Книга 31


24.V.135(1999)
гр.Берковица

ПАК ЗА ЗВЕЗДАТА НА ЕЛМА

18,26ч.

Целта на Звездата е изпълнена. И сега работи, но с много по-малка сила. Тъй като не направихте Знака на Елма според най-последните изисквания, в света има известни минуси, които предишната Звезда поправя с много голям труд и с натрупващо се закъснение. Считайте, че Тя все още е жива, но следва да се направи музей на досегашните ви изпълнения на Звездата на Елма, и там да са едно до друго.
Сега не е опасно нито за домакина, нито за околните и света, че старата Звезда продължава да бъде в този дом. Наистина, ако преминаваше в нов дом всяка година, би било по-добре, но е необходимо да е при човек, който живее сам. Поразпитайте приятелите и вижте кой ще я приеме с най-голяма любов и ентусиазъм. Но ако няма голям ентусиазъм, тя ще е опасна. Може да направите опит да поставяте телевизора на 120 градуса срещу Звездата по време на предаванията за войната. Така работят Посветените. Същото важи и за радиоапаратите ви.
18,36ч.

            Как се работи по указания на хипервселената (вселената на Елма), е раздел от упражненията в лабораторията на Школата през вековете. На 27 май 1999 ще се подпише мирният договор в Куманово, Македония. В интервала 22-27 май работници на Елма са в Берковския Балкан, според Неговите инструкции. Как точно работят, засега не може да се разкрие. Как ще работят в това време и Неговите незнайни ученици в гр.Стамболийски, това също е енигма. Важното е, че този град се пада на десния връх на триъгълника, чийто ляв връх е Куманово, а върхът – Берковица. Микроаспектът, сключван между ширините на Берковица и Куманово, е "n401" (0о54'). Посветените знаят какви ефекти произвежда числото 401 и кога. Трябвало е и наш стражеви пост в района на с.Деветаки в северна България да настрои вълната под ъгъл 120 градуса спрямо Куманово точно на 27 май, но дали това е станало, също е под въпрос. Имената също имат значение – деветката значи край, приключване, мир. Подобни изчисления се правят от ангелите преди всяка важна акция на Небето в света, затова е любопитно да проверим и защо, например,  по време на историческата среща на Горбачов и Рийгън в Рейкявик е трябвало наш кадър да бъде точно на гара Разделна в югозападна България (това е отразено в "Осияния за мира", 11 октомври 1986). Тогава се разделихме със студената война. Скептицизмът по отношение на подобни твърдения и изчисления е изключително благоприятен, понеже лишава враговете от едно мощно оръжие за съпротива срещу Доброто. Опитният враг обаче знае и ползва астрологията, магията, геометрията, буквената и цифровата кабала, за да провежда своите военни, битови, тектонически и метеорологически ексцесии. Естествено,  Бялата ложа винаги е с няколко хода наред и знае как да подпре атаката с контравълна, за да пострадат по-малко хора и природни обители - разбира се, в рамките на позволеното от Карма. Още от Библията знаем, че ако в един град има поне един праведник, бедствието може да отмине цялата област.  Но днес един или двама са  недостатъчни.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.