Книга 17

127(1991)г., недатирано

ЩЕНИЯ, ПРЕТЪРПЯВАНЕ И РЕШАВАНЕ

Познай от коù си!


              Плътският човек създава проблеми.
              Духовният търпи проблеми.
              Божественият решава проблеми.

Плътският човек от ада държи здраво стола си, свойто си, властта си, човека си, хората си. Останалите два вида хора виждаме на картинката по-горе. Така че, наистина, ти от кои си?

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.