искам да изменям божествения ред на нещата нито с една стомилионна част, нито желая вие да се опитате да го измените - то е светотатство. Друго положение: от седем милиона години законите на Бялото Братство не са се изменяли нито на една стомилионна част! Вземам това число, което е една величина, принадлежаща на висшата божествена математика, на божествения свят.” (1920.08.08и.Двата принципа.АВИ.ВСЕ1995:117-118 ) 

 

15.12.2018 г. 14,45 ч.

 

ТОВА ТУК Е САМО НЕЩО КАТО ПРЕДГОВОР КЪМ СЛЕДВАЩАТА ПУБЛИКАЦИЯ - подобреното и поправено филмче на баща ми с Учителя.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „И единственият човек, който може да ви помогне в пътя, в който сега се намирате, то съм аз. Аз, ако ви изоставя, вие сте ИЗГУБЕНИ в дадения момент. Ако аз пусна пръчката, за която сте заловени, може само след хиляди години да дойдете и да ви избавя. Тук няма никаква философия - онази майка, която носи детето в утробата си, от НЕЯ зависи животът на детето. Ако тя реши да го износи, ще го роди; но ако реши да го пометне, то няма да се роди живо. Ще бъде смешно, когато едно дете се намира в утробата на майка си, да дойде друга и да му каже: „Излез от тази утроба и мини в моята!“ ТРЯБВА да се износи!“ (1920.08.08и.Двата принципа.АВИ.ВСЕ1995:117)

 

КОРАВ ЗАЛЪК – АБСЛЮТЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРИЗНАК. Това не бе за публичното пространство, но се слага тук заради отделни души, които са родени от точно този Баща и тази Майка, за които става дума в цитирания пасаж, но са се изгубили на пазара. Те познават само СВОЯ Баща, СВОЯТА Майка! Сега Те искат да се родят отново ИМЕННО в тяхната Вселена - МИГЪТ Е НАСТЪПИЛ. А другите, с други майки и бащи, нека също бъдат щастливи в съответните вселени. Свят широк - всеки е напълно свободен да прави своите избори и експерименти. 

 

 

15.12.2018 г. 16,19 ч.

 

„Не си правете илюзии, че вие сте от Бялото Братство. То всяка година си има своята среща. Искам да не сте невежи - Бялото Братство се състои от човешки души, които са завършили своята еволюция от хиляди години. Те се събират всяка година и определят съдбините на всичките народи. Сега с тяхната среща ние правим своята среща на земята. И те са на земята! Ако вие вървите правилно по тоя път, и вие ще бъдете някога членове на това Братство, а сега сте само служители. /…/ От там трябва да научите начините как трябва да се управляват държавите и народите.” (1920.08.08и.Двата принципа.АВИ.ВСЕ1995:118 )

 

ДОПРЕДИ 25-30 ГОДИНИ ПОЗНАВАХМЕ ТРИМА ДУШИ, които може да са били от Бялото Братство, понеже се обичаха, търсеха се, помагаха си, отстъпваха си, говореха добро един за друг, не продаваха, гостуваха си и живееха братски. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/