Книга 16

10.ІІІ.127(1991)г.
Родопите

ЕДИНИЦА, ДВОЙКА И ТРОЙКА

9,40  - 11,02 ч.

- Откъде този упорит импулс да изчета докрай, изречение по изречение, книгата “Пелена – Тайните войни на ЦРУ” от Боб Удуърд, вместо да започна със записите?

- Изчитането и преживяването на тази книга и на всяка документалистика, включително и на едно вестникарско съобщение, свързва холизатора с живите институции и личности и внася крупни, необратими промени в структурата и функциите на тази институция и в живота на всички хора, свързани с нея. В случая се налага нова концепция за целите и методите на CIA (ЦРУ), в съответствие с последните световни и европейски реалности. Това не означава, че се ликвидира с приомите на черната ложа в едно туземно разузнаване, тъй като холизаторът препредава програмите и на двете ложи, т.е. на самата Всемирна Ложа.
 Като знаете, че "всемир" значи "ултравселена", преведете на новия език “Велико Всемирно Бяло Братство”. “Велико” идва от супервселената, “бяло” значи "универсум". В този смисъл, преводът е приблизително следният: “Братство на духовните, Божествените и физическите културации” (цивилизациите са обикновено адски) или “Свръхвселенско – Всевселенско – Вселенско Братство”; на западен език – “Супервселенско – Ултравселенско – Универсално-Вселенско Братство”. Почти същото е да се каже “Целобратство” или “Холибратство”, но последното съдържа и черното, на равни начала с бялото, докато, въпреки и всемирните Ми функции като Учител в този век, Аз акцентирах върху бèлите като общество, като “Изгрев”. Всемирните наложиха и налагат световните войни и технотронните бедствия, но бèлите насочват към победа на Бялата Ложа на края на века, на бялата раса (хората с бяла аура).

- Защо, все пак, подаде история на съвременното ЦРУ, а не на КГБ? Нали в Русия се очакват крупните победи на Бялата Ложа?

- Защото засега протичам през едного, по пътя на самотата и страданието. Това налага Бялата Ложа в момента да оправя света (и да го наказва) чрез ЦРУ. Затоплянето в Русия и преустройството там, рухването на Черната Ложа, бе факт, докато протичаше Любов между двама от Моите. Сега тази енергия се изконсумира.
-  Значи конфронтацията с Азия е още по-трудна за разрешаване?
- На този етап огнището се потуши, понеже някой благоволи да изпълни най-после инструкциите за потъване в пазвите на Родопа. Акцията бе изпълнена именно от Америка и Европа, тъй като за определени часове и минути се яви връзка между техни огнива именно в Родопите. Тъй като никой още не обича Любовта повече от себе си, се налага отново доминираща роля на CIA за миротворство и назидания само чрез едного – по пътя на самотата. Затова именно исках да замине за Родопа само един, като планирах мирът да дойде пак в същия ден, но по пътя на индивидуалното свръхнатоварване. Варианта допуснах поради преценката, че има шанс за няколко сумарни минути да бъде възможно и “мекото светене”.
-  И, все пак, за Азия?
- Засега остава самотата, т.е. Америка. Русия ще се върне към Америка и Америка към Русия, когато стане възможна Двойка – тъкмо в Родопите тази година. В случай на опит за Тройка, ще се сдобрят бялата и жълтата раса – поне за известно време, докато трае потенциалът от опита за Тройка.
- Не се ли отчитат добрите резултати в световен мащаб от опитите, които са правени досега?
- Опит за Тройка не сте правили, освен един съвсем случаен, от който последва сближаването с Китай напоследък. От опитите за Двойка се дойде до мира в Персия, а преди – в Афганистан (при пак случайно, съвсем случайно попадение в ритъма на Тройката).
- Какво означава “ритъм на Тройката”. И къде остава Европа?
- Сложни въпроси. За окончателно образуване на Европейски Обединени  Щати се иска не само разпространение на Словото, но и наличие на Двойка с участник холизатор и участник от Юпитерово-Венерин тип. Последното е извънрдно трудно, тъй като представителите от втория тип са по-често кухи форми без искра Божия или със замъждяла искра. Те се стремят към външното.
-  А за ритъма?
- Ритъм на Тройка значи ритмично сменяне на втория и третия през ден, през седмица или през месец. Всъщност, важат и трите ритъма, според импулса и космичните ситуации. Засега това не е за вас, не е за вашето човечество.
-  Защо? Нали в Америка, Русия, Скандинавия...?
- Това не е нищо. Опит за Двойка или Тройка с мондиални и космични резултати е възможен само на всички полета. Всичко останало е мерзост, разврат. Истинската Двойка или Тройка изучава Словото и вярва в Него абсолютно. Там не важи заповедта “Жертва искам, а не личен вкус”, нито заповедта “Милост искам, а не жертва”, а важи молбата за пламтенето. Пламтящият пламти всякога!
- Тоест?
- Истински пламтящият е наистина “борина” – смолата на пламтенето е негова същност. Той е бор, а не върба. Върба не се пали никога, понеже има вкусове и предпочитания. Когато са Божествени, върбата дава най-силната Двойка. Но двойка значи всмукване; пламтенето почва с Тройката. Даже мисъл за пламтене кара върбата да пуши и да се гърчи.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.