Книга 9

12.ХІІ.122(1986)г.
София


СИЛАТА ТИ Е В СПОНТАННОСТТА


Ти, Наденце, си само пламък! Оставú се той да те води, силата ти е в спонтанността. Сега правú само това, което ти се прави. Щом имаш импулс – записвай,  но правилно - само твоите ръкописи. Не че няма да излезе чудесно и друг текст - Аз съм сигурен, понеже тембърът ти е прекрасен, но, наистина, от голямо значение е да потръгне печатането. Следващия път ще предприема нов запис на всички осияния, при който ще вземете участие всички, с които е работено, но и с музикално оформление. Засега просто спасяваме материалите. Ти си единствената, която можеш да прочетеш вярно нещата, записани от теб. Постарай се на всяка касета да запишеш датата и общата тема на записаните материали – отвън, на касетата; а по-добре само номерирай касетите, а на отделен лист изложи съдържанието. После ще ги презапишете по хронологичен ред в основния запис. Ако продължи вдъхновението ти, ще прочетеш и други материали, но по уговорка. Поначало, може още отсега да се включат и други четци, но предимно на отпечатаните материали на машина. Намерите ли желаещи, включете ги още сега.
А сега – пробвайте;  и всеки по задачите си.
- За Румен?
За предпочитане - да остане, но при условие, че ще го пуснат после да следва редовно, а не задочно. Ако няма такова съгласие предварително, има пълната свобода да се махне още сега, стига да има нужния стаж за кандидатстване. Ако синът е мил на майката, тя би могла да го подкрепи пълно да се отдаде на подготовка за кандидатстването. В такъв случай напускането е по-добро - и никаква работа до следването. Искам да следва редовно!
При силни позиции на звездите, каквито го очакват, тази година има шанс.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.