Книга 22


31.XII.130(1994)
Йулма – 1000 м. н.в.

ГОВОРИ САМ БОГ!

11,15. - Щом ще говори Сам Бог, няма ли изисквания за наклона и цвета на писане?

- Считайте холизациите за Гласа на Бога, въп­реки че ви ги предава Синът Му. Съществена разлика няма, понеже Бог използва тялото на Сина Си, но това е пак Негово тяло. А в случаите, когато се е намесвал сам Тот или Бог, Цялостният, при вас не е възможно да се пише с писменостите, ъглите и цве­товете, които им съответстват. Предавам Сло­вото от Моите тронни висини в Неговите, но Ние сме пак едно. (В този миг навън се усили вятърът – б.п.)
Бог осъществява желанията ви с нова сила – ни­кой от вас няма да остане неприласкан. Който сега дойде при нас, тази нощ, приказен път му отварям! Системно следвайте пътя на Доброто, старайте се повече да се обичате и по-малко да се делите. Това­рът на Новото Слово нека ви бъде приятен, мислите – просторни, а постъпките – радостни. Стилът на живот просете от Мен, а Любовта ще прелива през вас към всички останали. Нежно прощавайте погреш­ките на неопитните, размишлявайте за причините, отстъпвайте на добрите, проверявайте стара­телно недобрите.
Отмина най-предният пламък на Словото; пред­стои средината, но тя прощава, без да отстъпва. Приемете ново Посвещение, пригответе се за славни промени, станете най-после съсъди избрани! Пламъ­кът на святостта се слива с духа на милостта! Но ангелите ще пазят своите си през тези тъй силни времена. Нов свят се ражда пред очите ви!
Край 19,42ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/