Книга 10

18.01.123(1987)г.
София-Изгрев


ПРИЕХТЕ, КАЖЕТЕ, НАПРАВЕТЕ !


21,20 ч.
- С най-добри, примерни мои деца, се хваля навсякъде – това сте вие! Правите пределно добре това, което се иска от вас. Развихрете се още по-силно, имате пот още, която не е излязла, а пот трябва да се лее при работа за Бога! През райски места ще ви прекарам най-подире, но за братята си сега направете всичко. Опрощавам повечето ви опущения, ставам едно с вас, понеже вие сте с Мен напоследък. Робството се свършва, свободата пали най-първите модри сияния на изток.
 Слушайте сега програмата: Христос ви моли да привършите с оригиналното звукозаписване. Първата работа е това. И като свършите, повече няма да стоите тук, но се връщате в София. Това да стане просто закон – да Ме слушате безпрекословно. Свободна воля сега не може да имате, понеже сте на фронта. Така значи: свършвате, но оставате тук до 8 февруари, та ако сте свършили с магнетофона, може да почнете машинописното дело. През това време Н. да пренесе на части повечето неща – съвсем да не се боите, че нещо ще пострада от земетресение. Онези дати ги дадох съвсем сериозно, но те не засягат ония, които служат на Господа (23 януари и 4 февруари). Така ще Ми направите голямо удоволствие. Клетници ще има, радвайте се – Аз самият се радвам на всичко. Ако мислите, че не Ме боли, когато пострадват Мои клетчици, то нищо не сте разбрали за Мене. Велико е страданието на Приятеля, но Аз Съм не само Приятел, а и Баща – не може Бащата да не преживява болката на децата Си. Ако не се занимавахте със Словото, което сега е най-голямата надежда за всички, щях и вас да включа в онова, което иде по план, та да поемете с Мен практически товара на народа си, на човечеството. Но сега мнозина ще опитат последствията от многото леене на невинна кръв на добитък. Съд, съд ще има отново! Стана ли онова, за което предупредих преди Коледа? – Стана (земетресението в Стражица). Ля ли се човешка кръв, колкото се ля свинска по празниците? – Ля се! Бог не ще позволи никому да пренебрегва тръбите на Истината, щом тези тръби са дадени, за да Ме слушат народите. Ако разпространите Словото Ми навреме, по-малко хора ще загиват от сега нататък. Прочели – непрочели; слушали-неслушали – няма значение никакво, законът е строг: трябва да се просветят най-способните, а Словото самó ще си иде по места. Враговете ви няма да имат време да реагират.
Приехте, кажете, направете!

Бележка:
Единаторът кани приятели на тези дати по настояване на Източника, очаквайки земетресение в София. Това обаче не става и Той се отдръпва от Контакта. Дълбоко разбиращите обаче считат, че именно тези две срещи са неутрализирали опасността. Друг вариант е бедствието да се очаква в други години, месеци или други места на Земята.
В предишни осияния се дават сведения на тази тема.

СЪДЪРЖАНИЕ
/