Книга 8

9.07.122(1986)г.
София

НЕ ОВЦАТА, НО АГНЕТО!

ЖЛО / РМЧР. е преизпълнен с Мен. Никога нямаше да попадне на Моя път, ако не Ме беше гонил с огън и меч в римско време; а само ония, които Ме обичат и мразят горещо, имат шанс да станат Мои приятели. Силата на омразата е наполовина силата на обичта.
Не Мене мразеше ти тогава, а ония предатели, които си представяха, че са мое стадо. Никога не съм проповядвал овчедушие, а те само за това говореха - и повлякоха народите след себе си.
 Не Овцата е символ на Христа, но Агнето! Ти беше пръв римлянин и прие знак от Мен да гониш именно овцeте и глупостта им, а не Агнето. Меч и закон Божий премина през твоята десница - и на теб не ти беше леко. Само онзи, който има образа на Агнето в себе си, се отвращава от подчинението на стадото и кривака на овчаря. Ако бе гонил Мен, а не истинските виновници за мъките на народите, сега нямаше да се върнеш отново при Мен.
Но ти се върна, понеже познаваш образа Ми.
И сега казвам поред:
Сродната ти душа не е тук, на земята, но от веригата сродни души има петима.
Онази, която ти обещах, изгрява сега на хоризонта. Но ти трябва да я познаеш, а не тя тебе. Когато дойде моментът - ще се изясни.
Ласкаво приветствам оптимума, с който работиш. Нямаш нужда от подробни указания, понеже те оставям пълномощник. Пълномощникът решава сам, в присъствие на господаря си. Присъствие, защото Аз никога не отсъствам!
Но самостоятелните решения в Мое присъствие са привилегия на приятели, не на служители. "Пълномощник", на Мой език, значи: не съм ли във физическо тяло сам на Земята, което бива рядко на показ, Мой пълномощник провежда импулсите на Отца Ми в даден свят и така направлява строителство и съдба.
Понеже настъпи епохата на Михаила, с това стана нужен и ти - Михаúлов съратник. Но не с наказáния Михаил се занимава, а с провеждане на плана Ми без колебание. Ако някой се съпротивлява на този план, бил той и сатанинска вселена, сам се строшава като бутилка върху скалата. Що съм виновен Аз, ако скалата е твърда, а бутилката Ме напада?
Просто нямам почти никой при вас, който да не е жертва на сентименти, а трима поне са Ми нужни, които обичат Бога, а не са мекушави. Работа има много, а мекушавите стават предатели и - на практика - виновници за подриване на Моите намерения. Лично битие трябва да има; Аз самият приемам и преживявам лично битие, обаче само тогава, когато самó идва при Мене, в отдиха от ежедневната битка.
Да отложа битка поради видения и илюзии - това не приемам!
По тази причина и Моите са толкова малко: понеже те гонят лични химери, а се интересуват от Царството Мое на Земята само когато са рухнали или ... между две яденета - за почивка…
Пълномощията Съм ти спуснал по два принципа:
- на пълна самоинициатива;
- и на Висшата Бяла Магия.
Първото ти е в амплоато, а второто не иска друго оръжие, освен "трите думи".
Повече по този въпрос не питай - няма да ти отговарям. Празна работа ще бъдат подробности, които сами ще идват на време и на място, когато подемеш Моя вълнá.
Ясновселената я подемат, а тотвселената подема.
 Като представител на тотвселената, ти можеш да подемаш. "Аз" - това съм Аз, а не ти - това не съзнавате вие. Така че картините, които считаш за свои, са Мои; но Аз не откривам това, за да изпитваш насладата, че сам действаш. Приеми, че някои от картините досега по твоята стръмна пътека надолу не бяха съвсем Мои, но повече твои, от нужда да се самоутвърдиш пред себе си и света чрез парадокси и ексцесии. От тази нужда вече почти нищо не е останало. Черната вода изтече, сега идва бялата, и то по стръмната пътека нагоре - ти вече утвърждаваш не самолюбие и липса на самочувствие, но Плана на Цялото.
Прекара се през горнилото на кронозомното царство, преди да подемеш нагоре. Всеки мощен дух трябва да слезе до дъното на ада - друг път няма. Само че начините са различни и понятията за метода са различни. Провери се сам - понеже Аз не съм те заставял. Понятно ли ти е?
Последна корекция:
Не търси протекция - протежирай! Нека ония, които усещат Мен в себе си, те търсят сами, понеже ти имаш работа. Не търси, за да бъдеш търсен. Приемай не всеки, понеже не всеки слави Цялото.
Приеми понастоящем първа задача, ако съвпада с твой импулс:
Ползвай правото си на творец, за да създадеш независими професии за Моите хора по полетата на скръбта. Не мислейки за себе си, а за хилядите притиснати, ще бъдеш полезен първо на тях, после на държавата, а накрая - и на себе си. Как - това самоти можеш да знаеш. Ето ти кауза, достойна за твоите мащаби на мислене, мащаби на действие!
Ракът на планетата си е рак - няма спасение за него… и от него. Но, ако ракът осъзнае, че ножът на хирурга е предстоящ, той има шансове не да оживее. Понеже оживяване на рак не влиза в сметките Ми, но да се превърне в нормална тъкан – това може. Това значи да се съобразява с реалните нужди на реалния организъм, а това са синовете на Космоса на земята, притиснатите честни хора, неразвратения народ. Не осъзнае ли ясно тази потребност, ракът се изрязва.
- Относно един правителствен “чичо”?...
Понеже няма чисто минало, а плодовете на доброто у него още не са заченати, предавам досието му в ръцете на изпълнителната власт. Текат последните му месеци. Не може инак, понеже всяка индивидуална съдба, сблъскваща се с Мен чрез контакта, по необходимост се ускорява. Приеми, че можеш да му помогнеш - ако не да се спаси от присъдата, то поне да направи нещо, чрез което да изкупи душата си. Шансът да оцелее обаче е под процент. Остави дъщеря му - това е фикция. Проникнеш ли на изток, считай мисията си за приключена, т.е. - започваща. По този път, най-вярно, каналът за праната, набрана в пространството до предстояща експлозия, ще се отпуши. Много те моля, питай вече само за сверка, а сам решавай и изпълнявай.
Подписвам се с вятъра вънка...
(Веднага след тази реплика, навън, макар и в тихо време досега, поривисто задуха и спря силен вятър).
(Зададен е някакъв въпрос):
- С този проблем не Ме занимавай - отговорих ти.
Тéза за защита (пред отговорните фактори): "Овладяване на охлабващата се работна ръка". Не дисциплинарните уволнения ще прекратят текучеството, нито по-строгите мерки на въдворяване ще озаптят безработните, а нещо ново - стимул, касаещ по-дълбоки потребности. Тера инкогнита, но единствен изход. Инак - престъпност, още повече болни, погребани и полудели. В резултат - ясно какво.
ОНÓР, БАЛТẢН, ОПẢР!
"Никога няма да се върне старото!" - това е преводът. Тия пълномощия, които ти се дават да помогнеш на падащите и на неколцина от падналите обаче са само резервна задача.
Аз нямам нито един съратник, който да разпространи Словото Ми сред народите. Опити се правят, ала мизерни. По-главна потребност от тази нямам. Това е втората ти задача.
Първата не се поставя от никого, дори и от Мене, понеже тя принадлежи на твоя свободен импулс.
Ако Моята първа потребност се пресече някога с твоя свободен импулс, и двамата ще имаме полза огромна - т.е., полза народна. Но пресичането на Моите пътища с пътищата на свободните духове е тайнство неизречимо! Никой не знае тяхното време и тяхната форма - никой, даже сам Абсолютният.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.