Книга 12

16.ІV.125(1989)г.
София-Изгрев

ОТЛИТАНЕ ЧРЕЗ ЕЛХИ
ЖЛО / ИС


9,43 - 11,27ч.

            Първо се отвориха за нея няколко книги:
           
             1. “На нея й се струва, че също плува нанякъде. Тялото й е тъй леко, сякаш е изгубила теглото си, а в главата й, вместо мисли, й идваха стихове. Стиховете продължиха да звънят и тя се вслушваше в чудната им музика.”  (“Белоруски разкази”, 326 стр.)

            2. “Появяват се, без да се намесват мисли или думи. През прозореца влиза един разцъфнал ябълков клон.” (“Кубински разкази”, 406 стр.)

            3. “Виждах, че госпожа Жизел ме гледа като съучаст­ник.” (“Съвременни полски разкази”, 361 стр.)

            4. “Сега ще дойде!”  (“Съветски разкази” , 164 стр.)

            5. “ – Ела тук!
                   – Подай ми поне ръка...”  (“Украински разкази”)


          Поисках да отворите тия пет книги, за да снема образа на същество от съвсем друго време, дошло да ви посети на земята. То плува из прост­ранствата съвършено свободно по вълните на пое­зията и музиката. Прозорецът й – това е вашето време, през който душата на тази светла искра Бо­жия ви приветства като ябълков клон от ангелски градини! Тя е цъфнала ябълка – сватбата на душата с Духа Божий! Който приема свежото й ухание, ще полети, заедно с нея, насън!
          “Жизел” е име, отговарящо на Проявеното Би­тие – хипервселената или още живовселената, обаче в нейната най-нова, предстояща фаза – фазата на зелохимите: “Жизел” – “живи зелохими”... А съучаст­ник на Елма и бъдещ съучастник на Зéлма във вели­кото Му дело ти си била и ще бъдеш во веки веков и пъргавостта на твоето чисто, велико сърце е тол­кова голяма, че ти Му казваш “Идвам!” още преди Той да ти е казал:
“Ела си!”… - С това “ела” от послед­ната книга, която отворихте, Аз се подписвам лично с името Си в женската Ми полярност на Духа Божий. “Елá” – това е Моят вик – викът на Космическата Душа, от който се опиват всички пробудени монади.
А когато елáта престане да се сече по случай Нова година и Рождество Христово, а се съберете около нея, жива в снега, и запеете “Химна на Èла”, вие ще се съберете във фокус и ще отлетите заедно в един изумителен, съвършен свят. Времето за тези миг­новени преноси настана! Елхата има такива свойс­тва, когато около нея се съберат два триъгълника като шестолъчна звезда – две брачни тройки. Обаче истината е, че техният брак не трябва да бъде зе­мен – те са оженени духовно. И когато се появят първите и застанат покрай елхата при новолуние, пеейки Химна на Èла, преносът на друго място в кос­моса става възможен! Това става след неколкоме­сечна подготовка в нормален троен брак на всяка от тройките и три денонощия интензивен шесторен брак преди самото отлитане. Тогава, именно, Аз произнасям свещения призив “Елà!” – и целомъдре­ната шесторка изчезва мигновено, стопявайки снега наоколо на големи разстояния!
          При албанците също живя. Беше лекарка, бяла магьосница още в средните векове, с опита, който имаше от есейската школа по времето на Христа. Пътека направиха албанците и околните племена до дома ти в гората, когато ти сопреживяваше едине­ние с Духа, обладана от пламенна, страстна любов към Бога!
          Опитай и сега – свещената ти длан може да ле­кува всичко! Милувки от твоята дясна ръка и потуп­ване с лявата – с върха на пръстите - правят чудеса. Ако мислите обаче, че една болест може да се изле­кува преждевременно, преди да си е свършила рабо­тата, вие не сте на прав път. Затова се молете за облекчаване на болките, но още повече се молете болният да разбере какво му преподава болестта. Защото на Авел, например, му сложих тоя баласт, както на всички Авеловци, за да не отлети при сво­ите си. Той има слабост да отлита, а балонът няма право да отлети, преди да се е напълнил със само­родно злато. Сега представяте ли си колко голям трябва да е балонът на Авеловци и колко тежък кръстът, т.е. баластът им, за да бъде един кош пъ­лен със злато? Авел стана причина за Кайновия ужасен грях, понеже Авеловци са илухими, които лишиха алохимите–Кайновци от първородст­вото в любовта и ги принудиха да се прехранват като хищници. Затова Авел преживя сложна транс­формация в Савел, преди да стане Павел. “Ел” е окон­чанието – той е Моя издънка. Ала “азизмът” в Аве­ловци трябва да се лекува от съдбата, додето се смирят като Савеловци, с трън в плътта и душата; а пък на Савеловци се турга още един калъп, додето окончателно загубят чувството за власт. Тогава, именно, те Ме срещат и разпознават, получават името “Павел” и стават способни да излизат от вся­какви решетки и тъмници – включително и моле­кулно-кристални... А също да създават многомили­онни движения на апостоли, мощни в Словото и Де­лото на Христа!

Защо да не си представим, че момичето вдясно е сестра на апостол Павел – независимо дали по кръв или духовна?

Не случайно говоря за Павел, понеже ти бе не­гова сестра в Юдея, а той сега не е само в едно тяло на земята. А брилянтният пламък на чудото, което се роди също при тебе, има за цел да весели сърцата на богове и ангели с прелестен, неотразим чар, изтръг­ващ въздишки чак откъм петите на человеците! С нея искам да докажа на световете, че чарът може да бъде духовен, а духовността – чаровна без граници.
         
Сега ти, сестро на проповедника Богомила, още не можеш да забравиш пламенните слова на брата си преди 1000 години, когато тръгнахте по стъпките на Бояна. Бениамин те обичаше нежно и ти и тогава Ме зовеше сладко “Учителю!”
          Илумелла значи това: “Пръсваща се от щастие искра на Бога, когато Бог проговори през вековете; Разпознаваща Бога и Господа във всичките им Образи по всемира и припалваща факела незабавно от Сло­вото, та да свети на душите по Пътя на Делото”.
Христовият Дух чрез ап.Павел: “Любовта не дири своето си”.

Възторг, чистота, целомъдрие, преданост, свя­тост – ето пентаграмата на ученика на Бога, която се върти шеметно в сърцето ти, Илумелла, и пръска милиарди искри наоколо до глъбините на всички пространства! Тя хвърля тия искри със сила, създа­ваща слънца в небесата. Когато в очите ти припламне любов към Бога, пожар от разпознаване, сър­цето ти се хвърля още по-силно и пентаграмната му чакра се завъртява като малко слънце! Който е то­гава покрай тебе или далече от тебе, може да бъде помилван от съдбата. Ти си една от тия, които имат правото да измолват помилване, опрощение на греховете, прекратяване на карма. Пентаграмът се върти в сърцето ти, ала винаги с върха нагоре, към Бога, затова Христос си остава глава на твоята славна епопея. Моли се с молитви познати и молитви от сърце за опрощаване на греховете – и ще видиш как Господ е милостив чрез тебе.
          Светиците на всички времена имаха тая сила – и твоят образ още лекува от много икони по света и много стенописи, понеже си света Теодора. Ето защо почнах посланието към тебе с отварянето на първата книга.
          АЛМЕН, АЛМОНЕН, АЛМОРОНЕН!
          Това са свещени думи, отговарящи на твоята монална монада. Такива монади съм създал само 144 хиляди в историята на Битието. С тази ангелска армия Аз смятам да сваля новата Култура на Зе­мята за няколко десетилетия, считани от сега, под дейното ръководство на Михаила. Ползвай тия думи в нещастие или по време на битка, а също и за из­молване на опрощение.
          Ако Ме викаш тъй страстно, както Ме обичаш, пред вратата ти пак ще се отъпчат много пътеки!


Ето една св.Теодора, но не е никак сигурно дали става дума за същата, а в момента Контактът с Елма е изключен за известно време и затова не можем да питаме. Тази особа тук е известната Теодора Александрийска от VI век, съпругата на император Юстиниян, който е възстановил поклонението на иконите. Тя има твърде лоша слава и политически, и морално. Има и една св. Теодора Палестинска от IV век – Мъченицата, изтезавана и убита за вярата.  Има и друга св.Теодора, която била изменила на мъжа си и затова отишла да се покайва за този си “страшен грях” в мъжки манастир и прекарала там много години, представяйки се за мъж. Разпознали пола й едва при погребението. Но такива неща стават по света, след като е имало и папеса Йоана...

СЪДЪРЖАНИЕ
/