Книга 45

 

23.V.152(2016)

София

 

БОГ

 В ИПОСТАСИТЕ СИ КАТО ДЯВОЛЪТ, ЖЕНАТА И ВРАГЪТ

Да се чете преди или след гледането на филма

Adjustment Bureau

(Агенти на Съдбата)

http://zamunda.net/banan?id=318290&hit=1&t=movie

 

или си го намерете онлайн

 

     "Днес казвам на жените: Внесете в умовете на мъжете си повече светлина! Само жената може да направи това! Мъжът не може да спаси друг мъж – ЖЕНАТА ще го спаси. ЖЕНАТА развали мъжа - ЖЕНАТА ще го спаси. ЖЕНАТА развали света - ЖЕНАТА ще го оправи. Първо ЖЕНАТА вкуси от забранения плод и заради нея Бог изпъди и Адама от рая. Ето защо, ЖЕНИТЕ ще спасят света. Мъжете не са виновни за развалата на света. Жените са по-умни от мъжете, затова ще си признаят погрешката и ще кажат на мъжете: „Понеже НИЕ станахме причина да ни изпъдят от рая, НИЕ ще ви върнем наново там. НИЕ ви въведохме в света, дадохме ви възможност да придобиете знания и опитности. Минахте през страдания и сега ще ви върнем пак в рая. Втори път не правете същата грешка“.

       Сега пак казвам на жените: ВИЕ сте спасението на света!" (22 април, 1923, "Петимата братя")

 

7:46:14 ч.

ЯСНОТА -  ЕРЕС!

Импулсатор Ноел

 

Нощ на праосветления (думата излезе червена и с надебелен шрифт – тя се изписа така сама, а бяха натиснати клавишите за думата "просветления", както в останалия обяснителен текст. 

В дошлото няма нищо, което да не е казано в беседите и Евангелието. Настоящото по-долу е преразказано, но въпреки това в текста е в тъмночервено. Ако бе в оригинал, никой нямаше да го издържи. Разкрива се Тайна, заключена от 200 милиона години – за разкриването й досега отнемаха монадата и я претопяваха в Хаоса. Публикува се в интернет директно със всички рискове, за да не бъдат големи последствията под земята и над земята следващия път. Която Спасителка разбере и приложи думите във финала "на приятелките и приятелите си”  (членувано и в множествено число), приключва моментално лошата съдба на света.

 

1.Бог, в ипостаса Си като Дявола, иска душата ни. Внушава това на Жената – на Старата Ева.

2.Душата (иска и може да е) обширна като вселената. И тя потенциално Е. Но не знаем – и засега не можем да знаем, - че тя е способна да бъде и малка като точка, с маса равна на нула. Маса значи самочувствие. Самочувствието е грехът на душата, обширна като вселената, когато не иска да се свие. Самомнението е грехът на духа, когато не иска да стане малък и нищожен - да изчезне, да го няма, да анихилира.

3.Духът иска живот, душата иска свобода. Обаче живот за себе си, чрез себе си и самоизява означава да си екстроверт – да живееш навън. Душа, обширна като вселената, значи да търсиш щастие за себе си и щастие навън.

4.Бог, в ипостаса си като Дявола и в ипостаса Си като Жената, иска духа и душата ни.

5.Духът и душата, макар и засега безсмъртни, също са само етапи – патерици, кофраж, помагала. Един ден и те ще отпаднат и ще минем по-нагоре.

6.Когато Бог, в ипостаса Си като Големия Си Син, иска духа и душата ни, в ипостаса Си като Жената Той е изпълнителната власт в това велико дело. Ние трябва да престанем да бъдем велики и непревзимаеми в очите на себе си и в очите на другите; да престанем да искаме щастие за себе си и предпочетените.

7.Така наречените "черни дупки" са именно Жената – изпълнителната власт на Бога в тия Свои най-мощни ипостаси. Дяволът е Първородният – това е най-голямата ерес. Христос е Вторият Му син, Той пълни раните с балсам и ги лекува.

8.И най-големите самолюбия и самомнения, които не искат да се предават и искат да си останат творци, авторитети, светила, богове, на които "всичко им е ясно" трябва да минат през Жената – Господ като Черна Дупка, която е Жена. Жените не са виновни, Ева не е грехопадение – тази легенда е измислена от дявола, за да плаши гаргите. Бог я поддържа, докато сме гарги. Жената е Спасителка – Единствената Спасителка. Бог, в ипостаса Си като Жена, е най-древната Мъдрост, най-великото Спасение! Само Тя може да превърне мъжа в НИЩО. Само през нея духът и душата могат да се нулират.

9.Съпротивата на боговете срещу Бога е неистова, древна като света. Те и до днес не искат да се предават и водят космически войни – срещу Бога! Създават патриархални религии, системи и чувства, за да унижат Господа и да Го подчинят – да го направят отрепка. Да си отмъстят, като го разпънат. Искат да нихилират Господа – Втория Син на Бога – да не съществува. Защото отнема авторитета им, господството им.

10.И казал е Господ: "Няма по-голяма любов от тази, щото да отдадете живота си и душата си за приятелите си". Тук е казано всичко. Най-последната, най-съвършената, най-тоталната формула: да отдадеш духа и душата си, защото те са само патерици. Да ги отдадеш не на друг, а на приятелите си. Не на църковен бог, не на себе си, на славата си, не на правотата си и величието си; не на мъж, жена, дете, родител, цар, кяр, или отечество. Не на един приятел. Да отдадеш духа и душата си – живота и свободата си - и на враговете си, защото враговете ни са най-големите ни приятели.

Бог, в ипостаса Си като Враг, е най-големият ни Приятел. Чрез врага ни – интимен, личен, обществен, мистичен, магичен и пр. - Бог иска духа и душата ни, за да престанем да бъдем смъртни в духовния свят. Разумът, душата и духът, когато искат своето самочувствие, своята свобода, своето щастие и своя живот, са отрепки -  парцали, въздух под налягане. Понеже там все още съществуваш като себе си.

   Казано е, че като се съгласиш да те всмуче Черна Дупка – Жена, т.е. Бог в ипостаса Си като Господ или Жена, - ти изчезваш. Ако не се съгласиш, пак ще те всмуче – нямаш избор. Колкото и да се съпротивляваш, ще изчезнеш през вратата на Смъртта. Това е Бог в ипостаса Си като Смъртта – най-позорната врата за некадърниците, които не искат да минат през ипостаса му Жена.

11.Оттук следва, че Бог, в ипостаса Си като Дявол и Жена, е най-смиреното, най-чистото и най-невинното Същество. Играе ролята, че се подчинява на отрепката Мъж, която си представя, че представлява нещо без Бога. Играе ролята, че е по-слаба, по-неправа и по-нищожна - шкарто на Битието, дефект на Бога, когато е бил… пиян или заспал... Слугиня за удоволствие и възпроизвеждане… Мъжът изнасилва Господа – ипостаса на Бога като Жена.

12.Който разбере тази ерес и се смири, ще бъде спасен. В този мъчителен процес за мъжа, който всъщност не е мъж, Ипостасът на Бога като Дявол и Жена трябва да бъде милостив към болното същество "мъж" и да четка от време на време самочувствието му с перце... Да го гледа отдолу нагоре, за да се чувства мъжът нещо. Понеже всъщност мъжът се чувства нищо и затова постоянно търси доказателства и самодоказателства, че е нещо.

Всъщност, в това "четкане" има и доза истина – Мъжът наистина е ипостасът на Бога като създател и творец, но само когато е преминал от другата страна. Само когато е минал през утробата на Жена. Мине ли през Тъмния Коридор, той излиза в Новото небе и на Новата земя, където господар е Господ - женско царство. Там мъжете са щастливи творци с определена степен на свобода – свободата да бъдат доброволни роби на Бога и Господа като Майка, като Богиня, като Жена.

 

Импулсатор:

 

         - Да, но за тази цел Жената трябва да има ПРАВИЛНАТА любов. Да не се подчинява на мъжа, а да го спаси с огромна любов и разбиране, именно чрез самочувствието си като ПЪРВОРОДНА - ПЪРВОРОДНАТА внучка на Бога, най-мощната, дъщерята на ПЪРВОРОДНИЯ. Мъжът е „ВТОРОРОДНИЯТ” внук на Бога - син на ВТОРИЯ Му син. Жената, като Майка, трябва да може да бъде И ЛОША, не само добра. Мъжът трябва да разбере и да търпи тази нейна Правда, понеже тя го вкарва в ПЪТЯ. В епохата на Водолея тя учи сестрите си и мъжа на ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ – отдаване на живота и душата си на ПРИЯТЕЛИТЕ. На първо място – НА ПРИЯТЕЛКИТЕ. Забележете ОПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ член (ШЕСТАТА раса) и МНОЖЕСТВЕНОТО число (епохата на ВОДОЛЕЯ). В епохата на Шестата раса тя ги учи да станат НИЩО: абсолютно всеотдайни приятели и приятелки на Бога като Майка, Любима и Жена. На ИЗБРАНИ Негови въплъщения. В МНОЖЕСТВЕНО число.

 

Това го каза Бог в ипостаса Си като Новата Ева, Новата Евридика. Тя не е една. От днес тя е в МНОЖЕСТВЕНО число!

09:13 ч.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.