Книга 21


Края юли 130(1994)

38 ГОДИНИТекстът по-долу е от П. (К.П.Б. - преродения съратник на Спартак), навършила наскоро 38-годишна възраст.

- На 38-годишна възраст за пръв път се срещнах със Словото на Учителя и Негови последователи.
Търсейки отговор на животрептящ душевен въпрос, отнасящ се до хора, свързани най-тясно със Словото, отворих един случайно избран том от беседите на Учи­теля и прочетох следната мисъл:

"Не си ли струва да чакаш 38 години, да дойде твоят възлюбен и да ти се усмихне?" (Том "Абсо­лютната Истина" - Утринни слова, година І (1930-1931), стр.-103, беседа "Първичната храна" - 7 Утринно Слово от Учителя, държано на 1 март 1931г. София – Изгрев)

Същата беседа бе прочетена, без да сме молили Братс­твото за това, след първата за мен сутрешна молитва на 16 август 1994г. - при първото ми отиване на Рила!
П.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.