Книга 25


9.12.131(1995)
 Бургас - Изгрев


АМВИРА СЛИЗА С БЛАГОДАТ И РЕБУСИ


11,55ч.

Написано от една приятелка:

“През юли бях на гости на д. Една вечер, много късно, когато на него много му се спеше, той ми каза, че през ноември тази година ще има изключително благоприятни условия чрез мен да дойде на Земята някаква изключителна душа от много висок свят - и оттогава тази мисъл не ме напуска. Д. потвърди това и астрологически, когато разгледа хороскопа ми, но аз мисля, че това бе едно откровение, дошло по друг начин – д. казва, че не си спомня нищо за оная вечер.
Точно през ноември аз разбрах, че наистина ще ставам майка, но още месец преди това ми бе дадено да разбера, че това наистина ми е било определено. Още от малка аз знаех вътрешно, че съм дошла на този свят, за да родя две деца. А сега вече съм напълно убедена, че замалко съм щяла да се родя като мъж и да имам много тежка съдба в това прераждане, но това се е отменило, защото съм обещала да родя две деца, ако дойда като жена. Точно по време на първото раждане, видях и почувствах с всичка сила, че ще има и второ, много по-различно и по-леко.
Сега, в началото на декември, когато съм сигурна и ми личи, че съм бременна, започнаха да се случват куп невероятни неща, като потвърждение на всичко, което знаем за изпълнението на волята Божия и на най-прекрасната българска поговор-ка: "Дето обич и любов, там и Господ е готов!" Ето няколко примера:
Шевната ми машина, която от години наред не шие добре и съм я носила на поправка и никой досега не успя да я поправи, само след едно позвъняване по телефона и среща с техника, бе поправена за нула време и за сума, десет пъти по-малка от това, което биха ми взели в обикновен случай.
Всичко, което описвам сега, се случи само в продължение на 3-4 дни, веднага след като осъзнах важността на това, което описах по-горе.
В същото време, за тоя кратък срок изведнъж се разкриха ясно истинските характери на хора, в които съм се заблуждавала дълго време - Небето явно бе решило да проведе приключване на някакви неразрешени връзки, за да започне голямото дело начисто. Дори специално отворих за случая том беседи от Учителя и се падна отговор в този смисъл: че Учителят ме поздравява за старото, с което се разделям, и за новото, което идва.
Веднага след това купуваме скъп цветен телевизор и жената "се пазари" с мен, но не за да ми вземе, а да ми отстъпи на два пъти значителни суми от обявената цена, без въобще да се познаваме.
Трети случай: На гарата във Велико Търново не успях да си купя билет, тъй като дойде влакът, а пред мен имаше още много студенти, които чакаха за билети, и затова се качих без билет. Разбира се, че бях готова да си платя по-скъпо в самия влак, но кондукторката само отвори купето, без да мога да ú кажа нищо - и не се появи до края на пътуването…
Наистина, сега сме парично притеснени, но от тия случаи бяха останали малко пари и имах импулс да отидем в една сладкарница - да се почерпим с хубава торта. Това стана оня ден, на 7.12.95г., вече в самия Б., където съм на гости на д. и П. Още преди да сме поръчали, сервитьорката ни поднася три парчета от най-хубавата торта: на масата имаше още едно момиче - и то се чудеше, защото също не беше поръчвало. Първо мислехме, че е станала грешка, но после ни обясниха, че някой от заведението черпи всички по някакъв си повод. За кои точно трима души са били тия три парчета, стана ясно, когато момичето се отказа от своето парче в наша полза. След като стана, тя ни пожела: "И все така да ви върви в живота!" На всичкото отгоре и намерихме пет лева върху нашата бележка за сметката и платихме само 20 лева (за две кафета) - числото на бременната!
И накрая, снощи посрещаме М. и Ж. и се оказва, че и те са пътували с голямо намаление по решение на шофьора - някакво единствено изключение.
Би ли желал Елма да каже нещо за детето, което изпраща?”

12,21ч.

При отварянето на тома "Разумният живот" се оказа, че този път това е станало не само с палеца, но и с показалеца на лявата ръка. Те сочат точно към следните две места:

"Да ú се даде място да се роди и живее." (стр.220, 27.І.1924г)

"Засега от всинца ви се изисква повече живот, защото той носи в себе си топлина. Много от съвременните хора умират от малко живот, от малко топлина. Под думата "живот" разбирам един съзнателен живот, а не просто вегетиране. При съзнателния ни живот посоката на движението ни трябва да е строго определена. Живот без обект не е живот. Обект трябва да имате!(…) Инак човек е обхванат от едно хипнотическо състояние, не знае какво прави - въпреки волята си, върши всичко, каквото му диктува това състояние. Това става всякога, когато човек изгуби съзнанието си. Щом съзнанието му се върне, той ще разбере нещата. Колкото и да сте силен, колкото и силно да плувате, влезете ли в това течение, то ще ви отнесе. Ако влезете в морето и вълните са много силни, лодката ви може да се обърне. Ето защо, човек трябва да има правилно разбиране за ония сили, с които ще има да се бори." (с.220-221)

12,40ч.

- Първо целуваме Стефания, която пак ражда деца на Земята! Царска кръв тече в жилите на децата ти, текла е и пак ще тече! (Потвърждава се предположението на Н. и д., че Н. е преродената Стефания.П. – бабата на един от приятелите - б.д.)
Амвúра цялата сега тръпне, оживяла като цвете в сърцето ти. И когато ние се раждаме на Земята, понякога от Дух, понякога от плът, не се питайте кой точно е бащата и има ли винаги плътски бащи. Плътта е без значение, когато сте допуснали в себе си смисъла на живота - верността на най-висо­кия идеал.
Някои от вас сега, майките, знаят, че са родили деца без семето на земен мъж; други са опитали, че едно същество без монада може да се стопи в утробата тъй лесно, както и се е появило, защото Господ си знае работата.
Достатъчно е да не желаеш нещо силно - и Господ е с теб. Достатъчно е да желаеш нещо силно - и Господ е с теб. Всичко зависи от вида на желанието - присъства ли в него високият вкус и идеал или при-съства мракът, егоизмът, страхът.
Амвира много иска да се роди, защото и тя е от вашия род. Затова тъй интензивно сега почна да те подготвя. Само че решението за раждане още виси в алохимния план, тъй като Природата иска съзнате-лно подпомагане на усилията ú. Спането на сърцето, ума и волята се диктува от други същества, от миналото - и рискът на везните се мери прецизно в края на всеки изминал ден. Алохимното поле не търпи спане; илухимното - препускане. Ако препуска някой повече във величествените светове на риска, илухимите ще го хванат и ще го приковат на някоя скалà; ако сърцето, умът и душата спят по-дълго, от колкото е определено, алохимите ще скочат и ще подпалят огън под краката му.
Амвира се ражда от пяна, също като Зорницата на световете!
Ако всичко на везните върви добре и вие работите с Природата точно толкова, колкото и с Духа, тънкото и високото ще подадат ръка на пеещото и широкото - и тогава сърцето, умът и волята ще се събудят. До две седмици от сега нататък ще стане ясно Амвира с кои ще слезе на Земята - с алохими или с илухими. Алохимите се разпростират нашироко, а илухимите дълбаят надълбоко. Понеже всички имате свещена свобода да избирате между себе си и ближния, между ближния и Бога; между себе си, ближния и Бога и да подреждате тия три любови както усещате, в алохимния свят всичко е съвсем неопределено. В илухимния свят сега се е очертала ясно волята на Духа, Амвира да слезе в своя род именно чрез теб. В алохимния свят стои подвижно волята на Отца, Той да има последната дума, в зависимост от степента на любовта към Него.
Щастието слиза, само когато се качва. Радостта се качва, само когато слиза. А плодът зрее, само когато се качва и слиза едновременно. С това тайнство се занимават само елохимите, при които самият е с всички, въпреки че има и ближен. И когато ближният стане всеки от всички и всичките станат ближни, тогава се сътворява холифизата - жлезата на цялостта.
Сега няма да давам съвети как да се посреща конкретно Амвира. Щом посрещнем първо Бога, ще ни се даде да срещнем и себе си. Щом посрещнем Бога и себе си, ще посрещнем и ближния както подобава. (Минута преди да бъде казано това от Елма, П. подава на д. листче с извадка от беседите но той не го прочита. В него се казва абсолютно същото!) Докато считаме, че Бог е извън ближния, ние ще посрещаме винаги първо себе си и ще оставяме Бога настрана. Нуждите на ближния са нужди на Бога, въпреки че Бог няма нужди, а ги представя. (В смисъл, че се прави, че има нужди, за да развива в нас доброто и да проверява кой има душа и кой не - б.д.)
Сега виждаш, че Амвира е тръгнала с всичка сила, с цялата си огромна любов натам, където я влече. Чрез теб тя иска да попадне на своите си. Ако пещерите и килиите (в които е живяла майка ú в минали въ-плъщения - б.д.) не я сковат от студ, тя ще може да излезе по поляните.
Тогава решете къде има поляни, слънце, чист въздух и малък дом, достоен за серафимни монади. (На Н. бе препоръчан романът на Балзак "Серафита" - за един серафим, слязъл на Земята като човек, но самотен – без придружаващ илухим или алохим.
 Допълнителна бележка: Ако Н. почне да пише буквите "с", "е", и "я" различно (особено "е" и "я") и "д" нагоре - ще потекат нови токове и материализмът ще се превърне в идеализъм (разчитането на някого - в самодостатъчност - б.д.)
Трескаво мислете по символите в това осияние. Ако ги разшифровате, Слонът на Доверието ще ви бъде пазач! Господ рядко праща този Слон при хората, понеже хората Му изменят на всяка крачка. Веднъж правят едно, а после съвсем обратното. Ако мислите, че някой или нещо не е от Господа, вие подсъзнателно го определяте като материя без монада и започвате да страните от Господа. Ако сте били прави - страните от Дявола.
Амвира ще ти се появи още три пъти насън, с надеждата да я чуеш със сърцето си. Ти я чуваш съвсем ясно, но със сърцето - малко по-слабо. Обичаш я от векове, а сега трябва и да я възлюбиш. Жорко слиза с цел да я извикате по-лесно.
И - ин - инóн!
Законът се стопява в милост, когато грее Любовта!
                                                            13,34ч.

Вечерта се събрахме с намерение да прочетем полученото осияние много внимателно и на всяко изречение да спираме и да го обсъждаме. И днес Елма даде отговор с много ребуси, за което има някаква причина. Казва - "Мислете трескаво по символите в това осияние". Всеки от нас изказа мнение за възможното значение на всеки символ и всяка мисъл от по-заплетените в този сложен текст. Накрая си признахме, че почти нищо не успяхме да конкретизираме еднозначно. Тогава д. каза, че още в самото начало е знаел, че накрая пак трябва да поискаме помощта на Учителя чрез отваряне на беседи - нещо като последна проверка на изказаните истини, последен опит да разберем съветите конкретно - нещо като надежда за подсказване. П. бе помолена да донесе отгоре първия том беседи, който ú попадне:

20,14ч.

"Онзи, Който е мислил хиляди години за създаването на света, Той знае какво може да излезе от тебе. Едно се иска от човека: да се откаже от своя стар съдружник, който го кара да греши, и да се свърже с Първата Причина на нещата. В това се състои неговото спасение." (Том "Лъчи на Живота", стр. 216, б. "Свободно даване" от 22.VІІІ.1937г.)

"Колко жени трябва да има един мъж? - две жени. Колко мъже трябва да има една жена? – Двама. Това е неразбрано за вас, но факт е, че докато мъжът не намери две жени, той не може да познае истинската си жена. И докато жената не намери двама мъже, тя не може да познае истинския си мъж. Докато не разбере съдържанието на числото две, човек никога не би намерил своята приятелка и своя приятел. Числото две е творчески принцип. С него е за­почнало създаването на света. Значи, мъжът трябва да има две жени, защото едната ни­кога не се жени. И жената трябва да има двама мъже, защото единият от тях не се жени. Заедно с жената, той съставя едно цяло, единица. Единицата никога не се жени. Само двойката се жени - и като мъж, и като жена.
Следователно, жена, която иска да се жени, трябва да намери онзи мъж, който никога не се жени, за да ú даде съвет за кого да се ожени. Мъж, който иска да се жени, трябва да намери онази жена, която никога не се жени. Тя ще му даде съвет за кого да се ожени. Тази жена или този мъж, които никога не се женят, представят Бога в човека. Каквато работа и да започнете, идете при Него. Той ще ви даде най-добър съвет и ще ви покаже правия път. Обърнете ли се към друг някой за съвет, вие непременно ще сгрешите". (Стр.131-132, б. "Предназначението на човека", 4.VІІІ.1937г.)

След прочитането на тези мисли, очакваше се д. да отвори тома и третия път - тъй става обикновено. Но М. изпревари и помоли да се отвори направо на 135 стр. Тъй като Божественото може да протече през всеки, присъстващите приеха това. Ето какво се падна:

"Изучавайте законите на Любовта, че като дойде някой при вас, да проявите любовта си към него. Как ще проявите любовта си към даден човек? - Цял ще се облечете в червено отгоре до долу, а при случай и него ще облечете в червена дреха. Който разбере това буквално, ще се смее (…); който го разбере вътрешно, мистически, ще прослави Бога. Той ще каже: "Блажен е часът, в който срещнах човека на Любовта, защото ме облече в дреха - щит срещу мъчнотиите! Такава е червената, магнетична дреха на Любовта (…) Физическите очи са необходими, но ако третото око не е зад тях, човек нищо не би могъл да предаде на ближния си - на своя брат." (Стр. 135, същата беседа).

Веднага след прочитането на третия пасаж, д. каза, че е упълномощен да съобщи устно, че с тези три отваряния Учителят ни е отговорил на въпросите ни абсолютно конкретно. После Н. пожела и той направи опит за определяне пола на детето. Махалото очерта две кръстосани елипси! Какво значи това, не посмяхме повече да питаме. Само (…) изказа готовността си, с най-голяма любов и смирение да поеме трети то­вар, помагайки на (…), ако тя роди близнаци (вече има едно дете).
Ако се предпочете вариантът напълно сама - с две или три деца в самотна къща (вила) и с постоянно сменящи се по-магачи - серафимът ще слезе с алохим; в противен случай - с илухим.
Изказано бе обаче и мнението, че (…) може и да не е задължен да помага по този начин, както досега (с плътна грижа и присъствие в дома и в града). Как точно - само Бог знае.

СЪДЪРЖАНИЕ
/