Книга 23


28.ІХ.131(1995)

АСЦЕНДЕНТ НА К.Д.Х.

20ч12м8с

- Може ли да се даде асцендентът на КДХ с точност до стотна от секундата?

20ч13м18с:
 - Да.
  (Да се свери часовникът на К. -50s)

- Наистина ли, с точност до градус, е 8° Стрелец?

- Не.

- Колко е тогава точно?

- 8° 6′ 48″.61 Стрелец

(т.е. ≈ 9° според закръглянето по с-мата на Ръдиар)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.