Книга 18 Из Дневник'92
29/30.ХІ.1992г. Сън: Сродната ми душа се явява в 3 женски образа. Ясно виждам последните два през вековете, но третият е определен за сега. По странен начин нося на кръста си дълга женска плитка, русо-червеникава, която се спуща отпред. От нея възстановявам любимата си - като статуя. После ù вдъхвам живот и тя – съвършено прекрасна - оживява. Но от лицето ù започват да излизат и да се прибират някакви фантастично странни и красиви бели неща, сякаш е от друга цивилизация.

ОСИЯНИЯТА ОТ ЕЛМА ПРОДЪЛЖАВАТ В КНИГА 19

uralonii@abv.bg     toyonus@abv.bg     inolaria@abv.bg nostran@mail.bg

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.