Книга 6

9.VІ.121(1985)г.
София-Изгрев

ЕЛМА ТЪЛКУВА ХОРОСКОП
(“пресътворение”, а не “заточение”)
ЖЛО / ННС


           
...Сливане на опита с плода на нови ситуации. Сатурн означава личния опит, оформен в границите на времето и точните реакции към ситуациите. Означава още силна формална логика, изключваща парадокса, абсурда и творчeския експеримент. Поначало той строи формата, която трябва да функционира сигурно, поради което сигурността е основният мотив на Сатурн. Обаче заточението на Сатурн в Рак означава този вид сигурност, който се подчинява на съдържанието, а не на формата - а съдържанието мени взаимното разположение на елементите си много по-леко и бързо, отколкото фòрмата.
          По тази причина не е правилен общоприетият термин “заточение” на планетата в опозиционен знак, тъй като има положителна дума, а тя е “пресътворение”. Т.е., ако планетата в собствения си знак има силата да твори, то в опозиционния знак тя може да пресътворява. Ето защо позицията на Сатурн в Рак дава изключителна възможност за пресътворяване на аза или отделното същество, което е почти невъзможно при Сатурн в Козирог. Пресътворяването на егото сега е на дневен ред, по линия на тази квадратура и опозиция на Нептун; обаче, наистина, няма да бъде особено приятно, тъй като при квадратурите пресътворяването става неизбежно чрез преобразяване на предишната форма, но с кратък период на разрушаване.
Ако човек реши да работи съзнателно с парадокса, абсурда и неопределеността, то би могъл да оформи поведението си артистично и по този начин да поеме неприятните сътресения, създавани от колоса на неопределеността - Нептун. Определеността има свой колос и той е именно Сатурн; а Нептун, повтарям, е колосът на неопределеността, в планетен мащаб. По тази линия, именно, те са антиподи, и сега се извършва трансформация на твоето “аз” - не за лошо, а за добро; но тази трансформация изисква пренареждане на структурата.
 Може да изглежда страшно, но всяко разглобяване на един механизъм на съставните му части носи и рискове. Не са малко случаите, когато не достигат силите и познанията, нито интуицията на съществото с подобен проблем, за да монтират нова конструкция - и тогава става това, което се нарича деформация на аза или рухване.
Нептуновият тип деформация е известен. Някакъв вид наркомания, някакъв вид собствено обезличаване, загуба на резистентните сили на психиката и организма. Антигенните фактори и микротела в кръвта на човека, при Нептунов негативен аспект, вече не съумяват правилно да защищават организма.
 Задачата на Сатурн е да организира не само психическите, но и органическите защитници на отделния индивид. Това, на първо място, е кожата и, на второ място, кръвните телца, които са бойците и граничарите на тялото. Те се справят с всеки външен организъм с различна генетична памет. При Нептунов аспект, особено негативен, се получава нещо като объркване на програмата у тези иначе истински ревностни пазители на собствената сигурност и цялост. Пораженията понякога са големи и затова не трябва да се омаловажава, особено, квадратурата на Нептун. Хармоничните аспекти на Нептун и на другите важни планети по същото време, на всяка цена трябва да се имат предвид, за да се посочи изход от това положение. При този случай обаче трудно може да се преодолее известно парализиране на съпротивителните психически и физически сили, нахлуването на неопределеност, което тревожи личност с хороскоп като твоя повече от всичко.
          Предлагат се следните няколко метода за овладяване на положението. Първо - система от основни правила, която да повиши нивото на сигурност. Ти никога не си била в Моите очи това, което си в очите на този, чрез когото ти диктувам. По отношение на стремежа ти към сигурност и определеност, той има крайно погрешна позиция, откакто въобще общувате. Не ти, а той трябва да се коригира в това отношение. Понеже на някои типове психики им е много удобно за плуват в неопределеност, за да могат да бъдат безотговорни...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.