Книга 14

12.06.126(1990)г.
София-Изгрев

КВАДРИЛИОНОЛИСТНИКЪТ
ЖЛО / КТС


            На едно оранжево листче, написано в Швей­ца­рия от една приятелка, която остана там, има едни нейни стихове:

          “Навън вали, а в мене – слънце;
             и пеят хилядите птици на дъжда...”

             От другата страна е написано: ”Когато поисках лично послание за М., Елма го даде, но преди това имаше колебание и се отговори:
          - Рискуваш, няма още огнен стремеж, но нейсе...
                                             *
Росно създание на невинността и осиянието! Слагам началото на поредица послания до теб, в които ще ти говоря за приказните светове на красотата и за токовете на радостта. Усърдието на твоите пазители и хранители бе голямо; иснаждането на съвършенство в съвършенство при тебе, с тяхното живо старание, е пример, който няма равен в тази зона на Битието.
Сега искам да ти кажа нещо, което не го знаят дори божества, а камо ли някакви си посветени от 5 или 6 хиляди метра височина. Разцъфтяването на квадрилионолистника няма още представители в звездния куп от галактики на разстояние 500 милиарда светлинни години от тук, с едно малко изключение - това си ти!
 Аз съм ви говорил за трилионолистник и трилионоструйник и за йерархията, която предстои да ги развие; за приятелката ви, в която той вече подава сигнали за живот. Квадрилионолистникът обаче се отличава с едно извънредно важно Христово качество: способността да проникваш във всичките 49 измерения, без да се поместваш от мястото си с физическото си тяло.
  Културните звездни човечества имат едно психоматематическо понятие, което се нарича "сумарно мълчание". Ако в продължение на 50 прераждания един човек или въплътен ангел получи времеви бал на сумарно мълчание по-голям от 98%, то в него се пробужда квадрилионолистникът. Йерархията на тия същества, които умеят да обожават Бога по този най-трогателен начин, е равнобожествена и е от ранга на илухимите. Алохимите постигат Бога чрез жива експресия, чрез вечно движение, проповед, обмяна с всички, конни препускания през вечността... Илухимите обаче са смирени до такава неизказуемо божествена степен, че те не могат да приказват, понеже считат, че Бог постоянно приказва и те нямат право да Го прекъсват...      
И наистина, Бог постоянно приказва отвсякъде! И когато вие приказвате, и когато даже се молите или когато пеете своите духовни песни, Той се отдръпва, за да приеме с участие вашите [звукови]... падения. Те са ви крайно необходими, но на Бога не са необходими. Илухимите обаче се молят безмълвно. От тяхната йерархия се пробуди на Земята, преди около 1000 години,учението на Григорий Синаит. Тези равнобожествени същества не смеят даже да гъкнат, понеже усещат, че несъвършеното човешко слово, несъвършеното ангелско слово и несъвършеното слово даже у божества руши нейде огромни вселени, населени със своите йерархии и цивилизации. Илухимите знаят, че само един вокал, само един консонант, неизлезли от Бога, разрушават близо 1/30 част от Проявеното Битие.
  "Странна работа... - бихте възкликнали вие - Та на Земята толкова несъзнателни същества говорят толкова много глупости в цялото си будно време, та даже и насън, че досега вселената да е затрита 500 милиарда пъти, с 500 милиарда нули отзад..."
  Там е работата, че от вас и неразумните ангели Бог е откачил оня магически орган, който превръща Словото в действие. Аз наброявам в момента на планетата Икло - Земята - само 854 души, на които словото има сила да се осъществява. Но за да съм допуснал това, Аз лично съм ги пресял през толкоз сита, колкото и най-богатото въображение не може да си представи. Шестима от тях, наистина, имат правото на разрушение, но и Шива има своите пълномощия.
 И сега ще ви кажа защо Ми са тия, шестимата: за да мога да затварям устите на словоохотливите - монаси, развратници, папи, патриарси и гурувци... Произнесе ли само една дума един от тях - шестимата, - които минават за адепти на черното братство, някъде става земетресение, някъде пламва война или епидемия, или един народ обеднява до просешка тояга. Тия, всичките, които пострадват от извънредните, тежки събития, до един са повярвали в някои от Моите врагове, които до един обещават "спасение"...
Квадрилионолистникът, неземно Мое сияние на планетата, има силата за броени трилионни части от секундата да неутрализира всякакви последствия от произнасяне на черните думи. Той се пробужда само в ония, които мълчат през цялото време, за да попият ураганните свръкосмически бури, налитащи Трите Вселени от приказването на алохимите. Алохимите, херувимите, архангелите, овитрините и още 5 йерархии в Битието се отдават на импулса да си отприщват гласа в пространството. Така те строят и разрушават вселени, раждат и прибират милиарди същества, създават и унищожават гигантски култури и цивилизации и движат бавно, стъпка по стъпка, народи и човечества по най-бавния път – пътя на еволюцията...
  Синволюцията е позната само на илухимите. В тишина, в озарено и пълно мълчание, неспособни да потресат пространството и покоите Божии с наглостта на въздушно раздвижване, те пребивават неизменно пред лицето на Господа! Друг е въпросът за падналите илухими - ония, които отвлякоха 1/3 от душите в пъкъла на ясновселената. И ясновселената има пъкъл, но това е тема за друг път.
В това първо писмо до теб, росна капчице, много казах и много недоизказах; но, осиян от бащинска обич, обгръщам отвсъде душата ти и ти казвам: пълнu недрата на Новия свят с мълчание, за да не го разрушават с приказване духовете, които искат да удържaт Старата Вселена! Брани България и Европа с цялата мощ на твоята детинска смиреност от мълниите на старозаветните пророци, които търсят лесни места за разруха чрез силно и много приказване. Додето ти мълчиш, земетресението ще се отлага; ако пророците надделеят и разбудят отново токовете над пределите на милосърдието, наречено "мълчание", планетната промяна ще стане неизбежна...

СЪДЪРЖАНИЕ
/