Книга 41

 

Различието е божествено - да строим мостове

 

150.05.14 12:31:43 писмо до Б.Т.: Различието е божествено, трябва да строим мостове между душите. 

 

150.05. 14 125704 писмо до Д.Я.: Това е главното от тази година до този момент. Изпращам ги само на две светли същества, които съдържат в имената си сричките "ан" - любовното течение на Битието, "ел" - името на Бога, "ин" -  свещената енергия на Разпознаването, Нежността, Предаността и Обичта; и "Ева" - "Тази, без Която не Може" .

 

150.05.14 15:10:54 писмо до Д.Я.: Забравих да допълня и сричката "Ка". Ето едно от значенията й:

В древноегипетската религия Ка е духът на човека, висше същество, олицетворяващо жизнената сила, считана за божествена. „Ка” е в тясна връзка със земната си проява - нещо като римския „genius”. Изобразяват я като две вдигнати ръце. Притежавали я не само хората, но и предметите. Боговете имат по няколко „К” всеки -  бог Ра, например, имал 14 „К”. Чрез бога на магията Хека египтяните можели да въздействат върху „Ка”-то на боговете, привличайки изцеление и защита. Царете им също имали по няколко Ка.

            Изпращам и личните ви "печати", които направих по символиката на имената ви. За Е. са два - в йероглифа "Ка" съм вградил "L", а в другия печат - символа на Бога, Когото наричат в главните религии „Ел”.

 

            В печата на Ина се вижда знака "ин" и буквата "а". Ако искате, ще ги направя по-малки, за да си ги копирате и прилагате където искате - може и в писмата си и пр. Те имат сила.

 

                   А за края на фамилното ви име "ева" си мислех, че това трябва да е Новата Ева. Може да направя печат и на "Анева", като съобразя как да изобразя Любовното течение на Битието "Ан" и Новата Ева... Какъв ли ще е графичният й образ, за разлика от Старата? - Явно без Змията... Вероятно - с дървото на Живота. 

             Във връзка с йероглифа Ка цитирам тук едно упражнение от Учителя, което ще има особена сила за Елка: 

 УПРАЖНЕНИЯ, ПРИНЦИП 34.03.04н пнс ПНС98:019 При физическите упражнения не се чудете как точно да възприемете енергията от слънцето, от природата. Достатъчно е да вдигнете ръцете си - и енергията сама ще протече. 

СЪДЪРЖАНИЕ
/