Книга 11


29.VІ.124(1988)г.
София-Изгрев


САМИЯТ АЗ ПОЕМАМ ЗАДАЧАТА

           
14,10ч.

             Във връзка с поставените от Елма задачи в осиянието от 21.ІІ.1988г., един от приятелите се обръща към холизатора с молба последният да влезе във връзка, за да се иска отговор на някои въпроси. Забележително е, че предния и същия този ден (29 юни) холизаторът по един удивителен начин бива освобождаван от служебните си задължения поради необходимостта да протича в тези дни информация. И в двата дни машината, на която холизаторът работи, е в ремонт, и то след като месечният му план е преизпълнен, така че за него това е необходима почивка, през която да влиза във връзка, без да понася финансови загуби. По времето на контакта, извършващ се в местоработата на приемащия, наоколо работят много хора и един от тях се приближава и сяда наблизо, но бива отстранен чрез молитва.

            - Указания за задачата през лятото?


            - Атмосферата на планетата изисква да ускорите изпълнението на задачата. Обявявам тази задача за открита. Не определям точна дата, ала ще присъствам, особено след като сте Ме предупредили, че сте готови, през всички съботи и недели от предстоящото новолуние нататък. Когато се съчетаете правилно и пълно и сте сигурни, че ще можете да отидете някоя събота и неделя, съобщете Ми, за да приветствам не само като фон, но и като Първодвигател. Изкарайте съвсем бързо копия от това осияние, понеже има шанс да се съгласят поне две същества за двойката на Шестото езеро – да бъдат в течение на задачите. Щом като се уговорите – почвайте. В случай на провал, т.е. непълна комплектност, просто не тръгвайте или сиидете на екскурзия свободно. Настоявам за неделята, въпреки повечето туристи, понеже само Уран и Слънцето са в състояние да оживят това действо. Прегледайте ефемеридите, ако искате да изберете най-подходящата неделя, макар че Аз мога да ви я кажа отсега, но не правя това за да бъдете свободни и по причина на празнините в деветорката. Заживейте с мисълта, че това сега е най-спешната ви задача, а в случай, че не успеете до съборните дни (19 – 25 август), приложете резервния вариант на първото езеро, именно в този върхов интервал. Помислете и за дублиране на двойките и “самотника”, та в случай на пречки, веднага да замените. Ако някои са пушачи, да не пушат поне по време на изпълнение на задачата. Това е основното; ако има въпроси - задайте .

            - Критерии за разпознаване на двойката сродни души?

            - Самият Аз поемем задачата. Има един съвсем последен вариант – на Шестото езеро да отиде самичка сестра, която отговаря напълно на Венериния принцип, и да усети сродната си душа по вътрешен път. На такава бих дал особен начин да направи контакт с любимия се през вековете, когато ще изпълнява задачата. Но за да се оживи действото, в такъв случай ще се наложи сестрата от Шестото езеро и братът от Мусала още същата неделя да се срещнат на някое самотно място на Рила, макар и в ниското, и да постоят прегърнати и безмълвни известно време. Понеже инак няма как да протекат токовете. Ако не посоча класическа или потенциална двойка на Шестото езеро, потърсете само сестра.
С това приключих.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.