Книга 44

 

 

1812 19.09.2015 Въпрос за стелѝрата – звездообразна къща

 

 

       21:28, от Й.Р. Става дума за СТЕЛИРАТА. Ако е възможно и ти се разрешава, ми дай точни размери и параметри. Също така, според Божественият идеал, как да изглежда и с колко лъча е най-добре да бъде, все пак. Намерила съм човек, който има импулс с негово инвестиране и моя помощ да съградим първата стелира на Земята. Предполагам, че още не е правена такава. С трепетни вълнения ще очаквам отговор! Разбира се държа да е с Божията Воля и Подкрепа..

 

     1813  30.09.2015 09:06 до Й.Р Когато заживеем като невинните. Стелирата, както всяка друга божествена фигура и божествен дом, съществува потенциално преди всичко в човешкото сърце. Отговорът се забави, тъй като на едно високо място имаше разговори как точно да се отговори - директно или със заобикалки. Възможни са и двата подхода, съответни биха били и резултатите.

Директният отговор е, че още не сме готови за външни жилища, въпреки че такива са вече построени и готови за невинните души в Невинната, Изкупената Вселена. Това е Новото Небе и Новата Земя. Учителят е казал още преди 2000 години, че отива да ни приготви жилища на небето - ето, те вече ни чакат. Отделни хора и ангели вече възлизат там и обитават новите си тела и жилища.

Всяко явяване и ползване на външно нещо в Битието се реализира в мига, в който ние постъпим божествено тук, на земята. Без замисляне и незабавно. Това е разковничето на божествения свят! Ако при сегашните, лошите, противоречивите условия ние заживеем правилно - в настоящия миг и с „настоящите” (истинските) хора, с които ни среща Бог, влизането в рая става веднага. Просто се телепортираме или се възнасяме в света, който сме заслужили. Но докато коментираме и парираме Бога в сърцето си всеки ден, всеки час, всеки миг, ние заслужаваме съдбата си. Тогава всяко изкуствено построяване на каквито и да е домове и "райски градини" в сегашния свят е осъдено на провал. Знае се поговорката за сврачетата и задничетата им.

Отговорът "със заобикалки" е същият, но по-мек и кратък: че ще се дадат указания за елири, кубири, пентири, кардиоиди, стелири и пр., ако си обещаем да живеем в тях по начина, по който живеят невинните, свободните обитатели на Вселената.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.