Книга 21


1.ІV.130(1994)
София - Изгрев

КЪМ ЗНАКА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

19ч53м

- Да има ли елипсата аура или не?

- Не.

- Да останат ли правите линии?

- Да, защото оживяват авторското право.

- Да остане ли последното допълнение в този вид или не?

- Да! Защото злословещите са извън холивселе­ната, т.е. в най-страшния ад, от който излизане няма.

- Докато злословят, нали?

- Не само това, но и докато не си платят с лих­вите.
Но има 2 вида злословие: простимо и непростимо - тук казах "излизане няма" за злословещите против Словото.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.