Книга 21


5.VIII.130(1994)
Бургас

КОРАБЪТ НЕ Е КЕЙ,
КЕЯТ НЕ Е КОРАБ
19ч.
- Правилно ли е възприето от д. прилагането на цвето­вете в този образец: светлосиньо за текстове от Учителя, алено за холизации, синьо - за коментари и въпроси; тъмноси­ньо - за цитиране на външни източници?

- Т., ти трябваше да завършиш бърже - имаш важна работа в София (Днес, 6.08.94, в 8ч. сутр. съобщиха по телефона, че снощи неочаквано са пристигнали приятели от Рига, поради което пряката намеса е абсолютно необхо­дима - б.д.). Трябва днес да завършиш и утре да се стя­гаш - после ще стане късно.
Намерил си точно цветовите съответствия.
Пламъкът не понася стоене на едно място!
Шепотът на Присъствието се отдръпва при силни шумове. Побърках съседа и съседите от окол­ните блокове да включат всичките си стържещи и виещи инструменти, с единствената цел да те под­сетя за две неща: първо, когато се каже "привърш­вай", не се продължава; и, второ, при липса на дом, който се изисква, с условията за един действащ, той не се примирява, а пламти. Виждам, че приемаш всичко, само и само да оформиш словометрията съ­вършено, но законите са си закони. Пълнеенето на мъжа е плач на душата за самота и разнообразие; пълнеенето на жената е плач на сърцето за посто­янно присъствие и внимание.
Слабеенето на мъжа произтича от липса на срас­тване с Пралайа, а слабеенето на жената - от пре­калена отдаденост на Тот.
Специално ще говоря за предаността на Съвър­шеното Сърце, но сега връщам духа ти върху те­мата за самотата. Съвършеното сърце на съвърше­ната приятелка е прекрасно, обаче самотата е ко­рабът за пристигане при Нас! Ако сърцето пуска котва, парата ще я скъса.
Кротките ще наследят Земята, но некротките да седят в пристанища. Корабът не е кей, кеят не е кораб.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.