Книга 44

 

 

1810 05.09.2015 Сложни карми. 12:15, до С.Р.  Продължавам за цветето с ангела и защо не бе използван шансът Боян да бъде излекуван с музика. В случая не са виновни родителите му, а един тогавашен "приятел", комуто се доверих. Тогава още не познавах лично Биневи и го помолих да им предаде думите на Небето за този шанс.

 

 

       Ето един особен случай за наша поука, в който съдбата на един човек зависи от друг, който няма да предаде информацията, понеже не вярва в нея. Този "приятел" се легитимира пред Бога като горделив и злобен подигравчия, който с изключителна ехидност отхвърли възможността Боян да бъде изцелен по чудотворен начин. Тогава си зададох въпроса, защо Бог допуска да даде шанс, а той да не се изпълни. Отговорът бе, че Боян има карма с Н. - някога не го е спасил по същия начин. Сега е трябвало да му се върне.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.