Книга 6

19.ІV.121(1985)г.
София-Изгрев

ОЩЕ ЗА БРЕМЕННОСТТА, МАЙЧИНСТВОТО, РОДИТЕЛСТВОТО И ДЕТСТВОТО

            (Семейството при този строй на нещата все още е на равнището на робовладелството и феодализма. – Eлма е говорил на тази тема в началото на осиянието, но това е останало незаписано - б.п.)

          Първо, божественият човек никога не очаква нищо от никого. Това обаче не значи, че не трябва да приема знаците на любов, грижа и внимание, понеже така дава възможност другите да правят добро. Второ, божественият човек, по принцип, не може да накара никого да извърши нещо. В същността на божествения човек е свободата - сам той да бъде напълно свободен, и на другите да дава пълна свобода. При Учителите винаги има и непослушни, немарливи, лениви ученици. Но никога никой Учител не е направил забележка, дори с мисъл, на такъв ученик, понеже свободата е първият божествен закон. Редките случаи са за “рендосване” на горделивите, но само Учител има право на това.
          Родителите наистина са претоварени и издъхват под тежестта на несносния живот, но възпитанието се препоръчва, най-вече, чрез даване на личен пример. На божествен език казано, родителят може да се разпъне на кръст от проблеми и товари, но до 28-годишната възраст на сина или дъщеря му, последните нямат никакви задължения, абсолютно никакви! До този предел, човек е длъжен само да изучава света, но още не и да се грижи за другите. Може да се включи, но само ако той сам почувства това, и то, най-много, за половин-един час в денонощието. С това обаче не искам да кажа, че този половин или един час е задължителен. Поначало, през този период се строи умственото тяло на човека, а не сърцето, поради което самовглъбяването на младежа или девойката в учение, наука, култура, контакти, с цел опознаване на света, е първата и единствена задача. Следователно, само след тази възраст се отваря половата същност, като родителска функция. С това не се пренебрегва нуждата от познание, но сега вече наученото трябва да се превърне в извор за другите. По тази причина, да се прекъсне човек от потъналост в познанието през първия етап - първите 28 години - е точно толкова престъпно, колкото да се прекъсне самораздаването след това.
Съвършено се изгражда само онзи, който не е бил прекъсван от никого през първите 28 години, понеже оформянето на носа, на челото и на брадата има основно значение през този цикъл. А това се осъществява, именно когато съсредоточението на младежа става по посока на любимото му нещо - часове наред, дни наред, месеци наред, години наред. Но сега се объркват тези неща и хората се женят много рано; раждат, още сами неизградени; постъпват на работа, още незрели. Съдбата на мнозина изисква да учат твърде кратко, за да попаднат под ударите на своето невежество и в следващите прераждания да бъдат много по-внимателни, когато правят емоционални контакти или се въвличат в творчество, преди да са готови за това.
          Оставете децата си съвършено свободни, ако ще и да се премазвате от задължения. Щом веднъж сте допуснали в този неуреден свят да раждате деца, вие предварително избийте от главата си мечтата да станете напълно хармонични, здрави и щастливи. Понеже, дойдат ли децата, лекото се свършва: стегнèте се като пружина, която трепти и пренася всякакви товари по всякакви терени. Вие, именно, трябва да сте ресорът между света и безценното богатство, което носите на гърба си! Ако бихте раждали след 28-годишна възраст, нямаше да ви натежи и най-тежкото родителство, защото тогава даването е с безгранични възможности. Обаче в ранното родителство си остава устремът към опознаване на света и затова съзнанието остро се раздвоява между принудителното даване и нуждата от познание. Тогава казвам: родители и приятели на такива млади майки, понесете с радост и най-героични усилия абсолютно всички тегоби и сложни проблеми на рано станалите родители! Майка, която е родила преди 28 години, трябва да бъде носена на ръце и нито прашинка да не падне върху нея! Единственото задължение на такава майка е да кърми бебето. Само това и къпането са неин най-важен дълг; всичко останало, без никакво изключение, повтарям – абсолютно никакво изключение! - трябва да се поеме от хората, които я обичат.
Ако вярвате на досегашните лекции и осияния, и бащата трябва да бъде напълно сввободен в този период - ако не да посещава небесните и земни райове, то поне като щастлива пчела да носи на своята съпруга плодовете на културата, природата, живота. Работа, от божествена гледна точка е именно това! Всичко останало е сатанинско дело, измислици на грандомани, деспоти и некадърници. Майка, родила преди 28-годишна възраст, трябва с двойна наслада и двойно натоварване да попълни празнините в своята култура. Тя се отдава на нещата, които са ù любими, и никой няма право да я принуждава с никакви средства тя да взима учатие в професионални и битови задължения, понеже вибрациите, които младото момиче или младата жена създава при насилие над волята й, се отразяват пагубно върху наследствеността, дори 15-20 години преди забременяване, т.е. често от самото й раждане. Прекъснатите процеси са начало на къси съединения в нервната система, които изпепеляват невъзстановимо, за цял живот, грамадни вериги от нервните молекули. Достойните родители не забравят това и оставят детето си напълно свободно, дори и когато то явно пропада. Само животът е учителят, който има право да дава сурови или неприятни уроци. Вие бъдете само онази обител, в която се завръща разкаялият се пътник, без да намеквате и с поглед, че знаете за погрешката му.
          Тези родители, които не са знаели всички тия неща, не са виновни, защото са считали, че децата трябва да се наставляват, да се учат на ред и порядък, на участие в семейното натоварване – доброволно или насилствено. Но сега вече знаете: не само насилието, не само изнудването, не само молбата детето да се извърши нещо вкъщи или навънка са престъпление, но и разрешаването детето доброволно да се занимава с подобни проблеми. Разбира се, не може да се забрани доброволният акт на детето да помогне в нещо, но винаги трябва да го освобождавате, да го убеждавате да играе, да прави каквото си иска, защото това за него е всичко.
          Под “дете” имам предвид до 28 години - ни повече, ни по-малко, - понеже нормалният човек трябва да живее 120 години. Казах, не бива да забранявате на младия човек да се включва в задължения, но вие самите сте длъжни така да “излижете” всичко, напълно самоотрекли се от себе си, че просто да не остане с какво да се занимава дъщеря ви или сина ви. При това, той никога не трябва да разбере, че вие се лишавате от скъпоценни часове за работа над себе си; той трябва да вижда, че служенето - най-прозаичното служене - ви доставя неизразима наслада, понеже правите това, за да бъде той свободен. Ако не изпитвате тази наслада, вие не сте истински майки и бащи и просто не е трябвало да се жените и да раждате. Повтарям обаче: това мирно настроение и пълно блаженство не може да се постигне от родители на възраст по-рано от 28 години. Това трябва да ви накара вас, знаещите всичко това, да ознаменувате някое свое прераждане с подвиг, равен на Христово сътворчество: прислужвайки на такава майка, да прислужвате, фактически, на самия Първодвигател! Същеременно, не се натрапвайте в полезрението на такава майка с постоянните си присъствия и шетания около нея. Представете си, че вие сте духът, подчинен на магическата й същност, и се развихряйте, само когато нея я няма вкъщи или когато не може да ви види и чуе. Около нея, на всяка стъпка, трябва да се появяват чудеса от приказките на 1001 нощ, но кой и как е извършил тези чудеса - нека си остава тайна за нея.
 Самите вие не бива да се превръщате в марионетки за къщно слугинство, а да разпределяте работата и между обичните приятели на младата майка. Понякога те са толкова много или толкова силно желаещи да помагат, че на вас няма да ви е трудно никак. Въпросът е само да организирате нещата, а това става много просто: на всички божествени звезди и планети, с влизането на любимите приятели в един дом, те се запознават със списъка от нещата, които трябва да се извършат, и последователно се заемат с изпълнението им. Трябва да ви кажа, че никакви “пирове” и никакви разговори не представляват по-голямо щастие за гостите от това, “да се разтичат по задачи”... Едва след като всичко е подредено, с връх отгоре, след като са текнали “реки от мед и масло”, бременната или младата майка може да благоволи да се срещне с тях и за други удоволствия. Но това става само в общества, които са културни, с обичливи сърца и широки души, поради което домът им е отворен за всички, с които се обичат, и няма домашни вампири и цербери, служещи за пъдене на всичко, което не е род и семейство. Понеже разчитате на тези цербери, затова и днес сте на това дередже.

СЪДЪРЖАНИЕ
/