Книга 16

25.ІІІ.127(1991)г.
Йулма (Родопа)

(Елма не е обяснил тук защо в случая трябва да се пише
"Йулма" вм. "Юлма" – б.п.)

ТАЙНИТЕ ВЕЧÈРИ НА НОАЙИТЕ

9,18 ч.

          Нориила, Зилма и третата ноайа да се срещ­нат и да си прочетат взаимно личните послания, за да се опознаят! Ако се срещат веднъж месечно и прослушват касетите в пълно мълчание, Словото ще се разпространява до 300 пъти по-силно, откол­кото в останалите случаи. Ноаите имат това нео­бикновено поле. Могат да си правят първо много приятни трапези - но само трите!

СЪДЪРЖАНИЕ
/