Книга 8

3.V.122(1986)г.
София


ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЧЕРНОБИЛСКАТА КАТАСТРОФА

Училищна стая в гр.Припят, на 30 километра от Чернобил
Припя̀т (на украинскиПри́п'ять) е изоставен град в Северна Украйна, близо до границата с Беларус. Това е градът, най-близко разположен до Чернобилската атомна електроцентрала, мястото на най-тежкия инцидент с атомен реактор в историята. Построен е в началото на 1970-те за да обслужва електроцентралата - и населението му достига 50 000 души. След Чернобилската авария през 1986, целият град е евакуиран.
Днес градът наподобява музей на последните години на Съветската епоха. С напълно изоставени жилищни блокове, включително четири, които никога не са използвани, плувни басейни и болници, в които всичко е непокътнато, от вестници до детски играчки и дрехи. Припят и околните райони няма да бъдат пригодни за обитаване от хора през следващите няколко века. Според учените, ще са нужни 900 години за достатъчното разпадане на най-опасните радиоактивни елементи.
Градът е достъпен и относително безопасен по пътищата, макар и при придвижване с дозиметър. Вратите на всички сгради са отворени, за да се намали рискът за посетителите, но много от тях са акумулирали твърде много радиоактивни материали, за да могат да се посещават безопасно. Танкове, хеликоптери и транспортни машини на Червената армия са изоставени поради високите нива на радиация в тях. Съоръженията са оставени на открито и хората се надяват, че все пак дъждовете са отмили радиацията по тях, но това не е сигурно. Вандали крадат желязо и радиоактивни материали и ги продават на черния пазар. Някои хора дори и не подозират, че си строят жилища от радиоактивни материали. В Припят още живеят възрастни хора.
Ето какво казва Елма за тази трагедия:
Ядреното нещастие, това казах, е наказание на Небето за това, което се върши срещу народите и свободата, а също и практическо приключване на стари сметки на Европа; мост към празника, който очаква планетата, в резултат на тези престъпления. Тоест, престъпленията ще възбудят световното обществено мнение и силите на правдата да изменят света към по-добро.
Много печални са сегашните поражения и последствията няма да закъснеят. Лошото е това, че няма, практически, нищо незасегнато в растителния и животинския свят в Европа. Пиенето на вода от открити водоеми, т.е. на чешмяна вода, става фатално, но и много извори са с повишен фон на радиоактивност. Предпочитайте, все пак, изворна вода и такива сокове и течности, които са били на скрити места по време на експлозията. Този път, по принуда, ви ориентирам към бутилкова минерална вода, ябълков сок и пр., поне още 15-20 дни.
Край на авторитета на ония, които и без това го губят вече по всички линии! Край на шепата подлеци, прикриващи се зад други идеологии и националности! Ако правителствата сега се обединят против тях, Едемът ще се приближи. Подписът и печатът, които положих още в началото на годината, не са за зло, а за добро, въпреки че се използва кармичен метод. При това, Халеевата комета носи още уроци - това е само първият по-сериозен. Ако правителствата и съюзниците не се обединят срещу пъкъла, нямате работа повече на тази планета.

Носителите на Новото ще бъдат още малко на спокойствие, после и за тях ще има проблеми, последни изпити - и накрая радостта ще се възцари. Имам предвид Любовта, понеже само тя носи радост, а който не отстъпва, няма любов и, следователно, няма радост.

Пратете утре, всеки в себе си, най-светли мисли към пострадалите и особено към ония, които си заминаха. Праната се намалява стократно и хилядократно при радиоактивност. Имайте това пред вид, та молете се по-усърдно - и кронозомните сили няма да съумеят да завладеят земята окончателно, а ще започне паническо отстъпление. Ако сте търпеливи, ще дочакате този велик час.

СЪДЪРЖАНИЕ
/