Книга 3

Април 120(1984)г.
София
 

ОЩЕ ЗА ЗОСМА

 
ЖЛО / ЮВ (Луниела)
 
   
На снимката е истинската звезда Зосма
 
- Това, че звездата Зосма е точно на асцендента ми в хороскопа, значи ли, че идвам оттам?
 
- Не, не си от Зосма, разбира се, но Зосма наистина ти е доминанта на асцендента.
Трябва да се различават влиянията на планетите от влиянията на звездите, от една страна, и влиянията на доминантните фактори, от друга.  Психологически, Слънцето е интегранта, а планетата най-близо до ъглова ос - доминанта. Доминантата не може да интегрира съзнанието както Слънцето, но има друго, много важно значение. Доминантата носи нашите реакции във върхови моменти на живота. В този смисъл, доминантата може да бъде и е опасна, защото има ярко афективен и неконтролируем характер.  Може да се каже, че доминантата е огнище в мозъка, което събира и привлича не само сродните, но и противоположните импулси. И в този смисъл тя може да реализира единство на съзнанието на някакво конкретно ниво и за определено кратко време. Но като отрицателна, тя може да доведе и до катастрофа. Всичко зависи от естеството на планетата или звездата и на аспектите към тях. Зосма наистина може да унищожи причинното тяло, защото тя създава много мощно поле на обезличаване, а причинното тяло носи личния опит на духа през вековете. То е една от трите крепости на индивидуалното. То се изразява в собствения мироглед, чрез който ние се съпротивляваме на околната среда и оживяваме в нея; а Зосма диктува изпълнение на подсъзнателни и свръхсъзнателни импулси, които могат да бъдат в крайно драстичен контраст с мирогледа ви.  Усилията, които бихте направили да проведете подобни импулси в живота си, без още да е доизградено причинното ви тяло, могат да предизвикат  каузално  късо съединение и вие да полудеете. Това е факт в много психиатрии.
 
- Има ли такава опасност при мен?
 
- Не, защото при теб Зосма е в добра позиция и ти усещаш нещата. При това, макар и да си вярваща, ти си реалист и никога не би се хвърлила в пропаст, без да си сигурна, че долу няма да се спасиш по някакъв начин.
 
- Докога ще се лутам?
 
- Лутането не е лошо, но има предел.  Ти си стигнала до предела, но повече така не може.  Може да ти се каже, че лутането е неоспоримата палма на Луната, която има повече от 90 вида движения.
 Пълно примиряване с наличната професионална обстановка!  Египетски сфинкс за противоречия, дразнения и човешки дрязги! Пълно нехаене защо са нехайни нехайните. Това, мила Моя Ю., е пъпът на твоите депресии. Рецепта: съсредоточаване в твоите лични задължения, самозабрава до пълно оглушаване за нехайството на другите. При нехайство, което касае личната ти позиция, не само че не се изяснявай с виновника и не само че си налагай безтрепетността на египетски сфинкс, но се заемай сама, без да знае другият, да оправиш неговата грешка.
Светът е развален, и то развален безнадеждно.  От сегашното човечество и системи, особено българската, не може да се очаква нищо коректно. Да се косиш защо таратайката е раздрънкана, това не ще я оправи; но твоят блок трябва да работи прецизно, доколкото е възможно.
 
-          Каква е моята област?
 
-  Екотехниката - екология на техниката - и така да помогнеш много за живота и здравето на човечеството.  Има два пункта - ТНТМ и ИНРА. 32 В училище ще излизаш с ученици с групови разработки.  Конкретен съвет: работú с еколог-химик (Г. има свой познат) и най-късно до един месец пускаш молби до всички педагогически отдели на столичните райсъвети.  Ще получиш четири предложения. Тогава избери това, което дава най-много свободно време, но най-добра материална база.  Но, на първо време, най-непретенциозното място, защото ти е необходим период поне от една година за запознаване на академично ниво с екологията на двигателите с вътрешно горене. Работата ти трябва да започне от това ниво нагоре. Литература ще се намери.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/