Книга 19

4.ІІІ.129(1993)г.
София - Изгрев

ИЗБИРАЙТЕ МЕЖДУ СЛОВОТО И ЕГОИЗМА СИ


            - Ще се съгласиш ли да говориш?...

- Не. От сега нататък ще говоря след като са минали три дни от последното преспиване на някой при тебе, при условие, че той не е преспал повече от една нощ тука.

4.ІV.129(1993)г. 17,10ч.

             – Да, но възникват съвсем фундаментални, а не лични питания - и тогава ли?
               
Изключения – в редки случаи.

СЪДЪРЖАНИЕ
/