16.10.2019 г. 11,54 ч.

 

СДЪРЖАМЕ СЕ ТАМ, КЪДЕТО НЕ ТРЯБВА, А НЕ СЕ СДЪРЖАМЕ ТАМ, КЪДЕТО ТРЯБВА. И в двата случая губим много; понякога – всичко.

УЧИТЕЛЯТ: „Онзи, който може в даден момент да сдържи езика си; онзи, който във всички моменти може да сдържи своята ръка; онзи, който може да сдържи сърцето си или пък да отправи ума си от едно положение в друго, ТОЙ Е ПО-СИЛЕН ОТ ОНЗИ ГЕНЕРАЛ, КОЙТО Е СПЕЧЕЛИЛ НАЙ-ГОЛЯМОТО СРАЖЕНИЕ НА БОЙНОТО ПОЛЕ!”

(1922.03.30о.Три разряда ученици.ТРЖ.1922.С:111)

 

Евгений Евтушенко

ПРИБЪРЗАНОСТТА - МОДЕРНА ЧУМА

 

Прибъраността - модерна чума –

ни кара да се давим в пот,

 та за едната „честна дума”

 да падаме в проклет цайтнот.

 

Все във галоп летят краката –

и те оженват като поп...

 В галоп халката във реката –

и после каеш се в галоп...

 

Но ти поне веднъж сепнù се –

пред тебе водопад бучи!

 Цвилѝ, жребецо, изправѝ се –

копита имай със очи!

 

И като паметник на слога

гранит стани! Защо си мъж?

 Та взри се! Ако не във Бога

поне във себе си веднъж!

 

Ослушай се поне замалко:

 пред влаковия страшен вик,

 разбрал, че стадото е жалко,

 а спрелият се е велик.

 

Изритай всяка измет тленна,

 спомнѝ си звездния елей –

и нерешителност свещена

в нозете си олòвно влей.

 

Сдържаността е страшна сила,

 когато пропаст доловиш

и към Харибда или Сцила

не се решаваш да вървиш.

 

Сърца и трупове не мачкай!

 Дотука! Спри! Мини в обход.

 Самия шанс да спреш във здрача

не го взривявай с глупав ход.

 

ДИВАК си ти! Изтръгна много

сърца на живо без балсам.

 О, спри палачо, ритнал Бога –

по себе си ти крачиш сам!

 

Когато гордост или злоба

душата ти до смърт гнети,

 не вкарвай някой пак във гроба

с куршум или със дума ти!

 

Когато сляпото безумие

започне пак да те мори

замри във колта, зъл куршуме,

 и бомбо в въздуха, замри!

 

О, ако имаш същност свята,

 в молитвен унес затрепти –

и сред разпада и разврата

възпри си ти, възпри си ти!

 

 

16.10.2019 г. 13,01 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Какво е по-съществено от ЛЮБОВТА в живота? - По-съществено от любовта НЯМА! По-устойчиво от любовта НЯМА, и по-приятно и по-щастливо нещо от любовта НЯМА!” (1922.03.30о.Три разряда ученици.ТРЖ.1922.С:117)

 

 

16.10.2019 г. 13,30 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И после, правило в окултната школа е, че никой няма право да напомня на един ученик за неговите минали погрешки. Това е едно ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! Забележете го! Туй, което веднъж природата го е заличила, обърнала е този лист, никога не обръщайте този същия лист да му казвате: „Ти знаеш ли едно време какво направи?!...“ Днес, като ученици, ТУЙ изисква Бялото Братство от вас! Туй, което Бог казва: „Ще залича греховете, ще ги забравя“, ти НЯМА да ги напомняш.” (1922.03. 30о.Три разряда ученици.ТРЖ.1922.С:119-120)

 

 

16.10.2019 г. 14,56 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В тази Школа на Бялото Братство не се позволява да давате обещания и да не ги изпълнявате. /Празни/ обещания? - Не! Кажеш ли - свършù!" (1922.03.30о.Три разряда ученици.ТРЖ.1922.С:119-120)

ПРЕДИ ВСИЧКО, да обещаем пред СЕБЕ си, пред ДУШАТА си, пред БОГА. Независимо дали става дума за изтръгване на дяволски нокът от нас, за работа за Словото, за гостуване на Божи хора, за даване на прошка, за някое добро. Бог е милостив - Той никога не наказва за неизпълнено или отложено обещание да направим нещо божествено, но ПРОСТО СЕ ОТДРЪПВА. Тогава оставаме в ръцете на хора и обстоятелства, КОИТО СЕ ОТДРЪПВАТ.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Ще кажеш: „Аз ще живея по закона на ИСТИНАТА“ - и ЩЕ ЖИВЕЕШ. В даден момент ти казваш - И НАПРАВЯШ. Нищо повече! Но обещание в бъдеще НЯМА. Обещание В МОМЕНТА - кажеш ли, направù го! Нищо повече. И не се позволява на ученика да казва какво той ЩЕ направи. Кажи - и направù! Тъй! И Писанието казва: „Рече Бог - и стана. Да бъде светлина - и СТАНА светлина“. По същия закон ВСИЧКИ ще вървят. Кажеш ли, направù!”

 

16.10.2019 г. 16,13 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние искаме от вас САМО ЕДНО нещо: да приложите великия закон на ЛЮБОВТА! Да приложите великия закон на ИСТИНАТА! Тогава всеки ден, според времето, КАЖÈТЕ – НАПРАВЕТЕ, КАЖÈТЕ – НАПРАВЕТЕ, КАЖÈТЕ – НАПРАВЕТЕ.”

(1922.03.30о.Три разряда ученици.ТРЖ.1922.С:121-122)

РАЗКОВНИЧЕТО: там, дето действа любовта КАТО ПРИНЦИП. Там ВСИЧКИ ОБИЧАТ ВСИЧКИ. В Братството и Школата тази любов съдържа в себе си и любовта като стремеж, любовта като чувство, любовта като сила. Именно затова никой никога от това божествено Семейство не се е върнал назад в света и в имитациите на школи и братства, защото знае, че там ще погрознее, ще остарее и умре, а в семейството на Бога има ВСИЧКО. Затова, КАЗВА Словото: „И аз не виждам причината защо, именно, човек ще се откаже да ходи в този велик път на Живота, ДЕТО ЩЕ НАМЕРИ СВОЕТО ЩАСТИЕ”.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Не давайте никакви обещания! Ние няма да ви държим за думата, не искаме да ви припомним какво сте обещали, но обещаете ли, НАПРАВЕТЕ. Отвън може да давате обещания, но в Школата абсолютно не искаме никакви обещания. Обещават само ония хора, които нямат ЛЮБОВ. Обещават само ония хора, които нямат ИСТИНА. Нищо повече! Обещания НЯМА - с ТУЙ се отличава Школата на Бялото Братство! Тя има абсолютна вяра в своите ученици. Разбирате ли? Не е било време откак тя съществува, някой ученик да е могъл да излъже своя Учител. Няма нито един случай в тази Школа, когато един ученик да е излъгал своите Учители. Нито един не си е позволил да излъже своите Учители! Но и Учителите никога не са допущали ученикът да ги излъже. /…/ Няма нито един случай в аналите на тази Школа един ученик да е излязъл и да се е върнал назад. Защо няма? - Там, дето любовта действа КАТО ПРИНЦИП, не може да става връщане - изключение НЯМА. Всички изключения се дължат на липсата на първия принцип - на любовта, и на втория принцип – на истината. А щом тия два принципа не се приложат, тогава Мъдростта се изопачава, човешкият ум се изопачава, човешкото сърце се изопачава, и това са вече хора или индивиди извън Школата. /…/ Не може да има изключение! Щом Бог те покани в една работа, или щом Белите Братя те поканят, изключение НЕ МОЖЕ ДА ИМА. И аз не виждам причината защо, именно, човек ще се откаже да ходи в този велик път на живота, ДЕТО ЩЕ НАМЕРИ СВОЕТО ЩАСТИЕ.”

 

 

16.10.2019 г. 17,25 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всеки, който е живял съобразно с любовта, е млад; всеки, който е живял съобразно с истината, е млад. Всеки, който е живял съобразно с любовта, е умен; всеки който е живял съобразно с истината, е умен. ТЪЙ седи въпросът. В момента, в който напуснете любовта, вие сте стар - ще почувствате една вътрешна слабост, едно безсмислие в живота; няма да имате цел и ще станете песимист, ще кажете: „То ще се мре, ами…“. (1922.03.30о.Три разряда ученици.ТРЖ.1922.С: 122)

„НИТО ОКО Е ВИЖДАЛО, нито ухо е чувало, нито човешки ум си е представял това, което Бог е подготвил за онези, които Го обичат!” (1 Коринтяни 2:9)

 

 

16.10.2019  г. 18,08 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Тази е една велика Божествена Школа, в която абсолютно няма никакво изключение. На сто милиона ЕДНО изключение няма, разбирате ли? Единствената Школа, в която няма изключения в света, е тази. НИКАКВО изключение! Влезеш ли в нея, ВСИЧКИ тия Братя ВЯРВАТ В ТЕБЕ." (1922.03.30о.Три разряда ученици.ТРЖ.1922.С: 123-124)

ПО КАКВО СЕ ОТЛИЧАВА БЯЛОТО БРАТСТВО ОТ ИМИТАНТИТЕ? – По това, че в него има СИНАРХИЯ. Ето какво четем: „Там не можете да намерите кой е големец и кой слуга, кой е първият и кой - последният. Ако влезете между тях, с години може да живеете заедно и ще кажете: „Кой ви ръководи, кой е първият измежду вас?...“ И няма такова нещо, някой да стои пред другите и да им говори. На Земята по този начин може да казва пълната истина само Човек, който има образ и подобие на Бога. Всички останали – аматьорите – изкривяваме Истината според несъвършенството на лицата и телата си. Приближаваме се към нея, САМО АКО СМЕ ОБЕДИНЕНИ И СЕ РЕДУВАМЕ. И когато всички вярват в тебе, всеки вярва безусловно на всеки, за разлика от тия, които днес тука се представят за братя и учители. По ТОВА се познава дали сме от Белите Братя, или не.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Техният живот е такъв, какъвто е животът на БОГА. Т.е. като казвам ТАКЪВ, подразбирам, че във всички прониква божественият живот във всичката му пълнота, и то без никакви закони, без никакви принуждения. Всеки знае своята длъжност и всеки се нарежда според нея. (Те нямат абсолютно никакви написани закони, но всички знаят своите длъжности тъй добре, като че ли имат най-добрата организация и най-добрите закони, прекарани през тяхната „камара”. И ако вие влезете в туй Бяло Братство, никога няма да познаете кой е първият и последният там. Не можете да намерите кой е големец и кой слуга, кой е първият и кой - последният. Ако влезете между тях, с години може да живеете заедно и ще кажете: „Кой ви ръководи, кой е първият измежду вас?...“ А тъй, сега, като влезете в едно училище в света, вие ще познаете кой е първият. Та имайте предвид: не мислете, че там, в тази Школа, дето ще учите истините, има катедра и учител като мен - тъй да седи на масата, и учениците да са наредени като вас… Тук е ТЪЙ. Там не са наредени нещата тъй.“.

 

 

16.10.2019 г. 19,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Един важен закон: туй, което вие сте решили в себе си, трябва да бъдете в състояние да го изпълните. Не каквото НИЕ ви налагаме, а ВИЕ което сте решили да изпълните, ИЗПЪЛНЕТЕ го! ТРЯБВА да го изпълните, иначе всичката наука в света ще бъде без полза за вас.” (1922.03.30о.Три разряда ученици.ТРЖ.1922.С: 123-124)

В СВЕТА УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ изключват нередовните, военните разжалват, затварят, даже отнемат и живота. С КАКВО СВЕТЪТ Е ПО-ВАЖЕН и има по-важна работа от едно братство, от една божествена защита, от една космическа Школа? Знаят ли те, че ако ученикът е на мястото си, предотвратява войни, природни и космични бедствия? И какво е да ни разстреля военният съд пред нещо много по-страшно – да се отдръпне Бог от нас, понеже НИЕ се отдръпваме от него?

БЕСЕДАТА ПРОДЛЖАВА: „Човек, който обещава, а не изпълнява, той е пробит кюп - наливай колкото искаш, то е само въпрос на време, всичкото ще изтече навън. Ние не искаме никакви задължения от вас, но веднъж решите ли да служите на любовта, вие ще бъдете герои, ще кажете: „Да ме разпнат, от този път няма връщане!“ Кажете ли веднъж тъй, вървите ли в този път, Бог е с вас. Най-малкото колебание - и вие сте изгубени. Тогава да не се сърдите никому, да не казвате „Защо ме е оставил Господ?” В окултната Школа въпросът седи тъй: не е Господ, който ни е оставил, а ние сме Го оставили. И Той казва: „Понеже вие ме оставихте, и аз няма да се занимавам с вас“.

 

 

16.10.2019 г. 22,16 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега, разбира се, аз не считам присъствието ви в четвъртък, че само то е окултна школа. Не. ЦЕЛИЯТ ваш живот е една окултна школа! Ако мислите, че само в четвъртък вие сте в окултната школа, лъжете се.  Не, не, ЦЕЛИЯТ ВАШ ЖИВОТ Е ЕДНА ОКУЛТНА ШКОЛА! Следователно, вие ще бъдете в съгласие с тази окултна школа, на която служите. Само по този начин ще имате резултат. От гледището на тия принципи ще разрешавате всичките други въпроси, каквито и да са те: индивидуални, семейни, обществени, народни - всичките въпроси все от това гледище САМИ ще решавате.” (1922.03.30о.Три разряда ученици. ТРЖ.1922.С: 128-129)

ШКОЛАТА Е ЛОДКАТА, която ни води към брега на Любовта - на Делото, на Служенето, на Братството. Без брата и сестрата, т.е. без Ученика, намиране на Учителя е немислимо; без Учителя е немислимо сливането с Бога. Това е ГЕНЕРАЛНАТА ИДЕЯ в Учението на нашия Учител, ЯДКАТА на Божественото Учение. Индивидуалистичният мистицизъм проповядва обратното, даже понякога елиминира ближния и братския живот, но той е една епоха, която в очите на Бога е приключила преди хиляди години. Сега с късна дата го практикуват луциферическите учения на духовния студен егоизъм. А Делото, т.е. Братството, има един абсолютен връх: ОБОЖАВАНЕТО И ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА МАЙКАТА, СЪЗДАВАНЕТО НА РАЙСКИ ГРАДИНИ ЗА НЕЯ. Една минута щастливи усилия с този импулс и идеал НА ПРАКТИКА, със сигурност се равнява на стотици хиляди самотни медитации, формули, мантри и молитви! Високи Посветени от ранга на Свами Шивананда, който е знаел кой е Учителят в България, са разбрали по-добре християнството и новия повей от Шестата раса и Епохата на Водолея. Затова те потвърждават, че ЕДНА нощ служене на един болен се равнява на 200 хиляди пъти повтаряне на свещената думичка „ом”. А като знаем колко по-безпомощни и важни са Детето и Майката някъде близо около нас, може би една минута служене на тях се равняват на 200 милиарда пъти произнасяне на Добрата молитва и Отче наш…

 

 

16.10.2019 г. 08,04 ч.

 

ТОВА И ДРУГ ПЪТ Е ПОМЕСТВАНО ТУК, но сега му е дошъл редът хронологически. Словото казва, че само за едно намръщване изгонват някой ангел от небето за хиляди години. Обаче на земята дори Учителите понякога са омъчнени или строги, когато преработват битието и възпитават духовете и хората. При тях това  е защита на ЖИВОТА, а не избиване на мисли, чувства и желания.

УЧИТЕЛЯТ: „На някои лицата ви са тъй сериозни, понеже така се възпитавате, но това е дресировка. В окултната школа ще се научите лицата ви да бъдат тихи и спокойни, чисти, естествени, много естествени. /…/ Представете си, че очаквате някой ваш приятел, когото от години обичате - сърцето ви трепти, очаквате го. Другото положение: представете си, че са ви осъдили на смъртно наказание и утре ще ви обесят. Тогава какво ще бъде положението ви? Сега туй смъртно наказание вие го прилагате почти всяка седмица по един път в себе си. И така, по някой път, вие се самоубивате. Е, какъв изглед ще има лицето ви? - Ами че много от вашите най-благородни чувства и мисли, които някога проникват, вие ги убивате, обесвате ги за нищо и никакво, като че за някое ваше лошо състояние е виновна тази ваша мисъл или това ваше чувство. В тая Школа абсолютно никаква ваша мисъл не се позволява да обесите! Абсолютно никакво ваше желание нямате право да го обесите! Не, не се позволява! Всичко ще си расте и ще се развива както ГОСПОД иска или както Неговите закони налагат. Произнесете ли една смъртна присъда, непременно зло ви очаква!.” (1922.03.30о.Три разряда ученици.ТРЖ. 1922.С:107-108)

 

 

17.10.2019 г. 15,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Нѣмате право да измѫчвате тѣлото си, нѣмате право да измѫчвате ума си, нѣмате право да измѫчвате сърцето си! Имате право да ХАРМОНИЗИРАТЕ ума си, имате право да ХАРМОНИЗИРАТЕ сърцето си, имате право да ХАРМОНИЗИРАТЕ тѣлото си.”(1922.04.02н. Прави правете неговитѣ пѫтеки!СИЖ5.1922.Съг:187)

 

 

17.10.2019 г. 19,05 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Този Господь, Когото азъ проповѣдвамъ, много обича грѣшницитѣ. Като ги погледне, Той се усмихне и имъ изпрати Своитѣ лѫчи. Този Господь, Когото азъ ви проповѣдвамъ, особена слабость има къмъ грѣшнитѣ хора - обича ги, разбирате ли? Азъ Го наричамъ „Господь не на праведнитѣ, а Господь на грѣшнитѣ хора, Господь на безвѣрницитѣ.” (1922.04.02н.ПРАВИ правете Неговитѣ пѫтеки! СИЖ5. 1922.Съг:193)

 

 

17.10.2019 г. 21,35 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Въ свѣта има ЕДИНЪ Господь, Който призовава всички хора да живѣятъ ВЪ БРАТСТВО! ТОЗИ е правиятъ пѫть — ВЪ БРАТСТВО, ВЪ СЕСТРИНСТВО! ТЪЙ казва божествениятъ гласъ, който идва отгорѣ. И той говори тази истина въвъ вашитѣ сърца. /…/ И азъ виждамъ колко сте доволни. Има ли по-хубаво нѣщо отъ това да срѣщнешъ брата си или сестра си да те прѣгърне, да ти даде тази братска или сестринска цѣлувка? То е най-великото, най благородното въ свѣта!” (1922.04.02н. ПРАВИ правете неговитѣ пѫтеки! СИЖ5.1922.Съг:200)

 

 

 

НАЙ-ВАЖНИЯТ СИНОНИМ

УЧИТЕЛЯТ: „17. Ако не работи със закона на любовта, ученикът нищо не може да постигне. Главната задача на ученика е да реализира ЛЮБОВТА КЪМ БОГА, Т.Е. ЛЮБОВТА КЪМ ВСИЧКИ.” (1922.04.01и. Правилник за учениците от първи окултен клас на Бялото Братство.КРО.ВСЕ1996:80)

 

 

18.10.2019 г. 16,14 ч.

 

ПРЕД НЕБЕТО НИЕ СМЕ ЯСНИ И ВИДИМИ КАТО НА ДЛАН - както и да се обличаме, както и да се плацикаме в джакузитата из кокошарниците, както и да крием кой ни е оскубал или все още ни скубе, както и да кукуригаме по сцените пред непретенциозна публика…

УЧИТЕЛЯТ: „Сега вие влизате в една окултна школа, дето светлината е тъй голяма, че всичките ваши недостатъци ще изпъкнат отгоре така ясно, че вие ще останете като някоя попарена кокошка… Като ученици, ще узнаете що е попарена кокошка… Няма да бъдете от мене попарени, а от тия Бели Братя, които са много добри. Който има тщеславие, те могат да му оскубят задницата тъй, че не ще може да си представи как е станало това… И тъй, от чувството на тщеславието и на лицемерието ще се пазите като от огън, защото, освен че няма нищо да ви предадат, но те ще ви смъкнат на тоя животински уровен, където…” (1922.03.04о. Отрицателни и положителни черти на ученика.ТРЖ.1922:134-135)

 

 

18.10.2019 г. 19,55 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато учителят се съблазнява от един ученик, който му дава голяма заплата, за да го учи, той НЕ Е НА МЯСТОТО СИ. В окултната Школа може да се яви един учител, може да му дават 1, 2 или 10 милиона лв., за да преподава. /…/, но реши ли той да преподава за пари, ВЪПРОСЪТ С НЕГО Е СВЪРШЕН! Ако в ума и на УЧЕНИКА влезе такава мисъл, изкуси ли се и той да придобие знанието, за да го използва за себе си, и с него въпросът е свършен. Тъй, АБСОЛЮТНО безкористни ще бъдете!” (1922.03.04о.Отрицателни и положителни черти на ученика.ТРЖ. 2006.ББ:101-102)

 

 

18.10.2019 г. 13,11 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Азъ и другъ пѫтъ съмъ запитвалъ днешнитѣ хора: защо трѣбва 3 пѫти на день трѣбва да ядемъ: сутринь, на обѣдъ и вечерь? Трѣбва да си обяснимъ защо. Отговарятъ: „Е, тъй е останало отъ дѣди и прадѣди…“. И всичкитѣ наши вѣрвания сѫ все отъ дѣди и прадѣди.  

(1922.04.02н.ПРАВИправетенеговитѣпѫтеки!СИЖ5.1922.Съг:187)

ИМА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ТЕОРИИ и експерименти на тази тема – някои препоръчват да се яде и повече от 3 пъти на ден от изгрев до един час преди залеза, но бавно, с много дъвчене и в малки количества. Ако ние искаме да спазваме такава теория, даже и в беседите на Учителя се среща такова нещо, но поне да спазваме астрологическите часове: 5-6 пъти от изгрев до залез слънце в Слънчев, Венерин и Юпитеров час (следобед – Нептунов). И да спазваме поста в четвъртък вечерта и петък сутринта. В Лунен час се пие кипнала изворна вода. Но познаваме и хора, които спазват съвета на Учителя да се храним само един път на ден в Слънчев астрологически час. Това е най-доброто, понеже тогава има цели 4 астрологически часа за храносмилане, преди да дойде неподходящ час – в случая, Сатурнов. Които са пробвали или наблюдавали многократно, знаят какво ни се случва, когато ядем в Марсов и Сатурнов час. Ако се приема храна във Венерин час, пак е относително добре – има 3 астрологически часа за храносмилане, но в Юпитеров е само той, и то до половината му, защото след него следва Марсов. Затова е най-добре веднага от началото му да се приема само плод - и без това плодовете са под Юпитер. Знаем, че Слънчевият час е най-подходящ за едносемеделни храни: житни и палмови до обед, лукови – следобед. Двусемеделните - останалите плодове и зеленчуци - са за Венерините и Юпитеровите часове: в първите – костилкови, във вторите – семкови. Слеобедният Юпитеров час е Нептунов – тогава са многосемковите като ягода, смокиня, диня, пъпеш, тиква, домат, краставица и пр. За „отличниците” е достатъчно само жито в Слънчев час – но ИСТИНСКО, ако днес има някъде такова - както са го отглеждали в древността. Който е дъвкал сухо жито, знае, че то става на дъвка, от която само една хапка не може да се разпадне до кашичка даже за повече от час или два – тъй мощни са атомните и молекулните връзки в него. Днес това може да са някои видове лимец, ако е отглеждан с песни и молитви от хора с душа и не е продаван. За истинското жито пише Лев Толстой в разказа си „Житно зърно колкото кокоше яйце”:

http://toyonus.com/01-Bulgarian/10.Audioteka%20i%20biblioteka%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/ABP4.03-Lev%20Tolstoy%20-%20Jitno%20zarno%20kolkoto%20kokoshe%20yayce.mp3

По-големи подробности за храненето и други дейности по астрологически часове има в:

 http://neobyatnotogovori.com/?idpub=796&book=22

Познаваме и българи „слънцеяди”, които са такива от години и са силни, здрави и социално стабилни. Това РАБОТИ – всеки може за го опита. Въобще не си гладен и имаш сила през целия ден. Не е трудно, обаче не е нужно взиране в слънцето с десетки минути и часове, както правят последователите на Хира Ратан Манек по-късно през деня; при днешното силно слънце това даже може да е много опасно. За нас е валидна БЪЛГАРСКАТА Школа: достатъчно е времето от първия лъч на изгрева до 15 секунди след излизането на целия му диск и медитацията със затворени очи след това с нужните песни и молитви. И също – човек да е бос по това време, ако земята не е студена.

 Обаче, въпреки успешните опити дори с месеци, някои ученици на българския Път предпочитат да се хранят с плодове, ЗА ДА СЕ ПОМАГА НА ЕВОЛЮЦИЯТА НА РАСТЕНИЯТА И СЪЩЕСТВАТА ЗАД ТЯХ. Могат да се споделЯт и опитностите на хората, които нямат нужда даже от слънце: човек може да се храни не само духовно, но и физически само със Слово Божие, ако ще и да е на дъното на ада. Това е важен метод, понеже се вижда кое е ИСТИНСКОТО Слово Божие – редакциите и имитациите НЕ МОГАТ да дадат този ефект.

 

 

19.10.2019 г. 10,56 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Сега, като сте влезли в Школата, размишлявайте върху всичко, което ви се случва през деня, и се учете. Например, задайте си въпроса защо състоянията ви се менят толкова бързо. Същевременно, в продължение на една седмица дръжте сметка по колко пъти на ден се менят състоянията ви, за да имате представа за себе си. Всичко това отбелязвайте на една тетрадка. Записвайте само резките промени в състоянията си. Втората седмица пък отбелязвайте какво е състоянието ви сутрин като станете; на обед и вечер, преди да си легнете. Също така, отбелязвайте часа, минутата и времето (дали е било хубаво или лошо, слънчево, мъгливо) на вашето първо утринно състояние, а след това - часа, минутата и времето, когато е настанала промяна в състоянието." (1922.03.05м. Двете посоки.ДВП.1934.С:66)

ЕТО ИЗВАДКИ ИЗ ЕДИН ДНЕВНИК, където са записвани подобни налюдения. В друг подобен има снимки на слънчевите изгреви и морето, чиито цветове и настроения доказват съвсем точно влиянието на астрологическите часове във всеки ден от седмицата: понеделник - сребърен, мъглив, влажен и зелен; вторник - червен; сряда - жълт; четвъртък - светлосин; петък - розов или пъстър; събота - сив, бял, черен, виолетов; неделя - оранжев. Снимките не са обработвани тенденциозно, но на лента Агфа цветовете излизаха по-категорично. Такава пуликация тук вече е правена, затова сега е репостната именно тя. Но ето и нещо, още непобликвано във Фейсбука:

22.ІІ.123(1987)г.

 Витоша

София-Изгрев

ЦАРСТВО БОЖИЕ

 (ІV лунна сèдмица)

1)Наблюдения по часова метеорологическа атролония на Витоша.

 2)Основи на часовата астролония – схема.

Наблюдения по часова метео-астролония на Витоша, учебна екскурзия със “Z”.

Бележки:

Днес проведохме поредното наблюдение в областта на часовата метеорологическа астролония. Повториха се следните явления и се обогатиха значително: Денят е под основното влияние на Сатурн, затова започна със сиви, тежки облаци, макар и просветващи. Неделята (Слънцето) взе надмощие постепенно. Образува се черното заплашително “търкалò” – овалният, тъмен облак над източна Витоша, от който обикновено се развива лошото време. Още не съм изучавал метеорология, затова явленията са без общоприетите научните термини - описателни:

Към края на Венериния час:

От 8,10 до 9,04ч. характерните облачета като овче стадо, сред сивите грамади.

От 9,04 до 9,58ч- Меркуриев астрологически час:

9,04-9,22ч. - Меркуриев, деканат Близнаци: жълти сияния и просветки, особено жълт е хоризонтът, облаците навсякъде се нарязват на тънки, дълги ребра.

 9,22–9,40ч. – Меркуриев, деканат Везни: Над Стара планина мигом порозовя, на изток и в отделни облачета се яви бакърен, ясен тон, с отделни розови облачета.

 9,40–9,58ч – Меркуриев, деканат Водолей - над Балкана стана синьо, слънцето просветна през прекрасна синя мъгла през “търкалото”, а после, до края на третината астрологически час, даде ярко светлосиньо сияние навън от ръба на облака; на изток – синьо-виолетови тонове.

9,58-10,52 ч . - Лунен астрологически час:

9,58-10,16 ч. - Лунен, деканат Рак: характерната мъглива пелена по цялото небе, разсейване на облаците, стопяване на “страшния” облак.

 10,16-10,34 ч. Лунен, деканат Скорпион: явяват се ярки облачета на дъждовно-сив фон; те се задвижват бързо, стават на нишки, сякаш бавно експлодират; потъмняват и пак стават бели, но не сияйно-блестящи, а мътно-бели като пáри – приличат на ”Крабовидната мъглявина”... 10,34-10,52 ч. Лунен, деканат Риби: облачната пелена и преддъждовното, влажно настроение в Софийското поле си остават, но облачетата стават пухкави и овални, нежни, и все се разделят на подобни двойки; силно сияйно-зелено разлагане на светлината на ръба на един облак от двойните, с розови ярки ивици.

Смяната става на секундата; най-силна е в първите минути.

10,52-11,47 ч. - Сатурнов астрологически час:

10,52-11,10 ч. – Сатурнов, деканат Козерог: Мигновено, смаленото облачно търкалò се превръща в черно петно и почва да расте отново, образувайки явно и козерожки фигури; бързо се разстила мръсна, сиво-жълта пелена, и покрива слънцето; става хладно. Оловните маси по небето отново натежават.

 11,10-11,28 ч. - Сатурнов, деканат Телец: Мигновено изчезване на пелената; небето почва да свети и топли нежно, сияйно, блестящо и бърже топи “търкалòто”, правейки го полупрозрачно. Облачета, пак с бакърен цвят. 11,28-11,47 ч. - Сатурнов, деканат Дева: Облачетата в чистото синьо небе стават блестящи, ярко и филигранно-дантелени; малко по-късно, тези около слънцето добиват наситен, блестящ жълт цвят.

Приятелката Н. присъства за пръв път на такова наблюдение и затова е изумена как п. предвижда всяко изменение с точност до минута и го описва предварително.

Да се провери в какви дни и при какви основни вибрации и аспекти е възможно такова разнообразие. Днес е ІІ лунен ден – Луна; а преди беше понеделник – пак Луна.

11,47-12,41 ч. – Юпитеров астрологически час:

11,47-12,05 ч. – Юпитеров, деканат Стрелец: Доста по-рано от 11,47 започнаха да се оформят (т.е., направо се появиха в чистото, синьо небе) гигантските перести облаци, типични за Юпитер - единият извит през цялото небе и стапящ се в единия край (това са “перовете” и “лордовете” – величията...).

 12,03-12,23 ч. - Юпитеров, деканат Овен: Изчезват в минутата, като по даден знак, всички перести облаци и се уголемява и властно натежава търкалòто, обаче светло и цялото на лимби, също като овен... Т.е. “диктаторът” е свалил “перовете”...

 12,23-12,41 ч. - Юпитеров, деканат Лъв: явяват се полу-прозрачни ”аристократи" по небето, а “търкалото” се намали и почти изчезна.

12,41-13,35 ч. – Марсов астрологически час:

12,41–12,59 ч. - Марсов, деканат Скорпион: Характерните крабовидни облачета от нишки, които се движат. Сега атмосферата е като влажна мараня, обаче ниско, до сами земята, а не горе, както в лунен час.

 12,59-13,17 ч.- Марсов, деканат Риби: пак събиране в заоблени облаци, пак се разделят две по две в подобни форми; отново дъгите – дъгообразните им извивки и завъртания. Наблюденията за третия деканат на Скорпиона и за останалите астрологически часове или не са довършени, или не са записани.

Общи закономерности: смяната става мигновено; най-категорични са в началните минути. Да се изследват по пентади и по градуси.

ЕТО РЕПУБЛИКАЦИЯ НА ТАЗИ ТЕМА, към която е илюстрацията на седмолъчната звезда с дните от седмицата:

8 април 2017 г.

 БЕИНСА ДУНО, 15 август 1912, Слово за „Завета на цветните лъчи на светлината”

Всичко в Словото е фундаментално, но тази дата тябва да се запомни като една от най-важните заради вселяването на Христовия Дух в Учителя тогава и даването на Завета. Тук ще поговорим за илюстрацията по-долу. Снимките между лъчите на Звездата на магите са правени точно в дните от седмицата, на които им отговарят по цветове. Нищо не е оцветявано тенденциозно – такива са цветовете от самите оригинални ленти Agfa. И тия съответствия, които знаем първо от Учителя, се повтарят РЕАЛНО в още много фотографии, правени през съответните дни от седмицата. Всеки може да опита, особено преди и след изгрeв слънце при морето. Не става всеки ден, но статистически е категорично. Лентите на Agfa насищаха цветовете малко повече, а днес, за да се забележи тази закономерност на цветовете във всеки ден от седмицата, може леко да сатурирате цветовете в самия фотоапарат или при обработката във Фотошопа. Основният цвят на деня непременно ще стане доминантен.

По седмолъчната Звезда на магите се работи не само със „Завета на цветите лъчи на светлината”, но и с астрологичните дни и часове, които също действат съвършено очевидно – изследваме ги ежедневно вече над половин век, след като ни обучи в часовата астрология Иван Антонов през 1964 г.

За опрделяне на астрочасовете за България на всяка дата може да влизате във варненския сайт: 

http://www.beinsadouno.com/old/astro/astro_planets.php

Повече за часовата аспология: 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=796

 

Който няма „Завета на цветните лъчи” и книгата „Ходете във виделината” от 1994 г., а има интернет, може да прочете цялата беседа и обясненията на Боян Боев на следния адрес:

file:///D:/VSI4KO%20VAJNO%20OT%20LAPTOPA/1.%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%98%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98,%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%20%D0%98%20%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98/%D0%9E%D0%A2%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A5%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%92/01.%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/HTML/index-57.htm#gsc.tab=0

Нека сега разглеждаме само едно изречение от това основополагащо Слово от 15 август 1912 г.:

„НИЕ ТРЯБВА ДА ДАДЕМ ПРИМЕР НА ХОРАТА – НЯКОЙ СЪС СЛОВОТО, НЯКОЙ С ДЕЛОТО И С ПОМИШЛЕНИЯ, - ДА СЕ СЪЗДАДЕ ОБРАЗЕЦ НА СЕБЕОТРИЦАНИЕ И СМЕЛОСТ.”

 

Оттук следва, че Словото, Делото и божественото мислене не са „монопол” само на Учителите, пророците и апостолите от Свещение писания, но че сам Бог дава пълна свобода на всички Свои създания да ги провяват смело. И наистина, трябват ни образци за себеотрицание и смелост как човек да отстоява Божественото в себе си, когато то някъде бликне по нов начин.

 

 

19.10.2019 г. 12,40 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И тъй, ако учите добре, вие ще се запознаете с езика на природата, като предварително се спрете върху реките, долините, канарите, планините, като елементи на този език. Това е трудна задача, но като пристъпвате постепенно към символите в природата, вие ще се обогатите с ред нови, възвишени идеи; като започнете да разбирате символите на природата, ще четете по тях и ще се обогатявате със знания. Тръгвате на екскурзия по планината, но не сте взели със себе си никаква книга. Ако не знаете да четете от природата, ще се отегчите; ако знаете да четете, ще спрете погледа си ту върху някоя канара, ту върху някой извор - и ще се занимавате, ще учите. Който не разбира живота и природата, той навсякъде и от всичко ще се отегчава. В такъв случай, вместо да се отегчавате, по-добре се занимавайте с произведенията на някой велик поет, музикант или художник.” (1922.03.05м. Двете посоки.ДВП.1934.С:70)

ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ТЕЗИ ЗАВЕТИ СЪЗНАТЕЛНО, но и още много преди да са ги срещнали в беседите на Учителя, много последователи на Новото Учение още от малки са се занимавали със всичко това от душевна необходимост, по вътрешен импулс. Всички познаваме хора с всестранни интереси, които още от деца си водят дневници, правят си библиотеки, картотеки, филмотеки, фотоархиви, минерални сбирки, ботанически кътове и градини, организират туристически турове, пътешествия, камерни състави, драмсъстави, киноклубове, училища и хорове – и т.н. Имаме приятел, който бе събрал и разпространил на касети серия „Адажия”, а в настоящия профил на Фейсбука, в toyonus.com, youtube и други лични сайтове и архиви може да се прегледат албуми с много произведения на изкуството по теми, жанрове и националности; любителски, игрални и документални филми и трейлъри; аудиотека и видеотека с разкази от поредицата „Прекрасни чудаци”, аудиозаписи на поетически рецитали, на откъси от мъдри книги, аудиотека „Извор”, серия аудиозаписи с интервюта в ефир, записи с астрологични познания и тълкуване на хороскопи, звукозаписи с избрани беседи от Учителя Беинса Дуно и такива с разговори върху тях – и др. Това е един от опитите да се изпълни този Негов завет, за който работеше и ни подсети и големият български учен и писател Георги Томалевски: да извлечем всичко божествено от историята и настоящето на човешката култура, за да го положим в основите на Новата Култура на Водолея и на Шестата раса, които вече настъпват на нашата очарователна планета.

 

 

19.10.2019 г. 15,22 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Като намѣришъ Господа, ще излѣзешъ отъ православната църква, ще излѣзешъ отъ евангелската църква, ще излѣзешъ отъ мохамеданската църква, ще излѣзешъ отъ будистката църква, ще излѣзешъ отъ българския народъ, английския, френския и пр. И какво ще остане тогава? - Ще остане само ЧОВѢКЪТЪ, както го е направилъ Господь ПЪРВОНАЧАЛНО – тъй, както майка ти те е родила.”(1922.03. 09н.Волята на Отца.СИЖ5. 1922.Съг:205)

 

 

19.10.2019 г. 16,44 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И КАЗВА Писанието: „Богъ ви е привлѣкълъ съ нишкитѣ на Любовьта Си“. И единствената, главната цѣль, за която Богъ е създалъ свѣта, е ТАЗИ: Той иска да ви покаже, че е ЛЮБОВЬ. И ако вие ме питате какъ трѣбва да живѣете, ще ви отговоря: цѣлиятъ ви животъ трѣбва да бѫде едно изявление на тази безконечна и безгранична Любовь, която дѣйства въ цѣлия космосъ, и всички ваши мисли, чувствания и дѣйствия трѣбва да бѫдатъ проявление на тази Велика Божия Любовь! ТОВА е смисълътъ! Вънъ отъ тази Любовь, животътъ нѣма никакъвъ смисълъ.” (1922.03.09н. Волята на Отца.СИЖ5. 1922.Съг:206-207)

 

 

19.10.2019 г. 17,58 ч.

 

ЗА СТОТЕН ИЛИ ЗА ХИЛЯДЕН път това Слово въздига най-горе Любовта и щастието, понеже е Слово БОЖИЕ?

УЧИТЕЛЯТ: „Въ днешния вѣкъ ВСИЧКИ би трѣбвало да кажатъ: „МОГА да бѫда християнинъ - ЩЕ ИЗПЪЛНЯ волята на Онзи, Който ме е пратилъ!“. А тази воля е воля ЛЮБОВНА! /…/ ВСИЧКИ трѣбва да се научимъ на този великъ законъ на Любовьта! И понеже вие остарявате, азъ ви казвамъ: ПРАВИЯТЪ пѫть, по който можете да направите живота си ЩАСТЛИВЪ, е ТОЗИ.”(1922.03.09н. Волята на Отца.СИЖ5. 1922.Съг:211)

 

19.10.2019 г. 20,08 ч.

 

И В ДВАТА СИ ВИДА, ТЯ Е ХУБАВА И БЛАГОРОДНА

УЧИТЕЛЯТ: „Недоволството подразбира липса на нѣкакви чувства. Лошата мисъль — липса на благородна мисъль. Ние казваме: „Отъкѫдѣ сѫ тия лоши мисли?...” - Тия лоши мисли не питай откѫдѣ сѫ, но въ даденъ моментъ можешъ ли ти тази празнина да я запълнишъ тъй, както запълваш глада съ храната, жаждата - съ водата, а твоето недоволство - съ доволство? Можеш ли да го задържишъ това доволство? - Можеш! АКО ТИ СИ НЕДОВОЛЕНЪ, НАМѢРИ НѢКОЕ БѢДНО СѪЩЕСТВО ДА ГО ОБИЧАШЪ. Сега азъ ще ви прѣдставя, че въ свѣта има ДВА вида любовь. И ВЪ ДВАТА СИ ВИДА, ТЯ Е БЛАГОРОДНА. /Учителят разказва за двама млади благородници. Първият взел у дома си една 80-годишна баба и се грижел нежно и предано за нея до смъртта й, а вторият прибрал една млада мома и също се грижил за нея с голяма любов. В случая тук не разглеждаме негативната оценка в беседата за втория момък, който бил разочарован от момата, защото тя се била влюбила в друг и отишла при него. Нарича любовта му „користна” - и това е точно така. Обаче важното е, че ако вторият момък не би бил разочарован от нея, любовта му би била безкористна, и тогава си остава в сила първоначалното изказване на Учителя, което Той потвърждава и след примера: „И тъй, великиятъ законъ е: да се яви въ насъ онази БЕЗКОРИСТНА любовь. И ДВАТА ВИДА ЛЮБОВЬ СѪ ХУБАВИ.”(1922.03.09н. Волята на Отца.СИЖ5. 1922.Съг:211)

 

19.10.2019 г. 21,55 ч.

 

„Отъ ВСѢКИГО да приемете туй благословение!”

УЧИТЕЛЯТ: „А когато влѣзе любовьта въ единъ домъ, мѫжътъ ще отстѫпи, жената ще отстѫпи, синътъ ще отстѫпи, дъщерята ще отстѫпи - всѣки отстѫпва. Не само отстѫпление, но всѣки дава и всѣки иска да нdправи услуга. Ако ние нѣмаме разположение да вършимъ тѣзи малки услуги, какъ ще вършимъ по-голѣми? Господь не иска голѣми работи отъ насъ - много малки работи иска. А ако азъ се спра да завържа обущата на единъ старецъ, то е една благородна черта. Ако азъ се спра при нѣкоя стара баба да ѝ дамъ една чашка водица, това е велико дѣло - то струва много повече отъ нѣколко милиона лева, дадени за бѣднитѣ! То струва ПОВЕЧЕ прѣдъ Бога на Любовьта, понеже го правя съзнателно. Добро е, когато самиятъ азъ влагамъ сили отъ себе си, а не когато баща ми е оставилъ 10 милиона и съ тѣхъ правя добрини. Това не е никакво добро! Азъ разбирамъ добро да дойда на лозето ти съ мотиката, да покопая единъ часъ. Единъ часъ да ти жъна или да ти шетамъ — ТОВА е добро. Ти си бѣденъ човѣкъ - единъ часъ да дойда въ кѫщата ти да ти поочистя - ТУЙ е добро. Но отъ готовото да дамъ, то не е добро - никакво добро не си направилъ. Не се лъжете, не се самоизмамвайте! Старото учение почива на една лъжлива философия. А въ Новото Учение всѣко дѣйствие, всѣка мисъль, всѣко чувство, всѣко проявление на нашия духъ трѣбва да излиза отъ дълбочината на нашата душа, отъ дълбочината на нашето сърце. Отъ всѣкиго да приемете туй благословение!”(1922.03.09н. Волята на Отца.СИЖ5.1922.Съг:217)

 

 

19.10.2019 г. 08,55 ч.

 

КАКЪВ НЕОБЯТЕН ДИАПАЗОН! От една стана ни говори и ни прощава всичко БЛАГИЯТ Бог; от друга страна Той активира понякога ГНЕВНАТА Си проекция – макар и много рядко. Неговият гняв е възхитителен, прекрасен, чист, кристален – АБСОЛЮТНО съвършен! Като се има предвид, че през вековете Той си избира да слиза сред най-талантливите и най-твърдоглави племена на Земята, ние можем само да немеем и безкрайно да се възхищаваме на брилянтната строгост и взискателност на едно съвършено божествено Същество, което е завършило човешката Си еволюция. Няма как тук да не се публикува ИЗЦЯЛО една от най-възхитителните му беседи в този дух - може би единствената по максимално напрежение на предупредителния и назидателен тон на Бога след безпрецедентната му най-мощна ерупция „Призвание към народа Ми” в края на XIX век в България – на 8 октомври 1898 г. В случая – на 22 април 1922 година - числото й завършва на 22 (=4=Марс и Земята), месецът е 4, датата е 4, месечната вибрация е строгата цифра 9, дневната също е 4, получена от 13. Филип през 2006 г. е направил и отпечатал хороскопи на всички беседи от този том („Трите живота”), но в публикуваната версия в интернет всичко е размазано, затова тук се налага звездната карта на тази беседа да се изчисли наново. Има пет най-мощни астрологически фактора в Овена – един стелиум на Слънцето с Венера, Хирон, Кету, Лилит и Меркурий в Шести и Седми дом. Ясно е какво значи Овен, когато се разгневи… Шести дом има свръхизисквания за чистота на всички полета; Седми е не само любовта, но и справедливостта. В началото на беседата този знак управлява и асцендента, където току-що е изгрял Юпитер – главният Съдия и блюстител на Истината, Зевс със светкавиците… Той е в точна опозиция със Слънцето и Хирон, както и опозция в орбис с Опашката на Дракона и Черната Луна. В случая само Нептун спасява положението, понеже е в точен секстил с Юпитер и тригон със Слънцето: в самата беседа това се проявява като божественото, безкрайно снизхождение и милосърдие на Бога към безпросветните ни и непослушни души. Нептун в случая е в благородния, царствен знак Лъв – няма как Съдията и Прокурорът да не се подчинят на Царя… Иначе Луната и Плутон, в точен съвпад в съдебния Девети дом, квадратират съвсем точно Раху и Кету… Астрологът би казал още: „А нямам думи как Божественото размахва още по-силно камшика си малко по-късно в тази беседа, когато на асцендента идва Съдията-изпълнител Арес, т.е. Скорпион, заедно с военната си полиция…” Има още немалко астрологически позиции по това време в синхрон с тона на беседата, но няма повече да се разпростираме - ЕТО Я. В оригиналите на последните редакции на беседите думите с интонационни, логически ударения са удебелени или с апостроф пред тях, а във Фейсбука се слагат с главни букви, обаче този път няма да бъдат изтъкнати - остават на интуицията на читателя:

4.IV.1922

Вторник

София

 

ОТРИЦАТЕЛНИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА УЧЕНИКА

6 школна лекция на Общия окултен клас

Т. м.

 Преди да дочетем написаното, ще направя няколко бележки. Вие знаете как ганосват съдините. Виждали сте калайджиите как калайдисват: стъпват с краката си в съда и го изчистват, за да може калаят да хване добре. Без да се очистят съдовете, калаят не може да се тури. Когато вие влезете в една окултна школа, тъй ще турят краката си, ще ви въртят, и докато не ви очистят хубаво, калай не ви се туря. Има някои черти, някои възгледи у вас, които трябва да напуснете. Те са следующите. /Първо/ - тщеславието. Това е едно животинско проявление у човека. Тщеславието ще го видите у всички животни, то се среща в птиците, кучетата, конете, воловете. Когато кучето е тщеславно, то вдигне опашката си нагоре, казва: „Аз не искам да зная!“. Когато паунът иска да покаже тщеславието си, разпери опашката си: „трр, трр, трр…“. Това е животинско проявление. И тщеславието е едно подобно животно. И ако в ученика, който влиза в една окултна школа, има това животинско чувство, очакват го големи страдания. Той ще се сблъска с една действителност, и хората, като видят неговите слабости, ще почнат да му се подиграват. И съвременните хора страдат, повечето са неврастеници. Тази неврастения, която сега царува в света, се дължи повече на човешкото тщеславие. Някой бил търговец, работите му се разбъркват и той се тревожи. Как тъй да помислят хората, че е беден човек?... И всички хора искат да бъдат такива, каквито не са. Религиозните хора - и тях тщеславието ги е направило такива, каквито не са. Тщеславието е внесло лицемерието в религията. Лицемерието е родено от тщеславието. Тщеславният човек, за да покаже, че не е като другите хора, че е необикновен, той лицемери. Сега вие влизате в една окултна школа, дето светлината е толкова голяма, че всичките ваши недостатъци ще изпъкнат отгоре тъй, че вие ще останете като някоя попарена кокошка… Като ученици, ще знаете що е попарена кокошка. Няма да бъдете от мене попарени, а от тия Бели Братя, които са много добри. Който има тщеславие, те могат да му оскубят задницата тъй, че не ще може да си представи как е станало това. И тъй с тщеславието ще се простите. Ако пък го много обичате, когато влезете в школата, ще го оставите отвънка като багаж. Гардероб има, ще платите за него, а щом свършите школата, ще си го вземете, може пак да си го турите; то за света е потребно, но за школата абсолютно никаква потреба няма от него. И тъй, тщеславието се проявява от учениците. Запример, почвате да питате: „Как мислите, аз успял ли съм в окултната школа?“ То е чисто тщеславие. Успял ли си! Туй можем да го знаем още сега. „Излез!“ Дайте му цигулката, дайте му едно мъчно парче! „Хайде изсвири го!“ Ако можеш да го изсвириш, успял си. Ама: „Аз разбирам от музика“. Можеш да разбираш теорията на музиката, но не знаеш да свириш. Понякога е по-хубаво да свириш, отколкото да знаеш само теорията. Хубаво е да знаеш и двете. И следователно, ако знаете да свирите, вие ще свирите. После някои питат: „Как мислите, дали сме усвоили Любовта?“ Аз сега много лесно мога да изпитам колко ви струва Любовта. Някой казва: „От Любов мен ми гори сърцето“. – Дай на този брат хиляда лева сега! Въпросът е свършен: дай на този брат хиляда лева! Тъй! Наведеш ли си главата надолу, въпросът е свършен. Той не знае да люби, нищо повече. Още хиляда, още хиляда, и като се изпразни джоба му, ще каже: „Е-е, какво ще остане заради мене?“ Ако искате да остане нещо заради вас, стойте отвънка. Ние искаме, като влезете в тази Божествена школа, да имате празни каси, за да можем да туряме в тях. Ако влезете с пълни каси, какво ще турим? Ние не искаме хора с пълни кесии. Светът търси пълни кесии, а ние търсим обратното. Ако вашите кесии са празни, елате, а ако ли са пълни, ще кажем: „Погрешили сте“. И тъй от чувството на тщеславието и на лицемерието ще се пазите като от огън, защото освен че няма нищо да ви предадат, но те ще ви смъкнат на тоя животински уровен, където знаят само да показват зъбите си. Двама души, като се срещнат, озъбят се: „Внимавай, аз не съм от слабите герои, но съм голям герой!“. Така е и с кокошката. Като види някой вол, подскочи: „хоп“!... – То е тщеславно чувство. Волът, като я бутне с рогата, свършва се с нея. Тя не разбира, тя мисли, че може да се бори с един вол… Но, за да се бориш с един вол, иска се знание. И тъй в тази окултна школа вие влизате да се научите как да се борите с рогата на вола, защото ще срещнете духове от черната ложа, у които има много знания. Знаете ли какви знания? Някой път Белите Братя ходят в техните школи да се учат. „Синовете на този век са по-умни от синовете на светлината.“ И синовете на светлината трябва да се учат от синовете на тъмнината. Знанието, принципите и в двете школи са едни и същи, но едните прилагат знанието по един начин, а другите го прилагат по друг начин. Силите, които действат, са едни и същи, няма раздвояване, но важно е приложението: едни сили може да се употребят по един начин – вляво, а други по друг начин – вдясно. Обаче ние преспокойно можем да почерпим поука, може да научим нещо и от един черен брат, дори и от църквата. Туй е казано сега между четири стени. Ако го кажете отвънка, ще ви изключат от всяка църква. Разбирате ли? Туй не е символ. Вие още не знаете произхода на черните братя, нали? И защо са черни? - Защото те отидоха наляво, а другите - надясно. Аз няма да обяснявам това. Човек има лява ръка, има и дясна ръка. Защо? - Двете ръце не са ли на мястото си? Засега ние употребяваме нашата дясна ръка, но било е време, когато лявата ръка е била на работа. Има ли грях сега, че човек има една лява ръка и една дясна ръка? - Няма. Тия ръце са точно на мястото си, само че в движението си посоката на лявата пътека минава през центъра на земята, а на дясната – през центъра на слънцето. По това се различават. При единия начин вие ще слезете в най-гъстата материя, в най-голямото противоречие на живота, ще имате да се борите, ще се намали светлината; а при другия – ще минете в най-рядката материя, ще минете през центъра на слънцето. Няма да се боите, ще има кой да ви предпази. В окултната школа любопитство не трябва да има. Там любопитство не се позволява! Любопитството е за света, само там любопитство се позволява. Да имаш едно дълбоко желание да учиш, горещо желание, да ти гори сърцето – да; но простото любопитство не се позволява. Любопитството - и то е родено от тщеславието. И тъй, ще имате горещо желание да учите, но любопитство, тщеславие, лицемерие и други черти там, които са от животинско произхождение или са изостанали от нисшите култури, тези качества не ни трябват. Сега вие може да кажете: „Тия работи нас ни са доказвани“. - Да, но вие още не знаете какви пертурбации прави тщеславието вътре в човешкия организъм. Вие не знаете още последствията на лицемерието - какви пертурбации прави то в човешкото сърце. Вие още не знаете любопитството какво произвежда. Ако бихте знаели последствията, които се произвеждат от тях в организма, вие не бихте ги и помирисали. Сега аз не искам да вляза в противоречие с вашите чувства. Религиозните си чувства ще ги държите на друго място. Сега аз говоря на ума ви - не на нисшия, но на висшия ви ум. Ще мислите и ще чувствувате! Аз не говоря и на вашите сърца, нямам това за цел. Сърцата ви са за вас и за Бога, нали? На вас ви трябва светлина, трябва ви знание. А при туй знание ще придобиете Мъдростта. Щом придобиете тази Мъдрост, вие ще знаете как да обработвате вашите сърца. Сега знаете този стих от Стария Завет: „Сине мой, дай ми сърцето си“. То е един вътрешен процес на Битието - процес, който в бъдеще ще се реализира. Той няма още обективно приложение, той има чисто субективно приложение. А за да се обработи туй сърце, нам ни трябват знания - велики знания, ще кажа, за да може тия сили, които са вложени в нашето сърце, да ги приготвим за бъдещата култура. И засега, въобще, всички религии се занимават само със сърцето на човека. Всичките проповедници се стараят да произведат известни ефекти, заплашвания с пъкъла - че има ад, че има страдания. Но това са пръчици за деца! На един ученик, който влиза в окултната школа, ние не му показваме тояга, ние само казваме: „Ако вършите така, ще имате такива последствия. Понеже вие имате такъв организъм с такива вещества, с такива съединения, то, ако постъпите така, ето какви последствия ще се явят в организъма; ако ви е приятно, може да ги направите“. Ученикът ще знае причините и последствията, хубаво ще проучи своя организъм и своето сърце. И тъй, у всинца ви трябва да има едно горещо желание да се учите! И когато влизате в тази Школа, ще се освободите, по възможност, от всичките стари възгледи - какво сте чели в книгите, какво съм казал дори аз някога. Всичко туй искам да го прокарате през вашия ум. Разбирате ли? И ще го прокарате! Знаете ли защо? - Защото някой път вие може да прокарате моите думи през гъстата среда на вашия нисш ум и тогава ще имате едни разбирания, а може да ги прекарате и през вашия висш ум - тогава ще имате други разбирания. И всяко разбиране ще трябва да се приложи не в бъдеще, а сега. Но ще имате приложение, ще правите опити, малки опити, от които ще съдим. Аз не ви казвам, че нямате приложение - имате, но не тия окултни приложения. Вие ще имате едно специално приложение. В тази окултна школа ще имате начини, методи да коригирате някои ваши недъзи, които съществуват, които са остатъци от миналото. Сега някой път вие може да се басирате: „Тъй е казал някой учен човек“. Но онова, което е казано, ще се опита в тази школа, ще се подложи на опит. В нея всякога ще проверявате тия неща и ще съдите за казаното от резултатите, които може да получите. Ако нямате туй разположение, ще се роди лицемерието и тщеславието. После, слабост на всички ученици е следното: някой път ученикът мисли, че той знае повече от Учителя си. Правилото в Бялата окултна школа е: ученикът никога не може да знае повече от Учителя си. То е закон на Бялата окултна школа. Христос казва: „Ученикът не е по-горен от Учителя си“. Почне ли той да мисли, че знае повече от Учителя си – той е вляво; и почне ли Учителят да мисли, че той не е като учениците си, и той е вляво. Единият употребява знанието за себе си, и другият употребява знанието за себе си. А в школата на Всемирното Бяло Братство всичко се употребява за Царството Божие, за въдворяване Царството Божие на земята. А щом се въдвори Царството Божие на земята, тогава всички - ученици и учители - ще имат най-добрите условия да проявят своите знания и да създадат нещо по-хубаво в този свят. И после, друго нещо искам: онези, които идват сега в Школата, ще опитват волята си. Обиди ще има, но щом влезете в Школата, вие ще трябва да се повдигнете високо, да забравите за един час всичките ваши обиди. Влезе някой, погледнат го накриво, той казва: „Този ме обиди!“. - Не, не ще упражните волята си! Ако вие не можете да потушите това ваше чувство – обидата, която е едно животинско чувство, – вашата воля е слаба, няма да успеете. Вие ще хванете това чувство – обидата - като кредитор, и ще му кажете: „Що имаш добрината да ме чакаш един час отвънка, вън от приемната стая, и аз, като изляза, ще ти платя“. Сега ние не искаме изведнъж да превърнете вашия живот, а само за един час да можете да задържате едно ваше разположение вънка от вашата приемна стая. Можете ли да го задържите за един час, вие ще го задържите и за два, три, четири, пет часа. Не можете ли да го задържите за един час, нищо не можете да направите. И когато влезете в една школа, ако не се съобразите с това, винаги, чрез закона на внушението, другите ще ви създават тия препятствия. Да кажем, между мъжете и жените стане някакъв спор, идват обидени в Школата. Но трябва да знаете, че като влезете в Школата, вие не сте мъже и жени. Тъй - мъже и жени нямаме. Тук имаме ученици. Отвънка вие сте мъже и жени, а тук сте всички души. Ние не признаваме мъже и жени, млади и стари, ние признаваме само ученици, които искат да придобият божествено знание и да го употребят за растежа на своята душа, за напредване на царството Божие на земята. Туй признаваме! Сега ще кажете: „Туй много пъти е казвано…“. - Пак ви го казвам, и който не вярва сега в тия мои думи, ние ще почнем с опити - и ще се увери. Туй трябва да го знаете, то не е заплашване, но това са закони, които трябва да се пазят. Аз не казвам, че туй място е Школа. Не, то е едно ваше събрание. От тук вие ще влезете на друго място, а Школата ние можем да я преместваме и в друга стая, и в трета, и в четвърта, и в пета. Този салон не е окултна Школа. Даже ако направим специално здание, и то няма да е окултна Школа. Сега вие ще кажете: „Понеже затворихме вратата, образувахме вече Школата“. - Ние можем 10 пъти да затворим вратата, но това не е достатъчно. Аз гледам: на мнозина от вас вратата е все отворена. Външната врата тук е затворена, но вратата на вашата къща е отворена и постоянно има влизане и излизане. Ще затворите вратата си и ще кажете: „За един час ще ни чакате, сега сме заети, но след един час ние ще се върнем, ще бъдем на ваше разположение“. Искам от вас първия опит да го направите - сега да можете, като дойдете в неделя в Школата, да се борите. Борба се иска! Голяма борба се иска, но трябва да победите. Да не мислите, че като дойдете, ще измените туй състояние изведнъж. Ние искаме да имате борба, и в тази борба да победите. Някой казва: „Да свършим, да пропъдим този дявол навънка!“. - С този „дявол” ти си ял и пил в миналото, той ти е приятел. Приятел ти е! Ще му кажеш: „Приятелю, едно време ядохме и пихме, но аз разбрах, че яденето и пиенето развалят живота. Аз съм тръгнал в друг път, а ти, като мой приятел, можеш ли да тръгнеш с мене в този нов път? – Не мога. - Тогава ти ще ме почакаш за един час навънка, после пак ще си поговорим“. Той, като приятел, ще ви послуша. И ще се научите: в окултната школа не се позволява да обиждате никого! Няма да му кажеш: „Ти си такъв, ти си онакъв“. - Не, не! Аз ще ви приведа следующия пример, той е от епохата на християнството. Един от великите Учители, запознат с окултизма, след като преподавал дълго време на своите ученици тайните на туй учение, изпратил ги в града да проповядват. Двама от тия ученици срещат двама езически жреци, и когато ги виждат, казват: „Е, синове на лукаваго, чеда на дявола - сатани вие, които развращавате света!…“ Но жреците се приближават при тях със своите бастуни и им пукват главите. Учениците се връщат с пукнати глави. Жреците отиват при Учителя им, той излиза и ги пита: „Приятели, къде сте ходили?“ – „Как, приятели? Защо?... – Преди един час бихме двама от вашите ученици”. – „Много добре сте направили!” Ученици ги наричам, защото те са чада на Бялото Братство. И когато Архангел Михаил бил проводен за тялото на Мойсея, не казал никаква зла обидна дума на дявола, а казал: „Господ да ти възбрани“. А сега вие имате слабостта, някой път се наежите против дявола и по негов адрес казвате много работи. - Не, не, благородство се изисква! Ще му кажеш: „Ти си един отличен работник: тъй разбираш - тъй вършиш“. Той е убеден, вярва в своето и иска да те убеди по един, по друг, по трети, по четвърти начин, дава ти доказателства. Всеки един лош дух, като дойде, казва ти: „Не бъди толкова глупав, всинца не могат да се подобрят“. И той ти дава „доказателства”... Тогава ти се убеждаваш и казваш: „Прав си ти“. Обаче в Бялото Братство има други доказателства, и ние трябва да докажем, че е тъй. В Школата абсолютно ще има хармония! Никой лош дух не може да ви смущава. Те знаят какъв е законът. И едните се учат, и другите се учат. То е закон в окултната наука. Щом излязат учениците навънка, в света, има спор между тях. А в школата, учат ли се, няма никакъв спор. И затуй се казва за праведния Йов, че в съвета Господен дошъл и представителят на черното братство и казал на Господа: „Ти обърнал ли си внимание на Йова как върви?“ - Но тези работи ние ги знаем и затуй ги поставяме на тяхното място. Значи и той е присъствал на този събор в Школата. И Господ му казва: „Ами ти обърнал ли си внимание на Йова - как прилага туй учение?“ Следователно, в Школата няма никакъв спор между черни и Бели Братя. Че той е чер – чер или бял брат, - те се обичат. В школата се обичат, но щом излязат в света, интересите им не се съвпадат и работят всеки за своите интереси. Обичта си е обич. Ние ще докажем кой принцип е прав. И едните вярват, и другите вярват, но вярата на едните се различава в много отношения от вярата на другите. Та като ученици на тази Школа ще имате един широк възглед, няма да бъдете тесногръди. И черният брат - и той е един напреднал дух. Тия неща са реални. В Школата ще мислите, че всичко в света съществува, защото е необходимо; а онова, което е необходимо, полезно е за развоя на целия космос. И, следователно, за да има знание в света, непременно трябва да има два процеса. И тъй едни грънци се създават за почести, а други - за безчестие. Ако ти направиш едно гърне, па си туриш помията в туй гърне, а в другото гърне си туриш млякото, питам: тия грънци виновати ли са? Гърнето с помията е черният брат, а гърнето с млякото - белият. Кой е виноват? Гърнетата ли са виновати? - Не. А онзи, който употребява гърнетата, еднакво му е приятно, че има едно гърне за помия и едно за мляко. Те му са много полезни, че /има къде да/ си туря помията и млякото. И двете му са еднакво нужни. Но щом нямаме нужда за помия, хвърляме гърнето, и щом нямаме нужда за мляко, хвърляме и другото гърне, и тогава оставаме без гърнета. И тъй, добри и лоши хора в живота - това са само идейни схващания при сегашния развой на човешкия живот. Сега, които от вас са писали върху „Предназначението на човешкия език“, да прочетат работите си. Вторият път напишете нещо върху „Предназначението на сегашните пет чувства“. Това ще бъде обща тема за всички, които могат да пишат. Как мислите, органът ли се е родил по-напред, или чувството? – Чувствата се явили по-напред. Следователно, всяко едно чувство съответства на известна идея. Засега човекът е засегнал само петте полета, достигнал е до полето на Истината. Значи той е достигнал до най-нисшето поле на божествения свят. Трябват му още две чувства. Тогава онези от вас, които се наеха, нека напишат, например, пипането на кой свят съответства, вкусът, обонянието, слухът, зрението. Определете ги към кои светове, към кои полета спадат. Може да прочетете теософската, окултната литература, да видите какво пишат, и после изкажете и вашето разбиране - какво мислите вие. Пишете вкратце, колкото се може по-кратко. Когато пишеше върху тия теми, нали казваме: „Без страх и без тъмнина!” И при това не пишете много, понеже многото писане е тщеславие. Излишни думи не туряйте, защото те са от лукаваго. Т.е. казано на окултен език, излишните думи са от лявата страна, от школата на черното братство. Те обичат много да глаголят; и всеки, който много говори, помага на черните братя. Който много говори и който никак не говори - и двамата помагат на черните братя. А който малко говори, но умно, спомага на Белите Братя. „Малко“ значи есенцията - тя ни трябва. Запример ще кажете тъй: „Аз ви много обичам“. Сега започвате – както говорят влюбените – „…и съм готов заради тебе това да направя, онова да направя!“…- Нищо няма да извършиш! „Аз ви обичам - опитайте ме”. Нищо повече. „Аз ви обичам и всичко мога да направя заради вас, опитайте ме”. - Като опиташ, ще го познаеш. Само „аз“ мога да обичам. „Аз“ трябва ли да се каже? - Ще кажеш „аз“ и ще разбираш туй, Божественото в себе си. Ти можеш да изоставиш аза, но в ума си подразбираш „аз“. На английски трябва да кажеш „аз обичам“, а на български можеш да кажеш само „обичам те“. На английски не можеш да го кажеш без „аз“. Ще се стараете в Школата да бъдете отривисти и всякога езикът ви да изразява чувствата ви. Сега ние сме опитвали резултата, когато думите ви не изразяват вашите чувства. Всяка празна реч е една форма, в която вие ще дадете място на един лош дух да се всели вътре във вас. Затова всяка форма, която образувате, трябва да е пълна с нещо божествено. Празните думи, изобщо, всякога създават големи нещастия. Като произнесеш някоя празна дума, резне те нещо в сърцето и казваш: „Не трябваше да го кажа!“. Защо трябваше да пишете върху тая тема? - За да се развивате, да се пробуди във вас съзнанието. Аз искам да ви убедя в едно нещо: че вие не сте такива простаци и невежи, както си мислите; във вас има заложени много истини от миналото. И ако сте верен на себе си, като седнете и помислите, ще ви дойде някое вдъхновение. Вие ще кажете: „Духът ми го продиктува това“. - Като че Духът има особено благоволение към вас... Не се лъжѐте: Духът към всички има еднакво благоволение. Но онова, което Духът говори, ти не можеш да го възприемеш. Ще кажеш: „Духът не благоволява“. - Не, не, Духът благоволява, но ти първо ще разкопаеш твоята почва, ще посееш нещо, ще го култивираш - и Духът ще благоволи. Та у всинца ви има заложени известни истини, които трябва да възраснат - има благородни мисли и качества от миналото. Тия качества и сега може да се създадат. И най-малкото усилие, което можете да направите, е за ваша полза. В няколко беседи аз ще се спра и ще ви посоча от кои недъзи трябва да се пазите. Не че те са ваши недъзи – те са общи, на цялата бяла раса, но от тях трябва постоянно да се пазите. И след като можете да контролирате тия недъзи, тогава ще пристъпим към микроскопическите истини, към малките истини, с които ще почнем да правим своите наблюдения и своите опити. И тогава на всеки един от вас ще се дадат малки задачи, които трябва да разреши, и сам ще проверява нещата. Но отсега ви предупреждавам: да не очаквате отварянето на небето, да не очаквате разрешаване на всички велики тайни на природата. - Не, туй може да го очакват други. Когато учителят се съблазнява от един ученик, който му дава голяма заплата, за да го учи, той не е на мястото си. В окултната Школа може да се яви един учител, може да му дават 1, 2 или 10 милиона лв., за да преподава. Няма да му кажат нито една дума, но реши ли той да преподава за пари, въпросът с него е свършен. И в ума на човека влезе ли такава мисъл, изкуси ли се и той да придобие знанието, за да го използва за себе си, и с него въпросът е свършен. Тъй, абсолютно безкористни ще бъдете! Първото правило: ще бъдете искрени спрямо себе си, няма да се лъжете. Мен можете да лъжете, но не искам себе си да лъжете, затуй ще бъда много строг. Никога не лъжѐте себе си! Приложете този закон: спрямо себе си да бъдете абсолютно верен, без никакво изключение. Ще признаете в себе си истината тъй, както си е. Никакво изменение няма да правите, просто ще констатирате нещата тъй, както си са - ни повече, ни по-малко. Верни на себе си: това е първият закон в школата. Може ли да приложите този закон, за другите е лесно. С този закон се полага една основа, върху която може да се гради. Сега, защо често съм толкова строг? Съжалявам, че съм отворил тази школа. Да ви кажа една истина. Знаете ли защо? Когато дойда тук, изпитвам едно болезнено чувство. Тия набрали се ваши желания ми причиняват най-големите страдания! И сега аз трябва да правя усилие върху себе си, за да ви говоря. Аз да ви кажа истината! И ако не спазвате туй правило, тогава ще ви оставя да учите както знаете. Решил съм! Аз не искам в бъдеще да измъчвам себе си, нито пък ще позволя на моите ученици да ме измъчват! Две правила: нито аз искам да се измъчвам, нито вие да ме измъчвате. Аз съм завършил своята еволюция, няма какво да се измъчвам повече! Туй, което зная, може да ви го предавам, но вашите мисли и вашите преживявания се предават върху мен. Приемам всичките ви мисли и ги преживявам вътре в себе си. Пък аз не искам да преживявам вашите мисли. Ако вие сте грешници, аз нямам нищо общо с вашите грехове. Добрините ви бих ги изнесъл по-добре, но да съдите в умовете си и да ми говорите, че това било, онова било, аз не искам да слушам! В душата си съм сит на укори и неблагодарности! Който е благодарен, добре, и който е неблагодарен, пак добре. Нищо общо нямам с това. И знаете ли защо? - Аз служа на друг един закон, ще ви говоря сега. Аз не искам по никой начин да огорча Оногова, Който живее в мен. Туй не го позволявам! Онзи, Който ме е учил; Онзи, Който живее в мене, върху Него аз не искам да се хвърлят никакви укори! Аз мога всичко да нося, но заради Него, Щом дойде до Неговото Име, аз съм готов да жертвам всичко! - „Ама след хиляди години дали ще се дадат условия?...“ - Все едно! Щом дойде до Неговото Име, аз не позволявам. Та аз забелязвам всичко и ви казвам: в школата, абсолютно не искам да ме критикувате, нито да се съмнявате. Опитвайте нещата! Казвал съм и друг път, и пак ще кажа: ако съм увредил някого, да дойде при мене без да ме критикува, аз ще му платя 10 пъти повече, отколкото струва, и да се свърши въпроса веднъж за всякога. Между вас и мен трябва да се разчистят всички въпроси. Нищо повече! В бъдеще онзи, който не постъпи тъй - аз да ви кажа, - ще обърна гръб и няма да го погледна вече! Туй е правило в Бялото Братство. - Защо? - Туй е вътрешен закон. Онзи, Който живее в нас - Господ, - си има път, по който върви, и няма да ни чака. Слънцето изгрява, земята се върти, и всяко нещо си върви по определения път. Ние не можем да изменим законите на Битието. „Ама аз тъй мисля…“ - Да, но Господ е мислил преди милиони години, когато е създал света, и следователно ние ще действаме тъй, както Той е мислил, и както Той действува. Вие някой път искате да ме научите как да действувам. - Аз не действам от себе си, а вървя по Божиите пътища, и искам и вие тъй да действате. Нито аз ще изменя Божиите закони, нито вие, нито ангелите - никое същество в света не е в състояние да измени, по какъвто и да е начин, Божествените пътища! Те са неизменни. Може да се реагира, но да му се даде обратен път, то е невъзможно. Тогава вие ще се спънете сами. Ако искате да бъдете ученик, туй е едно от правилата на тази школа. Школата се е образувала на няколко пъти в Европа, но се е затваряла за по-благоприятно време, понеже са се явявали спорове. Няколко пъти се е отваряла и затваряла - и сега пак може да се затвори, но ако я затворя, тогава вие сами ще си преподавате, втори път няма да преподавам вече! Затуй искам да бъдете изправни в този момент, когато онези отгоре са решили и имат благоволението да ви преподават. Аз не говоря от свое име, имайте предвид: Говоря ви от името на Всемирното Бяло Братство. Ако те са благоволили спрямо вас и вие бъдете верни спрямо тях, ще изучавате тия велики истини от тяхно гледище. Упражнявайте ума си, всичко изпитвайте. Сега по моите думи не искам да разбирате, че говоря само спрямо някого, индивидуално. Не! Казвам: от незнание, от невежество вие вършите неща, които не са позволени. И аз сега искам да ви дам първите правила, тъй както в музиката се дават. Най-първо, като дойде учителят, ще покаже как да се държи цигулката – хоризонтално; после ще постави правилно лъка, и най-после ще вземете струната sol и ще карате дълго време по нея, докато се научите правилно да теглите лъка. Лъкът – това е волята. След туй ще почнете да изучавате тоновете, после позициите, и като научите позициите, ще изпълнявате известно парче. Сега вашият ум и вашето сърце могат само при едно такова правилно обучение да се развиват - само тогава може да схващате ония велики мисли, които Бог е създал. Само така ще се научите да мислите и да чувствате правилно. Наложете си воля. Вие имате воля, всинца имате воля, но тази воля ще я турите в насока да работи за вашето усъвършенстване. Сега, запример, не мислете, че ние нямаме закони, с които можем да се освобождаваме от едно или от друго. Имаме закони, аз мога и по друг начин да се освободя от вашите мисли, мога да се освободя. Аз ви правя тази бележка знаете ли защо? - В мене има желание да не страдате, аз не искам да ви създам излишни страдания в живота. Първото правило: понеже вие имате доста страдания, не искам да ви създавам излишни такива. Ако туря една плоскост да отблъсквам вашите мисли назад, няма да се постигне целта. По-добре е в такъв случай да се затвори школата, отколкото постоянно да се вдигат скандали. Та първото правило: ще хармонирате мислите и чувствата си поне за един час. За един час, не искам повече – един час в неделята, разбирате ли? Седем деня по 24 часа – 168 часа. Ако туй не можете да направите, какво друго ще можете? От 168 часа седмично, от вас се изисква само един час да го прекарате в хармония! Тъй, като ученици трябва да го прекарате. Това не е много, това е много малко време. Кой не може да си даде един час? И като вляза в класа, тук, да се почувства една приятна атмосфера - аз да съм доволен, и вие да сте доволни. Ако вляза аз и съм недоволен, и вие ще сте недоволни. Две недоволства раждат положително число – и двете страни губят. И тогава всичките истини, които може да ви се кажат, ще имат обратен ефект. Сега ще кажете: „Кой ли е онзи, който е обидил Учителя?“ - Мен никой не ме е обидил. Но ви казвам, в незнанието си, вие имате тази слабост, че някой път вървите повече в лявата пътека, отколкото в дясната. Без да знаете, някой път вървите вляво. Ще кажете: „Аз не зная“. - Да, но трябва да се научите. Вие, като ученици, трябва да знаете вляво ли сте или вдясно, а не да чакате други да ви кажат. Всеки ден търговецът трябва да знае какво печели и какво губи. Като прегледа тефтерите си, да знае печалба ли има днес или загуба. Пък, като дойде краят на годината, той ще даде общия сбор на печалбата и загубата. Всеки ден трябва да знаем вляво ли сме отишли повече, или вдясно, при Бога. Знаете ли това, вие печелите. Ще оправите мислите си, понеже във вас има заложени много добри работи от миналото. Аз не ви намирам за неспособни, ами ви намирам за своенравни. Способни сте, но сте своенравни. А своенравието е едно качество на животните, то не е човешко качество. Туй своенравие е животинско качество. Всеки човек, в когото умът, сърцето и волята са почнали да работят правилно, той не може да бъде своенравен, той ще основава всичките свои действия и постъпки на един разумен закон, ще знае как трябва да постъпва. В тази Школа не се позволява никакво своенравие! Та, сега, вие сте способни, но вашето своенравие, него ще оставите отвънка. Казвам ви сега някои отрицателни качества, а във втората лекция пък ще ви кажа и други. Сега ви казах четири отрицателни качества: тщеславието, лицемерието, любопитството и своенравието. Те са животински качества. Те ви са потребни за света, но в школата нямате никаква потреба, абсолютно никаква потреба от тях! И като работи нашата Школа, вътре в една година аз искам вече да се отличавате. Ще дойдем, ще се решим вече, ще турим началото - това е школа вече. Казва някой: „Покажи ни недостатъците!“ Хубаво, ще ви покажа много работи. Като изчистите тия, тогава ще ви посоча още няколко отрицателни качества. Не сега, но следующия път. Дръжте тия отрицателни качества! Не се борете с тщеславието, но на мястото на тщеславието ще ви КАЖА какво да турите. На мястото на своенравието, на лицемерието, на любопитството, ще ви кажа с какво да ги заместите. Тъй щото, искам да бъдете… няма да кажа добри ученици, не зная каква дума да употребя сега… Изправни? – Но всинца сте изправни. Примерни? – Всинца сте примерни. Но ще кажа: аз ви наричам ученици на любовта. Разбирате ли? И, следователно, като такива ученици на любовта - с туй име ви кръщавам, - ще постъпвате според закона на тази велика божествена любов. Ще кажете: „Аз съм ученик на любовта: мен тщеславие не ми трябва, лицемерие не ми трябва, любопитство не ми трябва, своенравие не ми трябва“. Сега, тия четирите качества ще ги пазите, и тогава, като дойде някое от тях при вас, ще кажете: „Приятелю, аз съм ученик на любовта!“. Като заговори тщеславието, ще му кажеш: „Аз съм ученик на любовта!“. Заговори ли лицемерието, ще му кажеш: „Аз съм ученик на любовта!“. Заговори ли любопитството, ще му кажеш: „Аз съм ученик на любовта!“. Тъй, приятелски ще си говорите: „Аз съм ученик на любовта!“ - и ще спирате там. И като идват при вас, вие тъй им отговаряйте. Те ще идват, вие ще им казвате: „Ние сме ученици на любовта!“. Докато и те ще ви кажат един ден: „И ние сме ученици на любовта!“. И въпросът ще се свърши. Победата ще бъде ваша. Това са живи същества, с които сте били свързани от минали съществувания. А като постъпвате със закона на любовта, те ще кажат: „Понеже вие сте ученици на любовта, и ние ще станем ученици на любовта!“. Сега направих в мисълта си една малка бележка, за да не би да попаднете в заблуждение. Като казвам, че ще затворя Школата, подразбирам, че ще говоря и ще проповядвам със символи - по този начин, /както сега/, няма да говоря. В Школата методът е друг, но този метод няма да го употребявам. Ще работим по стария метод, по стария път. С мотика ще ходим, ще копаем, с ралото ще орем, пътища ще правим - и тъй ще си върви. Сега, вторият път вярвам да ви намеря с два градуса по-горе. Днес сте под нулата, вторият път искам да ви намеря при нулата, третият път - при +1°, 2°, 3°, и по един градус нагоре все ще прибавяте. По малко искам аз, не искам много. Сега аз ще ви поздравя с думите: „Без страх”! А вие ще отговорите: „Без тъмнина!”. Тогава, като работите тъй, щом вляза, ще ви поздравявам: „Без страх!” А вие ще ми отговаряте: „Без тъмнина!”

 Т. м.

 

 

20.10.2019 г. 11,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Мѫжътъ е внесълъ МАЛКО вкѫщи, жената да каже: „Нищо, Господь ЩЕ ПРОМИСЛИ!“. Той донася хлѣбъ, лучецъ, рѣпички, ябълки – тя да каже: „Елате, братя, Господь е ЛЮБОВЬ!“ - И всички се усмихнатъ отъ любовь, че Господь е дошълъ - и тѣ ПОВѢРВАТЪ въ Христа. Слѣдъ това тя каже: „Хайде да попѣемъ!“ (1922.03.09н.Волята на Отца.СИЖ5. 1922.Съг:219-220)

„ДЕТО ОБИЧ И ЛЮБОВ, ТАМ И ГОСПОД Е ГОТОВ!” – Когато Господ ти е дал огромното щастие да имаш близки около себе си, ти да шеташ и да се грижиш вкъщи ТЪЙ БЪРЗО, че и най-скоростната камера да те изкара само като размазано петно…

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Заради тази любовь ще играя. Като се нахранимъ, ще играемъ! И азъ одобрявамъ тия хора на любовьта: като се нахранятъ, играятъ… И бихъ желалъ всички така да играете. Слѣдъ като се наядете - да си потропате… "

 

 

20.10.2019 г. 08,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Болеститѣ сѫ ОТЛИЧНИ. Тѣ сѫ едно ОТЛИЧНО състояние! Ще кажете: „Какъ?...” — За болеститѣ нѣкой пѫть давамъ 100 хиляди лева! /…/ Болеститѣ сѫществуватъ като една СПИРАЧКА. А като се научатъ хората да живѣятъ ПРАВИЛНО - по закона на ЛЮБОВЬТА, - нѣма да има никакви болести.”(1922.03.09н.Волята на Отца.СИЖ5. 1922.Съг: 218)

БОЖЕСТВАТА НА БОЛЕСТИТЕ вече 200 милиона години мислят денонощно с каква болест да контрират и лекуват даден вид безбюбие. Ако знаем съответствията, като видим кой орган, коя система в нас не е в ред, ще разберем къде и как спираме любовта. Ще вземем мерки да се изправим. А болестите, малшансовете и нещастията в живота ни са сигнали, спирачки, които ни спират, когато се силим да спираме ЛЮБОВТА. Някога ни бе обещан „Атлас на добродетелите” по една схема и по изображения на човешкото тяло, но по-късно се обясни, че това се отлага за далечното бъдеще. Обаче се даде нещо нато универсален „шперц” към изцеленията, който го замества. Ето част от този текст, на места адаптиран СЪС СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ. Той вече е пускан някога и във Фейсбука. В настоящия профил този род текстове се обнародват доста рядко поради риска от негативни реакции на някои хора – те са опасни както за вселената, така и за самите тях. Обаче шансът да бъдат приети от ДРУГИ душù с ДРУГА еволюция създава контра-поле, което претопява опасностите от отношението на първите и е от полза за всичките същества в космоса от веригите на по-интелигентните.

Книга 35 - Из „ЦИНТРИЛ, УРНÒЛ И ХОЛÒН”.

24.VІІІ.140 (2004) г.,

 10,08 ч.

- Няма много смисъл от продължаване на Словото писмено, защото хората продължават да живеят по стария начин. То е все едно да казваш някому да не спи и да не яде в клозета, а той да си седи там и да си чете и слуша Слово... Самотията също не е цвете за мирисане, но е за предпочитане. Когато вече не сте млади и хубави, вече не ви канят тия, които искате, а други, също чисти като вас. Сега се чудите защо бяха наречени "чисти", но така е. Дългата самотия е една трагедия, но чисти човека от връзки с непълноценни същества. Самотникът, който работи за Бога, който прави добрини, [който] разпознава Словото и работи за Него, става все по-чист и по-чист, макар и да се деформира външно поради липсата на мюонна обмяна. Етерната обмяна става при близост до 20-30 сантиметра, а мюонната иска съприкосновение на кожите, влизане на тяло в тяло. Когато това става без волята на Бога, пътят към ада е очертан и излизането от него е много трудно. Иска се мюонна обмяна по волята на БОГА, а съществата без монада и с лоясала монада нямат и ПОНЯТИЕ за това. Те правят с плътта си каквото искат, интересува ги само симпатията и влечението или продаването на плътта за материални и социални облаги. Мнозина са в плътски отношения със съпрузите си заради традицията, религията, морала, но и те не подозират, че Бог няма нищо общо с това. Когато в Словото ви предупреждаваме да пазите чистотата и девствеността си, това означава да не допускате до себе си хора, същества, вещества и предмети, лишени от чистота - от ЦИНТРÙЛ. Цинтрил е мюонна есенция от СЕВЕРНИЯ полюс на Бога - фина божествена субстанция с ухание на безкрайна свежест и ведрина. В чистовселената, той е ВЪЗДУХЪТ. Вие СЪЩО дишате цинтрил, но когато сте сами, когато не допускате до себе си същества и неща без цинтрил. Общувате ли с такива, допускате ли ги до кожата и под кожата си, чистовселенското ви тяло започва да се задушава и изпада в летаргия. Такива същества и неща може да са много красиви и привлекателни или да ви доставят големи наслади, защото са все още пълни с есенцията и субстанцията от ЮЖНИЯ полюс на Бога, която е известна като "урнòл". Урнолът има за задача да СЛИВА съществата, за да се възвръщат в цялостта на Бога и да се раждат нови същества. /Обаче не си ли подсигурявате периоди на пълна самота, дори и да си обменяте достатъчно урнол с други, цинтрилът ви намалява и може да стигнете и до кòлапс/. Напълно богоравните същества са пълни с "холòн" – плътта и въздуха на БЛАГИЯ Дух, съставен от неравни части цинтрил и урнол, които постоянно се увеличават и намаляват за сметка на противоположното, но по волята на БОГА. Има обаче една долна граница за всяко от тия съставни същества, под която животът е невъзможен. Както виждате, тия три части от Бога са СЪЩЕСТВА - най-върховни богове от божествената вселена. Когато отказвате да дишате цинтрил, вие се борите с едно главно божество от холивселената – мислите ли, че ще го преборите? Значи, самотата е призоваване на върховното божество Цùнтра, което живее в Мировия Учител и Светата Дева в ОНИЯ техни въплъщения, когато живеят сами или сами с всички. Но, по волята Божия, Бог слиза и в телата на полюса си Урн, когато се подвизава в Битието като Отец, Създател, Душа, Майка. Рама, Кришна, Зороастър и още милиони и милиарди въплъщения на Бога из вселените имат семейства или създават деца, като външно и вътрешно са безкрайно привлекателни и увличат вселените в размножение. Както знаете, Мировата Душа и Тот създават ДЕЦА, а От, Отците и янтрините от янтровселената създават ПРЕЖИВЯВАНИЯ. Божественото огнение, екстазите, възторзите, възхитите, пламтенията и пр. СЪЩО създават същества, но те са в по-горните измерения – по-късно Тот и Пралайя ще им дадат и плътно тяло. Цяловселената, значи, съществува благодарение на Тройния Ритъм: Самота, Сливане със сродната душа, Сливане със сродните и несродните души ПО ВОЛЯТА БОЖИЯ. Това го знаете отдавна и е в първите страници на букваря ви. КАЗАНО НАУЧНО, ХОЛИВСЕЛЕНАТА Е ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ОБМЯНА НА СЪЩНОСТИТЕ И СЪЩЕСТВАТА ЧРЕЗ ПРАВИЛНА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ЦИНТРИЛА, УРНОЛА И ХОЛОНА. Човешкият организъм е точно отражение на този процес - и причините за болестите и Единствената Панацея са изведени именно по тази формула. Когато ви бе отказано да се рисува и обяснява Атласа на Добродетелите и отклоненията от тях, за да се положат основите на божествената медицина, въпреки че ви бе обещано, ние имахме предвид именно днешния ден, когато ви даваме ЕДИНСТВЕНАТА ПАНАЦЕЯ В СЪЩНОСТЕН, КОМПАКТЕН ВИД. Всякакви атласи, чакри, меридиани и отделни есенции и формули са напълно излишни, след като знаете ГЛАВНАТА ФОРМУЛА. Тя е щперцът към Безсмъртието, обратният шперц към ада. Превъртиш надясно – БОГ си; превъртиш наляво – ДЯВОЛ си. Работата на най-добрия Учен и Артист отляво на Бога е да разстройва баланса на цинтрила, урнола и холона в съществата, родени от Бога, за да изпитат последствията от това и да развият беззаветна, неразрушима, неунищожима любов към Бога. Това, което прочèтохте за приключенията на духа Франческо в ада, е напълно вярно. Рухването на красотата и здравето, явяването на неописуеми болки в света или в ада, което е все едно, се дължи единствено на това, че сте повярвали на моделите и сценките на БРАТА на Христа, който е длъжен да ви лъже, за да се научите да не се лъжете. Самият Христос прави обратното: освобождава ви от светските реклами, от философиите и религиите, които разстройват баланса между тия три божества във вас. В ТОВА е цялото учение на Всемирното, Бялото и Черното Братство. /…/ Ако сме ви давали „постно” в нашите нови текстове, ние сме ви обяснили защо – за да изпъдим мръвкарите... Те се нахвърлят на окултни и светски мръвки в други учения, които обещават стройно духовни пагончета и манджи, а често и печалби… Ние не обещаваме нищо, освен дълги и мъчителни страдания в началото. Не само в началото, но и в момента, и в края на еволюцията; даже и след като завършите еволюцията си. Човекът отдясно на Бога се занимава не само с любов, но и със страдание – тежко, отчаяно, всемирно страдание. Когато вие лежите като трупове и едва дишате, непознати и непризнати в света, напълно лишени от всичко материално и лично и молещи Бога да си ви прибере, тъкмо тогава сте ЕДНО с Христа, Който прави СЪЩОТО. Той е най-мощен в страданието си, дори и в отчаянието си, защото И БОГ се отчайва. Дадохме ви и такъв текст (18.IX.137(2001)г. – б.п.). Успяващите и преуспяващи духовни учители на тази Земя са просто бизнесмени, рекламни агенти на БРАТА на Учителя – и те вършат работата си ПЕРФЕКТНО. Те скъсват планини, Хималаи, вселени от диамантени цървули, само и само да разстроят циркулацията на цинтрила, урнола и холона в духа и душата ви, да ви привлекат в своя театър и своята кланица след смъртта ви. Обличат ви в постижения и химери, угояват ума и сърцето ви със самочувствие, омърсяват лицето ви с гордост и самомнение. Вие се надувате като пуяци, тщеславието ви се пръска от оглеждане кой как ви гледа и как ви оценява, а глупостта ви се надява да бъде поласкана от Бога, защото сте изпълнявали упражнения и ритуали... Без цинтрил, урнол и холон обаче всичко това е панаир – пуканки, боза и захарен памук, въздух под налягане. Щом като една книга стане бестселър, погледнете физиономията на автора ù. Той си се харесва - много си се харесва; харесват го и нещастниците, които е хванал, но цинтрил, урнол и холон там НЯМА - нито следа! Там има перфектно съчетание на примките на ада, намазани с благовонни масла и сияйни перспективи. Правете и не правете това и това – и ще получите... физиономията на автора... Ние тук не говорим за мъчениците от Десния път, които често също не са привлекателни, но то е от тежестта на кръста; и ГОСПОД не е привлекателен в тази позиция. Да станеш привлекателен в света, възседнал кръста на гърба на Иисуса, и да спечелиш 300 милиона долара – виж ти каква духовна красота!... В света Божественото НЕ МОЖЕ да пробие – това става в много редки случаи. Браво, че си направил 100 роли като артист на Бялата Ложа! Но като избираш само страданията на Христа за своя "шедьовър", ти си отделил САМО НЯКОЛКО КАПКИ цинтрил в съвестта на зрителите. Челото ти ще се разшири и уголеми тогава, когато добиеш понятие за ЯТОТО на Христа и неговите пòлети из вселените. Ха направù ТАКИВА сценарии, а!? Ще можеш ли да се пребориш със спонсорите, които плащат за продуциране на кръв, скръб, ужаси и отчаяние и гъделичкане на адските удоволствия, тщеславието? Разтърсването на съвестта е мощен чук, но твоите братя и сестри от Белите Крепости отдавна създават много по-светли шедьоври - и с тях се пътува като с кораби из вселените! Ти го МОЖЕШ, ЗНАЕШ как се прави, произвел си не малки количества божествени есенции и субстанции в душите на зрителите, когато избягваш меча и бесилото. (Съвсем ясно е, че тук става дума за Мел Гибсън – б.р.)

И така, дòбър ден още веднъж – и довиждане... Не се знае докога... За красивите пòлети и възторзи може би пак ще говорим, но ГОВОРЕНЕТО за тях е първа специалност на БРАТА на Гòспода; а при Гòспода е ДЕСЕТА специалност. Ние говорим за тях, само след като сме СТРАДАЛИ, след като сме ЛЕТЕЛИ, след като сме СЪЗДАВАЛИ. Нашата първа специалност – на "нищожествата" отдясно на Отца – е да творим живот от глъбините на страданието и най-ниското самочувствие. Ще ни разпознаете по това, че децата на Брат ни ни прекъсват още при първата реплика; в най-добрия случай – някъде по средата, когато се вбесят, че е дадена думата на БОГА. Те не могат да дадат думата на БОГА, нито да издават творенията Му преди техните собствени, защото просто нямат повече от един лъч над главата си. Ето защо, не ги винете: в тях има не малко божествено, те са гении и таланти, пратени от БОГА, защото са нужни светила И ЗА ПО-ПОСРЕДСТВЕНИТЕ ДУШИ. Когато лодките и корабите са нарисувани ефектно, имат ПОВЕЧЕ клиенти. Могат случайно и да те доведат до другия бряг - повечето хора обичат РЕКИТЕ, не ОКЕАНА…Щом сте от Океана, лежете си мирно на дъното под дебел слой неизвестност и страдания – и не се безпокойте. Има ловци на диаманти, които обичат САМО БОГА и не могат да живеят без създанията Му. Като свалЯт портретите на рекламните агенти от стените си, тогава и другите хора един ден ще закопнеят ЗА ГМУРКАНЕ, а не за платено пътуване с увеселителни корабчета. Шансът да оцелееш на такава дълбочина е едно към милион; но, и да не оцелееш, Господ вижда дълбочината на порива ти. Може да не оцелееш само ФИЗИЧЕСКИ, но Бог ти дава ново тяло, за да достигнеш до заровения диамант. Още по-надълбоко има елмази, НЕОБРАБОТЕНО Слово и Дело Божие, девствени деца на Божията Любов, които досега още никой не е успял да обработи. ТЕ СЕ КРИЯТ от диамантения прах на майсторите, от другите хитрини и инструменти на резачите и шлифовчиците - затова няма да ги видите по курсове, лектории и овчи събрания. Дори и в Братството, те идват само като Наблюдатели и Помагачи. Те са самотни, самотни, много самотни, но в тях се отразява красотата на цялата вселена! Докòснете ли се до такъв, ставате едно с Бога. (Виж и "Докосване и мекота" от 10-11.VII.135(1999)г. – б.п.)

 

 

21.10.2019 г. 18,24 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Познаването на Божественото подразбира влизане на Безграничното в рамките или границите на граничното - това не е нищо друго, освен САМООПРЕДЕЛЯНЕ. Всяка граница създава формите, а всяка форма съдържа в себе си посока на движение или път на еволюция, през която егото, азът, или човешката душа трябва да мине, за да се усъвършенства."

(1922.04.12м.Закон на движение.ДВП.1934.С:72)

ПОЗНАВАМЕ МНОГО РЕЛИГИОЗНИ И ДУХОВНИ ХОРА, МНОГО ИНДИВИДУАЛИСТИ, СУБЕКТИВИСТИ И ИДЕАЛИСТИ И НЯКОИ ТАЛАНТИ със свръхсамоупование и самомнение, които не желаят да влязат в граничното. Не искат да чуят и дума, че е необходимо да се пожертват, да се самоопределЯт към един божествен план, да влязат да се учат в Школа. Даже богове и ангели има, които не искат да ограничат хаотичната си и безотговорна свобода, т.е. ИЛЮЗИЯТА си за свобода. И какво се получава? – Виждаме, че нито един от тях не може да направи своя избор в определена посока, да добие вектор, да се подчини на доброволна самодисциплина, с което да влезе В ПЪТЯ НА ЕВОЛЮЦИЯТА. Казано психологически, те все още са само СЕБЕ, но не и АЗ, БОЖЕСТВЕНО ЕГО. Затова такива не мръдват и на йота напред, отричат еволюцията и нуждата от саомусъвършенстване и взаимоусъвършенстване. Те считат, че своеглавието и витаенето остават без последствия. Те абсолютно не приемат болката, страданието, мъченичеството. Да, но в цялата история на Битието виждаме как тия духове и хора, дори и дъло да са приличали на светци и светици, изпадат под формата на чудовища на дъното на ада. Те не са имали нито понятие за „образ и подобие на Бога”, нито воля и имулс да се стремят към това. В тоталната си слободия, те може да са преживели безброй екстази, да са сътворили изключителни шедьоври, но на практика с векове и манвантари се отдалечават от образа - подобието на Бога. Няма как да станат свършени и прекрасни, понеже най-съвършен и прекрасен е само Бог, а той е ТАКЪВ, понеже УМЕЕ ДА СЕ САМООГРАНИЧАВА. Има не само гении, но и най-върховни светии, гурувци и духове, които не знаят, че самоопределение не значи да изберат себе си, свободата си, самомнението си и „вътрешния си глас”, а НЕЩО И НЯКОЙ НАД СЕБЕ СИ. Които са религиозни, колкото и да са искрени, избират само това, което смятат за БОГА ВЪТРЕ В САМИТЕ ТЯХ; други религиозни са поклонници на многобожието. Атеистите и някои горделиви псевдотеисти избират абсолютизма и крайния субективен индивидуализъм като единствена форма на съвест и поведение. Разпилените психики пък избират МНОГО учители, МНОГО авторитети, МНОГО школи, МНОГО обекти на функционерството, удоволствията или познанието, обаче пак без никакъв избор за дълго време или завинаги, без никаква концентрация. Те не знаят, че азбуката на еволюцията започва от УЧЕНИЧЕСТВОТО, от избора на ЕДИН Бог,. ЕДИН Учител, ЕДНА сродна душа, ЕДНО Ято, ЕДНА Школа.

 

 

21.10.2019 г. 20,16 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Силният ученик всякога прави повече грешки от слабия, от невежия.

(1922.04.12м.Закон на движение.ДВП.1934.С:74)

КОГАТО СИ СПАСИТЕЛ, ДОРИ СЛЕД МНОГО ГРЕШКИ В ТЪРСЕНЕТО, НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА КАК ИЗГЛЕЖДАШ. Особено когато изпълняваш волята Божия. А който те укори при това положение, само Бог знае какво го чака пък него…

„Аз наричам „млад човек” всеки, който изпълнява волята Божия, а „стар” - онзи, който се КОЛЕБАЕ да изпълнява волята Божия. Предпочитам хора, които вършат волята Божия и правят грешки, отколкото ония, които не правят грешки и не вършат волята Божия. Аз предпочитам оня, който прави хиляди погрешки при изпълнение волята Божия, пред онзи, който не прави грешки, но и не изпълнява волята Божия. ”(10 октомври 1920, „Без съмнение и без отсрочка”)

„Силният човек се познава по това, че той може да направи една погрешка. Отрицателен силен. Защото човек, който не може да направи погрешка, той не е силен. Ние говорим за силата. И силен е онзи, който може да изправи своята погрешка. Щом не може да изправи погрешката, той не е силен. Но за да изправиш погрешката си, трябва най-напред да я направиш. Как ще изправиш една погрешка, ако най-напред не си я направил? Значи, не си силен да направиш една погрешка и не си силен да я изправиш. Вие казвате: „Искам да стана силен!“ Но за да познаеш, че си силен, трябва да направиш една погрешка и да я изправиш. Пробният камък е ТОВА! Искаш да бъдеш силен – непременно в първата стъпка трябва да направиш една ПОГРЕШКА. Ако можеш да я направиш, силен си, ако не можеш да направиш погрешката, ти си слаб човек. И ако не можеш да я изправиш, ти си слаб човек. Пък ако не можеш да направиш никаква погрешка, никакъв не си. Силен е, който може да направи погрешка и да я изправи. А умният се отличава по това, че може да ПРЕДВИДИ една погрешка и да я предотврати. Ако ти не можеш да предвидиш една погрешка и не можеш да я предотвратиш, трябва да знаеш, че не си умен. Да предвидите злото, да предвидите една грешка отдалече – тогава може да сте умни хора. Пък ако ще направите една погрешка, това е вече от вашата СИЛА. Засега всички сте силни… Мен ме радва, че всички сте силни - значи всички правите погрешки. Няма някой от вас, който да не прави погрешки. В първото отношение всички са толкова силни, че няма нито един от вас да е слаб… В правенето на погрешките не съм намерил нито един, който да е слаб. Във второто положение – в изправянето на погрешките, там, гледам, мнозина се колебаят дали една погрешка да я изправят, или да я оставят така да мине. … Размишлявайте, че имате условия да опитате силата си, като изправите погрешката си. Да знаете, че можете да направите една погрешка, силни сте, и силни сте да я изправите тази погрешка. За да познаете дали сте умен, вижте дали може да предвидите погрешката и дали имате познание да я предотвратите. Обикнал си някого – ти ще изправиш НЕГОВИТЕ погрешки. Обикнал те е той – да изправи ТВОИТЕ погрешки! Ще забележите един факт: че когато ние обичаме някого, ние никога не виждаме, че той прави погрешки. Щом ти виждаш погрешките някому, туй показва, че ти не го обичаш. И щом той вижда твоите погрешки, и той не те обича. Иначе, в любовта, всякога се ИЗПРАВЯТ погрешките. Щом ти обичаш и щом той те обича, погрешките се ИЗПРАВЯТ. Защото любов е само това, дето се изправят погрешките. Любов е само това, което изправя погрешките!”( 12.XI.1933, „Силен и умен. Двете погрешки. Трите категории. Третото положение”)

„Ще кажете, че сърцето е грешно. - Това е старо разбиране. Ако сърцето е грешно, това показва, че човек е работил много. Който е работил, само той се е изцапал. Не може човек да живее на земята, да работи и да не се изцапа. На земята има и добри, и лоши условия. Щом работи при лоши и мъчни условия, човек непременно ще прави грешки. Грешният човек ИМА бъдеще. – Защо? – Защото той търси начини да подобри живота и условията си, за да излезе от областта на грешките. Сега идва нова епоха в света – епохата на ЛЮБОВТА. Тя се характеризира с работа в нов дух. Който каквито грешки е направил, ЩЕ ПОЧНЕ ДА ГИ ИЗПРАВЯ. Ако е огорчил някого, ще се помири с него. Светът се нуждае от работници, а не от малодушни хора. Ако сте грешили, ЩЕ ИЗПРАВИТЕ ГРЕШКИТЕ СИ. Щом правите грешки, вие живеете в свобода. Грешките показват, че сте злоупотребили със свободата, която ви е дадена. Сега идва Истината, да ви даде начин да изправите грешките, които сте направили със злоупотребяване на Божията Любов и Мъдрост. Ако сте живели в безлюбие, заместете го с Любовта. Сега и вие сте дошли не да се занимавате със себе си, със своя личен живот, но да работите за изправяне на грешките и за разрешаване на мъчнотиите, останали от поколения насам. Всички грешки не са ваши, но понеже и вие имате дял в тях, работете за общото с ОБЩИ усилия.”(1 септември 1940, „Десетте девици”)

 

 

21.10.2019 г. 20,51 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Силен човек в пълния смисъл на думата е онзи, който може да се повдига, без да насилва другите. Правило е: който насилва себе си, ще насилва и другите; който повдига себе си, ще повдига и другите."

(1922.04.12м.Закон на движение.ДВП.1934.С:79)

 

 

21.10.2019 г. 17,17 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „За да могат хората да се разбират, да се обичат, да учат /заедно/, трептенията на движенията в тях трябва да бъдат еднакви, т.е. еднородни. Разнородните трептения са причина те да се отдалечават едни от други и да не се разбират.“ (1922.04.12м.Закон на движение. ДВП.1934.С:78)

 

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

 

ВЕЧНА ЛЮБОВ

 

През бездни от време, в безчислени образи аз

те виждах, че с тебе сме слети.

Безкрайно те любя от шеметен брой хилядолетия!

 В безспирен любовен захлас,

 гирлянди съм сплитал от химни, копнежи, звезди и мечти;

 във храм от богини превърна те моята обич,

 която запазил съм вечно - понеже си ти!

 Когато въртоп от легенди скръбта завърти

с въздишки, сълзѝ и разделите вечни;

 когато се взирам в глъбта на съдби бързотечни

и виждам леда на айсберги от сън,

 през тях просветлява в полярната зима,

 Усмивката твоя любима!...

 И сякаш от лъч през звездите прострян,

 от тебе съм аз осиян!

 Взривени от пулса на трепетни тайни,

 летиме прегърнати в бездни безкрайни –

и пак разлюлял ни е ритъм такъв,

 бушуващ и в Бога, и в нашата кръв!

 Нанякъде с Тебе, след дългия мрак,

 със хиляди влюбени плуваме пак...

Скръбта е зората на обич гореща

и всяка раздяла - на Вечната Среща!

 Летим без одежди във слънчево Ято –

сега любовта ни е космос от злато...

 Така че безбройните брънки от нея

да свържем по-скоро във пръстен копнея!

 Поднасям ти, Свята, огнѐния© рой –

плода на надежди и мъки безброй;

 бездънната влюбеност, гладна без край,

 и Царството Божие - Вечния Рай.

 И всичко, което поети, пророци, светици, светци,

 горило е страшно отвътре безчет векове –

от дън-времена –

сега в любовта ни е дивна и светла хазна!

 

 

22.10.2019 г. 10,52 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В тази наука, в която ви въвеждаме, няма абсолютно никакви изключения - там всичко е точно определено. Като казвам „точно определено“, не разбирам, че е ограничено. Не! /Винаги има/ две противоположни мнения в окултната наука, в окултната Школа. Безграничното включва в себе си граничното, и граничното включва в себе си безграничното.” (1922.04.13о.Природни методи.ТРЖ.1922:165-166)

ОЩЕ ПРЕДИ СРЕДАТА НА МИНАЛИЯ ВЕК И ЧАК ДОСЕГА, НАЙ-АВТОРИТЕТНИ УЧЕНИ ПО СВЕТА И У НАС, които изучават учението на Учителя – и теисти, и атеисти – СА СЪГЛАСНИ В ЕДНО: УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ОТ БЪЛГАРИЯ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ДИАЛЕКТИЦИ В ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА. Това се изтъква и в някои енциклопедии. По-слабите умове постоянно намират в Него недопустими абсурди, „глупости” и противоречия, но като се погледне френологията и лицето им, всички разбират защо такива критици не могат да кажат нещо друго. Те никога не могат да си представят едно интегрално мислене, да проектират един жив организъм или даже един часовник, понеже зацепването на различията в една хармонична и работеща система, за тяхното мислене е непостижимо. Обикновено те нямат абсолютно никакво понятие за диалектиката на Хегел, не знаят за становището по този въпрос на още много най-авторитетни мислители от рода на Джордж Сантаяна (1863-1952), който твърди: „Почти на всяко мъдро изречение съответства друго, противоположно по смисъл, но при това, не по-малко мъдро”.

 

 

22.10.2019 г. 11,57 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Следователно, от вас искам да бъдете СИЛНИ хора - не слабодушни, разбирате ли? ОТ ВАС СЕ ИСКА ДА БЪДЕТЕ НАЙ-СИЛНИ УЧЕНИЦИ, НАЙ-СПОСОБНИ, НАЙ-ДАРОВИТИ, НАЙ-ТАЛАНТЛИВИ! Който не е способен - ДА СЕ ТРУДИ, за да стане способен. Който не е даровит, не е талантлив - ДА СЕ ТРУДИ, да стане способен, ДА ПРОЯВИ своя талант; а неспособният - да пробуди своята способност.” (1922.04. 13о.Природни методи.ТРЖ.1922:167)

ОЩЕ ВЕДНЪЖ – една малка част от българите, който още от деца създават в душата си вълшебни светове, после стават най-способни, най-даровити, най-талантливи! А по-късно тия светове стават ФИЗИЧЕСКА реалност и те летят из тях свободно, разпознавайки отново и отново, както преди, ВСЯКО въплъщение на Този, Който ни е родил.

 

22.10.2019 г. 13,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И тъй, всички ще вложите в умовете си мисълта, че трябва да бъдете силни, но не да насилвате себе си, а да се повдигнете. Следователно, всеки човек, който има сила да повдигне себе си, ще може да подигне и ближния си, а всеки, който насилва себе си, насилва и ближния си. ТЪЙ говорят законите на Бялото Братство! Те гледат как постъпваме спрямо себе си - и оттам знаят какво ще бъде отношението ни към другите. Ако аз насиля себе си, мога да говоря много приятно, много сладко, но НИЩО няма да излезе. Законът е ВЕРЕН! Следователно, ще имате сила не да насилвате себе си, а да се повдигнете. ТУЙ е моралът – да се повдигнем НАД сегашния морал в света. Да повдигнем СЕБЕ СИ! Тъй че, каквото и да е казал някой учен, някой пророк или светия /…/ - вие трябва да се издигнете НАД общия уровен, НАД това мнение. Да не изопачавате правите думи на Христа! (1922.04.13о.Природни методи.ТРЖ.1922:167)

КОМЕНТАР: ВСЕКИ ЗАЩИТНИК НА РЕДАКТИРАНИТЕ „СВЕЩЕНИ” ПИСАНИЯ и наложените догми въз основа на тях, както и съответното устройство на света, първо е извършил насилие над самия себе си, над духа и душата си, за да повярва на тия лъжи. После извършва това насилие И НАД ДРУГИТЕ. Обаче колцина са тия, които обичат ИСТИНАТА? Всемирната Бяла Ложа нееднократно кани най-големите авторитети на догматичните идеологии и религии, както и всеки желаещ ДА ПОГЛЕДНАТ ПРЕЗ ХРОНОВИЗОРИТЕ в акашовите документални филми на Природата. Тази Ложа има и земни, ТЕХНИЧЕСКИ апаратури. Дава право на всички най-големи експерти да прегледат тия апаратури, за да се уверят, че в тях не са записани игрални филми, фалшификации. Които все още не вярват, пускат им епизоди от техния личен живот, даже най-скритите и срамните, ако се наложи, за да разбият недоверието им. Неведнъж Посветените са искали от тия скептици да подпишат декларации, че ако се убедят в АВТЕНТИЧНОТО действие на тия аудио-визуални устройства, ще обявят това нашироко в медиите и ще признаят ПУБЛИЧНО предишните си заблуждения, с готовност авторитетът им да се срине и да загубят службите и приходите си. Стотици хора и до днес помнят една от тия подкани, направена в Софийския университет през 1966 г., на което уплашените опоненти-службаши гневно отговориха, че това е ПРОВОКАЦИЯ. Бялата Ложа бе ГОТОВА ДА ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКА ДЕМОНСТРАЦИЯ ДА СЕ ВИДИ ИСТИНАТА И ТОВА ДА СЕ ПОКАЖЕ ПО ИНТЕРВИЗИЯТА. Обаче цензорите реагираха със заплахи и действия за изгонване от университета на „провокаторите”, с изселване и даже „физическото им унищожение”, понеже били „идеологически диверсанти”…

КАК БИХА РЕАГИРАЛИ И ДНЕС ПОЛИТИЦИТЕ, УЧЕНИТЕ И ЦЪРКВИТЕ, ако пак им се предложат такива публични демонстрации? Кой ще се осмели хората да видят как мнозина са взели и държат властта, какви приходи и имоти имат, с какви методи заглушават Истината? Ватиканът и някои правителства отдавна имат хроновизори, дори ходят в миналото мистически и физически, но имат причини да си мълчат. Как биха се почувствали ортодоксалните „християни”, когато видят дали има или няма прераждане, дали Христос е занимавал учениците си с окултни науки, бяла магия и спиритически практики? Ако Го чуят какво пророкува за предателската платена клерикална йерархия, за войнùте, инквизициите, ритуалите, храмовете, облеклата, кръстовете, иконите и търговиите на църквата?

Обаче всички авторитети и властимащи, които се съпротивляват на разкриването на Истината, ВСЪЩНОСТ ИЗПЪЛНВАТ ВОЛЯТА БОЖИЯ. Има ли някой по-силен от нея? Всемирната, Бялата, Черната ложа са единни по този въпрос: ако хроновизорите и посещенията в миналото станат общодостъпни, първото нещо е, че търговците ще почнат да ги продават, както ги продават и в момента на най-богатите. Но по-лошото е, че ще станат масови, неуправляеми изстъпления и бунтове от страна на народа, който ще иска да отмъсти с кръв на лъжците и експлоататорите.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Аз питам: всички тия съвременни хора: били ли са те във времето на Христа, чули ли са какво Той е говорил, какво е казал? Казват: „Не сме чули, но са ни го предали“. Туй, което уж бил писал даден апостол, ти сигурен ли си в това? - Не, не ние имаме ДРУГИ доказателства за онова, което Христос е говорил; ние имаме една АРХИВА, в която всички думи на Христа са написани със златни букви! Знаете ли в каква велика книга, на какви листа са написани Христовите думи? - Там са написани ВСИЧКИ думи! Всички посветени ученици на окултната школа четат от ТОВА Велико Евангелие. ТУЙ е Евангелие! А сега искат да ни убедят, че отпечатаното общоприето Евангелие е свещено, дадено от Духа Светаго… - Не, не! От Духа Светаго е ОНУЙ Евангелие, което ХРИСТОС е проповядвал! Евангелието, което Христос е говорил, се е отпечатило СЪВЪРШЕНО на листата на тази Книга - всичките Му беседи са напечатани дума по дума в тази Велика Книга, ТОЧНО, КАКТО ХРИСТОС Е ГОВОРИЛ – тъй, както се възпроизвежда всяка дума, изговорена пред фонографа. ТУЙ Евангелие признавам! И колко думи, колко притчи, колко неща са напечатани върху листата на тази книга, за които светът даже и не подозира?!”

 

 

22.10.2019 г. 09,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато влизате тук, в Школата, ще ви подложат на разни ветрове от всички посоки. Туй да го имате предвид! Това е закон. Но да не ви е страх. Който влезе в тази Школа и го е страх от някакви дупки – да няма течение, – той не разбира закона. На ветрове ще бъдете изложени от всички посоки: от изток и от запад, от север и от юг - отвсякъде. И на други ветрове още ще бъдете изложени. Тия ветрове понякога ще бъдат придружени отгоре с благотворен дъжд, по някой път с лапавица, по някой път с град. Всички тия положения ЩЕ ДОЙДАТ, туй трябва да го имате предвид. Сега туй, което става в природата, ще стане и вътре във вас. Не стане ли така, вие не сте на прав път. Ако някой ви проповядва някое учение без мъчнотии, без ветрове, без лапавица, без град и без дъжд, това не е божествено учение, това не е учението на Всемирното Бяло Братство.” (1922.04.13о.Природни методи.ТРЖ.1922:165-166)

ИЗПИТВАМЕ ГО И СЕГА ПО ВСИЧКИ ПРАВИЛА И БЕЗ ПРАВИЛА. Школата на Всемирното Бяло Братство не се е прекъсвала никога – инак Учителят ù не би бил Учител, щеше да е умрял още през 1944 г. Но както в клона ù при Питагор и други подобни, през всичките времена е имало и най-външен кръг от съзнателни и несъзнателни последователи и даже врагове, които са допуснати там, за да огорчават и отблъскват зелените души. Още незрящи духовно, зелените не виждат в Центъра Този, Който не го е напускал никога. Някога съзнателните артисти по този сценарий са били длъжни да проявяват всички човешки недостатъци и пороци и да демонстрират всички диагнози, за да отвратят и уплашат оглашените. Но днес не са нужни такива - отблъскващи елементи от всички видове постоянно идват в периферията съвсем естествено. Така незрелите души, идващи отвън, обръщат гръб и се разпиляват по лодките и корабчетата на ДРУГИ проповедници и школи, водещи към съвсем други брегове или потъващи в бурите. Любопитните и меркантилните сами стават инструктори и глашатаи на тези школи дори в страната на Този, който е Учител на всички Учители и е дал познания и методи за 6 хиляди години напред.

 

 

23.10.2019 г. 17,16 ч.

 

ЕТО, ДВАМА СА ПОЧНАЛИ ДА СТРОЯТ СГРАДАТА грозно и различно, всеки откъм своята страна...

УЧИТЕЛЯТ: „Слѣдователно, животътъ въ свѣта не е нищо друго, освѣнъ да вършимъ всичко въ една и сѫща посока съсъ своитѣ стремежи и цѣли, и тогава ние нѣма да си противодѣйстваме. Щомъ двама християни не могатъ да се примирятъ заради БОГА, това показва, че тѣхнитѣ цѣли сѫ различни. Щомъ двама души не могатъ да се разбератъ, тѣхнитѣ цѣли сѫ различни - МЕЖДУ ТѢХЪ НЕ Е ГОСПОДЬ. Тѣхниятъ Господь е „свещениятъ” егоизъмъ”(1922.04.16н. Не бъди неверен, но верен!.СИЖ5. 1922.Съг:230-231)

ЕТО, ДВАМА СА ПОЧНАЛИ ДА СТРОЯТ СГРАДАТА грозно и различно, всеки откъм своята страна. Ако са трима или повече, сградата ще заприлича на главата на хидра – Горгона Медуза. Хидра е и всяко „братство” с безброй умници и школички, които ПРЕНАСОЧВАТ душите, умовете, усилията и средствата на хората ВСЕКИ КЪМ РАЗЛИЧНА ЦЕЛ.

Днес едно от най-коварните престъпления на най-черните търговци в интернет е методът „redirect”(пренасочване) – искаш да отвориш една страница, извергът ти натриса моментално СВОЯТА реклама. Той е подкупил и електронната полиция, затова тя не взима АБСОЛЮТНО НИКАКВИ МЕРКИ за глобяване, наказване и въдворяване на такива където им е мястото. Добре че има програми за елиминиране на навлеци, но в някои случаи е много трудно – техните програмисти са от центъра на пъкъла, умът им се занимава денонощно само с това. На мястото на центъра на съвестта, те имат яма, издълбана от атомна бомба… Действията им възбуждат огненочервена омраза дори у християните, които са си мислели, че са ликвидирали с това чувство. И най-кроткият християнин не е в състояние да каже за такива: „Господи, прости им.” Ако не знаехме, че суровото наказание е грях и размножава злото в геометрична прогресия, сигурно щяхме да си направим тайна полиция и специални групи да тормозят такива безмилостно и да създават неприятности на фирмите им…

Коментарът към ТОЗИ ПРИМЕР е много емоционален, но трябва да се каже, че вредата от елктронния „redirect” в мрежата е нищожна в сравнение с функционерите и проповедниците, които с десетилетия ПРЕНАСОЧВАТ духовните интереси на хората към предмети, които НЕ СА ЧИСТО СЛОВО И ЧИСТА ИСТИНА. Това е по-опасно от пренасочването на материалните им средства: те ПРЕНАСОЧВАТ хиляди умове и души КЪМ СЕБЕ СИ, към ЕГРЕГОРИТЕ, към ПРОВАЛ в еволюцията.

 

 

 

23.10.2019 г. 17,58 ч.

 

ОТНОВО ЗА ЛЮБОВТА, РАДОСТТА И ЩАСТИЕТО – доминанти на БОЖЕСТВЕНИТЕ Учения.

УЧИТЕЛЯТ: „И ние, съврѣменнитѣ християни, искаме сега да приложимъ това, което е искалъ да каже ХРИСТОСЪ. Христосъ е искалъ да каже слѣдното: Въ свѣта има само една цѣль — да се приближатъ хората къмъ Бога, отъ когото излиза Духътъ, Който дава ЖИВОТЪ. И този Богъ е ЛЮБОВЬ, а тази любовь съдържа въ себе си всички методи, всички начини, всички условия, чрѣзъ които човѣшката душа може да се развие, за да бѫдемъ щастливи и радостни. Слѣдователно, Христосъ казва: "Само любовьта съдържа въ себе си всичката велика наука да направи хората щастливи, да се обичатъ.” (1922.04.16н.Не бъди неверен,но верен!.СИЖ5.1922.Съг:231)

В ОРИГИНАЛНАТА КНИГА ОТ 1922 г. е „да направи хората ЩАСТЛИВИ, да се обичатъ”, но в едно братско издание в интернет, което тук няма да се цитира, за да не се излагаме, е „да направи хората ПЛАЧЛИВИ, да се обичатъ”…

 

 

23.10.2019 г. 18,44 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние казваме: "Да се обичаме!" — „Какъ?“ — Какъ ли? Е, хубаво, ето какво изисква любовьта. Допуснѐте, че азъ съмъ писатель или единъ проповѣдникъ. Животътъ ми е много добрѣ уреденъ, кѫщата ми - много добрѣ мебелирана, леглото ми е добро, удобно, искамъ САМЪ да спя на него, да нѣма никой другъ при мене, флуидитѣ ни да не се смѣсватъ, за да не изгубвамъ силата си, и казвамъ: „Въ моята стая никой не може да влѣзе!” - а проповѣдвамъ на хората отвънка за любовь… - Това е СТАРОТО учение! Е, хубаво, една сестра, която вѣрва въ старото учение, дошла на гарата отнѣкѫдѣ, никой не я приема, а вънка дъждъ, снѣгъ - и тя похлопа на моята стая. Ако азъ ѝ кажа: „Не ме безпокой, ела утрѣ - за утрѣ имамъ важна тема, готвя проповѣдъ”, това любовь ли е? Азъ ще оставя бесѣдата си, ще оставя всичко друго, ще я приема, ще ѝ стопля вода, ще я нахраня, ще ѝ дамъ моето легло, а азъ ще дежуря и ще ѝ кажа: „Сестричко, нѣма нищо! Азъ се радвамъ, че ти отъ толкова години не си дошла. Сега те намѣрихъ, изгубена бѣше“. И обуща ще ѝ дамъ, ще ѝ дамъ дрехи да се облѣче. Ако ѝ е нужно учение, на училище ще я пратя. Ще кажете: „Можемъ ли да направимъ всичко това ние“? — Можемъ, можемъ! ТОВА е новото учение, ТОВА е учението, което Христосъ проповѣдва!”

(1922.04.16н.Не бъди неверен,но верен!.СИЖ5.1922.Съг: 232)

 

 

23.10.2019 г. 20,25 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато майката роди една дъщеря, тя не я ражда да се жени, разбирате ли? Споредъ Христовото учение, тя ражда една дъщеря и я учи да обича ГОСПОДА, да изпълнява волята Божия, а само ГОСПОДЬ жени хората въ свѣта! Нито владици, нито попове иматъ това право! Никой нѣма право да жени дъщеря си, освѣнъ Онзи, който я изпратилъ на земята. САМО ТОЙ има право! ТЪЙ говори Новото Учение. Вслѣдствие на това, понеже ние вършимъ извѣстни прѣстѫпления, които Богъ не е санкциониралъ, затова идватъ тѣзи страдания. Ние постоянно вѣнчаваме и развѣнчаваме, обаче ние нѣмаме право нито да вѣнчаваме, нито да развѣнчаваме, а имаме право само да санкционираме туй, което БОГЪ е прѣдвидилъ!” (1922.04.16н.Не бъди неверен,но верен!.СИЖ5.1922.Съг: 233)

 

 

 

23.10.2019 г. 16,01 ч.

 

РЕШИЛА БУТИЛКАТА ДА ПОБЕДИ СКАЛÀТА…

УЧИТЕЛЯТ: „Нѣма по-страшна сила отъ любовьта, когато си въ дисхармония съ нея!”(1922.04.16н.Не бъди неверен, но верен!. СИЖ5.1922. Съг:230)

 

 

24.10.2019 г. 10,56 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Да, въ ЛЮБОВЬТА си трѣбва да бѫдемъ велики. По какво можемъ да бѫдемъ велики? - Ние по умъ не можемъ да бѫдемъ велики, но по сърце и по душа всички можемъ да бѫдемъ велики..” (1922.04.16н. Не бъди неверен, но верен!.СИЖ5.1922.Съг:235)

„Щом си недоволен от живота, ти си горделив. Гордостта е на страната на злото. Гордостта е доста голям шепотник. Дето иде, скандали дига. Майсторски ги дига. Дето иде, ще покаже, че има нещо гнило; дето влезе, ще подсоли. Горделивият без червен и чер пипер не може. После хрян, люта ряпа обича. Азотната киселина - това е гордостта. Азота астролозите го наричат „мъдрец”. Той е голям горделивец. Той мисли, че като него друг няма, че няма защо да се усъвършенства. Той мисли, че е съвършен, казва: „ДРУГИТЕ да се усъвършенстват, аз съм завършил своята еволюция.“ Горделивите хора мислят, че са завършили еволюцията си. Горделивите хора много големи проекти имат. Не че не ги постигат, постигат ги, но в края на краищата имат много големи разочарования в живота си. Той мисли, че всичко знае - и не учи. Мисли, че всички други са останали назад. Горделивите хора помада не си турят, облечени са хубаво. Тщеславните, колкото мазилки има - турят... Ако търсиш мазилки, в тщеславните хора всичките мазилки ще ги намериш. В природата всички ония вещества, които са тщеславни, отлични мазилки имат… Дойде някой, тури малко разтвор, изчисти се петното - ти се зарадваш. Та чистотата е изложена на капки. Горделивият ще капне ЧЕРНА капка. Доброто, като дойде, то е РАЗТВОРЪТ. Доброто, като дойде, ИЗЧИСТВА тия петна и ти стане радостно на душата. Гордостта, като дойде, казва: „Много си прост, чакай да те нашаря - да замязаш на нещо..." Ученият човек разбира свойствата на гордостта. От гордостта придобива известни качества. В гордостта човек може да прекали - да стане повече твърд, отколкото трябва. Когато гордостта стане господар на всички други състояния, то е ЗЛОТО. Горделивият човек подчинява в себе си всичко - мисли, че всичко в него трябва да се подчинява. Той пази своето добро. Тогава от гордостта се започват всичките спорове, състезания, спорове.”( 13. II. 1942, „Гордост и смирение”)

„Злото е зло, понеже лишава човешката душа от онези възможности, от онези права, които ѝ са дадени да бъде наследница на света, който Бог е създал. Светът е създаден за душата. Следователно всеки, който спира развитието на човешката душа И Я ЛИШАВА ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРИЕМА БЛАГАТА НА ЖИВОТА, върши най-голямото зло. Сега вие седите и се заблуждавате от временното. Наместо да отправите погледа си към Бога, към слънцето, към всички звезди, които крият безброй възможности за човешкото развитие, вие се занимавате с дребнавостите на живота. Вие обикаляте цял ден вашите апартаменти и вашите изби, по цели дни се мажете с червила и белила, подрязвате косите си, скубете веждите си и т.н. Защо правите всичко това?” (14.I.1940, „Реална и идеална обстановка на нещата”); „Искате веждите ви да бъдат тънки. - Не ги скубете! Искате лицето ви да бъде червено - не го боядисвайте. Нито устата не я червисвайте”. (8 януари 1939, „Посрещането на Господа”); „Знаете ли, че всеки косъм на веждите не е толкова глупав? Веждите са на границата между духовния и божествения свят и всеки един косъм е свързан с известни сили. Ти, като бутнеш само един косъм, някой път ще нарушиш целия порядък на духовния свят и ще те питат: „Защо откъсна този косъм, тази антена?“ Някои си скубят космите…” (24 януари 1940, „Две задачи”)

„Сега разправяте, че като влезете в онзи свят, като царски синове ще ви посрещнат, като храненици ще ви гледат. - Не е тъй. Ще влезете скромно, ще говорите смирено и почтено. ЗАКОН е това! И този закон не може да се измени. Но ако вие не знаете техния език, за божествения свят това се счита пренебрежение. Ако вие това не знаете, вие сте един горделив човек, надут, вие сте един човек, който не заслужава и кракът му там да стъпи!”(17 декември 1922, „ Музиката – средство за концентриране”)

 

 

24.10.2019 г. 11,50 ч.

 

ПРИТЧА ЗА ЗАЕДНОСТТА. Много пъти Словото ни съветва всеки да живее сам, за да спазваме Индивидуалния жизнен радиус. Обаче забравяме, че има и ритъм на Личната Космична Енергия, когато в определени периоди трябва да сме заедно с най-сродна душа, най-близък човек. Самотата и заедността да се редуват.

Това е необходимо за пътя към безсмъртието, за здравето, за взаимоподмладяването.

УЧИТЕЛЯТ: „Разправятъ за единъ древенъ царь, Ида-Мури, че ималъ синъ, много ученъ и даровитъ. Синътъ започналъ да пише една велика книга на живота - защо сѫ създадени мѫжетѣ и женитѣ и какво е тѣхното прѣдназначение. Споредъ обичая на това царство, бащата, когато оженилъ своя синъ, далъ му една свѣщъ, съ която дълги години могълъ да си свѣти, но мѫжътъ и жената трѣбвало да употрѣбяватъ само една свѣщь. Единъ мѣсецъ слѣдъ като се оженилъ царскиятъ синъ, запалилъ тази свѣщъ, отворилъ книгата си да чете първитѣ думи на своята любима, но вижда единъ пасажъ ненаписанъ, искалъ да го допише. Въ туй врѣме дохожда една гостенка на жена му, тя влѣзла въ стаята, взела свѣщьта и мѫжътъ ѝ остава на тъмно. Тази нейна другарка гостенка донесла една своя книга и взела да ѝ чете. Минават часъ-два, не донесли свѣщьта. На царския синъ му домѫчнѣло и започналъ да плаче. Дохожда при него една негова другарка отъ дѣтинство и го пита: „Защо плачешъ?“ — „Безъ свѣщь съмъ, не мога да допиша това, което ми трѣбва, въ тъмнината”. - „Дѣ е свѣщьта ти?“ — „У жена ми, тя се разговаря съ своята другарка“. Сега схващате ли дѣ отива тази философия? ЕДНА свѣщь е далъ Господь и на мѫжа и на жената, ЕДИНЪ свѣтилникъ! Сега между мѫже и жени има борба въ свѣта. Свѣтилникътъ е единъ, но ако женитѣ взематъ свѣтилника и отидатъ въ своята стая, мѫжътъ остава на тъмно. Ако мѫжетѣ взематъ свѣтилника и отидатъ въ своята стая, женитѣ оставатъ на тъмно. И досега този свѣтилникъ е ходилъ ту въ стаята на мѫжа, ту въ стаята на жената. /…/ Но въ бѫдеще мѫжетѣ и женитѣ ще си турятъ тази свѣщь на ЕДНА маса и въ ЕДНА стая - ЗАЕДНО ще пишатъ и ще четатъ каквото сѫ писали.” (1922.04.16н.Не бъди неверен, но верен!.СИЖ5.1922.Съг:235-236)

В СЪЩАТА БЕСЕДА, именно на тази тема Учителят продължава примера си за заедността с твърдението, че апостол Тома е имал жена и че Христос им се е явил, когато те са били заедно: "Тома ималъ и жена, защото Христосъ мѫжъ безъ жена и жена безъ мѫжъ не приема /...: ...и да ви попита: „Отъ сега нататъкъ ти готовъ ли си да живѣешъ по любовь съсъ своята възлюблена?“ — "Готовъ съмъ, Господи" -. „Извикай и жена си, - нека дойде твоята възлюбена, тури си пръста въ моето сърце: "Ти готова ли си отсега нататъкъ да живѣешъ въ тази велика Божия Любовь?“ — „Готова съмъ!” - „Бѫдете благословени отъ мене, идете и проповѣдвайте това ново учение и носете тази свѣщь, за да могатъ всички чрѣзъ нея да дойдатъ до истинското познание на Божията Любовь!“ 

 

 

24.10.2019 г. 12,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Богатиятъ човѣкъ казва: „Мене врѣмето ми е скѫпо“. А врѣмето въ свѣта е създадено САМО ЗА БОГА! Петь минути, прѣкарани въ любовь, струватъ повече, отколкото хиляди години безъ нея и отколкото всичко друго въ живота. Разбирате ли? Петь минути, прѣкарани въ Божията Любовь струватъ хиляди години. Слѣдователно, вие тѣзи петь минути готови ли сте да ги прѣкарате въ любовь? Азъ бихъ прѣдпочелъ да прѣкарамъ петъ минути въ Божията Любовь, отколкото да ме коронясватъ като царь и да получа наслѣдството на цѣлия свѣтъ! Защо ми е това наслѣдство, защо ми е тази корона? Какво ще направя като царь? /…/ Ако прѣкарамъ 5 минути въ Божията Любовь, ще туря брата си на моето легло въ стаята ми. Той ще стане свѣжъ, бодъръ, и като ме види, ще каже: „Вѣрвамъ, Господи, въ сърцето Ти, въ рѫцѣтѣ Ти, въ любовьта Ти, защото ти съ ДѢЛАТА си го доказвашъ!”

(1922.04.16н.Не бъди неверен,но верен!.СИЖ5.1922.Съг:237)

 

 

24.10.2019 г. 14,57 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Мисълта подразбира едновременно и чувство, и действие. Без тези две неща, мисълта не е права мисъл. Това е все едно да казвате, че ТРЯБВА да се любите, без да любите. Това не е любов - в такава любов няма никакъв подтик, никакъв метод.”

(1922.04.19м.Разбор на думи.ДВП.1934.С:84)

Това са определения на БОЖЕСТВЕНАТА мисъл и БОЖЕСТВЕНАТА любов. Словото казва, че при тях всичко става едновременно; или че Божественото ПЪРВО действа, а ПОСЛЕ мисли. А може и да не мисли, понеже е важен ПЛОДЪТ на действието. Обаче в човешкия свят първо трябва да се мисли, а ПОСЛЕ да се действа или да не се действа. Именно затова в беседите се казва, че умният, т.е. разумният човек ПРЕДВИЖДА резултатите от действието и с това може да предотвратява лошите последствия.

 

 

24.10.2019 г. 17,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Даром се дава само на талантливите ученици. Когато талантливият ученик отива при някой учител по музика, учителят ще го вземе за свой ученик и даром ще го учи - Защо? - Защото сърцето на този ученик тупти от любов към музиката. Посредственият ученик гледа час по-скоро да свърши училището, за да бъде свободен. Умът на талантливия ученик е съсредоточен на едно място, той мисли изключително за работата си. Умът на посредствения ученик е раздвоен, той мисли най-малко за две работи едновременно. Следователно талантливият, гениалният човек се познава по това, че за даден момент той мисли само за едно нещо - за най-важното. Тъй щото ако със своите таланти вие отивате при Бога със силно желание да се учите, да се развивате, Той ще ви приеме като Свои ученици и ще ви занимава ДАРОМ.” (1922.04.19м.Разбор на думи.ДВП.1934.С:87-88)

СИМВОЛ НА ХОРАТА БЕЗ ЕДИНСТВО НА СЪЗНАНИЕТО Е ГОРГОНА МЕДУЗА – змиите от главата й са именно многото импулси, влечения, съблазни, изкушения, мисли, интереси, начинания и занимания в един момент или в даден период. С това се обяснява защо погледът на Горгона е ужасяващ и смъртоносен: такъв човек, без да знае, ако се вторачим в него и го слушаме, е много опасна хидра, която може да провали всеки в еволюцията му, както проваля самия себе си. В митологията, ПЕРСЕЙ е този, който отрязва главата на Медуза, т.е., истинският герой и гений първо премахва дракона на раздвоенията и многото интереси в самия себе си, за да се устреми „като торпила към целта на съвършенството”. Учените не са сигурни в етимологията на името Персей, но преобладава мнението, че излиза от гръцкото πέρθειν (pérthein) – опустошавам, унщожавам, поразявам, удрям, отсичам. Въпреки християнския призив да не се борим със злото, пред героя в духовния път идва момент, когато трябва решително да се пребори с ламята в себе си, да изтръгне дяволския нокът ИЗВЕДНЪЖ. В случая – многоглавието. Понеже всичко в митологията е дълбока символика, крайно интересно е защо крилатият кон на гениалността, вдъхновението и поезията Пегас е роден ОТ КРЪВТА НА ГОРГОНА, след като я убива Персей. Ами ясно: за да полетиш на възбог и да постигнеш върховете на всяко благородно постижение, трябва многоглавието ти да е безмилостно унищожено. А многоглавието ни днес е модерното многобожие - тичането по безброй пътища, школи, лектори, авторитети, начинания, инициативи, демонстрации, витрини, презентации, далавери, партита, умници и гурувци; многото ни хобита и професии. Също и разюзданата полигамия - грехът на циклопа Полифем („многоженец”). Как Одсей се спасява от него, заедно с приятелите си? – Изнасят ги от пещерата големите овце на Полифем - те са се хванали за тях отдолу. Това са Новите Еви от Бялата Ложа, които имат вкус към аргонавти и им се посвещават беззаветно, защото знаят за Златното Руно – Словото. Така и те самите се спасяват от Полифем. От кръвта на Медуза Горгона, едноврменно с Пегас се ражда и великанът Хризаор, който, от своя страна, ражда триглавия великан Герион - явно по наследство от баба му с многото змии от главата… Герион се описава и с три тела, 6 ръце, 6 крака и съответния брой щитове, шлемове и оръжия. Победен е от Херкулес, внука на Хипермнестра, чието име значи „свръхпамет”: тя единствена е запомнила заветите на дядо си Бели Бог и ги прилага, за разлика от другите си 48 сестри (мотивации). 

 

 

24.10.2019  г. 09,50 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Нѣкой казва: „Азъ не мога да любя, не е въ естеството ми - азъ съмъ човѣкъ, който мисли“. Но нали любовьта минава и прѣзъ ума? Който има умъ, ТРѢБВА да люби! Ако мислишъ, безъ да любишъ, азъ бихъ казалъ, че ти не си отъ най-умнитѣ хора - не мислишъ. Най-великият аргументъ за това, че Богъ, Който е най-умното Сѫщество въ свѣта и Който е родилъ всички други сѫщества, за Него се казва, че е Богъ на ЛЮБОВЬТА, защото най-много люби. СЛѢДОВАТЕЛНО, НАЙ-ВЕЛИКОТО, НАЙ-МѪДРОТО НѢЩО ВЪ СВѢТА Е ЛЮБОВЬТА! А ние казваме: „Азъ съмъ сѫщество интелигентно, което не трѣбва да люби…“. - Извинете ме, ще ви кажа, че вие не сте интелигентни, нѣмате никакъвъ умъ. Защото Онзи, Който е създалъ свѣтоветѣ, Който е направилъ всичко, той е Богъ на ЛЮБОВЬТА, далъ е всички жертви, а ти - единъ пигмей по умъ предъ Него - казвашъ, че не можешъ да любишъ… Защо? — Защото си ималъ „умъ”… /…/ Въ туй нѣма никаква философия./…/ Това твое учение принадлежи на ЛѢВАТА страна.” (1922.04.16н.Не бъди неверен, но верен!.СИЖ5.1922.Съг:234)

„Колкото по-голямо е нещастието на човека, толкова по-голямо е отклоняването му от правия път. Колкото по-голяма е радостта, толкова и приближаването ни към Бога е по-голямо. Каже ли някой, че е нещастен, аз подразбирам, че той се е отклонил НАЛЯВО. Страдаш, защото си се отклонил - взел си посока НАЛЯВО; дал си място на отрицателните качества в себе си. При неразбраните страдания, човек постепенно деградира. /Учителят казва/: „Ако не сте готови да изпълните закона на Любовта, ще знаете, че нямам нищо общо с вас! Друг път няма да се занимавам с вас! И да искам да ви срещна, не мога. ДРУГИ ще се занимават с вас. Законът на Любовта е строг и взискателен. Ако го изпълните, добре ще бъде за вас. Ако не го изпълните, аз ще вървя по моя път – НАДЯСНО, а вие ще си останете НАЛЯВО. И тогава, колкото повече време минава, толкова повече пътят се отклонява. Аз ще поема НАГОРЕ, а вие ще останете ДОЛУ. След хиляди години пак ще се срещнем, но при други условия.”(2 октомври 1921, „Поздравът на Любовта”)

„Господ иска всички да живеете добре, защото човек, без Божественото в света, той е нищожество - утре ще изчезне и няма да си намери името! Като влезеш в гроба, къде ще идеш?”( 19 юни 1938, „Три фази”)

 

„… ти си вече с опашка и с рога. Веднага щом влезе тази мисъл в тебе, ти ще станеш нещастник. При любовта ти ЩЕ СЕ РАДВАШ, че можеш да я проявиш. Тя е ВСИЧКАТА пълнота! В ПРОЯВЕНАТА ти любов - ТАМ е щастието ти.”(28 март 1934, „Пътят на щастието. Единственият подтик”) 

 

 

 

25.10.2019 г. 17,47 ч.

 

Същият FRANK COWPER (1877-1958) представя и ГОРДОСТТА. Вероятно в съчетание със суетността, понеже не е съвсем скромно облечена…

УЧИТЕЛЯТ:„Горделивият ще се покаже тъй, че донякъде е малко скромен, но в себе си има желанието да покаже, че като него няма друг, обаче иска ДРУГИТЕ да го хвалят. Той ще се облече много скромно - не с дрипави дрехи, но пак за да направи впечатление. Горделивият човек е скромен в обходата си, но ще го познаете като турите някого на неговото място: НЕГОВАТА ГОРДОСТ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ. Той не се хвали. От гордостта е произлязла завистта. Горделивият човек е най-завистливият. Той не може да слуша да похвалят другиго. Ако кажат пред него, че някой си човек някъде е учен, професор, той казва: „Не ми казвайте - учен човек бил той!...“ Ако говорят за някого, че е с добродетели, той казва: „А бе джанъм, не ми говорете, на земята човек с добродетели не може да бъде!“. Ако даже му говорите за Бога, той ще каже: „Даже и Господ - и Той прави погрешки“. Гордостта при всички подобни случаи заговорва. Туй чувство е събудено най-много у религиозните хора. По-горделиви от религиозните няма. Туй чувство най-много е събудено у тях. След това идват учените. Най-опасната гордост, която съществува, тя е между религиозните и учените. А НАЙ-ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ, КОЯТО СЕГА ИДЕ, ТЯ Е ОТ ГОРДОСТТА В ОКУЛТНАТА ШКОЛА. Та за този дявол имаме турено едно ТАКОВА сито на вратата, че да не може да се промъкне никога!”(1922.04.20о.Предназначениетонамузиката.ТРЖ.1922.С:188-189)

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА ЗА ГОРДЕЛИВИЯ: "Да има възможност да отреже главите на всички хора с един замах, но да остане само неговата глава!"

 

25.10.2019 г. 18,53 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ:„Господ е наредил много хубаво всичко в Битието. Великите Учители или Великият Учител на битието много добре е наредил всичко. Когато влезете в тази система, Великите Учители ще ви разправят, точно и определено, в каква посока ще трябва да се движите.

(1922.04.20о.Предназначениетонамузиката.ТРЖ.1922.С:188-189)

ИЗВЪНРЕДНО ВАЖНА СИНОНИМИЯ! Оттук се вижда, че Господ, Великият Учител и Великите Учители са ЕДНО И СЪЩО НЕЩО. Днес тщеславните казват: „Учителите ми говорят”. И са напълно прави – учители има всякакви. Но за разлика от ВЕЛИКИТЕ Учители, повечето дават погрешни ориентации: вкарват душите в своите егрегори, за да ползват енергията и ресурсите им. Други, по-горделивите, казват че им говори сам Учителят и че говори през тях, продължава Учението Му. Но че това не е Великият Учител, т.е. Господ, си личи ясно от лицата и поведението им: те не са Негов са образ и подобие, а са образ и подобие на духовете, които им говорят, на някой ЕГРЕГОРЕН „Учител” или „Господ”. Още по-разпространените случаи са тия с ЛЪЖЦИТЕ ИЛИ ИЗЛЪГАЛИТЕ САМИТЕ СЕБЕ СИ, които се подписват от името на Господ, Учителя или Учителите. Така те разиграват гордостта и тщеславието си, ВЛАСТНИЧЕСКАТА си драма: искат да са НАД другите, да са ВОДАЧИ И УЧИТЕЛИ, преди още да са били ученици в Школата на Великия Учител и Великите Учители, преди да са изработили от себе си, поне най-елементарно, ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО.

 

25.10.2019 г. 17,31 ч.

 

ПОРТРЕТЪТ НА ТЩЕСЛАВИЕТО е от английския живописец FRANK CADOGAN COWPER (1877-1958). Гениално е предал как поглежда тщеславната настрани през клепките си, мислейки си какво впечатление прави в момента.

УЧИТЕЛЯТ:„Тщеславието е една извратена форма от една предшестваща идея. Първоначално тя е била следната: да имаш доброто мнение на твоите приятели, да имаш доброто мнение на твоите ближни, да имаш доброто мнение на добрите хора, да имаш доброто мнение на Бога. ТЪЙ е седяла първоначалната мисъл. След това обаче човек, като е изгубил първоначалното си състояние, туй чувство да мислят добре за него се е превърнало в тщеславие: не вече да имаш доброто мнение на другите, НО ДА СЕ ПОКАЖЕШ.” (1922.04.20о.Предназначението на музиката.ТРЖ.1922.С:187)

 

ТУК УЗНАВАМЕ, ЧЕ ТЩЕСЛАВИЕТО ИМА ДОБЪР ПРОИЗХОД, НО ПО-КЪСНО Е СТАНАЛО ГОЛЯМО ИЗВРАЩЕНИЕ. То при всички случаи е на сцената; или на всяко място сред хора задължително става център на внимание. Абсолютно не е възможно да не вземе думата! Когато затвори очи и мълчи е най-смешно и жалко, прави възможно най-глупавата физиономия. Обаче в тази си поза то е и твърде опасно. Представата му как изглежда в този момент пред другите и гигантската му жажда да бъде харесано създава торнаден вакуум за изсмукване на психическа енергия. Това е черна дупка в пространството, на която то е център. Да му мислят тия, които са в залата и имат нещастието да го чуват и виждат! Ако не му дадат бързо думата, то е в трескаво състояние и в един момент си я взема самичко. После вече не я дава никому. В най-добрия случай си партнира с някого, но да го остави да говори или да се изявява само той – абсурд!

 

 

26.10.2019 г. 14,42 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ:„Човек някой път може да бъде търпелив - и пак да има ОБРАТНИ резултати. В окултната школа искаме, когато човек бъде търпелив, да има ПОЛОЖИТЕЛНИ резултати. Той, като е търпелив, отстъпва, отстъпва, отслабва - и не може да развие ума си. Търпението не трябва да бъде като база за отслабване на ума, А ЗА ЗАСИЛВАНЕ, УКРЕПВАНЕ.” (1922.04.20о.Предназначението на музиката.ТРЖ.1922. С:195-196)

 

 

26.10.2019 г. 15,11 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ:„ Аз се опасявам от това, че някога в окултната школа има опасност за отслабване на ума, защото тъй се стимулират други, ОБРАТНИ течения. Например, някой чел някоя книга, но този метод, който се прокарва там, той не го е проверил. И много източни методи са бивали употребявани в Англия и в Америка, но са дали отрицателни резултати. Сега окултистите на запад искат да изработят един ПРИРОДЕН метод, ПРИРОДЕН начин. НИЕ ЩЕ ВЪРВИМ ПО ТОЯ, ЕСТЕСТВЕНИЯ, ПРИРОДНИЯ МЕТОД - НАЙ-БЕЗОПАСНИЯ, НАЙ-ДОБРИЯ.”

(1922.04.20о.Предназначениетонамузиката.ТРЖ.1922.С:16)

 

ТИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СА НИ ДАДЕНИ ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА МИНАЛИЯ ВЕК, но мнозина, даже и днес, се увличат по стари духовни и енергийни системи, макар и някои облечени в нови дрехи. Кундалини, ида и пингала, сушумна, чакрите и пр. са съвършено различни и на различни места във всяка следваща епоха и във всеки етнос, във всяка кръвна група, дори във всеки индивид. Защо е необходимо да се разцентроваме за цяло едно прераждане и защо да се раждаме отново и отново, ако и тогава пак няма да слушаме истинските мъдреци? Добили сме нови, християнски олтари, престоли и двери (преди са били езически чакри на съвсем други места и с други функции.) По време на богомилството сме изработили съвършено нови центрове, меридиани и пр., днес събуждаме Вихрун на мястото на кундалини и на средновековните му модификации, а като тръгнем по стария източен път, циментираме всичко това и ще трябва да чакаме още поне 2000 години. Защо?

 

 

26.10.2019 г. 15,47 ч.

 

КАКЪВ Е НАШИЯТ СЪРДЕЧЕН И ДУШЕВЕН ВКУС? С КОГО СМЕ СИ ИЗБРАЛИ ДА ДРУЖИМ? Кому позволяваме да се докосва до нас? Какви ставаме, в резултат на това?

УЧИТЕЛЯТ:„С какъвто дружиш, такъв ставаш“. Забележете - и ГОСПОД има такива другари! Когато помислите тъй, вие ще предизвикате всички течения, които идват от Бога и минават през ред сфери: те ще нахлуят и ще образуват вашите мисли. Туй течение от Бога към вас няма да дойде изведнъж. Щом помислите така, тази мисъл ще мине от Бога през умовете на хората и тогава, по обратен път ще дойде към вас. Тази мисъл ще мине през всичките мозъци от ПО-БЛАГОРОДНИТЕ ХОРА КЪМ ПО-НИСШИТЕ, и после ще дойде към вас. Тогава вашият дух ще започне да работи съобразно ЗАКОНИТЕ. Той ще започне да намира течението на тия мозъци - и вашият мозък ще почне да се упражнява.”(1922.04.20о.Предназначениетонамузиката.ТРЖ.1922.С:196)

Сам ГОСПОД има другари – узнаваме от Словото още през 1922 г. Ние ИСКАМЕ ли да сме с тях – или си избираме други? Кои са ИСТИНСКИ благородните хора на тая земя – другарите на ГОСПОДА? Има ли ги и днес по света? От БОГА и от БЛАГОРОДНИТЕ хора ли са теченията, които минават през нашите мозъци – или от някой друг?

 

 

26.10.2019 г. 16,22 ч.

 

ТВЪРДИ СМЕ, ДЪРВАРИ СМЕ, СЪВЕТВАМЕ, НЕ ОТСТЪПВАМЕ, ОБИЖДАМЕ И СЕ ОБИЖДАМЕ И ДОСЕГА. Това го наблюдаваме около нас ВСЕКИ ДЕН - по няколко пъти на ден...

УЧИТЕЛЯТ: „Повтарям: тази хармония между вас е НЕОБХОДИМА! Засега още не се е въдворила тя. И аз искам в тази Школа ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ тази хармония. Хармонията се състои в следното: ДА ИМАТЕ ВЗАИМНО ПОЧИТАНИЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ, да знаете, че вие сте разумни души, в които Бог е вложил ум, с който може да си служите. Някоя душа може да е оцапана, но онзи, който разбира законите, той няма да гледа на калта. Следователно, ЕДИН ОКУЛТЕН УЧЕНИК НЯМА ПРАВО ДА СЪДИ. Ще каже: „Братко, ти си поокалян малко, чакай да те поочистя“. А няма да му каже: „Ти си такъв-онакъв“. НЯМА ПРАВО! /…/. А вие, българите, „слава Богу”, може да ви пратим за критици в другия свят… Особено българите са най-големите критици! Аз не съм срещал други хора такива критици като българите: бръснат без вода навсякъде. У всичките българи това е една „забележителна” черта. /.../ Казвам: ЕТО где е грехът! Затуй той е критик, няма благоговение. Българинът бързо се разочарова, няма свято нещо за него. Идете в кафенетата, в селата - българинът никога няма да говори с почитание за жена си, нито жената ще говори с почитание за мъжа си. Като дойде жената, тя ще изкара на мъжа си всички /кирливи ризи/. Като дойде мъжът, и той ще изкара отрицателните качества на жена си. Не само между тях е така, НО И МЕЖДУ ВАС Е СЪЩОТО. Така обаче не можете да бъдете окултни ученици, ТОВА да ви го кажа! Ако вие влезете тук като мъже и жени, да ви кажа право, не можете да бъдете ученици. Ако в бъдеще се чувствате мъже и жени, отвънка МОЖЕ да бъдете, но в Школата кракът ви не може да стъпи. Ученик, който влезе в Школата, и ученичка, която влезе в Школата, ако са мъж и жена, ЩЕ ИМАТ ВЗАИМНО ПОЧИТАНИЕ ПОМЕЖДУ СИ!”

(1922.04.20о.Предназначението на музиката.ТРЖ.1922.С: 198)

 

 

26.10.2019 г. 17,44 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В окултната школа има други очила - „любовни очила“ ги казват. Тия „любовни очила“ седят в следното: ние с тях виждаме ДОБРАТА страна на всичките ви недостатъци.”

(1922.04.20о.Предназначениетонамузиката.ТРЖ.1922.С:20)

В ДРУГИ СЛУЧАИ казва да виждаме недостатъците съвсем точно, за да имаме ясна ориентация. Но когато ИЗРАЗЯВАМЕ отношението си, то да не бъде подигравателно, гневно или сурово, понеже ТАКА НЯМА НИКАКВА ЕФЕКТИВНОСТ. Трябва да имаме шипове само към хищниците и навлеците, за да си знаят мястото. А да виждаме добрата страна на недостатъка, за това се изисква добро сърце, мъдър ум и извънредно висока еволюция. 

 

 

26.10.2019 г. 18,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Най-безопасният метод е сутрин да мислиш за Бога, че е Любов, че е всемъдър и всеблаг. Това е ПЪРВАТА молитва. Всяка сутрин, като станеш, помисли 1–2 минути върху това, че Бог е Любов, че Бог е всемъдър и всеблаг - и веднага ще почувстваш едно добро разположение, ще тонираш мозъка си. /.../ По-хубава молитва от тази няма в света: да помислиш, че Бог е Любов, Бог е всемъдър, Бог е всеблаг. По-хубава молитва от тази аз не зная. Като помислиш за Бога, че е Любов, ще ти се стопли сърцето; като помислиш за Бога, че е всемъдър, ще дойде светлина в ума ти - няма по-хубаво нещо! /.../ И тъй, който иска да има светлина в ума си, щом помисли за Бога, че е всемъдър, веднага светлината ще дойде в ума му. Щом помисли, че Бог е Любов, ще дойде топлината, а когато се яви топлината, заедно с нея ще дойде чистотата. ” (1922.04.20о.Предназначението на музиката.ТРЖ.1922.С:201/203)

 

 

26.10.2019 г. 13,25 ч.

 

ЧЕРНОТО СЛЪНЦЕ : : ПОТВЪРДЕНО ОТ НАУКАТА СЛЕД 40 ГОДИНИ:

 УЧИТЕЛЯТ: „Истината има два вида лъчи: бели и черни лъчи. И ако вие не сте подготвени, може да се заразите с отрицателната страна на истината. /…/ Окултната наука отговаря на въпроса кои са причините за разделяне на Бялото Братство от Черното братство. Първоначално те са били едно братство, вървели са в една посока, но идват до едно място, отдето настъпва разделяне: едните хващат наляво, другите – надясно. Защо? – Едните възприемат черните лъчи на истината, а другите – белите лъчи. Тия лъчи ги има и в слънцето. И в слънчевата светлина има черни и бели лъчи. Има тъй наречено „бяло слънце” и „черно слънце”. От бялото и от черното слънце едновременно идват две течения, които се сливат. Като казвам „черни лъчи“, подразбирам, че вибрациите на тези черни лъчи са по-груби. Всичкото зло и всички тия лоши прояви и отрицателни качества се дължат на тия вибрации, които идат от черните лъчи. Коя е причината за проявяването на тия лъчи? Ако не можете да контролирате ума си, във всеки един момент на раздразнение, на безверие или в какво и да е качество, което може да дразни и разколебае вашия ум, вие вече сте проводник на черните лъчи. Затова, когато изучаваме Библията, там всякога се препоръчва да бъдем положителни. В окултизма не може да кажете: „Ако е рекъл Господ, ще вярвам“. Ако вярваш, ти си надясно, ако не вярваш, ти си наляво.” (1922.04.20о.Предназначението на музиката.ТРЖ.1922.С:192-193)

40 години по-късно, учените потвърждават тези думи на Учителя: „През 1962 г. англичаните изстреляха изкуствен спътник, снабден е апаратура, улавяща не само светлинните вълни, но и други. Така бяха доловени вибрациите на тяло, което не свети, не се вижда, но притежава огромни притегателни сили. Това бе потвърдено и на конгреса по астрономия в Мексико през 1975 г. На него един от изтъкнатите учени в областта на астрономията изнесе доклад за черните слънца, в който подчерта, че там съществуват огромни, непонятни за нас сили. Това са истински космически хищници, които се зареждат с енергия, разрушавайки други планети.”

ИМА ОЩЕ МНОГО СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОТКРИТО ЧЕРНО СЛЪНЦЕ В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА, НЕВДИМО ЗА НАС, ПОНЕЖЕ Е В ПО-НИСКА ЧЕСТОТНА ЗОНА ОТ ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ ЛЪЧИ. А в митологиите се говори за черно слънце още отпреди 10 хиляди години.

В астрологията също има черно слънце и му се дават и координатите, а в символогията то е емблема на черния индивидуалзъм, на абслютизма. Според други автори, то е „Звездата на Абсолюта”, но фаталното му въздействие е само по отношение на тези, които се отклоняват от пътя към съвършенството. Такава е и ролята на „изпълнителната му власт” – Смъртта.

 

 

27.10.2019 г. 17,22 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „…да проявимъ любовьта въ нейната НОВА форма както СЕГА се е появила; като единъ новъ, великъ законъ въ живота, който идва да изправи всички недѫзи на хората. Досега „любовьта” е сѫществувала въ аптекитѣ, въ църквитѣ, въ манастиритѣ - като „панацея”… Хората сѫ я вземали на малки хапчета /…/, но досега не сѫ приложили любовьта.

(1922.04.23н.Христа разпет.СИЖ5.1922.Съг:240-241)

 

 

 

27.10.2019 г. 18,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „…Нѣкои казватъ: „Въздухътъ е нечистъ“. - Въздухъ има достатъчно, но ние сме затворени въ такива тъмни и задушни здания! Богатитѣ хора сѫ добрѣ въ това отношение, тѣ дишатъ много въздухъ, но има кантори, дѣто никаква свѣтлина не прониква. Такива здания има въ голѣмитѣ европейски градове, даже и тукъ, въ София. И ако единъ човѣкъ живѣе въ такова здание десетина години, той ще почувства влиянието на тази атмосфера. Туй е въ ФИЗИЧЕСКО отношение. Като дойдемъ до религиозната култура, И ВЪ НАШИТѢ РЕЛИГИОЗНИ СТАИ ИМА ТАКИВА, ДѢТО СЛЪНЧЕВА СВѢТЛИНА НЕ ВЛИЗА, дѣто свѣтлина никакъ не прониква. И тамъ има свѣтлина — на свѣщи, - но свѣтлината на свѣщитѣ не е идеална. Е, питамъ: на тази светлина могат ли да зрѣятъ плодоветѣ? — Не. Тѣ не зрѣятъ! Плодоветѣ и всичко на земята зрѣе само на слънчевата свѣтлина. И всичко възвишено и благородно въ човѣшката душа може да зрѣе само при лѫчитѣ, при божествената свѣтлина на великата любовь, която се проявява отъ този великъ законъ! Любовьта на това велико слънце, което озарява цѣлия космосъ, трѣбва да грѣе и въ насъ, понеже Господь е заповѣдалъ на всички ангели да разтворятъ всички прозорци на невидимия свѣтъ. Тази свѣтлина ще блѣсне - и всички хора трѣбва да излѣзатъ на това слънце!” (1922.04.23н.Христа разпет. СИЖ5.1922.Съг:242)

 

 

27.10.2019 г. 19,52 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: /Като си мислят, че служат на Христос, всички/ се надпрѣварватъ да казватъ: „У НАСЪ е правото учение!“. Но ако влѣзете, ще намѣрите „Христовата” любовь, турена въ стъкленица като „панацея”: „Ако си ПРИ НАСЪ, ти МОЖЕШЪ да имашъ тази любовь; но ако си вънъ отъ насъ, НИ КАПКА НЕ ДАВАМЕ!“. — „Любовьта” държатъ въ тия малки шишета…” (1922.04.23н.Христа разпѣт.СИЖ5.1922.Съг:242)

СИМПТОМ за ТРЕТА степен на умствена деменция и духовна дебилност: „Ние сме ПО-прави”. СИМПТОМ за ВТОРА степен на умствена деменция и духовна дебилност: „Ние сме НАЙ-прави”. СИМПТОМ за ПЪРВА, най-тежка степен на духовна деменция и дебилност: „Ние сме ЕДИНСТВЕНО прави”. Има и МИНУСОВИ степени, както е при звездните величини, много по-ярки и безнадеждни от споменатите три: когато някой мисли или произнася тия ненормални изречения В ПЪРВО ЛИЦЕ ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО. Дебилите от тия родове не знаят как изглеждат аурите им и колко дяволи и червеи има в телата им. Те обаче се виждат съвършено ясно не само от ясновидците и от много деца, но и от ауровизорите на Шамбала и Агарта: чисто технически. Има и още по-тежка дебилност, при която болните наричат ясновидците, новите деца и визуалната трансцендентална техника на безсмъртните човечества „капани на дявола”.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Православната църква казва: „Ако дойдете при насъ, ще имате ВСИЧКАТА любовь въ тия шишета“. Евангелиститѣ казватъ сѫщото, мохамеданитѣ — сѫщото. Всички си иматъ шишета… Божията любовь въ шишета не се държи! Тази любовь, както НИЕ я разбираме, прониква цѣлото пространство, защото пространството и врѣмето, споредъ нашето схващание — това е нѣщо ЖИВО. Цѣлиятъ космосъ е едно ЖИВО Сѫщество, въ което ние живѣемъ и се движимъ.”

ИЛЮСТРАЦИЯТА ПОКАЗВА ДОКЪДЕ СТИГАТ НА ДЕЛО ПОДВИЗИТЕ НА ТИЯ БЕЗНАДЕЖДНО ЛУДИ И БОЛНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ. Обаче не всеки знае, че днес всички инквизитори и вярващи с тия диагнози СА ПРЕРОДЕНИ - те сега до един са между нас. Те ползват много по-жестоки и страшни инструменти от тия на древните и средновековните инквизитори, защото работят по линия на поговорката: „Език кости няма, но кости троши”. Още по-жесток е инструментът на гордите: те може да не използват езика си, но МИСЪЛТА им е адска, обикновено и ЧУВСТВОТО. Обаче Небето знае други поговорки: „Каквото помùсли, това да те затисне!”; „Колкото си прав, толкоз да си здрав!”. Господ се противи на гордите: ако те са от трите степени на демециите и дебилността или от минусовите. Ако са ОСОБЕНО зли и упорити, Той прехвърля последствията върху любимите им и децата им, които често са ЖЕРТВЕНИ АНГЕЛИ.

ЕДИН МНОГО СПЕЦИАЛЕН АТЕИСТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗЕН И ОКУЛТЕН ВЪПРОС: „ЗАЩО БОГ (ИЛИ АКО ИМА БОГ) позволява на инквизитора да преследва, изтезава и убива невинните разномислещи, еретиците? Какъв е ТЕХНИЯТ грях, каква е кармата им?” – Днес много малко мъдреци могат да отговорят правилно на този въпрос. Душевноболните от църквите ще отговорят: „Ами много ясно: отклонили са се от правата вяра. Заслужават си го!”. Кармата обаче - нейните психолози, спириатри и психиатри - имат ДРУГО обяснение. Така наречените „свободни мислители”, колкото и да са прогресивни, са болни от гордост не по-малко от инквизиторите, понеже в аурите им се виждат съвсем ясно симптомите на трите вида деменция и дебилност: „Аз съм ПО-прав, аз съм НАЙ-прав, аз съм ЕДИНСТВЕНО прав”. Съответно – вариантите им в множесвено число, които са симптоми за диагноза на по-простите. Това ги прави, на свой ред, жестоки не само към разномислещите от другите идеологии, вери и деноминации, но и към тия от СОБСТВЕНАТА им вяра. Следващите им симптоми са същите, както при инквизиторските, светските и верските йерархии: измислят си титли и чинове, духовни пагони, устави, служби, системи, лекториуми, ритуали и нашивки, чрез които едни да се чувстват по-прави, по-знаещи и по-можещи от другите. Най-простите, но и най-хитрите, се възползват от това ЕНЕРГИЙНО И МАТЕРИАЛНО. По-прости от тях са само жертвите им, които са им повярвали.

 

 

27.10.2019 г. 16,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Едва ли ще намѣрите въ съврѣменния свѣтъ здравъ човѣкъ, на когото или бѣлитѣ дробове, или мускулитѣ, или стомахътъ, или мозъкътъ, или нервната система да не сѫ заболѣли. И всички тия болни хора сѫ професори, проповѣдници, министри, началници - всички тѣ управляватъ свѣта! И питамъ: може ли болни хора да управляватъ, да даватъ тонъ и направление на културата?”

(1922.04.23н.Христа разпет. СИЖ5.1922.Съг:240-241)

УВИ, И ДОДНЕС СЪДБАТА НА НОРМАЛНИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА ПЛАНЕТАТА НИ ЗАВИСИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ИМЕННО ТАКИВА БОЛНИ СТАРЦИ С ПАРИ ИЛИ ВЛАСТ. Не съществуват никакви здравни и психологически критерии за тяхното издигане в обществото и озаптяване на тероризма им над психически и физически здравите хора, над Природата. И доднес, именно такива поддържат тецовете, металургичните, химическите, фармацевтичните, военните заводи и пр. в максимално геноцидно състояние. Животът и здравето на човека и на децата му, за тях няма абсолютно никакво значение. Някога в София поставиха една пиеска от Радой Ралин и Валери Петров, именно на тази тема – „Импровизация”. Една от сценките беше с Георги Парцалев и Енчо Багаров. Те играеха доктори, изобретили апарат за установяване нормалността на хората, най-вече заради правото им да упражняват отговорни професии. Било задължително всички да минат през тия тестове. Застава човекът на нещо като кантар, а пред него – система от жички и лампички. Колкото е по-нормален, толкова по-висок и хармоничен звук издава системата и толкова повече лампички светват. Минаха много хора, почти всички бяха одобрени. Накрая едва се качи с тяхна помощ и един действащ професор на 95 години. Светнаха само 2-3 лампички и звукът спадна фатално до най-ниските и дисхармонични тонове. Докторите искаха веднага да издадат съответната диагноза и забрана за работа, но първо попитаха дядката по какво е професор. Той отговори – „По идологическите дисциплини”… Докторите се спогледаха уплашено и веднага му се извиниха – станала е авария в апарата, ей-сега ще го поправят… Вързаха жичките по друг начин и светнаха всички лампички, звукът се превърна в бодър идеен марш във високите гами… Пожелаха на професора приятна работа. Обаче после забравиха да оправят жичките – и всички следващи пред апарата излязоха ненормални и негодни за работа… По това време СБП изпрати Валери Петров в командировка или на почивка в Африка. Реакциите на властта и цензурата във връзка с пиесата бяха много остри – първо я спряха веднага, после орязаха и редактираха повечето сценки. Радой редовно го прибираха „на топло”, даже и в психиатрията, наклеветен, че не е той, а някой уж се опитвал да се дегизира и представи за него по улиците и развращавал народа… Като попитали Ралин къде е изчезнал Валери Петров веднага след тази пиеса, той отговорил: „Отиде в Африка при диваците, да не го изядат тука простаците…”

 

 

28.10.2019 г. 10,08 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Слѣдователно, всѣкога, когато Словото стане разумно вѫтрѣ въ нашия мозъкъ, когато Словото стане разумно въ нашето сърце и въ нашата душа, свѣтлината се явява като единъ РЕЗУЛТАТЪ. Значи, Богъ е казалъ: „СВѢТЛИНА да бѫде въ този умъ, СВѢТЛИНА да бѫде въ това сърце, СВѢТЛИНА да бѫде въ тази душа!” - и БИВА свѣтлина.”

 (1922.04. 23н.Христа разпѣт.СИЖ5.1922.Съг:245)

ОТНОВО СЕ ВРЪЩАМЕ НА ТЕМАТА ЗА ЯСНОВИДЦИТЕ, ЗА МНОГО ДЕЦА ДНЕС И ЗА ОКУЛТНАТА ВИДЕОТЕХНИКА НА ВСЕМИРНАТА БОЖИЯ ДЪРЖАВА. Всички те съвършено ясно виждат и запазват за акашовите записи всеки, който твърди, че през него тече Слово Божие. Ако е прав, а не е имитант, умът му произвежда СВЕТЛИНА, сърцето му произвежда СВЕТЛИНА, душата му произвежда СВЕТЛИНА. Това оформя съответно черепа, лицето и тялото му, както и поведението му: той става ИЗОМОРФЕН И ИЗОФУНКЦИОНАЛЕН НА БОГА. Изоморфията в този случай има различна сила и мощ – съществуват измервания и формули, по които те се изчисляват. Резонансният изоморфизъм, обоснован научно от един българин още през 60-те години на миналия век много преди другите откриватели, днес ни дава ключ за изследване на видовете учения и философии, в зависимост от морфологията и поведението на проповедниците им. Учителят ни съветва: „Когато някой ви говори, вижте го как живее, как изглежда”. Не че няма тайни съработници на Бога, които свалят чисто Слово Божие, без да са изоморфни на Бога в този живот, но това е само Слово като ПОЗНАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ. И ТО е важно, даже ПЪРВОСТЕПЕННО важно, обаче то не реформира феновете му да постъпват божествено и да добиват постепенно образ и подобие на Бога. При Словото, което протича през ИЗОМОРФНИТЕ и ИЗОФУНКЦИОНАЛНИТЕ на Бога, колкото и нищожна да е силата и мощта на богоподобето им, Словото се превръща в Поведение, Дело, Чистота, Красота, Съвест, Справедливост, Саможертва, Скромност, Безкористие, Служение, Слугуване, Братски живот, Приемане и лансиране на различните, изпълнение на Волята Божия. Съпроводено е с „чудеса”, изцеления, подмладяване, изпълнение на мечтите и желанията, разхубавяване. Тия ефекти ги владее и Мефистофел, има ги и в приказките, обаче като мине определен срок, красавецът и красавицата, които са си продали душата, както и популярният пророк, за броени секунди или минути се превръщат в чудовища. Те са мощни магнити и в пъкъла, по които се залепят техните почитатели приживе. Даже и нощем, когато спят, ако са още живи на земята. По същия закон, обаче с положитеен знак, се озовават на Небето душите, които са разпознали Божественото, докато са били на земята. Разпознаване на Словото, т.е. на Бога, работа за Него и живот за него и с Неговите подобия – ЕТО съкровеното разковниче.

КОГАТО ГОВОРИМ ЗА ВСЕМИРНАТА БОЖИЯ ДЪРЖАВА, която управлява ухапването ни и от най-малкия комар до пускането на 1000 атомни бомби, ако се наложи, ние говорим за АБСОЛЮТНАТА БОЖИЯ ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТ. Нищо никъде не става без тоталния контрол на тази Държава и без съображението и решението на Бога! Всичко опира до това да разбираме във всеки даден момент какво иска да ни каже Бог с едно или друго обществено, природно или лично събитие. Невинни няма – всеки си получава това, което е предизвикал на другите със своята активност или пасивност. Смърт няма – „палачът е вратар на рая”. Често и на ада, но ад не съществува: това е състояние на съзнанието. Даже и да има бутафории, създадени от дизайнерите на някои възпитателни региони под земята, на земята и в космоса, нито една от тях не е в състояние да ни задържи и за секунда там, ако имаме добромислие, доброчувствие и добрословие. Мисълта за себе си и света ни държи в ада с ядрена мощ; мисълта за ближния и за Бога ни изкарва оттам със стотици хиляди пъти по-голямо ускорение и ни изпраща директно в рая. Всичко опира до това ЗА КОЙ БОГ СТАВА ДУМА; до това, КОЙ Е НАШИЯТ БЛИЖЕН.

 

 

28.10.2019 г. 08,30 ч.

 

МАЛКО ТЕОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ:

УЧИТЕЛЯТ: „За да разберете правия смисълъ на свѣтлината, трѣбва да я върнете назадъ до онова Сѫщество, която я е създало, т.е. до Първоначалното Слово, Което е казало: „Да бѫде свѣтлина!” (1922.04.23 н.Христа разпѣт.СИЖ5.1922.Съг:244)

ТАЗИ НАЙ-ВЪРХОВНА СИНОНИМИЯ би била за нас една изненада, ако не си спомнехме веднага първия стих от самото начало на Евангелието от Йоан: „1 В начало бе СЛОВОТО; и Словото бе у БОГА; и Словото бе БОГ. 2 То в началото беше у Бога”. Тук обаче възникват въпроси във връзка с преводите на български и на другите езици. В гръцкия оргинал е: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος; във Вулгата - In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum. В буквалните преводи на основните езици е същото: не както по традиция е у нас и най-често на руски „и Словото бе У Бога”, а „Словото бе С Бога”. Има СЪЩЕСТВЕНА разлика, което променя СМИСЪЛА. Това поставя сериозни теологически, философски и логически въпроси. В цитирания български превод, и в двата случая Словото е ВЪТРЕ В БОГА като едно дете или Негов орган, въпреки че веднага след това се казва, че То е ИДЕНТИЧНО с Бога, т.е., че То е и САМ БОГ. Това за нас е познато и като твърдението, че Словото Божие е СИНЪТ на Бога, т.е. Христос, но тук отново се сещаме за думите на Христа „Аз и Отец ЕДНО сме”. С това се потвърждава тезата за амбивалентността на Словото: ТО Е ЕДНОВРЕМЕННО И САМ БОГ, И ПРОИЗВОДНО НА БОГА, ДЕЙСТВИЕ НА БОГА. От това следва, че който не признава Сина, не признава и Бога. Но това е един извънредно сложен теологичен въпрос, който през вековете е водел до безброй недоразумения, до прения, схизми, инквизиции и даже войни. Ние днес знаем СЪЩОТО, но в още по-разгърнат план: който иска да познае БОГА, първо трябва да познае СИНА, т.е. ХРИСТОС, СЛОВОТО, УЧИТЕЛЯ; но за да познаеш Учителя, първо трябва да разпознаеш и обикнеш УЧЕНИК. Тази парадигма на ОБРАТНАТА субординация (отдолу-нагоре) е ОСНОВНА И КАТЕГОРИЧНА не само в учението на Учителя Беинсà Дунò, но и в други теологични и философски системи – предимно гностичните. Обаче индивидуалистичните, субективистичните и мистичните школи се хващат или за ПРАВАТА субординация отгоре-надолу, или отричат всякаква субординация, позовавайки се на ИДЕНТИЧНОСТТА НА СЛОВОТО С БОГА. Тоест, настояват те, не ни трябва никакъв ученик, никакъв просветител, никакъв посредник, жрец, свещеник, папа, патриарх или Учител: индивидът може да е свързан ПРЯКО с Бога. По същество, те са прави, обаче отрязват ВТОРАТА половина на Стълбата – и падат. Този вид индивидуалистичен субектвизъм най-често произтича от лудостта, гордостта и самомнението, затова такива напълно отричат йерархията, учителството, ученичеството, Школата, смирението пред по-напредналите в еволюцията; отричат самата еволюция. Това са сложни богословски, философски, онтологически и епистемологически въпроси, които са вълнували мислителите през вековете, а в частност – изследователите на Евангелието на св. апостол Йоан и неговите преводи. Тук трябва да се върнем на проблема с оригиналите на гръцки и латински (доколкото са оригинали) и техните буквални преводи в основните езици. В един важен пункт, както бе цитирано, те звучат така: „Словото бе С Бога”. Това вече не е Син или част от Бога, а нещо ДО Бога и С Бога: дали е Негов равностоен Двойник или Друго Същество извън него – засега неясно. Във всеки случай, това е ипостас на Бога който не Му е подчинен йерархически, а съществува с Него папалелно или радиално през един лъч. В Христовия случай имаме математическия знак ≤ „по-малък и равен”, а в индивидуалистичния - „еквалентен”, „съвпадащ” (≡). Много сложно… Във всеки случай, последното виждаме и в Учението на Учителя Беинса Дуно: че ученикът може и трябва да има „ДУХ, МОЩЕН КАТО БОГА И ЕДНО С БОГА”. Темата за богоравенството не е нова, тя битува от най-древни теистични времена. Обаче през вековете тя се изражда до неузнаваемост в митологичните титани, в духовно болните, шизофренията, маниакалните психози, мегаломаните. А също и в Интервентите от ада и от космоса, завзели Земята и известна част от галактиката ни, които навсякъде оглавяват теархията, абсолютизма и тоталитаризма. Последните не винаги са теисти като фараоните, папите, ересиарсите и много императори; но и като атеисти, те са не по-малко болни и опасни. В душите с по-ниско или стадно самочувствие важи психологическият и математически знак (знак за принадлежност към множество)… За тях важи и знакът (много по-малки), за разлика от горделивците и мегаломаните ( - много по-големи)… В духа на абсурдизма, не само днес в математиката и модерната физика, но и в атеизма, индивидуализма и психиатията има твърдения, че частта може да бъде и по-голяма от Цялото - или поне по-голяма и равна (≥) на Него… За наша изненада, такова твърдение, вече с положителен знак, има и в българското Слово до 1944 г. С отрицателен знак го практикуват онези, които се правят не само на равни на Учителя или Негови тръби и продължители, но и на по-големи от Него - „идентични с „Отца”, или единствено с „вътрешния си глас”. Това обаче психиатрията не може да го хване и озапти – такива ходят по земята напълно без лечение и безнаказано, даже имат последователи. Те се опияняват от "свръхчовека", от "Супермен". Тяхната диагноза и лечението им е обект на „спириàтрията” – наука за ДУХОВНИТЕ заболявания. На земята засега тя не е популярна, тъй като би трябвало да затвори почти всички авторитети, проповедници, функционери, управляващи. Обаче това не пречи на изпълнителната й небесна власт – Кармата - да ги санкционира и до гроба, и в гроба, и след него.

 

29.10.2019 г. 17,12 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „ГРѢХОТА Е, при туй благословение, което сега иде въ свѣта, единъ човѣкъ да остави своята душа да страда! Грѣхота е човѣкъ да остави своя умъ, своето сърце и душа да се терзаятъ, да остави своята воля да се атрофира! Сега е врѣме, благоприятно и сгодно вече ЗА НОВА КУЛТУРА. Условията на земята сѫ трудни, азъ го признавамъ, но ще живѣете въ ТИЯ условия, тъй както растението живѣе и постоянно се трансформира. Така и ние, хората, ЩЕ ЖИВѢЕМЪ ПРИ НАЙ-ЛОШИТѢ УСЛОВИЯ - И ПАКЪ ЩЕ СЕ ТРАНСФОРМИРАМЕ! Искамъ да ви кажа: ВЛОЖЕТЕ ВѢРА ВЪ ЛЮБОВЬТА! Въ деня, въ който вие повѣрвате, че любовьта може да направи за васъ ВСИЧКО /…/, ВЪВЪ ВАСЪ ЩЕ СТАНЕ ЕДНО ВЕЛИКО ПРѢОБРАЗОВАНИЕ.” (1922.04.23н.Христа разпѣт.СИЖ5. 1922.Съг:256)

 

 

 

29.10.2019  г. 14,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: /Не да натякваме на другитѣ, че НИЕ сме в правия пѫть, а другитѣ - В КРИВИЯ. – Не трѣбва вечно да казваме: „азъ, азъ“ - СЪВЪРШЕНИ трѣбва да бѫдемъ! А съвършени ще бѫдемъ само тогава, когато усвоимъ МЕТОДИТѢ на тази любовь. ЕДВА СЕГА започваме съ великитѣ методи на Христовото учение!/ (1922.04.23н.Христа разпѣт. СИЖ5.1922.Съг:255-256) : : Илюстрацията е от поляка Рафал Олбински.

Това са и методите за обработка и разпространение на Словото. В СТЕНОГРФСКИТЕ ВЕРСИИ И РАШИФРОВКИТЕ от стенографите на една и съща беседа, често на места има съществени различия. Затова са се ползвали няколко метода за предаване на Словото, с желание за възможно максимално приближение към това, което е говорил Учителят. Първият и най-съвършен начин е бил в сила в случаите, когато лично Той до края на 1944 г. е коригирал машинописите и е давал окончателния текст за печат. Ние обаче не можем да имаме гаранция кои точно беседи са поправени от Него, Съзнавайки това, стенографите, редакторите и коректорите са търсели най-добрите начини да се предаде Словото колкото може по-автентично. Защитниците на строгия академизъм, най-вече българистите и професионалните редактори с висше образование и светска практика в научните институти и по редакциите предложили на Учителя още тогава свои академични образци за редактиране и публикуване на беседите, в случай, че някои не са били или няма да бъдат коригирани от Него - по една или друга причина. Там, където има различия в стенограмите и машинописните дешифровки на едно и също място, под линия да се цитират тия места, с посочване на индекси, страница и ред - точно в коя версия на кой стенограф е въпросният вариант. Научната съвест и академизмът диктуват точно такъв метод. И това НАИСТИНА се е случило – стенографите и специалистите са ни разказвали как са показали на Учителя такъв подход и как той е реагирал. Той е разбирал съвестта им, обаче КАТЕГОРИЧНО не се съгласил беседите да бъдат отпечатвани по този начин: така те стават НЕЧЕТИВНИ и в никой случай няма да окажат нужното въздействие. Българистите-стилисти с основание обсъдили с Учителя и друг проблем. В трансформационната граматика и стилистика има правила, според които, при представянето на аудио-оригинал в писмен вид има задължително изискване той да се предаде така, ЧЕ ДА НЕ СЕ ПРОМЕНИ ЛОГИКАТА. Кое налага това? – ИНТОНАЦИОННИТЕ ФРАЗОВИ И СЛОВНИ УДАРЕНИЯ. В звуковата реч логиката зависи ИМЕННО от тях. Има специални редакционни знаци над думата за отбелязване на интонационните, т.е. логическите ударения. Тъй като стинографите ни не са били българисти и професионални редактори, те не са имали понятие от това, и така следва РАЗЛИЧНОТО ТЪЛКУВАНЕ на едно и също изречение още при дешифровката. Тогава не е имало още звукозаписи, освен грамофонните, които в братството не са могли да си позволят по една или друга причина, въпреки и че Берлингер е изобретил грамофона още през 1887 г., а Едисоновите звукзаписни цилиндри са били по-добри и от неговите плочи. Днес ние си представяме, че ако бяхме около Учителя в началото на миналия век и имахме имоти, както много от последователите Му по онова време, щяхме да си продадем имотите незабавно дори на безценица и да извикаме специалисти с такава техника, да им плащаме тлъсти заплати. Защо това не се е случило – неизвестно. Затова се е налагало стенографите да се събират за обсъждания ЗАЩО ПОНЯКОГА ИЗЛИЗАТ РАЗЛИЧИЯ на едно и също място ПРИ ДЕШИФРОВКИТЕ И МАШНОПИСНИТЕ РЕДАКЦИИ У ВСЕКИ ОТ ТЯХ. В случаите, когато е била отпечатвана една и съща беседа или цял том при различни издания, ние и днес, черно на бяло, сме свидетели на такива различия, понякога ДРАСТИЧНИ. Казвали са си стенографите на тия консилиуми, споделяли са с нас за такива диалози: „Ти не помниш ли каква беше интонацията на Учителя точно тука?”; „Не, той е искал да каже друго нещо…” Тоест, интонационното ударение предава ЛОГИЧЕСКОТО ударение, а значи - и СМИСЪЛА на мисълта. Учителят е изразявал две противоположни отношения при този проблем: ОТРИЦАТЕЛНО И ПОЛОЖИТЕЛНО. Първото виждаме дори в отпечатаните беседи, когато четем как той с огорчение казва, че ако ТОЙ би стенографирал и дешифрирал една беседа лично, после хората нямало да заспиват, като я четат… Че след 2000 години учениците ще имат ДРУГА култура И ЩЕ ПРЕДАДАТ СЛОВОТО БОЖИЕ В ОРИГИНАЛ. Разбира се, не след 20 века, а само за едно-две десетилетия човечеството направи звукозаписите общодостъпен факт, така че този проблем би отпаднал генерално, ако Учтелят бе решил да остане на земята повече време. Един ден бяхме свидетели на следния неприятен диалог. Кирчо-Лъвчето (Кирил Стоянов), любимец на децата на Изгрева и шеф на нашата изгревска „банда-пакост”, който е бил излекуван от Учителя от макроцефалия и епилепсия, десетки години работеше върху беседите АКАДЕМИЧНО. Негови разработки са известни даже във Франция. При една среща в дома на брат Борис, Лъвчето изтъкваше драстичните различия на една и съща беседа в различните отпечатани издания. Беше ярък противник на редакциите на сестра Паша, под които са издадени много томове, макар и с разрешението на Учителя. Защитниците й в този горещ разговор, които са били свидетели, казаха, че Учителят лично й е бил позволил и заръчал да редактира беседите ЛИТЕРАТУРНО, СВОБОДНО, АДАПТИРАНО - даже да съкращава някои места, с което те стават и значително по-къси. Казал е, че е важно беседата да бъде ЧЕТИВНА И ДА ПРЕДАДЕ ВЯРНО ОСНОВНИЯ СМИСЪЛ. Не е удобно тук да се разказва за специалните характри на някои много авторитетни възрастни хора от братството, за тона им, разгневяванията им и даже стигането до бой пред цяла България и чужденците на Рила. Не е редно да се споменават „окултните” обвинения, които някои от тях сипеха върху стенографите за тия различия в беседите, поради което, според тях, сестра Паша била ослепяла, бр. Боев станал инвалид в количка, с.Елена – инвалид с патерици, а бр. Борис (…) - и т.н – да не продължаваме с репликите на обвинителите. Та в разгара на едно такова крешчендо от страна на Кирчо Лъвчето, брат Борис се рагневи на свой ред, удари с юмрук по масата и каза: „Не разрешавам повече да се говори на тази тема! Аз заявявяам пред Учителя, пред цялото Небе, пред българския народ и човечеството: „НИЕ ИЗПЪЛНИХМЕ ДОСТОЙНО ДЪЛГА СИ ПО ВЯРНО И ПРАВИЛНО ПРЕДАВАНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО! ТОЧКА!” Брат Борис имаше предвид това, което знаехме от него и виждахме: десетилетия наред, въпреки жестоките преследвания и санкици от страна на властта, въпреки работата му по 10 часа на ден като майстор-мозайкаджия, макар и да беше с 2 или 3 висши образования, въпреки смъртната присъда, която му издадоха след 9 септември 1944 г. и престоя му в затвора с опасност за живота му и въпреки една тежка операция, този достоен брат успя да сравни всички стенограми на стенографите и да направи сборни редакции на беседите във възможно най-автентичен вид. За него Учителят е казал, че е въплътен ангел на земята и образец за Ученик. Каквото и да пишат за него враговете на Учителя в дебелите си измислени томове, ние бяхме свидетели на последните му десетилетия всеотдаен и упорит труд на таванчето на къщата му край Симеоновското шосе. Понеже със Светозар и други приятели сме работили в братската мозайкаджийска бригада, знаем какво е да се връщаш „труп” от работа и да си лягаш понякога от преумора облечен, за да можеш на другия ден да си изкараш нормата. Какво правеше Борис Николов? – Като си дойде от работа, изкъпва се, вечеря и веднага си ляга още в 7-8 вечерта. Става в 1 или 3 през нощта, пали лампата горе на таванчето и продължава историческата си работа по спасяването на беседите. И друг път тук е разказвано какво каза един ден брат Борис за ВТОРИЯ ВИД ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ към редактирането на беседите Му. „Събра ни – казва – един ден всички стенографи и ни заръча да дешифрираме една и съща беседа, НО КОЛКОТО МОЖЕ ПО-СВОБОДНО. Когато му предадохме версиите си, Той ги почете много внимателно и накрая каза: „Не съм доволен от работата ви. МОЖЕШЕ ОЩЕ ПО-СВОБОДНО ДА ГИ НАПИШЕТЕ.” Не всеки би могъл да повярва или да знае, че един древен адепт, пророк и апостол от първа величина, който има грамаден опит в предаване на Словото Божие през вековете при всяко идване на Учителя, няма нужда от писмени оригинали и дешифровки, за да вижда и чува Словото в Акаша. Наистина, той сверяваше стриктно стенограмите на бр.Боев, с.Савка, с.Еелена, с.Паша, Влад и др., знаше и сиглите на всеки от тях поотделно, но окончателната сборна редакция правеше сам той, сравнявайки я с документалния й акашов филм във видеоархивите на Природата. Предавайки перфектно и точно смисъла й, той изпълняваше и заръката на Учителя да я доведе до съзнанието на българския народ в ЧЕТИВЕН ПИСМЕН вид. Когато се предава мисъл на Учителя по този начин, не винаги се използват средните скоби за отбелязване на адаптиран или пропуснат пасаж, не са задължителни пояснения под линия, понеже не трябва да се отклонява съзнанието. Когато човек с монада чете РЕДАКТИРАНА БЕСЕДА, отклонения на мисълта и погледа не са желателни, понеже това е радиопредаване в целия космос, което слушат в момента и ще слушат след това безброй будни цивилизации. Когато РАЗЛИЧНИ ученици правят РАЗЛИЧНИ варианти на една и съща беседа, тя се оцветява РАЗЛИЧНО от монадата на всеки един, НО БЕЗ ДА СЕ ИЗМЕНЯ ОСНОВНАТА ИДЕЯ. Куцо и сакато „академично” издание по съмнителни стенограми и дешифровки, с бележки в скоби или под линия, с научен апарат и пр., претендиращо за съвест и автентичност, колкото и да е правдоподобно, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОВОДНИК НА СЛОВОТО БОЖИЕ ПО НИКОЙ НАЧИН. Адаптираните индивидуални варианти на една и съща мисъл от Словото или на цяла беседа, когато са предадени вярно, имат и това свойство, че отиват до веригите от сродни души на всеки ученик-версавтор ПООТДЕЛНО. Всички тия същества по веригите ОЩЕ НЕ СА НА НИВО да виждат и чуват в акаша Бога като ГОСПОД, когато е произнасял ОРИГИНАЛНО Слово Боже. Адаптираните му варианти от Ученици в този случай са ЕДИНСТВЕНИЯ начин То да стигне безопасно до веригите им от сродни души във Всемира, които са жадни за глътка въздух - за Живот, за есенция от чиста Истина, извлечена ВЯРНО от оригинала и оцветена с обертоновете и оберцветовете на ГЛАВАТА на съответната верига. Те са същите и за цялата верига. Едно и също основно Слово трябва да се предава с безброй различни честоти от различните радиостанции в Битието. Човешкият мозък излъчва колкото 150 най-мощни земни радиостанции, но херцовете на всеки мозък са различни, както е и в скàлата на радиочестотите. Освен това, Истината се предава адаптирана ПО РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ за различните йерархии и класове в космоса, както е и в човешките училища. Предаването на Истината и Знанието в ПЕДАГОГИЧЕСКИ ВАРИАНТИ за всяко отделно еволюционно посвещение и еволюционен вид е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО различно, за да бъде ЕФЕКТИВНО. ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ, АДАПТИРАНИТЕ варианти на Истината и Знанието са продукт на ЛЮБОВТА, която никога не храни съществата с концентрирани киселини, защото инак ще умрат. Не само различните концентрации на разтворите, но и хомеопатията на Словото Божие довеждат по няколко молекули или атома Истина до отделното същество, но АВТЕНТИЧНО. Те са ИЗОМОРФНИ на оригиналната концентрирана киселина или основа, не са променени от химическа реакция в ДРУГА истина или в неистина.

Преиначаванията на Истината и Словото са работа на ДРУГА ложа, която реализира споменатия „РЕДИРЕКТ” (ПРЕНАСОЧВАНЕ) на мисълта по такъв начин, че да отклони съществата от Бога и да засмуче живота и енергията им в конкретен вампиричен егрегор.

АДАПТАЦИИТЕ И ВАРИАНТИТЕ НА ИСТИНАТА И ПОЗНАНИЕТО от ВЕРНИТЕ ученици на Бога НЕ ПРОМЕНЯТ ХИМИЗМА - правят само безброй различни хомеопатични варианти, за да не се унищожат съществата по съответните вериги с по-голяма гъстота и концентрация, отколкото те могат да понесат.

Ето защо, да се храним с ВАРИАНТИ на Истината, родени от РОДЕНИТЕ от Бога, означава да признаваме съществуването на Бога в МНОЖЕСВЕНИЯ Му вид. Всяка Негова проекция във фòрмата на ОТДЕЛНО божество, ОТДЕЛЕН ангел или човек, е всъщност САМ ТОЙ. Обаче неродените от Него не искат да приемат тази истина, тъй като постоянно СЕ БОРЯТ с Него – това засяга гордостта и честолюбието им, застрашава самото им съществуване. На практика, то засяга ИНТЕРЕСИТЕ им, начина им на хранене, понеже те се хранят от ресурсите, възхищението и енергията на почитателите си, повярвали в техните лъжи. От своя страна, феновете им се хранят от „истини” и познания, коварно преработени от кумирите им ХИМИЧЕСКИ.

ЗАЩО УЧЕТЕЛЯТ ДЪРЖИ ТЪЙ-МНОГО учениците да развиват редовно темите, които е въвел в Специалния клас? Защо изисква в този клас да се правят ВАРИАНТИ на песните и текстовете, както и на беседите? Защо Христос е искал всеки апостол да проповядва Словото Му по РАЗЛИЧЕН начин пред различните етноси и нива на съзнание? Даже и при опасността да има някои изменения.

СЛОВОТО, ДЕЛОТО И ЖИВОТЪТ на родените от Бога са абсолютно различни при всеки от тях поотделно, обаче те са ЕДНО С БОГА, ЕДНО С ИСТИНАТА И С БОЖЕСВЕНОТО ПОЗНАНИЕ. Всеки от тях представлява ЕДНА част от кубчето на Рубик, подредена съвършено различно от всяка друга, но всички заедно те са КУБЧЕТО НА РУБИК, обединени в Центъра и произлизащи от Центъра. С тази разлика, че планетата Анхира (Земята) засега има 60 млиарда такива отделни „кубчета”, които правят невъобразимо повече различни комбинации, когато даден блок застине замалко в една позиция. Крайната цел на играта е да се открием и подредим в ЕДНА плоскост, на ЕДНО място ВСИЧКИ ДУШИ С ЕДИН И СЪЩ ЦВЯТ. Обаче веднага след това Бог пак ни разбърква - ПАК РАЗБЪРКВА САМИЯ СЕБЕ СИ ПО СЪВЪРШЕНО НОВА СВОЯ СВОБОДНА ПРИУМИЦА. Понеже за Него, съответно и за нас, върховната наслада да сме еднакви и да живеем заедно в ограничено пространство е валидна САМО ЗА ЕДИН МИГ между две игри… Другата върховна наслада е САМАТА ИГРА: усилията ни да се търсим по сродство и постепенно да се увеличаваме по брой на близко разстояние. Това изисква много повече време от мига на пълната подреденост, на пълната еднаквост по йерархии. Колкото и да е по-дълго това време – времето на игата, - Бог иска и ние искаме да сме РЕКОРДЬОРИ в бързината на подреждането: в скоростта, с която откриваме сродните си души и се подреждаме един до друг или близо един до друг в едно гнездо.

В светлината на тази тема, която ни разкрива всъщност Словото на Великите Учители още от създаването на света, ние разбираме още по-добре защо в някои случаи трябва да изучаваме и обичаме с предимство ВАРИАНТИТЕ на Истината, на Творчеството и на Живота, дошли чрез УЧЕНИЦИ, деца на Бога. – За да осъзнаем, че всъщност те са отново САМ БОГ, в Своята форма като МНОЖЕСТВО.

НОРМАЛНО Е ВСЕКИ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОВЯРВА в делото на бр.Борис, да запита КЪДЕ СА ДНЕС БЕСЕДИТЕ, МИНАЛИ ПРЕЗ НЕГО, И ДАЛИ СЕ ИЗДАВАТ. Това е въпрос, който е от компетенцията на ДРУГИ хора, поради което САМО ТЕ имат право на отговор. Някои от тях ги печатат и даже продават, но и там има нужда от граматично, стилистично и смислово редактиране. Няколко човека, между които и българисти, от години са ангажирани с това дело. Те получават отделните беседи „на парче” и ги връщат - нямат при себе си целия архив. В далечно бъдеще, когато хората наистина ще имат ДРУГА култура, редакторите-аматьори и издателите ще се консултират първо с експертите по езика и с професионални стилисти и редактори, особено ако те имат някакъв канал към Акаша. Реши ли Небето да ни бъдат разрешени и ТЕХНИЧЕСКИТЕ видео и аудиозаписи на беседите от документалните филми на Природата, този проблем ще отпадне: ще виждаме и чуваме беседата на Учителя в оригинал. Дотогава някои хора със специално образование и професионална практика в издателствата все още ще работят чрез сравняване на наличните дешифровки и машинописи, на наличните издания. Една от готовите версии досега е с обработени лекции и беседи от началото до 1922 г., но работата продължава. Поетапно, резултатите ще бъдат публикувани САМО В БЕЗПЛАТНИТЕ МЕДИИ.

Ако един ден дòйде „ДРУГАТА” култура, в която спонсорите и собствениците на оригиналите ще имат съвестта да ангажират лингвисти и филолози, рехабилитирани професионалисти; ако биха имали идеала да публикуват Словото Божие ВЯРНО и да не го продават, човечеството ще бъде благодарно.

Дотогава, една от формите на работа е обнародването на ИЗБРАНИ мисли от беседите с приложени коментари и с отзиви на отделни хора, КОЕТО Е И ЗАДАЧАТА НА НАСТОЯЩИЯ ПРОФИЛ.

 

 

30.10.2019 г. 20,17 ч.

 

НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ, НАЙ-КРОТКИЯТ, НАЙ-СМИРЕНИЯТ всяка вечер почуква на сърцето ни с молба да станем УЧЕНИЦИ, да не бързаме да ставаме учители.

УЧИТЕЛЯТ: „Някой път казвате: „Аз не искам да зная - и без Школа мога“. – Без Школа, от човека нищо не става! Т.е. трябва да знаете, че ако някой мисли, че без Школа може да влезе в небето - никога! Земята е една Школа, и който не се школува и мисли, че без учение може да влезе в небето, ЛЪЖЕ СЕ. Тъй! В който и да е смисъл, от вас се изисква УЧЕНИЕ. Законът в невидимия свят е толкова строг, че няма да ви допуснат да влезете там простаци. По никой начин! С милиони, с милиарди години ще ви държат на земята, НО ЩЕ ВИ ЗАСТАВЯТ да учите. И след милиони години, дори при най-голяма упоритост, най-после ЩЕ ВИ ЗАСТАВЯТ да учите. ЩЕ ВИ ЗАСТАВЯТ! Ако се научите по-рано, по-добре. Някой казва: „Аз няма да уча…“. – ЩЕ УЧИШ! „Аз не мога да изправя сърцето си“. – Ако не го изправиш, ЩЕ ТИ ГО ИЗПРАВЯТ. Туй сърце, ако не го изправиш сам, ОТДРУГАДЕ ще дойде изправление.” (1922.04.27о.Окултни правила.ТРЖ.1922.С.:226-227)

В ШКОЛАТА ИМА УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛИ И СЪУЧЕНИЦИ. Горделивите, самомнителните, индивидуалистите, които се мислят за нещо повече от другите, се проявяват или като функционери, таланти и гении, или САМИ почват да водят школи. ОБАЧЕ НЕ МОЖЕШ ДА ГИ ВИДИШ ДА УЧАТ ПРИ УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛИ И СЪУЧЕНИЦИ. Няма ги в Школата нито горе на небето, нито на земята. Не са били в Школа при Учител и със съученици минимум 25 години. Те казват, че Бог им говори ОТВЪТРЕ и че вече няма по-умен човек от тях на земята и по-свързан от тях с Бога и Учителя. Ако са българи, казват че Учителят е умрял, че Школата е затворена през 1944 г. Ако сме от тях, ние не се гледаме на какво приличаме, а сами почваме да учим другите. Но приличаме ли на осенени от Божия Дух? Можем ли да изпълним ПЪРВОТО нещо, което прави истинският Учител – ДА РАЗКРИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СИ ДУХОВНИЯ СВЯТ? Познаваме ли лично апостолите, който днес до един са тука? Имаме ли преки съобщения с Небето, разговаряме ли с Бога и светиите – или лъжем себе си и другите, че правим това? Хората не знаят, че правоспособността ни, дипломата ни, свидетелството ни, че имаме право да бъдем духовни учители, е формата на нашия череп, на лицето ни, на нашето тяло.

КАТО ЧЕ ЛИ НЕ МНОГО СЪВРЕМЕННИ ПРОПОВЕДНИЦИ И „УЧИТЕЛИ” у нас са запомнили наизуст една от най-фундаменталните български беседи. Защо да не си припомним поне няколко пасажа от нея?

БЕИНСА ДУНО: Из беседата „УЧИТЕЛИТЕ” - 7 декември (20 декември нов стил) 1914 г.:

"Но вие не се наричайте учители, защото ЕДИН е вашият учител – Христос; всинца вие сте братя". (Ев.Матей 23:8) Христос не казва: „Не учителствай“, но: „Не вземайте званието „Учител“. Господ не е поставил тези хора за Учители, те са самозванци. Във всяка църква има такива „учители”, които са седели /…/ само една седмица в училището - и са тръгнали да проповядват. Доброто учителстване подразбира един акт на висше самосъзнание – трябва да се извърши един чисто духовен процес, между учителя и ученика трябва да има едно пълно съзнание върху задачата, която има да изпълнят, да съществува една обмяна, каквато съществува между майката и отглежданото от нея дете; учителят да предаде известни истини - и ученикът да ги използва както трябва. Учителстването подразбира човек, който може да научи да се гради В УМА И СЪРЦЕТО, който разбира дълбокия смисъл на елементите, които могат да обновяват, да съградят ново духовно жилище, духовно тяло, с което, както казва Писанието, един ден ще възкръснете. Ученикът и учителят трябва да работят едновременно двама с помощта на Духа. Затова казва Христос: „ЕДИН е вашият Учител!“. Искате да станете Учители... Ще ви попитам: какво сте готови да дадете на оногова, когото искате да учите? В съвременните християни и в църквите владее ГОЛЯМА СЛАБОСТ ДА УЧИТЕЛСТВАТ. Не е лош сам по себе си този стремеж, но трябва да се знаят законите на учителстването. Обикновените закони изискват от учителите известен ценз, известен изпит пред комисия, и след туй излиза заповед за назначение, т.е. за официално встъпване в длъжност. И в духовния свят е същото – човек трябва да чака, докато Божественият Дух го осени и упъти. Онзи, който не е осенен от Духа Божи, няма право да учителства, защото ще престъпи божествения закон. Искаш да бъдеш Учител, питам те: къде си учил, кое училище си свършил? – Ти учил ли си на Небето – в онова висше заведение, дето се учат ангелите? И поради тази тъмнота, която имаме, ние говорим тъй неразбрано за ума и сърцето. Законът е друг – за да възпитате другиго, първо трябва да възпитате себе си. /Иначе/ ученикът ще каже на учителя: „По-добре да не си ме учил!“ Учител в пълния смисъл на думата трябва да бъде чист като кристална вода, образец във всичко; в него не трябва да има нито сянка от колебание, двоумение и неверие. Христос, като дава това указание, иска да ни посочи голямата опасност, на която се излагаме, и голямата отговорност, която поемаме пред Него за осакатяването на някои души. Всяка майка, всеки учител, които не знаят да възпитават, ще бъдат наказани! Когато кръщавате, като учители, вашият ум трябва да бъде на мястото си. Туй кръщение подразбира да внесете в детето, което учите, Божествения Дух. Първото нещо, което трябва да направи духовният учител, то е да разкрие на ученика невидимия свят. Моята беседа иска да ви подтикне да помислите ПОВЕЧЕ върху себе си - да се не заражда у вас желание да бъдете учители, понеже човек страда от голямо невежество. „Вярваме в Христа“; но познавате ли Го? Познавате ли Павла, познавате ли Петра? Както зная аз, старите християни са имали преки съобщения с Небето, те са се разговаряли с Бога, със светиите, и затова са умирали с такава готовност и самопожертване. Христос описва на своите ученици лъжливите учители, които са проповядвали, а всъщност са заблуждавали прозелитите - и той ги укорява за това. СЪЩОТО ТУЙ НЕЩО ВАЖИ И ЗА НАШЕТО ВРЕМЕ. Ако дойде Христос сега, пак същото ще каже. Христос мълчи, но когато заговори и каже истината, ще ни заболи много дълбоко, ще видим всички заблуждения. Христос се обръща към своите ученици и им казва: „Не се наричайте Учители“. Ама някой ще рече: „Аз го обърнах към Господа“. Хубаво, ако си го научил, Господ ще те благослови; но ако си го родил сакат, ако си счупил ума и сърцето му, какво ще каже Господ? Ще има съдба на Небето – ще отговаряш! Всички вие тук колко хора сте осакатили в този свят! На онзи свят те ще се явят кой с куц крак, кой с изкълчена ръка - ще се съберат всички ваши питомци и ще кажат на Господа какви учители сте били. Фактически, така ще бъде. И тогава Господ ще каже: „Глобявам този учител с 10,000 таланта - затворете го в тъмницата, докато изплати глобата!“. Господ никога не се шегува. Той е благ, добър, справедлив, но и сериозно строг. Ще хване такива НЕЗВАНИ учители, ще им наложи глоба 10,000 таланта и ще прибави: „Затворете го в тъмницата, да научи изкуството как се преподава!“. И като изплатите дълга си – като понесете всички страдания, – след време ще станете много учени и добри учители. А знаете ли колко хиляди години ще минат за това? ТАКА се учат сега падналите ангели и хората. Да бъдете Овчари, то е велика работа - то е да бъдете Учители. Познали ли сте вашия Учител? Ако сте Го познали, кажете пропуска, който ви е дал. Също както военните: за да ви пропуснат, искат да им кажете пропуска. Какъв е вашият пропуск, вашата парола? Учените хора трябва да имат някакъв девиз; а какъв трябва да бъде нашият девиз? – „Да служим на Христа…”.- Как ще му служим? – „Да се учим…” Как да се учим? Приятели ли сте на училището? Да обикаляте училището отвън, то е ЕДНО нещо, да сте вътре в него е ДРУГО нещо. Къде ви са училищните книжки, училищните свидетелства? НЯМАТЕ СВИДЕТЕЛСТВО, ПЪК УЧИТЕЛИ ИСКАТЕ ДА СТАВАТЕ! Вие чули ли сте вашия Учител? Като вдигнете скандал в някое религиозно общество или в Божия храм, не гоните ли, като Савла, Христа? Тогаз и на вас ще Той каже както на него: „Савле, Савле, защо Ме гониш!“, и: „Не ти е лесно да риташ срещу остен“. Преди да влезете в Небето, ще минете пред изпитна комисия, която ще ви зададе въпроси какви са вашите чувства и идеи, какво е вашето милосърдие, вашата любов към ближния и към Бога - и много още въпроси. Защото сега Христос иде и ще се отворят, както е казано, книгите на живота, и ще бъдат съдени хората дали заслужават или не да минат в един клас по-горе или да влязат в Небето. Ще се даде всекиму това, за което е достоен. Записал ли е Христос Името Си във вашата душа, във вашето сърце поне един път? Ако Го е записал, облажавам ви; ако не Го е записал, постарайте се да Го срещнете и да Го помолите да го запише. И когато запише Името Си, да не тръгнете да тръбите и да се хвалите: „Христос записа Името Си в нашата книжка…“ - Не! То ви е потребно не за тук, а за Небето. Когато отидете там, ангелите ще ви спрат и ще ви попитат: „Я извадете тефтерчето си“, и ако Господ се е разписал в него, ще ви кажат: „Свободни сте да влезете“. Тогава и Христос, и светиите, и вашите големи и малки братя ще ви посрещнат с вейки - и голяма радост ще бъде, че сте дошли. Сега ви оставям с тази мисъл: да познаете вашия Учител – Христос. Когато познаете вашия Истински Баща, тогава и ангелите, и светът ще бъдат ваши братя - и то не един и двама, а с хиляди. С хиляди години ще ви развеждат из своето жилище на Небето! Там има много приятни работи, дълги разходки, образцови училища, нови слънца, нови същества - и колко още неща! И тогава ще кажете: „СЕГА разбираме дълбокия смисъл на живота, защо трябва да се живее“. То ще стане, когато имате САМО ЕДИН Учител. Ако речете, че имате двама, ще кажа: „И мене, и Бога лъжете“. ЕДНА майка има на физическото поле, в духовния свят – ЕДИН Учител, в Божествения – един Баща, който е Господ. Всичко трима са. На земята е един, между ангелите е Учителят, а между боговете е Бог. Когато минете през тия трима, тогава всеки от вас ще разбере дълбокия смисъл, вътрешната страна на сегашния живот. Всички тук на земята трябва да изпълним волята на нашия Учител, на нашия Баща. Аз вярвам, че у вас има всичкото желание да я изпълните. Виждам, че сте обърнали сега нов лист и, като блудния син, казвате: „Татко, прости, съгрешихме /…/ Бъдете уверени, че Баща ви ще заличи всичко, /…/ защото Неговото блудно дете се е завърнало. Ще му тури на пръста нов пръстен, ще го благослови и ще каже: „Хайде, синко, на училище – ИДИ СЕ УЧИ НАНОВО!“

 

 

30.10.2019 г. 13,54 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Силата на човѣка не е нито въ мисъльта, нито въ чувствата, нито въвъ волята му. Това сѫ само ПРОЯВИ на човѣка, но тѣ не сѫ още онзи източникъ, отъ който излиза силата. То е все едно да мислите, че всѣка проява на любовьта е истинската любовь, изявена въвъ всичката ѝ пълнота. Животътъ и любовьта могатъ да се проявятъ напълно, само когато човѣкъ започне да живѣе въ причинния свѣтъ, дето ЕДИНЪ ЖИВѢЕ ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ЖИВѢЯТЪ ЗА ЕДИНЪ. Въ този свѣтъ БЛАГОТО НА ЕДНОГО Е БЛАГО ЗА ВСИЧКИ; И БЛАГОТО НА ВСИЧКИ Е БЛАГО НА ЕДНОГО.”

(1922.04.26м.Законъ на кармата.ДВП.1934:95-96)

 

 

31.10.2019 г. 16,33 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Словото е носител на Божествената Любов. Защо е Словото? - Словото е ЗАТУЙ - да НОСИМ тази любов, та в нея да се прослави името Божие. Щом се прослави Името Божие, ще дойде КУЛТУРАТА. Само със Словото Божие в света се явява култура!” (1922.04.27о.Окултни правила.ТРЖ.1922.С:229)

 

 

 

31.10.2019 г. 10,42 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако искате да прогресирате, да научите нещо, непременно трябва да бъдете ВЕРНИ НА СЕБЕ СИ, и така ще се освободите от вашите посторонни мисли. Искам веднъж да ви СЪБУДЯ, защото повечето от вас тук сте хипнотизирани. ХИПНОТИЗИРАНИ сте, разбирате ли? ХИПНОТИЗИРАНИ, ХИПНОТИЗИРАНИ! Някои от вас още не съзнават, че са хипнотизирани. ИМА такова хипнотизиране. /…/ Някои от вас са хипнотизирани да заспят след 10 дни, други след 10 години, а някои - след един час. Сега вие мислите, че сте господари, НО СТЕ ХИПНОТИЗИРАНИ ОТ ОНЕЗИ ОТ ЧЕРНАТА ЛОЖА, които РАЗБИРАТ законите. Те са ви хипнотизирали! Те знаят, че когато настане един благоприятен момент да възприемете нещо ново, те ще ви хипнотизират. В най-добрия момент за вас те ще произведат един смут в съзнанието ви. И често пъти казвате: „Аз ще се моля в този час“, но като речете да се помолите, вие или ще заспите, или ще се скарате - и всичко отива. Ученикът трябва да РАЗБИРА - той САМ да тръгне в този път. /…/ Трябва да СПАЗВАТЕ тия закони - да знаете, че има още доста голяма борба. Сега РАЗБУЖДАНЕ трябва да стане, РАЗБУЖДАНЕ! И всеки един от вас трябва да се моли в душата си да го разбуди Господ ТОЧНО НАВРЕМЕ, ДА НЕ ПРОПУСНЕ случая.”

(1922.04.27о.Окултни правила.ТРЖ.1922.С.:228-229)

НЯКОГА СМЕ ХИПНОТИЗИРАНИ ОТ ВЕЩОМАНИЯТА; ДРУГ ПЪТ – ОТ НЯКОЙ ОБРАЗ или от страха от самота, друг път – от нагона да ни признават и харесват; най-често - от чувството за дълг към насилници, лентяи или егоисти. Друг път от някой егрегор и егрегориарха му; друг път – от увереността, че имаме право да напътстваме другите, преди да сме били ученици. От представата, че ВЕЧЕ СМЕ БИЛИ УЧЕНИЦИ или че няма нужда от това, понеже Бог ни говорел ЛИЧНО отвътре. Не че Той не говори всекиму първо в душата му, обаче ако е ИМЕННО Той, а не хипнотизаторите, Той ще ни напъти към ИСТИНСКИ Учител, ИСТИНСКА Школа. Към жажда за БРАТСКИ живот и БЕЗКОРИСТНО участие в него, към негорделиво и СКРОМНО поведение.

НЕБЕТО неслучайно ни е обвързало с близки. За повечето хора това е ЕДИНСТВЕНИЯТ начин да проявят любовта, да пробудят в сърцето си свещеното безпокойство и свещената тревога за децата и родителите си, за сестрите и братята си, за свещената грижа за тях. За благородството да не ги използваме, а сами да живеем за тях. Ако ТАМ не сме били перфектни, колкото и да не ни разбират и да ни използват, няма да бъдем перфектни НИКЪДЕ!

С тази разлика, че УЧЕНИКЪТ НА БОГА управлява с диамантена воля чувствата и идеалите си и не позволява личните чувства и чувството за дълг да залеят ЦЯЛОТО му съзнание, ЦЯЛОТО му свободно време. ИЗКЛЮЧЕНО е да не можем да отделим половин или един час в денонощието за Бога и приятелите си, за сродните си души, за човечеството. Дори НАЧИНАЕЩИТЕ ученици на Бога си извоюват и ЕДНО денонощие в седмицата или в месеца за Бога; други успяват да Му бъдат верни ПОВЕЧЕ денонощия, дори по 10, 20 или 30 денонощия в годината. Който казва, че тия „отпуски” са невъзможни, ТОЙ ИЛИ ЛЪЖЕ, ИЛИ МУ Е СЛАБ УМЪТ, ИЛИ НАИСТИНА Е ХИПНОТИЗИРАН от тъмните същества да отдава на света, т.е. на тях, всичкото си време, всичките си сили.

Почти всичкото си време и сили за най-милото си има право да отдава САМО МАЙКАТА. Но и тя трябва да отсъства прогресивно от него дори преди 7-годишната му възраст. Иначе залепеността на етерните аури прави децата и близките ни ненормални, някои се спасяват чрез алкохол или наркотици, някои - чрез самоубийство. Има си формули за изчисляване на тия нарастващи отсъствия, ако искаме близките и децата ни да са здрави и да не тръгнат по лошия път.

Да! Грижейки се ИЗЦЯЛО за насилници, егоисти, смукачи или лентяи, за бездуховни хора, ние изневеряваме на Бога, на Приятелите, на Сродните си души, на Човечеството. Ние сме в КАРМИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с тия, с които сме обвързани, но ако продължаваме да пълним гушите им и твърде големите им усти, а те НЕ ЕВОЛЮИРАТ, Небето ще удари ПЪРВО тях, а после и нас. Първо ТЯХ, понеже така по ни боли, урокът е по-нагледен.

А има и друг закон: АКО НИЕ САМИТЕ НЕ ИЗПЪЛНЯВАМЕ БОЖЕСТВЕНИЯ ЗАКОН ЗА ТОТАЛНО БЕЗКОРИСТИЕ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ С МЕТОДИТЕ НА СТАРОТО ЧОВЕЧЕСТВО, тогава предаваме този импулс и това поведение и на децата си – връзката между нас и тях е ДИРЕКТНА. Загрижени сме, че те стават еснафи, печалбари, вещомани и материалисти, но не съзнаваме, че това идва от НАШИЯ материализъм. Тия наши деца и близки с ниска етическа еволюция нямат нищо прòтив ДРУГИ да опъват каиша вместо тях, ДРУГИ да им изпълняват капризите, ДРУГИ да крепят зданието на раменете си. Ако сме им роби ОТ ЛЮБОВ, за това Бог пише ШЕСТИЦА в бележника ни, но РЕДОВНО ни къса по мъдрост и предвидливост: не знаем, че по този начин ние сами сриваме използвачите в пропастта.

Често ние не съзнаваме и това, че безсребърниците БОГ ги храни, затова си оставаме ТЪРГОВЦИ. Съвършено изключено е някой да живее и проповядва ПО БОЖЕСТВЕН НАЧИН – и Бог да не поеме издръжката му. Ако си уреждаме живота така, че царството, силата и славата да си остават винаги наши, а не на Бога, и при това вкарваме в телата си чужди, нечисти енергии и субстанции, какво можем да очакваме? Ако Бог с години не ни поема издръжката ИЗЦЯЛО И ДАЖЕ СТОКРАТНО, това значи, ЧЕ УЧЕНИЕТО НИ НЕ Е ВЯРНО ИЛИ ЧЕ МЕТОДИТЕ НИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО МУ СА КАТО НА СЕРГИЯТА.

Още нещо: ИЗКЛЮЧЕНО е някой да разпознае братята и сестрите си ОТ БОГА, от Божия Дом и Божието Семейство, да ги обича, признава и лансира – и да се случи нещо неприятно на него и на близките му. Има случаи, когато нещастията са от зряла карма на самото същество, но в други случаи те са по вина на най-близкия, защото е забравил Божия Дом и Рода си, развил е голямо самомнение, станал е продавач или духовен грубиян - сърцето му е закоравяло.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.