Книга 21


4.VI.130(1994)
София - Изгрев

НЯМА ИТАЛИАНЦИ-АНДРОИДИ


Санта Чечилия

21,10ч.
- Моля Всемирното Присъствие за отношение по въпроса на ЗПГ да отива ли в Италия?

- Може. Няма лошо. Има работа не само за пари, но и за жизнено важно дело. Моите светят навсякъде! Нямате си представа какво благословение е за един народ, когато там присъства някой от Моите!
Моите не са нито богати, нито известни, нито много самоуверени. Моите никога не задържат нещо за себе си! Моите мислят, че животът им не им при­надлежи. Никога Мой не може да откаже помощ, ус­луга, благодеяние. Невинността тече през всичките пори на душата им - и там, където са те, Небето прави оазис.
Направил, ненаправил нещо видимо, Моят ходи в светлина и душата му пее! Пее, защото дава; а който не дава, той не пей.
И тъй като цяла Италия пее от обич и любов, Мо­ите хора там се чувстват прекрасно. Дори и най-жестокият италиански гангстер е със сърце - има чувства, вълнения, обич към някого.
В Италия няма андроиди - това е немислимо! Вие мислехте, че в Русия има най-малко андроиди, но не знаехте, че единствената страна, в която няма нито един андроид от коренното население, е Бо­жествена Италия. Друг е въпросът, че там има много заразени от андроиди. Италианската диада (там има малко монади), поразена от адското влия­ние, е по-датлива на самосъжаление, мелодрами, скандали и маниакални еуфории и депресии. Но Бо­жествената красота на Италия е абсолютно ненад­мината не само на Земята, но и в по-голямата част от универсума, защото Италия е страна на Исти­ната. Има само една Истина - Любовта! И тъй като Божественият италианец е спонтанен, няма друг народ, по-красив от техния.
Отмъщението не е грях на андроидите. Отмъще­нието е ужасен грях и монадата се превръща в урод­лива диада най-вече в адска Италия, но и най-отвра­тителните чудовища в пъкъла с италиански произ­ход имат искра Божия! Те имат реален шанс да се спасят и да станат отново прекрасни, защото ви­наги имат шанс да се влюбят.

Невинно дете, ти отиваш от обич към мъжа си и към децата си и затова те свързвам пряко с Ле­нуúлла - богинята на италианския народ!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.