Книга 12


23.ІV.125(1989)г.
София-Изгрев

ОТВАРЯНЕ НА ПРЕСТОЛА “РИОН”
ЖЛО / НСХ


19,12-19,40ч.
          Опора на Словото, резец на Делото! Жива е само благодарение на Небето, понеже досега на два пъти беше на косъм от заминаването. В най-горни инстанции на Съдбата се обсъждаше проблемът ти – дали е по-добре да си заминеш или да останеш – понеже задачата на Илонелла не се побира в рамките на сегашната й нервна система. Цялост, хармония на тази Земя в никакъв случай повече не би могла да имаш, ако не се отдадеш на онова, което гори в духа ти с най-голяма сила. Каквато и земна цел да имаш, ти би я постигнала, но това би провалило развити­ето ти с векове, понеже няма професия или обикно­вен човек на Земята, които да са достойни за равно­божествената йерархия на онзи нов клас същества, към който принадлежи монадата ти. Тайната е в това, че имаш писани малко дни на Земята и всъщ­ност те вече изтекоха, но предвид срещата ти със Словото и Делото, ти се дава кредит. Ако ги използ­ваш най-разумно и пламенно и най-точно, ако разпоз­наеш с кого да обменяш енергии, кредитът ще се увеличи, но не повече от 15 години. Ако можеш да ви­диш в какъв свят си живяла и все още живееш по време на сън, не би искала да останеш повече и секунда тук. Няма и сянка от образ или понятие в човешките езици, за да опиша красотата на брилянтното поле, от което произхождаш! Обаче, с получаването на това послание се отваря престолът ти “рион” и ти ще започнеш да усещаш преливания и трептения от порядъка на ултрачестотите. Давам ти две озаре­ния в близките зимни месеци относно смисъла на оставането ти на Земята. А Д. ще е нов твой прия­тел, който ще подхване идеята, която носиш в сър­цето си – и щастието няма да закъснее, понеже външните ти успехи ще последват туй дивно треп­тение, за което сега ти говоря.
ЗАН, ОЗÁН, ОРОЗÁН!
          Повтаряй си тия магически думи, които давам специално за тебе – и помни Божественото си име!
          След 17 месеца ще имаш шанс да се срещнеш с Моя син, от който ще произтече преразглеждане на крайния срок за оставането ти на Земята. В случай, че на везните натежат нещата, които не са той, срокът си остава; в противен случай може да се на­мали или увеличи, в зависимост от мястото, което той ще заеме в живота ти.
          Подсигури красив свят за ония, които зависят от теб, но остави свободна душата си за необикно­вената радост от тия две срещи.

    


СЪДЪРЖАНИЕ
/