Книга 26


26.ХІ.132(1996)
Бургас - Изгрев

ИЗВОР НЕ УМИРА ОТ ОТСЪСТВИЕ


"При извора" – Александр Исачев (1955-1987)

- По повод на последните случаи и осияния, все си говорим с приятелите как да разбираме някои неща. Естествено, една от най-вълнуващите теми е изречението "дами канят", ако вярваме, че до Нова Година точно тъй би трябвало да реагират "Новите Еви", защото течела шеста вибрация по Новото летоброене. Добре, но от кой месец почва годината по него? Редно е да е от рождената дата на Учителя: 11 юли. Ако е така, Божествената Шестица тече до тази дата през 1997г. и 132 става 133 г. именно тогава, а не на 1 януари. Освен това, как да примирим противоречието за нача­лото на Божествената година: 11 юли или 19 август? Ако се отго­вори ясно на тези въпроси, остава загадката, как "Еви", които не са реагирали по нов начин досега, изведнъж, като прочетат послед­ните указания, автоматично ще се превърнат в "Нови Еви"  и ще почнат да канят?… Какво представлява този процес и това ниво на еволюция - не са ли приоритет на съществата, ко­ито сега насе­ляват Новата Земя и Новото Небе? Доколко тази покана се отнася до нас, свикналите да живеем във вериги? И да се отнася - защо и "Адамовците" не приемат поканите на някои Еви, които искат да живеят по новия начин, но никой не ги чува, тъй като "Адам" въз­диша по строго определени обекти и по този начин се разписва и той като "Стара Ева"? Въобще, няма ли опасност да разберем твърде по човешки и астрално някои указания на Елма и да се отк­лоним от истинския Път, истинското братство и ученичество?

10,06ч.

- Ако анализираш сега защо, по липса на конец, потърси, откри и сложи тънка медна жичка (и при това я усука спирално, за да стегне), но едната ú част се скъса от пренавиване, ще разберете защо не е нужно прекалено "навиване" на хората от стария свят по медените и медните въпроси... (тук се скъса окончателно и се наложи четворно прикрепяне... - б.х.)
 Има езотерическа наука, обясняваща защо сърцето се окислява в светлозелено, по подобие на медта; защо истинското сърце трябва да е високопроводимо; кои сърца са по-проводими от медта и кои – свръхпроводими. Тази наука обяснява защо медните съдове са отровни, когато държите в тях по-дълго храна и вода.
И наистина, не само Старата, но и Новата Ева е отровна, ако си остане само Ева. Старата Ева иска да я поливат, да се скубят всички бурени и да я прекопават - и затова хваща листни въшки и какви ли не още гниди и бръмбари. Сега пък ú трябва син камък и още по-нови, модерни отрови, за да унищожи работниците, които искат да унищожат нея, негодната. Ето защо, напоследък културните хора предпочитат червивите сърца: извън червея, останалото е ароматно и се яде, докато препарираните сърца от хербициди и пестициди са отдавна изцяло безвкусни и отровни.
И така, препаратите на разните вери и норми са предназначени да препарират сърцата - нищо повече! Но че и Новата Ева се препарира - това малцина знаят. Затова няма да се спирам на този въпрос, но само ще спомена: сърцето на Шестата раса все още няма да е съвършено. Лилит, Магдалена, Родопа, ще влязат в Новата Ева по-късно и ще придадат на предпочитанието Божествен аромат. Така ухае и несродната душа; така ухаят и сродните души – всички! (В смисъл, че ще усетим уханието и на другите, а не само на единствената ни сродна душа или на тази, която си въ­образяваме, че е тя – б.п.)
Множественото число е граматика на духа в положителната му проява. Щом се проявява навън, той се раздава на всички - това е множественото число. Божественото сърце също има множествено число, но ограничено - само сродните души. Духовното сърце разбира от двойнствено число: "сродната душа". Сродната душа не се открива лесно. Следователно, почти всички сърца днес на Земята не са нито духовни, нито Божествени. Всеки си избира или се оставя да го избират както падне.
Но както падне - така и ще стане! Падането е неизбежно, тук пътят е неравен; слепци се хващат инстинктивно за слепци, мислейки, че така няма да паднат. И наистина, когато се отворят духовните и Божествените очи, обикновено хората се ужасяват за кого са се били хванали, с кого са вървели толкова години.
Новото летоброене наистина е от 11 юли. Но има и летоброения от датите, когато влизат Христос, Духът и Отец, в Новото въплъщение на Учителя. При вас, които си живеете още само в собствените си къщи, важи старото летоброене. От 11 юли – които четат и изпълняват лекциите и беседите, но още си живеят по къщите - те все пак си гостуват понякога, ходят по екскурзии и пътешествия. Живеещите по законите на хипервселената се водят по друго летоброене; верните на ясновселената и на тотвселената - по трето и четвърто летоброене, базирани на свещените дати в живота на Учителя. Холивселената се проявява в напълно Божествената година - от 19 август. Там няма години и месеци, а само дни. Минало и бъдеще в Хол не съществуват. Там е важен позиционният ъгъл на рождения миг по отношение на дадена Божествена дата. Ако си пос-тъпил в настоящия момент така, както цялото ти същество диктува, и от това се е заченало и родило същество от холивселената - значи си преобразен.
По Новото летоброене, с база 11 юли 1864г., сега все още тече VІ вибрация. Не си и помисляйте, че в старото човечество има и една Нова Ева, защото, ако имаше, тя щеше да се е проявила досега. Новата Ева се отличава по това, че с всичкия си дух, душа, ум, сърце и тяло иска да зачене и роди нов живот. Тя има най-високия идеал и търси цял живот онези сродни души, духове, умове, сърца и тела, в които Божественото е най-проявено. Слива се с най-съвършения от тях в даден Божествен миг и зачева именно от него, а не от някой по-несъвършен. Божественият Адам се разпознава по това, че се откликва незабавно, по подобие на божествената Ева. Ева или Адам, които не се откликват мигновено на Божественото, а се откликват на небожественото и зачеват от него, раждат обикновени деца със замъждяла искра или монада; а щом си изберат адски дух, сянка – раждат същества без монади. Колкото и до си стоят вкъщи при мъжете и жените, при "близките" си, такива родители без висок идеал няма да дочакат "оправяне на положението". Всяко "положение" се оправя единствено и изключително по вътрешен път, когато душата с искра от Бога се спре и се огледа честно в огледалото на Истината и реши да престане да лъже веднъж за винаги. Престане ли да лъже Бога, сродните си души и себе си, тя минава през покаяние и престава да служи на несродни души или на демони. Такава душа се устремява със силата на Първичния Стремеж към своите си и търси ония, от които може да зачене. Щом открие някоя проекция на Кроткия, на Иисус на Земята, пробудената душа тръгва след нея и я следва по петите, но не пространствено! Да следваш някого истински, значи да се съединиш в мига и да заченеш безсмъртие от него. В останалите мигове ти го следваш от разстояние и раздаваш безсмъртие на други сродни души. Безсмъртието се отличава по това, че се самовъзпроизвежда непрекъснато. Достатъчно е само веднъж да заченеш от безсмъртен - и ти вече почваш да раждаш безсмъртие без никакво спиране! Тогава и смъртни, и безсмъртни ще идват при тебе като при извор и ще утоляват жаждата си. И безсмъртните са жадни за чуждо без-смъртие, понеже всички безсмъртия са различни. Смъртните са глупави поради това, че искат да изпият сами целия извор, а безсмъртните са щастливи постоянно, понеже не носят термоси и кратунки с вода от "свойта" чешма, но целуват всички диви извори по пътя си.
Новата Ева в сърцето на жени, мъже и деца се отличава още по това, че охранява свято тайната на изворите, от които пие. Тщеславието, страхът и властта са непознати за нея; користолюбието е умряло завинаги в сърцето ú. Зачене ли нов живот от някой извор, тя си мълчи, не издава откъде е пила. Дори от един само извор да пие през целия си живот, никой не подозира къде тя ходи и откъде е заченала безсмъртието в сърцата на своите рожби.
Новата Ева ражда невидими рожби много повече, отколкото видими, физически. Всяко сливане с безсмъртието ражда нещо - независимо в кой от световете. А когато роденото е добро или творение, откритие, някое благо за човечеството, Новият Адам и Новата Ева не тръбят кои са родителите. Щом видите нещо прелестно, тръгнало самó по света без "продажна" цена и име на автора си, ще знаете, че родителите му са с искра от Бога, а безсмъртната им рожба - творение на Истината.
Сега Новите Адамовци и Еви се търсят със свещ от Новата Земя, понеже само те могат да зачеват и раждат деца за нея. Щом невинните души се разпознаят и слеят, без да правят другия длъжен с присъствие, те раждат Нов Човек за Новата Земя. Той се издига нагоре - и се ражда тук.
Новата Ева се отличава още по това: тя не скърби при наличие на друг при извора, от който пие, а напротив, сама води при него още жадни. Това се дължи на нейното ниско самочувствие, основа на Божествения произход. Ако ти идеш два или три пъти последователно при любимия извор, а не заведеш някой друг, знай, че си пират с високо самомнение. Мислиш, че можеш да родиш по-съвършено създание при срещата си с извора, в сравнение с който и да е друг, познат или непознат.
 Знайте, че има и такава кармична вина: подредил си несъвършенството пред съвършенството. Изблъскал си седемте си сестри и братя-близнаци от гръдта на Великата Майка, Която може да кърми не само вас всички, но и чужди! Причинил си мастит и после тумор, рак, у някое изобилно сърце, като го караш да кърми само теб, но даже и ти не можеш да му насмогнеш с голямата си астрална уста. Да отбиваш кърмачета на Любовта преди сами да са се отбили - това значи да си подковеш коня по пътя към ада!
Още две качества на Новата Ева: понеже има много мляко, щом накърми своите си, дава ненка и на чужди. Новата Ева не плаче от мъка, че всички извори, от които иска да пие, са задръстени от пиещи или са оградени, а търси самотно изворче, което също плаче за приятелство. Щом си намерил извор, а не драка, наведи се и пий спокойно, до насита. Поразкопай го, постели му бели камъчета - и отмини!

Искахме да зададем и въпроса, дали не е по-реално да прило­жим "тактиката" на Бога в ежедневните си контакти, тъй като почти всички обикновени хора сме обвързани и е малко вероятно да ни оставят свободни да си търсим "сродните души"... При налич­ните обстоятелства, не е ли по-добре да възнаграждаваме ближ­ните с присъствие, грижа, ласка и обич, когато са добри; и да от­състваме - поне психически, ако не можем физически, - когато са зли. Но Нещото поиска да се отвори том с беседи от Учителя, както вече стана традиция. Първо иска да говори по главната тема в днешното осияние. Попаднаха томовете "Допирни точки в Природата", "Събуждане" и "Доброто оръжие":

"… никой не може да избегне влиянието на онези индивиди, които влизат в една и съща сис­тема с неговата. В този смисъл, никой не може да бъде самостоятелен. Хората представляват групи от индивиди, съсредоточени в един цен­тър, които взаимно си влияят. Когато Божест­веното съзнание в човека се пробуди, той може вече да определи отношението си към ония, ко­ито влизат в неговата система. При това съз­нателно отношение към тях той няма да им противодейства, но ще им съдейства по Божес­твен начин. Обикновено на всяка система от висши същества отговаря такава от нисши, вследствие на което човек трябва да бъде вни­мателен, да знае по какъв начин да въздейства на съществата от своята система. Не само съ­щества от една и съща система си влияят вза­имно, но и системите оказват влияние една върху друга. При това взаимодействие на сис­темите, космосът расте и се развива. В центъра на всички системи седи Божественото Съзнание, Божественият Дух, Който регулира всички неща в Природата и живота.
Всеки човек трябва да се самоопредели, да знае към коя система спада, колко души влизат в тази система, с каква бързина се движат във физическо, сърдечно и умствено отношение, от какви материали е съставена тяхната система и преди колко милиона години се е образувала. Следователно, умственият уровен на човека ще зависи от състоянието на цялата система. Този закон е неизменен. Значи, за да се измени умстве­ното състояние на човека, трябва да се измени умственото състояние на всички същества, с които той влиза в една и съща система. Между всички същества от една и съща система има известна връзка: ако някой от вас е в Америка, между непознати хора, и бъде нападнат от ня­кого, веднага ще се яви човек от вашата сис­тема, който ще ви защити, ще ви отдаде пра­вото. Защо ще ви защити? - Защото това е в интерес на цялата система. Колкото по-голяма е системата, в която влизате, толкова по-голям брой съчувственици имате." (том "Допирни точки в Природата", стр.171-172, л. "Признаци на проявеното човешко съзнание" от 27.ХІІ.1922г.)

Преди отварянето на следващия том се налага да се изяснят два въпроса, непосредствено свързани с цитираната мисъл. Първо, тук прави впечатление изразът "групи от индивиди, съсредото­чени в един център". Това за нас е важен знак, за да се подсетим, че трите зъбчати колела, които намерихме на пейката пред НДК в София, фактически лежаха едно върху друго, т.е. на една ос. А при тълкуването ги третирахме като разпръснати, макар и зацеп­ващи се по различни начини. Това ни накара да си ги представим едно до друго, покриващи площта на цялата Рила - и съответно - да препоръчаме отиване на приятели до 22 декември в трите ос­новни Рилски дяла, съответстващи символично на тия три колела. Правилно ли е това? Дали не трябва всичките 36 души "на една ос" да бъдем на едно място, в един тесен радиус, на "етажи"? И какво може да бъде това място, голяма хижа ли? Или пак повече хижи, но около Мусала?
И вторият въпрос. Сутринта, както винаги, осиянието дойде първо телеграфно, в резюме, в няколко секунди - и после се издик­тува бавно. Но в "резюметата" винаги има неща, които после Елма не включва, не съм питал по какви причини. Дали едното не е инди­видуално обучение и Той счита, че някои тънки неща още не бива да се изнасят? Така например, в "телеграмата" се говореше и виж­даше, че сливането на души с искра Божия пробива мигновено ши­роки коридори през Черната Зона, каквито се отварят предимно след смъртта или в много специални други случаи, когато една душа трябва да изплува на "Повърхността". Дали Любовта не про­бива такива тунели спонтанно поради гигнтската си взривна сила - и затова влюбените често се озовават изведнъж в космоса, в рая - отвъд Черния Пояс? Дали пък други сливания - обратно - не проби­ват подобни сонди към ада, където се всмукват даже и души с мо­нада, ако са попаднали на партньор без искра? Нали от осиянията и опитите с Учителя преди и сега знаем, че всяка истинска душа може, в момент на силно преживяване, да ни бъде трамплин за озо­ваване на нейната звезда или в нейния свят - и ние на нея? Ето, и в тази лекция, която се падна днес, Учителят прави опит с класа и констатира: по пътя към Слънцето този път едни са успели да влязат в Слънцето, други били останали в "ледената област", трети - в "магнетическия пояс, образуван от гъста и шуплеста материя" (стр.173), четвърти - в "смъртната река", пети - в "астралния пояс, където светлината е мека и приятна като за­зоря­ване"… Отново в един и същи ден, през нощта или сутринта, Той преподава нещо специфично на човека отвътре - и после се пада точно тази тема при отваряне на Негов том "напосоки"? Има ли нещо по-красиво от тази Школа?

15,13ч.
- Съобщности от души "на една ос" не е нещо пространствено. То е принцип. В идеалния случай, това означава съдействие и взаимодействие между души, които приемат Христовото Учение, Учението на Учителя и Словото на Елма. Значи, не бива да се канят хора извън това изискване. Но четене на Евангелието, на беседите и на осиянията е още само една трета от същността. Ако говорим за истинско действо, избраните трябва да се обменят не само в Словото, но и в Делото и в Живота. Ето ви второто значение на трите диска, които ви оставих на пейката. А третото значение е следното: 12 души трябва да бъдат задължително на физическата Рила, 12 - на духовната и 12 - в Божествената. Що е духовна и Божествена Рила - това са уроци, които се преподават само на практика. Ако някой си прави къща или погребва близък, но отложи пътуването си по човешки съображения, нито къщата му ще бъде къща, нито близкият му ще пробие Черния Пояс. Духовните пътувания се предприемат като каните различни гости; а Божествени - като сами гостувате на различни същества през половината от свободното си време.
Ако се създаде видимо или невидимо дете в аурата на пресен покойник, след като създателите са с искра Божия, покойникът ще възлезе незабавно през Тъмната Зона, дори и да е бил предназначен за ада. Пак може да го пратят на ремонт, но след основно пречистване в сърцето на Бога. Култовете на Черната Ложа да се носят черни дрехи и да няма свръхинтензивна обмяна на всички полета със сродните души в срока на траура имат една-единствена цел: да се отвори "удобна" пропаст пред мъртвеца, в която да хлътне към ада с всичката тежест на греховете и грешките си. Скръбта и "почтеното" поведение на опечалените не вършат нищо друго, освен предене на черни, кармични нишки към потъналата в мрака душа, с които тя и нейните дяволи почват да ви дърпат, един по един, надолу. (Веднага след края на това осияние дойде познат за пренасяне на шкафове. В колата разказа за вдовица, която не смеела да има интимен приятел много време след смъртта на мъжа ú – а той нямаше как да знае за осиянието - б.х.)
Необходима е самоотвержена, къртовска, почти до изнемогване обменно-създателска работа със сродни души при наличие на болен или заминал, за да по­могнете на близките си по Божествен начин. Мо-литвите помагат само при това условие.

Но да продължим с отварянето на книги от Учителя:

"Някой път не можеш да обичаш. - Защо? За­щото живееш в областта на егоизма – живееш само за себе си. Трябва да влезеш в идейната Любов, която има предвид благото на всички. До­като живееш в тесния кръг на егоизма, "светùя" си; излезеш ли от този кръг – напускаш све­тийството. Когато влезеш в общение с много хора, ще се натъкнеш на техните мисли и ще ви­диш, че те не мислят като тебе. И на мен ми е приятно да изучавам вашата мисъл, макар че не мислите като Мене. Нищо лошо няма в това.
Помнете: никой не може да живее сам! Щом не можеш да живееш сам, пазú правилото: живей близо до Бога, близо до ближния си и близо до себе си! Изучавайте тази близост и се ползвайте разумно от нея. Щом си близо до Бога, ти имаш отношение към Него. Той не ти казва какво да направиш, но наблюдава доколко си досетлив да направиш това, което Му е приятно. Няма да слезе ангел от Небето да ти каже какво да пра­виш - ти сам трябва да се сетиш. Като видиш, че едно сираче плаче на пътя - да разбереш от какво има нужда и да му помогнеш. Така и детето се радва, и ти се радваш. И Бог, Който те наблю­дава, е дово­лен, че се е намерил човек да изпълни Него­вата воля. Детето е плакало, молело се е да му помогне някой… Ти влезе в положението на детето и му помогна. Това именно се иска от чо­века: да е досетлив, да изпълнява Божията воля. Може и ангел да слезе от Небето да из­пълни Бо­жията воля, но друга работа има той. Хората трябва да изпълняват Божията воля на Земята; ангелите ще вършат онази работа, която хо­рата не могат да свършат. Това е новото разби­ране за живота и за отношенията на хората към Бога, към себе си и към своя ближен." (том "Събуж­дане", стр. 253-254, беседа "Граници в живота" от 6.І.1932 г.)

"Следователно, да познаеш човека, това значи да си готов да направиш за него това, ко­ето той иска. Същевременно и той трябва да бъде готов да направи за тебе това, което ти искаш. Тук не може да се яви никакво противоре­чие. (том "Доброто оръжие", стр. 85, беседа "Правилно разбиране" от 28.V.1930г.)

"Човек е дошъл на Земята, за да се освободи от скръбта и да влезе в радостта. Той е дошъл на Земята да се освободи от смъртта и да влезе във вечния живот. Това значи правилно разби­ране на живота и на Любовта.
Ние сме проявената Любов на нашия Небесен Баща.
Така да бъде! (пак там, стр. 89)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.