Книга 25


22/26.I.132(1996)
Айтос / Бургас

ПРОВЕРКА НА ПЕРСОНАЛА


Къщата и г радината на Братството в Айтос през пролетта

На 22.І.132 г., по предложение на Р. и след уговорка с Д., че ще ни чака на градината, заминахме за Айтос. Първо се отбихме у приятелката ú Т. Бях възприел тази екскурзия в началото, само за да откликна на поканата на Р. За неотклик­ване, където нещо е определено, се плаща сериозно; а и малка почивка на чист въздух не е излишна, особено в свещена обстановка (все пак, градината не е случайна). После се изясни, че основната ми­съл е да покажа на Д. котвата на черен фон, тъй като той сам не я е видял досега. Но, заедно с всичко това, се оказа, че Небето, т.е. сам Учителят, дава отговор и на един наболял личен проблем: здравето и външния вид прогресивно се разру­шават в града, особено на морското равнище и в тази влага и токсичен въздух от комбината. Да ида ли пак в чужбина през март, където ме чакат; да изтърпя ли тук, понеже има добри условия за Ра­бота (поне по Словото); да ида ли в друг град, където също ме канят; да заменя ли етажа в София за къща с градина на село, някъде в планините? Големи проти-воречия и проблеми! Приятелите казват: "Ами питай, какво се чудиш! Изворът ти под носа, а ти…"
Този път, още преди да питам, се случи следното: На тръгване от дома на Т., тя се облича в новия си светлосив костюм, много красив, за да ни закарат с колата с мъжа си до градината. Женски разговор: "От какво е полата?" - "От лама"; - "А пуловерът" - "От сабахтанú!" - излиза от мойта уста, като си мисля, че пак си правя майтап с нов каламбур ("Лама сабахтанú" от Евангелието - "Господи, защо си ме оставил?"). Тя каза от какво е пуловерът - от заешка вълна, ангора. Чак сега съзнавам, че това, самò по себе си, е в пълен синхрон с отговора, който се даде час по-късно: "ангора" - "на планината"!


В стаичката до столовата с неграмотните и наивни ло­зунги по стените бумтеше готварската печка. Измежду де­сетките томове с беседи, ръката ми избира без колебание един и отваря направо на съдържанието (много томове въ­об-ще не съм отварял досега). Показалецът сам посочва съ­държанието по средата: беседа "Лама савахтани!" (Аз съм го чел или запомнил с "б"). Значи - дава ми се тая беседа за отго­вор на измъчващите ме въпроси. Р. заспива, а аз блажено чета:

"… и дишаш чист въздух на Витоша". (стр.-132)
"Природата учи човека къде и как да диша. Какъв въздух е нужен на човека? - Планински! Природата е създала планините - и хората трябва да ги използват" (Том "Живият Господ", с.133, 26.ХІ.1922)

"Аз съм чел Библията на Витоша" (с.132)


Който знае каква врата към къде е всеки камък от Витошките морени, не би напуснал България никога. Хималайски Посветени сме ги водили по тия места, след като са мечтали цял живот да дойдат поне за един ден. За това помоли и Махариши Дев Мурти през 1968 г., и двама души го заведохме.

Това е негова снимка от сега. На 108 годишна възраст той пак дойде в България. Но преди 40 години беше пак тука и както други висши Посветени от Хималаите търсеше връзка с Центъра. Предупреди ни за голямата опасност от индийските йогически упражнения за хората от бялата раса и го написа в специална брошура. Той много добре знаеше кой е Учителят и ни говорù за Него неща, които и българите не знаят. Казваше, че е от Неговото Ято през вековете - и това е повече от очевидно.

"Тихият глас в тебе говори: "Не се страху­вай, всичко ще се нареди". - "Кога ще се на­реди?" - "Скоро, много скоро!"(с.137)

"Някой може да приеме любовта в кафе­нето, но аз ще се кача на Витоша, там да я приема. Зная положително, че Божията Любов никога не посещава опушени, димящи места. Ако искаш да приемеш Любовта, ще се качиш на Витоша - там ще я чакаш". (стр.141) (Из градовете с прия­телите се срещаме често по кафенетата...)

"Казвам: всеки мъж трябва да напусне жена си и всяка жена трябва да напусне мъжа си. Ще кажете: "Хванахме го сега! Виж какви работи говори!" - Пак повтарям: мъжът трябва да на­пусне жена си и жената трябва да напусне мъжа си! (стр.142)

"Всички хора, млади и стари, страдат от една епидемия: не говорят истината, не я прилагат. Майки и бащи, кажете на синовете и дъщерите си истината - кажете им какво ги очаква в женитбата!" (стр.146)


Едно изкачване на Верни връх през зимата се равнява на изкачване на Хималайски 7-хилядник. Под Верни връх има трамплини за милиони вселени.

"Искам да бъдете смели и решителни, да разсъждавате добре. Вие се намирате на кръстопът, дето трябва да решите един от най-важните въпроси на вашия живот. Будни трябва да бъдете! Ще кажете, че в друго пре­раждане може да се разреши този въпрос… - Само глупавият говори за прераждания! Ти, който си събуден, сега трябва да свършиш определената си работа! (стр.147)

Всички тия мисли са от беседата "Лама савахтани", ко­ято ми бе посочена точно при влизането на Уран във Водолея, "зако­вано" с новолуние - съвпад Луна-Слънце-Уран и контакт със Сириус.
Някога Др. ми бе уредил да живея в една стаичка на Ви­тоша, в някаква хижа или ведомствена сграда при негови при­ятели. Тогава не се откликнах и може би затова сега плащам със здравето си. Дали това е още възможно - или Бог ще го уреди друг начин?


Даже и с лифта, едно преминаване през Витоша оставя следи за много прераждания. За не чак толкова, понеже ги съкращава. Където е стъпвал Велик Учител, еволюцията на хората се съкращава, както огънят съкращава хартията.

И защо Витоша, след като очите ми са все към Рила или към Кавказ? Ето, сега имам уговорка с най-верни приятели да правим нов "десант" в Рила, Москва, Волгоград и Кавказ: не е ли уместно тази година? Може би ме задържат, понеже съм в Сатурнова лична и планетна година, подходяща за планина и усамотение?
 Преди да помоля за окончателно разяснение, искам да цитирам тук още една мисъл, която ми се падна тогава при спонтанно отваряне на същия том, след като прочетох бесе­дата "Лама савахтани", третираща същия горчив въпрос, който си задавах и аз, въпреки всички най-прекрасни условия и грижи, с които съм заобиколен тук. Ето какво се падна:

"Първото нещо, като те "възлюби" някой, той ще те ограничи. Например, дъщерята е свободна като птичка; родителите я оставят да ходи свободно, да се събира с другарки, да пее, да се весели. Обаче "възлюби" я един мла­деж, който ú казва: "Няма да се срещаш с дру­гарки, няма да ходиш тук, няма да ходиш там!… Аз те обичам - с мене ще бъдеш!"
Влезеш в едно религиозно общество - съ­щият закон владее…" (Том "Живият Господ", стр.27-28)


На Витоша с приятелки

13,35
- Сега условията са на Витоша. Преди да пра­вите уговорки с някого за най-различни "десанти", проверете следва ли ви навсякъде и на колко полèта сте свързани с него. Ако има поле, в което не е с вас, а е с друг или лично със себе си, в космоса вие ще тръгнете по различни траектории и това ще разцепи кораба на две. Наистина, най-близкият от Вечността понякога още не ви е разпознал. Да се надявате да се скачите с него при разцепен кораб, е истинска лудост. Излитанията трябва да се отлагат, докато се провери персонала. Вашият е плътно ваш, но с периодични отсъствия. Плътно значи поресто.

                                                  10ч52м30с


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.