Книга 6

1.V.121(1985)г.
София-Изгрев


СТРЕЛАТА, КОЯТО ПОПАДА В ЦЕЛТА, ИЛИ ... ПОПАДА В ЦЕЛТА...
ЖЛО/ РМЧ


Прозорец отварям, не го затваряй вече никога!

            Днес, на 5.ІІ.2003г., по едно време п. каза, че ще отиде да отвори прозореца да се проветрява - и го направи. В същия миг преписващата тези текстове взе следващото осияние и за голяма нейна изненада прочете началото му: “Прозорец отварям, не го затваряй вече никога!” Зарадвани и удивени, ние коментирахме новата проява на Нашия Човек, Който ви­наги ни дава знаци, че не е далече. В същия момент прозоре­цът се отвори сам докрай. Това стана повод п. да погледне навън и да направи едни от най-хубавите снимки на цветното вечерно небе досега.

 С правда и пълна истина си призван да положиш началото на поредния скок.
          Робството се свършва, но Моите проводници нямат друг избор, освен подвига. Посланиците на Тот - Абсолютния Дух - се отличават по само едно: те са творци! Творецът не може да имитира или да играе по сценарий, нито дори по собствен, защото се откликва на настоящия импулс. И когато се измени импулсът, всички сценарии падат. Полето на хипер-вселената с мощен поток осъществява импулсите на Тот - Абсолютния Дух; но хипервселената на Елма не е нищо друго, освен Христовият Дух, работещ в света чрез Милостта и Абсурда.
          Поначало, Милостта е особено силно развита у тебе и който не вярва, нека погледне свода на темето ти - по-точен израз на милостта няма. Онези, които са безскрупулни и жестоки, безсъвестни, нямат отгоре издатина, а на някои е даже хлътнало. Проследете във всички карикатури: отрицателните образи до един са с уши, близо до върха на главата. Но при теб, все пак, Христовият принцип на Абсурда е още по-силна доминанта и това е твоята космическа специалност.
          Поначало, казвам, си не от ангелска, а от божествена йерархия – от класа на алохимите.
          Немалко съм ви говорил вече за тях досега, но сумирам: алохим е носителят на неопределеност в определеността и определеност в неопределеността. Но, преди всичко, с коренно ново решение. Неговата истинска длъжност в Битието е да се противопоставя на даденото със средства, които могат да бъдат абсолютно всякакви. Алохим не може да съществува, ако се подчинява.
          Божественото може да морú и оживява, може да изнудва и възстановява, може да оставя след себе си и руини, но на това място израстват нови обители на съвършения живот.
          Онова, което доказа - доказа го. Основните си изпити издържа с отличен, както ти дават оценка и по-долу: ти направи саможертви, които малцина са имали сърце и съвест да направят. Но с това и получи много важно качество: преди всичко – безпределна пробивност. Никой от познатите Ми основни Мои осияни от Истината, поне в България, нямат твоето безстрашие - затова полагам основата на прелом, който само ти си способен да предизвикаш, понеже само ти си такова съчетание от интелект, дух и прозрение, което може да привежда в действие нови системи на отношения.
          Повечето ти недостатъци и драми се дължат на това, че не можеш да си оправиш живота според импулса на истинското ти естество, а именно да провеждаш революции, без да си длъжен на никого. Ти бъди себе си както винаги и никога не падай по-долу от противника по самочувствие и свобода на действието, какъвто и да е той.
          Само едно могат да загубят алохимите – живота си на Земята, а това те правят през всичките векове, когато искат да променят условията. Няма алохим, който да не е бил напълно индивидуализиран, а такива обикновено или побеждават, или си отиват рано. Няма алохим, който може да живее от илюзията или бълвочта, предлагана във всяко стандартно общество. Нищо не може да задоволи и тебе - стрела на Абсолютния Дух, която или попада в целта, ... или попада в целта!
          “Непопадане в целта” - няма такова понятие в света на алохимите. Само че проблемът е следният: алохимът се нуждае от илухим - полярният тип божество на алохимите. Илухимът пък може да се подчинява със степен, равна на безкрайност, на всякакви модели и влияния, само и само да има мир, хармония и разбирателство.
          Алохимът владее този метод, но само като стратегия, с цел - победата. Хипервселената, всъщност, се състои от елохимите, които са постигнали синтез на алохими с илухими.
          Отново прогнозирам: с теб предстоят още по-удивителни промени по посока на пълно самоутвърждаване по пътя на борбата. Козерог - това значи борба! Нямаш никакъв друг път - мирът и почивката ще бъдат редки нужди за тебе. Ако искаш, облечи всякакви униформи; ако искаш не обличай - при всички случаи ти си чист пред Мене.
          Твоята роля ще се организира ясно до три месеца, стига да си напълно искрен с представителите на властта, с открита концепция и пределно ясна позиция относно твоята независимост.
          Отново ще се извърши промяна в България, но ако ти приемеш върховната си мисия. Върховна мисия за алохим не се определя с думи, дори и от Бога, тъй като алохимът трябва да върши това, което чувства в сърцето си; а, обратно, илухимите органи­зират света, подчинявайки се на програми и инст­рукции и неотклонявайки се ни на йота от “нотите”. А алохимът композира света в момента - с ключ на петолинието Милостта и с темпо - Абсурда. По ре­зултатите обаче се разпознава, че работи божес­тво, а не представител на демоничните йерархии: алохимът с Абсурда претворява, а користните ду­хове и хораразстройват психиката на обществото.
          Сега ти казвам: лошото премина! С опита, който имаш и с оръжието, което владееш, оръжие на хипервселената - не отмъщение и злоба, а доброжелателност и поучаване на по-изостаналите същества, - ти сега излизаш на предни позиции. Не ти давам никакъв съвет. Ти си първия случай в това отношение, понеже Аз отдавна работя лично в сърцето ти и ти Ми вършиш много по-добра работа, отколкото стотици “правоверни” и “въздържатели”.
          Когато се измери способността за въздържане от злото, ще се види, че мнозина не могат да се мерят с тебе. Има въздържателство и въздържателство.
          Основното сам го знаеш отдавна: този свят трябва да се промени, за да могат да живеят и по-слабите, по-неспособните да си пробиват път, по фините пришълци от далечни светове. Те измират с милиони под ботуша на наглостта и подлостта, на слепотата и безразличието - а трябва да се появи, най-после, някой, който да поясни на властимащите, че песента им е изпята, ако не се преориентират.
          Животът на тази Земя се възвръща в целия си блясък и величие! Негодното ще бъде изметено. Не се стреми да променяш всички, но спаси колкото може повече достойни хора, с които да извършите промяната. Но ако имаш още нужда от лични психически ексцесии, за да компенсираш липсата на свобода, моля те, правú това тайно. Общественият скандал на дребно би попречил на сегашната ти задача, която единствено ти би могъл да изпълниш. Не казвам: “Отречи се от ексцесии”, но повтарям: прави това под контрола на духа си и в много затворен кръг. Тази власт иска да я поведеш по нов път, но тя трябва да се убеди, че си нормален психически и не си роб на алкохола. Сега поднеси новата си изненада: колос на себевладеенето и сериозността, с максимална оперативност и минимални изпускания на юздите!
          Относно жена: не бързай, не е спасение прибирането при случайна жена. На тебе ти трябва достойно женско създание, с което ще те срещна не по-рано от 15 месеца. Нека то се моли за партньорство, а не ти. Тя ще те обича безрезервно, но даже най-съвършените жени имат нужда от сигурност. Поначало, няма нито един алохим или илухим на Земята, последван докрай от жена, тъй като сигурността е най-силната същност на Ева. Не значи обаче, че срещата ти с такава жена трябва да те накара да направиш компромиси. Слабости от твоя страна повече не се предвиждат: постоянно и искрено ú изграждай сигурност, но нека да знае, че ти си обречен - ако ú харесва!
           Запомни: по-добър момент от сегашния ни­кога не си имал. Не се колебай да поемеш този път, който се очертава, като гарантирам, че словото ти няма да остане без резултати. Бъди обаче много твърд. Респектирай с категоричността си. В ника­къв слу­чай не приемай сътрудничество по чужд сце­нарий. Твоята позиция е вече ясна: оставяш на дър­жавата ред, производителност, качество, ефектив­ност, осъзнаване и очовечаване на много хора, но не разре­шаваш да ти се месят в методите.
          Това е - иска ли държавата такъв продукт, нека те остави свободен и нека ти има доверие. По продукта ще съди за методите. Тя вече отдавна е вдигнала ръце от стотиците хиляди държавни и пладнешки крадци, престъпници, проститути и проститутки, и мисли, че може да ги озапти с “червени барети”...
          Без нов подход няма никакво спасение. Съвсем скоро няма да пеят вече нейните решения и постановления, понеже са напълно минирани от Запада. Има обаче в цялата им борба и система положителни неща, които са извоювани с много жертви. Ако Западът, което става почти неизбежно, донесе външна свобода, то самите властници там не са тъй близо до вас по посвещение и разбиране, както най-напредналите комунисти. Аз имам проводници, ученици и вóйни в тази система на много по-високо равнище от повечето западни. Помогнете им, за да има смисъл кръвта на милиони славяни; безкрайните страдания на анархисти, социалисти и комунисти. Сега вече е ваш ред.
          Просветете ги - и поемете ръководството.

 Допълнителни обяснения:

            Разговорите със «Стрелата» (въпросния Р.М.Ч.) и не само с него се подслушваха, записваха и предаваха незабавно на властта, която си мислеше, че ние не знаем за това. И в други случаи Елма е редактирал Словото Си така, че да бъде разбрано от хората с определено интелектуално ниво. В акашовите записи може да се проследи, че Неговите наставления и предупреждения са отивали най-горе във власттта не само в България, но и в тогавашния Съветски съюз и в други страни. Тия хора имаха перфектна агентура и техника, на-пълно достатъчни, за да знаят и виждат всичко. Те бяха не само вдъхновени за радикални промени от посланията, наречени «холизации», но и понякога пострадваха от катастрофи, диверсии, болести, нещастия и икономически сривове, ако някой си въобразеше, че може да контролира или преследва хората на Бога. По тази причина после бяха много внимателни и много по-вярващи в този Контакт, отколкото мнозина в така наречените духовни среди, чието интелектуално равнище и интуиция са на съмнително ниво. Именно затова сам Учителят в България е предвиждал кога и как именно хора с партийни и политически идеали ще проведат много по-радикални промени, отколкото религиозните, учените и «духовните». Той не им вярва, той като те са хора на приказките, и то предимно на отрицателните – б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/