ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

( Е Д И Н Е Н И Я,  Х О Л И З А Ц И И )КНИГА СЕДЕМНАДЕСЕТА
СЪДЪРЖАНИЕ:

546.1991.04.09 Иисулла – милиардите сестри на човека
547.1991.04.09 Еурùнти – богинята на танца
548.1991.04.09 Приказка за една онада
549.1991.04.09 Небето като от брилянти
550.1991.04.10 Епизоди от акаша
551.1991.04.12 Бушони и трансформатори на Словото
552.1991.04.13 Закони на молитвата.
553.1991.04.13 "Идеàлии" и реалии
554.1991.04.14 Зацикляне и отцикляне
555.1991.04.14 Паниката на тъмните
556.1991.04.15 Словото в Русия. Руският Иисус. Алпийската и кавказката Агарта
557.1991.04.16 Звезда от гладиоли и кокичета.
558.1991.04.18 От плода към семката
559.1991.04.21 Нещата зависят наполовина от вас.
560.1991.04.23 Относно "деня на развяването"
561.1991.04.25 Смешки, реки от Слово и... военни книжки
562.1991.04.27 Съвети, минало, прогнози
563.1991.04.27 Елма изравя и съкровища
564.1991.05.02 Летящите континенти
565.1991.05.09 Който помисли за другите
566.1991.05.11 От ясно по-ясно.
567.1991.05.11 Велко Пандура – или край на Контакта
568.1991.05.14 Туршии и салати от Слово. Слово на компоти и пакетчета
569.1991.05.17 Бележки относно граматиката и стилистиката на Елма
570.1991.06.06 Още за Христовата звезда
571.1991.юли Идеи на холизатора за Международно движ. "Матриадор" – обожатели на Свободната Майка
572.1991.недатирано: Щения, претърпяване и решаване.
573.1992 януари и 19.10.1994: Молитва на искрата Божия - и биадите.
574.1992.02.25  Дневник на единатора и осияние "Вселената на циганите"
575.1992.02.29 Проект за периодичен лист на Словото, с елементи на словометрия
576.1992.03.01 За кубчетата и семейните дракони
577.1992.03.02 Продължение на дневник`92
578.1992.04.11 Дъмпингът на Христа
579.1992.04.14 Продължение на дневник`92
580.1992.04.27 Шанс за три възкресения
581.1992.04.29 Продължение на дневник`92

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.