Книга 29


8.03.134(1998)г.

ЕВОЛЮЦИОННИЯТ "АЗИЕНТ"
ЖЛО / Н

  

- По настояване на добри приятели-астролози, моля Елма да даде пак рождения ми асцендент, защото го загубих при многото премествания. Въпреки че досега много пъти ми е бил необходим, не съм смеел да безпокоя Онзи, Който е толкова зает, за нещо, което е плод на моята немарливост - да повтори асцендента ми. Но такива случаи е имало при загубени или иззети от милицията материали, затова и сега се осмелявам. Освен това, не смеех и от страх да не даде друг градус и минута на асцендента ми, защото вече имахме такива случаи и не знаехме какво да мислим... По-късно разбрахме, че и имената на човека не са едно и две - често Елма дава имена от различни прераждания и различни светове, времена и измерения, където е живял или живее човек. Нещо повече - и вечното, монадното име не го дава в оригинал, а в неговите проекции - такива варианти и проекции могат да бъдат много.
По същия начин стои и въпросът с рождените мигове на човека: духът, душата, причинното тяло, менталното, астралното и физическото не се раждат по едно и също време. Какво значи "мигът, в който влиза душата в тялото на новороденото"?  - Това е доста относителен израз, тъй като душата в духовния свят е будическото тяло на човека (който го има), а в Божествения свят е илухимното му тяло. Обикновените хора и човекоподобните се раждат с астралното и нисшето си ментално тяло. Който има разум, душа и дух, може да чака до края на живота си те да се родят на Земята (или едно или две от тях), а при някои въобще не се въплъщават в рамките на един живот.  Ето защо, рождените хороскопи на човека са повече от един.

22,31 ч. 
   - Истината е многолика - това трябва да го знаете. Ти, като душа, се роди с асцендент 8о45'23".76 от Стрелеца. Това е еволюционният ти асцендент, за разлика от онзи по време на раждането. Разликата е в части от секундата, а понякога и с цели градуси. Има хора, на които асцендентът се изменя с повече от 10 градуса!  Обикновено в течение на една календарна година важи асцендентът, който съм ви казал с оглед на рождения ви ден през тази година. Това можете да научите само от Мен, понеже еволюционната астрология е недостъпна на Земята.
Това, което сега ти дадох, е подаръкът Ми за рождения ти ден след няколко дни. Желателно е да наричате асцендента "азиент", МС - "тотент", десцендента - "солиент", и IC - "нориент". Можете да намерите и славянските им съответствия.

(За България може да се използват  съответните названия "изгрин", "пладнин", "залин" и "полин" - от изгрев, пладне, залез и полунощ  - б.п.)
В своята уникална книга "Астрологическа мандала", Дейн Ръдиар пише следното за 9о от Стрелеца:
        
          "Майка води малкото си дете  крачка по крачка  по стръмна стълба.
Ключ: необходимостта във всяка социална ситуация да се помага на по-малко развитите да се справят с проблемите, чието решаване обществото изисква от своите членове.
             За малкото дете стълбата е една изкуствена трудност. Стълбите се строят от хора и затова те трябва да помагат на детето да се качва по тях. По същата логика, социалният и културният живот не са дадени от природата. Детето първо трябва да бъде учено с примери, после - да му се помага в опитите му да подражава на възрастните. Катеренето по стълбата е само една илюстрация на общия процес. Всяко поколение трябва участва в обучаването на следващото, почвайки от най-простите неща, необходими за социалното съществуване.
             Ако в 4о на Стрелеца символът изобразява майка и баща, които учат детето си да ходи, то тук катереното по стълбата се налага поради наличието на многоетажни  къщи, продукт на цивилизацията. Затова в този градус се налага още по-самоотвержена социална грижа за по-малко развитите."

            Отново се убеждаваме колко точен е Ръдиар: на второ място в живота на човека, комуто Елма съобщава еволюционния асцендент, е грижата за бременните, кърмещите и малките деца. В това отношение, той има успехи и в чужбина – спомогнал е за благоприятни изменения на законите. У нас е въвел  дисциплината "материстика" в един хуманитарен институт, после създава движението "Матриадор" (Обожатели на Майката), а напоследък си сътрудничи и с други  сродни общества по света за предрождено въздействие и възпитание.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.