- Л -

 

Леахим – същество на абсолютната благост.

Лен: Дума от астроформулата на Лусин „открехване на множеството“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991).

Л.К.Е.: Лична космична енергия, добивана чрез любов към обекта и периодично съжителство със сродно същество, най-близко от всички (вж и Н.К.Е.).

ЛО: Дума за астроформулата на Плутон: „ Опъване на силата за пробив“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Лоз: Йерархия на звездата Поларис, родителка на духовете на Божествения мрак.

Лон: Първа степен на саможертвата при навлизане в Божествения свят.

Лоно: се употребява предимно за женския полюс, а “същина” – за мъжкия.

Ло̀ни: Име на Луната и дума от астроформулата на Луната: „Най-прекрасната саможертва на отказването от себе си поради майчинство“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Лусúн – планета, най-близка до Слънцето. Лусин не се забелязва лесно от астрономите, защото е малка и я взимат за астероид, но тя играе много важна роля. На първо място, Лусин разпределя слънчевата прана. Това не прави никоя друга планета. Затова, колкото и да ви е странно, Лусин управлява мъжката част на етерното ви тяло, т.е. слънчевата. Подмяната на клетките с нови се диктува от Лусин, макар и с различни скорости.

СЪДЪРЖАНИЕ
/