ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

Е Д И Н Е Н И Я , Х О Л И З А Ц И И )

 
 
 
НЕОБЯТНОТО ГОВОРИ
КНИГА ЧЕТВЪРТА
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
049.1984.08.06 Клюква
050.1984.08.07 То Къ Ну
051.1984.08.11 Прана и салма
052.1984.08.26 Познанието на злото
053.1984.08.27 Монадните извори на Секор
054.1984.08.27 Съвети за бяла магия
055.1984.09.05 Осияния за Красотата
056.1984.09.11 Резерватите на щастливия живот
057.1984.09.15 Осияния за Христос
058.1984.09.19 Новото изисква цялостно служене на Бога
059.1984.08.21 Зарите на Зиал
060.1984.09.26 Указания за възпитаване на дете
061.1984.09.30 Които минаха, минаха
062.1984.10.10 За духовния алпинизъм
063.1984.10.16 Благодат или принуда
064.1984.10.17 За оперолата
065.1984.10.19 Стихове за ранената птица
066.1984.10.30 Дезинформации и неточности при прогнозите
067.1984.11.16 Подвигът на верните сега
068.1984.12.10 За Школата. Прогнози. За Словото, за детето, и за  елохимите
069.1984.12.11 Любовта не признава съображения и премисляния
070.1984.12.13 Отговорността на духовното човечество
071.1984.12.16 Предпазване от силите на злото и методи за борба с тях
072.1984.12.19 Осиянията оправят пътя на новата култура
073.1984.12.22 Осияния за Радостта
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.