Книга 11

22.VІІІ.124(1988)г.
София-Изгрев

ТОНОВЕ ЩЕ СЕ ИЗСИПЯТ НАД ГЛАВИТЕ ИМ!


          Работниците се пресяват, пратениците се консервират, съдът настава! Предупредени сте – тва е време за уроци, за опит. Понеже няма по-добро нещо от опита, пропускам между дванадесетте не само един, но няколко с различни достойнства и недостатъци, та да ви бъдат предметно учение. Рискът не е малък, но по-голям би бил, ако ви оставех напълно без противници. Когато ви стълкновявам с такива, ви отварям очите за състоянието на повечето хора по Земята. Пратениците Ми са били винаги предмет на съмнение, оплюване и Голгота! Те са въплъщение на Милостта и Абсурда, така че не очаквайте скоро те да бъдат приети.
          Предприетите общи действия се провалят или полупрокарват, преди всичко поради липсата на пълна вяра и съзнание, че от вас зависи съдбата на света. Аз мога да ви предупреждавам кой не е подходящ, но ако си позволявам понякога да не казвам, то е понеже прокарвате не само благодат, но и въздаяние. Та по тая причина, опитности от негативен характер не може да нямате.
          Христовото Слово е нещо необятно, но Делото засега е под въпрос. Трима за Словото са достатъчни, но за Делото са нужни най-малко деветима. Та като разреших сега изключението – помежду вас да влязат такива, които пречеха още преди 2000 години, - то съвсем не значи, че апостолската им “титла” е гаранция за вярност. Но надеждата да минат през огън и премеждия страшни, та да разберат правилно Словото, се възражда и през този век в сърцето Ми.
          Те се разпознават най-първо чрез погледа: тям е невъзможно да удържат постоянна благата маска; а някои не си и правят труда. Гордостта и властолюбието се отличават най-много чрез погледа. Вто­рото нещо, това е отрицателната оценка. Има и още белези, но Аз съм ви говорил някои работи. И като се случат уроците, такива идват сами при вас и ви се изповядват: “Братко, не бях прав, извинявай!”
          Сега ще бъда кратък, но искам съвсем скоро да се съберете в най-тесен кръг, понеже трябва да ви кажа още важни неща. Стратегията сега наистина трябва да бъде приемане на пасивността; но в най-ограничен кръг – настъпление! Туй ще рече пак пок­риване на материалите в дън земя, но на такива места, където вие можете да работите, да не изос­тавяте Словото. Пред всички останали извън тоя най-тесен кръг – 3-4 души – се правете на “взели си бележка”...
          Стратегията на П. си остава най-вярна: натруп­ване на материали и взривообразно пръсване на по-редки периоди, но неотразимо по ефект. Това, което П. усеща като импулс в сърцето си, е напълно вярно, само намерете подходящи условия. Пресил­ване – не; с добри почивки, но добра работа след това, докато ви доставя удоволствие. Край на популяр­ността на Словото на дребно!
          Що се отнася до промени и съкращения, Господ няма нужда от редактор. И в беседите се намесиха подобно, но си заплатиха тежко. Словото не може да бъде никога префасонирано, ревизирано, съкраща­вано. За това се носи най-тежка отговорност, но простете на ония, които се заемат с подобна небла­годарна задача, понеже те още нямат необходимия космичен опит. Щом предпочитат да вървят по пътя на войната с Господа, те и ще опитат колко им е си­лицата...
          Прочее, това възвръщане на негативните сили в Русия и по света се дължи на пропукване между вас. Ала това не е за обвинение, понеже Аз лично го до­пуснах. Предупредил съм, че през тези три години – миналата, настоящата и следващата – трябва да се получат нови тежки уроци. Обещаният мир не е фик­ция, но отново се отлага замалко. Толкова по тоя въпрос.
          А септември Ми трябвате за класа, който почва да работи редовно. До 15 септември напра­вете програмата. Ще участват всички, които по­соча, но при едно условие: абсолютно никакви разго­вори в час!
          На екскурзиите в неделя, в строго определен астрологически час, се разрешава обсъждане, допъл­ване, изменение на програмата, но при равноправие на участниците и при условие, че всички са съгласни. Не се разрешава налагането на отделно мнение, на нечия диктатура. В случай че успеете, ще изпращам редовно Своите пазители и преподаватели и инст­руктори на вашите занимания и вие ще ги усетите. Почне ли обаче часът – абсолютно отдаване на предмета – никакви разговори, мнения, въртене, раз­карване насам-натам. Ще видите, че нещата са ве­лики, че присъствам лично, че Школата се възстано­вява! По-скоро, вие имате възможност да влезете в нея, понеже тя никога не е прекъсвала своята ра­бота!
          Специално за разтуряне шанса в Рейкявик, Чер­ната Ложа изпрати своя торпила, която разби Сло­вото и Делото Ми във връзка със Скакавците. За разтуряне на сегашните шансове на Русия и остана­лия свят, тя пак се погрижи да торпилира, и то ус­пешно. Само че не напълно: Аз изтеглих действата на неподозирани, предварителни обороти, и чрез най-вярващите от вас пак прокарах основното. Ония разтуриха идеалния вариант, но работният си ос­тана успешен. Сега обаче нека те останат с убеж­дението, че са “лидери”, че са успели... Вие никога не им опонирайте, оставете Правдата да им опонира.
          Що се отнася до материалите, неприятелите се познават по това, че не обичат да ги връщат или безкрайно трудно ги връщат. Само че Аз съм казвал нещо за "полските мишки" и за радиоактивните ве­щества, отмъкнати в пещерите на туземците... Можете само да се радвате, че Словото се намира в техните леговища: то има такива вибрации, че кар­мата им се разразява не с дни, а с часове – а туй е един шанс не само за вас, но и за тях. Дам ли знак, тонове ще се изсипят над главите им и те ще бъ­дат затрупани! Който оживее, той ще мисли малко по-инак.
          Обявявам самоинициатива според вътрешния глас на всеки от вас. Повече конкретни инструкции няма скоро да давам. Работете върху фундаментал­ните материали и подгответе мощна взривна вълна. Което отиде – отиде; което се спаси – спаси, но гле­дайте да не пропадне и основният архив. Това вече би било фатално. И ако го допуснете, повече въобще няма да ви говоря, ще млъкна!
ИМ, НОВИМ, НОВОИМ!
          Искайте и ще ви се даде! Тропайте и ще ви се отвори! Просете, но и предпазвайте бисерите от свинете. Понеже те наистина имат навика да се об­ръщат и да разкъсват, защото сте им дали не по­мия, а бисери.

(Информацията завършва с кръстно движение на махалото. Елма казва по-горе: “Тонове ще се изсипят над главите ви!” Нима не се изсипаха хиляди тонове над главите на хората в голямото земетресение в Армения на 7 декември същата година, в което загиват 25 хиляди човека, 15 хиляди са ранени, а 400 хиляди остават без дом? Всички тогава скърбяхме до сълзи за прекрасния и любим арменски народ, но и си спомнихме, че това са преродените траки от Родопа по  времето на Орфей, които Го разкъсаха жив. Външното събитие с един-единствен човек, макар и велик Учител, е само върхов симптом и израз на саморазправата на псевдо-дионисиевото Лунно начало със Слънчевото орфическо начало. Има прекрасни и съвършени арменци в рая и космоса, артисти, учени, Посветени и Учители от първа величина, но съществува и едно упорито население, което от хиляди години има навика да дава почва на “Княза на този свят” и на неговото леговище. На това се дължи и турското клане на над милион арменци от младотурските власти в периода 1915-1917 година в Османската империя. И днес международната общност води спорове с Турция, която не признава арменския геноцид. Над 16 държави официално признават арменския геноцид! Сред тях са Франция, Канада, Русия, Великобритания, Кипър, Белгия, Ватиканът. Европейският Парламент и ООН приемат резолюции, в които призовават Турция да признае избиването на 1.5 милиона невинни жертви. Въпреки международния натиск над Анкара, страната остава глуха за призивите за признаване на геноцида. Армения е една от най-древните страни в света, с писмени източници отпреди 3500 години. Арменците първи приемат християнството като национална религия - преди 1700 години.


Върховният арменски Бог Арамазд и две арменски богини 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.