Необятното продължава да говори – книга 39

 

ЕЛМА И ТРЪБИ

МОЖЕ БИ НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОБЯСНЕНИЯ  ОТ ЕДИНАТОРА,

 ТЕКСТОВЕ ОТ СРОДНИ ДУШИ И ЗА ТЯХ

И ЕВЕНТУАЛНИ ХОЛИЗАЦИИ

 

От тази книга започва един нов вид цялостно оформление на томовете. В края на кн. 38 бе казано, че с нея приключва класическият начин на предаване на Словото и че То продължава в Тройния Ритъм. Той обаче не се реализира никъде или ние не знаем за това. Ето защо надеждата за сваляне на Царството Божие на земята поне между трима души и за групово възлизане на Новата Земя и в Новото Небе, остава за в по-далечно бъдеще. Отсега нататък Словото на Елма няма да се разграничава с червени букви, освен с малки изключения, а ще бъде скрито сред думите на единатора и на хората с искра Божия, които ще бъдат цитирани. Това се налага по няколко причини.

Първата е един нов етап от "стратегията" на Диктуващия - опитите Му да ни импулсира да Го разпознава-ме и когато е скрит в други текстове и творения, в други дела. Не само тези на холизаторите, но и навсякъде.

Втората - да уважаваме духа на единаторите и на всички останали, в който живее пак Бог. Някъде Той бе казал: "Където не съм Аз, съм пак Аз". Тук вече няма гаранция за тотална истинност и кристален стил - човекът по пътя все още греши и няма съвършен изказ. С това се развива толерантността на читателите, търпимостта към различията, грешките и несъвършенството. Импулсира се възможността те самите да станат единатори, творци и тълкователи по един индивидуален и по-съвършен начин, ако намират нещо незадоволително в представяните текстове.

 

Третата причина се състои в това, че алените букви, открояващи съвременното Словото на Христос в оригинал, от началото на юбилейната 150 година (2014) вече имат друга сила и биха били опасни за хората, които не си гостуват периодично и не се опитват да живеят като Безсмъртните.  

За пред света и според съществуващия днес закон за авторските права,

настоящото издание е под юридическата протекция

на кантора "Юсаутор".

Принципите на Христóвия Дух са истинността, анонимността и безплатното разпространение. Осиянията не бива да се продават по никой начин, а който ги включва в свои или периодични издания, трябва да намалява цената им съобразно обема на включената холизàция. Илюстрациите са взети изключително от интернет, доверявайки се на съобщенията, че са предоставени за безплатно ползване. Ако някой автор попадне на своя творба в нашите книги и заяви претенции, ще заменим съответната илюстрация с друга. Бъдещото човечество, което ще е много по-етично, свободолюбиво и истинолюбиво, ще слага в изданията си специален знак, символизиращ правилото на Свободната Вселена:

"Всички права - на всички".

Страницата, която виждате, е от 18.VII.130(1994)г.Затова се налагат някои пояснения, съобразени със сегашния момент [150(2013)г]. В новите ни издания годините са променени според Новото летоброене, като в скоби се дава и годината по официалния календар. В точка 2 по-горе се говори и за начало от рождената дата на Учителя, но това не сме направили, понеже ни е казано, че моментът още не е настъпил. В такова ново летоброене ще има нов тип месеци (плаващ лунен календар според реалните фази на Луната), ще се сменят коренно датите, а това би довело до драстични промени, за които човечеството още не е готово.

Когато говорим за Ново летоброене, ние имаме предвид календар с начало рождената дата на Мировия Учител във всяка кардинална епоха на човечеството, когато сам Господ слиза във всеки един от безбройните светове като физическо въплъщение на Бога. Христòвият Дух казва чрез Емануил Сведенборг (1688-1772), че Бог не е само невидим и абстрактен, както твърдят повечето религии. Бог винаги присъства във всяко човечество в Битието и с физическото си тяло като Богочеловек - Учител на всички Учители и същества. Истинските Му ученици и в нашия век Го разпознават безпогрешно - и се начева Ново летоброене.

 

Книга ТРИдесет и девета

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1281.149(2013).05.07 Пороците и егрегорите им

1282.149(2013).10.19 Писмо за Новите Майки

1283.149(2013).10.22 Рицарите на Майките и Рицарите на житото

1284.149(2013).11.07 Указания за форми на работа в света и лечебни сеанси в медиите

1285.149(2013).11.20 Нещо като съновидение тази сутрин

1286.149(2013).11.25 Свещеният кадуцей. Раждането на Зелохина

1287.150(2014).01.03 Днешното чудо

1288.150(2014).01.04 Още за новата милута

1289.150(2014).01.12 Проект за послеслов към книга №1 (нова поредица) от един приятел.

1290.150(2014).01.14 Сигнални сънища

1291.150(2014).02.11 Конспект с цитати, самопризнания и тълкования от единатора на коронната му лична беседа от Учителя "Самовъзпитание" от 15 март 1939 г.

1292.150(2014).02.16 Опит с Ахернар и Сириус през 2014 г

1293.150(2014).02.18 Важно допълнение към опитите за контакт с някои звезди през 2014 г

1294.150(2014).02.19 Думата "тандем"

1295.150(2014).02.27 150 юбилейна година. Лунни и Венерини сродни души

1296.150(2014).03.01 Опитът с Ахернар - подробности

1297.150(2014).03.02 Градът на Духа и реката на душата

1298.150(2014).03.30 Пентагрални посвещения.

1299.150(2014).03.31 Лабиринт и сол


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.