Книга 5

24.12.120(1984)г.
София-Изгрев

ХИМН НА РОДИЛКАТА
19,20-19,40ч.

Прозирното същество поздравява света на Истината -
Лек път му пожелайте, о живи приятели, на небето и на земята!
Мост към още едно човечество слезе с него на планетата ви. Преминете по този мост към още едно дивно царство!
Повей ти, попътен ветре, в планината на новодошлия!
Пейте, о пейте, милиарди, защото нова вселена роди се!
Може много да боли, о родилко на мироздание,
Но знай, че твоят покъртителен вик отваря нови пространства за мириади светове
И болката ти е равна на самото Битие по величие!
И без болка носещите плод на ултравселената някога ще раждат,
Но сега не може още Любовта да бъде към всички.
Щастието на родилката няма равно на себе си в Трите Вселени, Нито животът е по-прекрасен в нещо извън раждането.
Хвалете, хвалете, хвалете Майката свята и неопетнена!
Носете приказни дарове на родителката на Бога
В Неговата нова колесница на физическия свят!
Живей ти, образ и подобие на Всевишния -
Любовно свидетелство на цялото Божествено Кралство,
Събрано в най-малкото същество, наречено Новородено...

26.11.121(1985)г.
София-Изгрев

             - Как се обясняват стиховете, че “И без болка носещите плод на ултравселената някога ще раждат, но сега не може още Любовта да бъде към всички”?
- Много просто. Много отдавна, конструкторите на женското тяло обвързаха начина на раждане с ревността, а главата на мъжа - с тщеславието. Понеже ревността е предимно женска “специалност”, тя се изкупва с мензиса и болезненото раждане. Тщеславието, като мъжка “специалност”, оголва черепа и оставя космическите порои да наказват мозъците, лишени от предпазни антени. Ако жената обикне всички - не Ме разбирайте неправилно, - ще започне да ражда безболезнено и мензисът ú ще изчезне.
__________
1 Относно оплешивяването, Учителят изтъква и други причини: слабохарактерността, желанието да ни харесват и одобряват, страхът от конфликти, зависимостта от общественото мнение, причиняваща серии от игри и компромиси; липсата на минимум агресивност за защита на личната територия и личната воля от чужди желания и сценарии - б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.