Книга 43

 

 

       1673  12.12.2014 Писмо от приятелка с мисли от Учителя за Любовта. 17:18:34 EET от Р.В. Учителят Петър Дънов е изнасял безброй беседи по различни аспекти от човешкия живот. Една от тях е посветена на Любовта, в която дава безценни съвети за хармонична и пълноценна емоционална връзка. Ето какво казва той:

 

 „Ако прекалено силно обичате един човек и пос-тоянно мислите за него, вие му причинявате вреда. Това го прави неспокоен. Любовта означава да оставиш човека спокоен и да искаш само най-доброто за него.”

 

  “Знайте, че любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов. Не съжалявайте за нея.”

 

  “Човек трябва да бъде готов да жертва всичко в света за любовта. И във всички противоречия трябва да види красивото и хубавото.”

 

  “Любов не може да се изисква. Който я иска, той няма любов в себе си.”

 

  “Чувството любов изключва всякакво насилие. Тя действа, само когато отношенията са напълно доброволни. Слагането на любовта в окови е най-престъпното невежество.”

 

  “Носите ли любовта в себе си, където и да отидете, ще ви приемат с отворени обятия. Вие сте изпълнени с мир, радост и веселие.”

 

  “Обичаният човек се преобразява. За него вече не е важно, че е невежа, че е сиромах, че е грешник – той е изпълнен с любов.”

 

  “Най-висшата мисия на всеки човек в този свят е да намери онзи, който го обича и когото той да обича.”

 

  “В закона на любовта малко се говори и много се върши.”

 

  “И запомнете - слабият не може да обича. Вие сте силни само тогава, когато обичате.”

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.