Книга 6
 
3.ІХ.121(1985)г.
София-Изгрев

ЕЛМА ПРАЩА ОЩЕ ЕДНА ДУША
ЖЛО / ЙД

 

          Пращам ви особено трудно същество, което бременността пречупва вече, а раждане не може да стане. Представяте ли си? Аз знам много такива бременни, преживяли оплождане от Духа, а раждането не се получава. Насъбира се колосално напрежение, а тъй като плодът не е гниещ като органичните плодове, носенето му става изключително невъзможно. В такъв случай не плодът, а носителят му пострадва - оправяне няма много, много дълго след това. Костите на такива пълнят земята от много векове: носители на пламък небесен, но пречещи му напълно да се прояви.
Пращам ви не К., за нея ще ви говоря подробно пак, но брат, лошо пострадал от зъзнене и огън. Приемете “нóшата” (товара) му. Той е древен руски калугер, много предан на църквата и Христа, а сега роден по на юг. Животът му не е никак лек, въпреки че не е зле професионално. Мога да ви кажа повече, но имена предварително не обичам да казвам, освен в изключителни случаи.
 Слава, слава, слава на Отца, Който прокарва пътищата на праведните! Сега небето реши още една събудена душа да намери правия път. Той ще бъде най-ревностният строител на Новото, което сега слиза. Нека се запознае с всички материали и особено с материала за Радостта. Лоното на Отца го приема, приема - и няма повече, няма така да страда!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.