Книга 24


1.ХІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев


НОСЕТЕ ЛЮБОВТА,
ЗА ДА НЕ ВИ НОСЯТ ВАС...

4,30ч. сутринта.
                                                                

- Наскоро един приятел с пробудено серафимно и ало­химно тяло изпрати приложените писмо и статия. Може би херувимно-илухимната половина от човечеството отново би погледнала на възбуждането на тази тема като "неизтре­бим комплекс на някои хора", "като лайтмотив на осияни­ята"… Би ли реагирал Елма още веднъж на поредното явно "предизвикателство"?

"…Пращам ти тази изрезка (от вестник) да видиш доку­ментирано какви същества има по света":

            "Сексапилната унгарка не се смята за прости­тутка, а за спаси­телка на разочаровани от съпругите си господа. 25-го-дишната Леона Токоди е сред най-сексапил­ните и желани дами в Будапеща. Тя е завършила медицин­ски институт и работи като сестра в елитна болница в унгарската столица, но от няколко години през свобод­ното си време се занимава със "сексуално лечение на мъ­жете". Прави го доброволно, без да иска заплащане. Смята, че помага на преминалите 40-те го­дини брюнети, разочаровани от съпругите си, или на онези, които са в развод и преживяват кризи. За "услугите" си красивата Леона не приема дори подаръци. "Аз не съм прос­титутка! - казва тя. Но зная какво е самотата и от какво се нуждае мъж, който не е задоволен в леглото".
(Посока на Силата)

ЛЮБОВ
в."Жълт Труд" 6-12 октомври 1995г.

МЕДСЕСТРА ОПОЗНАВА ЖИВОТА ПОД  ОДЕЯЛОТО

Леона е готова да помага на всеки страдащ от липса на ласки съпруг

Сексапилната унгарка била добре запозната с проблемите на мъж­ката сексуалност и смята, че може да напише цяла сту­дия. В леглото мъжете би-ли доста уязвими, макар повечето жени да ги считат за "животни" поради неспособността си да ги разберат. Съпругите грешали, когато се оправдавали с ду­мите: "Остави ме, днес не съм добре", или: "Ще ни свари де­тето". Така охлаждали ентусиазма на партньора и забравяли, че неговата обич минава през сетивата и тялото. "Ако же­ната не разбира това и го отблъсква, той приема отказа ú като обида или липса на чувства" - обяснява експертката в лю­бовта. "Убедена съм, че бракът се крепи предимно върху секса и умната жена знае това и го използва" добавя тя.
Нежните половинки обичали да им говорят хубави, при­ятни думи, а мъжете искали уверения в леглото. Затова много от тях търсели разтуха навън. Леона признава, че обича секса, че той ú носи радост, но не понася грубостта и перверзиите. Предпочита да прави любов нощем, в романтична обстановка, при дискретно осветление. Обожава тихата музика. Добре ú действат звуците на флейтата, музиката на Моцарт и Ви­валди. Презира проститут­ките и всички жени, които се прода­ват. Убедена е, че любовта е дар от Бога, за който е грешно да се заплаща. "Нали и жената получава удоволствие, не по-малко от мъжа. Защо на нея трябва да се плаща, а на мъжа - не?" - пита вещата познавачка.
Макар че получава десетки предложения за брак, Леона предпо­чита засега да остане неомъжена. Чрез сексуалните си контакти тя опозна­вала света и живота. Но ако някой ден мине под венчило, обещава, че ще бъде най-вярната и предана съпруга. А дотогава просто ще изпълнява мисията си: да по­мага на мъже, които имат нужда от хармонична връзка. Раз­бира се, не на всички, а на тези, ко­ито сама си избере.
                                                                                Христо Верин­ски
5,39ч.

  - Мили Мои момчета, Мили Мои момичета!        
Бог не се интересува от хорските мнения, а се ин­тересува колко сте прекрасни. Щом си прекрасен, добър, умен, силен и здрав, обичай както искаш, оби­чай когото искаш, обичай колкото искаш.
Оптималната любов е любов за прекрасни хора. Ми­нималната любов поддържа живота на жалките хора, но не искайте от тях повече. Да искаш повече от нещастни хора - това е престъпление.
Човек изглежда така, както обича. Докато сте здрави, добродетелни и мъдри, вие сте свободни на­пълно.
Ако някой не пие кръвта на животните; ако някой не пие кръвта на душите - свободата им, - нека обича напълно свободно.
Обичайте се един друг и си помагайте. Не само съп­ругите, но и сестрите оставят приятелите на произ­вола на съдбата, под напора на чужди ветрове и урагани. Като се роди жената мъж и мъжът – жена, едва тогава разбират колко трудно му е било на дру­гия. Но като се родиш един ден "ни мъж, ни жена", чак тогава започваш да се усещаш като душа и тогава, най-много от всичко, почваш да се интересуваш какво иска Бог от тебе. Пречиш ли на Бога - ти се мъчиш като мъж, ти се мъчиш като жена.
Ако някой няма мъжки или женски чувства и пак ос­тане прекрасен - следвайте го! Но следвайте и онзи, който остава прекрасен като мъж, остава прекрасен като жена. Следвайте преди всичко гласа на сърцето си и не оставяйте на хора и ангели да ви учат що е любов. Дяволите обичат себе си, обикно­вените хора обичат ближния си, ангелите обичат своето общество.
Ако ти обичаш някого, не питай откъде произ­лиза тази любов. Щом не продаваш никога любовта си, не се пази от нея. Продаваш ли я, стискаш ли я, не я ли разпоз­наваш - нека се пукат устните ти, нека се надуват бузите ти, нека си оставаш грозен и несимпатичен. И "светец" да си - отдалече миришеш на лошо.
Носете Любовта - за да не ви носят!
6,05ч.


Боговдъхновеният Цар Давид
е живял преди 3000 години и е споделил участта и недостатъците на своята епоха. Той обаче е осиян от Духа и е прародител и на Иисус – най-високия Посветен на Земята, който става обиталище на Христа. Новопсалмите тук са християнизирани Давидови Псалми.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.