Книга 22


14.ІІІ.131(1995)
Бургас-Изгрев

РАЗЛИВАНЕ НА АСЦЕНДЕНТА- Може ли да се съобщи асцендентът на Зоя с точност до стотни от секундата?

Отговорено бе, че може. В 13,20ч. се потвърди предпо­ложението, че е 30° от Дева, като се дàде точно 29°38'55''.87. Това обаче стана едва на третия път. Защо при първите две запитвания  “Може ли да е Стрелец или Скорпион?” се каза "да" и в двата случая? Дори имаше коле­бание и за Везни, защото З. е красива. Източникът щеше и това да потвърди, в съгласие с асцендента, който ú дава Ц. Как да се обясни всичко това: Той или знае точно, или не е било Контакт?...

13,58ч.
- Когато Нептун е в първи дом, асцендентът може да се разлее и в целия зодиак. Това зависи от близостта на Нептун до асцендента и от силата му. Затова всеки асцендент в рамките на І кванд­рант, в част от ІІ и част от ІV (при Зоя), е в сила - съ­държа качествата на всички тия знаци, градуси, ми­нути и секунди. Третия път дадох точния асцендент в тесния смисъл на думата, но при подобни случаи той има само ограничено значение. В такива случаи духът не влиза за секунда, но продължително време - той не желае да се прибере от холивселената. Как си представяте: да пребивавате в Любовта - и извед­нъж да ви натикат в пън или дървено корито за прасета?...

(Тук е нарисувана окръжност с 2 стрелки отляво и отдясно – да се пита какво значи. Обикновено тия знаци след осиянията илюстрират движението на Махалото след завършване, което не е само информация, но и Действо – пускане на казаното в действие. Тук може да е знак и действо, свързани с това, че някои асценденти се разливат – б.п.)      
14.ІІІ.131г. Тази нощ, въпреки свръхнатоварения ден по всички показатели чак до към 22 ч., се наспах само за 3 чáса. В 1 часá вече не ми се спеше - може би и от острата, постоянна тревога по вечния въпрос: жаждата за пътуване и смяна на обстановката. Човек все се чувства виновен, ако не може да се закотви към един град и един апартамент. Затова, именно, може би, е било необходимо да взема тома "Възможности за щастие" веднага след като се събудих и да отворя на мисълта за "чергарството".
Преписвайки мисълта на Учителя от "Възможности за щастие", предишния път пропуснах продължението ú:

"И тъй, не питайте защо страдате, но се пазете от личния живот, който е причина за страданията. Личната любов носи страдания и нещастия за човека. Той мисли само за себе си, на никого не вярва - даже и на Бога. Като хване нещо в ръцете си, счита го за своя собственост и на никого не го дава." ("Възможности за щастие", стр.180)

Още едно "съвпадение": началото на тази мисъл, цити­рана по-горе, не бе открито на 6 март, когато започва осияни­ето, а на 14 март. Тогава го включих, защото ми се видя най-тясно свързано с базовата тема; нещо повече - то просто се падна, когато отварях този том напосоки, преписвайки другите мисли от Учителя - явно е дадено. В тази мисъл Той говори за "шатричката", която трябва да има ученика, за да не остава на едно място повече от 10 дни и да не се самоубива бавно чрез закотвяне в центъра на някакво лично чувство. Ето какво ми подари Зоя точно на 14.ІІІ., по случай рождения ми ден на 14-и (според рожденото положение на слънцето в момента, т.е. годишния хороскоп):


Какво е твойта плът, Хайям? -
В степта опъната палатка,
където, като шах, духът
е влязъл за почивка кратка!
Той утре ще потегли пак,
необясним и сам по пътя –
 и верният му паж - смъртта -
 ще срине тоя дом-загадка.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.