Книга 20

20. IV.129(1993)г.
София - Изгрев

ОЩЕ ЗА ЗВЕЗДАТА НА ХРИСТА


- 365 или 366 основни точки?

- 365.

- А останалото?

- То се символизира чрез безкрайността на цен­търа.

- 12-лъчна звезда на син фон ли да се рисува, и тя – с по-плътно синьо; или самата тя графично да се запълни и всичко да е само в един цвят?

- По-добре е само един цвят и графично запълване.

- Значи всичко се запълва графично, за да има светлосин фон с еднаква плътност. Тогава 12-върхата звезда да е с по-дебели линии?

- Които се преплитат.

- Да, но преплитането не личи.

- Важно е начертаването. Ще започнете от най-горния връх и пускате първо десния лъч.

- Добро ли е запълването с вълнообразни линии от този вид?

- Да.
- А вътре в лъчите как да се запълни, така ли?: 

- Да.

- Вътрешното графично попълване е много трудно. Не може ли само да остане на син фон и отгоре – само звездата?

- Тук сте свободни. Може и без графично попъл­ване отвътре. Но трябва да е небесносиньо.

- Да бъдат ли вътрешните лъчи на розовата звезда (пове­чето от 365; пак от островърхи звезди или може и радиално?

- Може радиално.

 – 5 радиуса във всяко междувърхие или повече?

- 24! Това са часовете.

- Не може ли цялата “пъпка” да е от такива радиуси и при синята звезда?

- Може, но външните части да останат вълни.

- Как да “слизат” радиусите при розовата звезда – като триъгълник или вдлъбнато?

- Като долина.

- Има ли значение степента на хлътването?

- Да, да стигне до половината.

Виж и осиянието от 26 април, в което това указание се уточнява и изменя практически значително.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.