Книга 35


3.XII.138(2002)
Пловдив

ОСИЯНИЕ ЗА ЗЕЛЕНИКАТА
(Rododendron Ponticum)


16,25ч.          
            - Слизането в пропастите на инфравселената се постига най-лесно чрез зелениката. "Нол" прави това с лекота. Може най-точно да уцелва самия център на това битие, понеже през него се слиза още по-надолу – в прóтовселената. Физическото присъствие на протовселената се очертава най-вече в корена на зелениката. Той смуче от нея първични сокове и истини, постижими само за нолáните – природните същности в недрата на протовселената. Храненето на Битието с нóлиум – "природна вярност" – преминава първо през зелениката и през нейното съответствие в съществата и човека. Като говорим за цветя, скъпоценни камъни и пр., ние припомняме, че те са екстериоризирани части на съвършения човек, съдържащ всичко вътре в себе си.
         Когато сме верни на Първичната Природа в себе си, на своето Божествено естество, ние също произвеждаме нолиум – едно гъсто, яркозелено чувство, правещо възможно природното безсмъртие. Смъртната природа не съдържа нолиум – там действат прана и салма - субстанции на еволюцията. Чрез нолиум се поддържа първичната Божествена природа или съвършеният рай, в който никога не е възможно прегрешение и грехопадение. Зелениката с 

лилави цветове прави чувствата абсолютно спонтанни и неделими, първично верни на Първия Импулс. В бутафорния рай на Сатанаил се яви възможността този импулс да се коментира. Тогава зачатието се опорочи, понеже Връхлитащата Вълна на Сливането, наречено в религията "Бог", започна да среща бентовете на отлагането. Това са яки ментални стени от опасения, корист или страх, от принизен вкус, които не приемат първия порив и акт и му се съпротивляват. Една от най-страшните тайни на Първото Илухимно Грехопадение е това, което Бог пази зад 49 врати: тази тайна е открехвана само няколко пъти оттогава насам, и то с лоши последствия. Никога не бива да се разкрива тайна, способна да обезсърчи един от половете на Земята. Лилит е невинна, но дъщерите на Ева останаха без искра и росинка Божия, понеже научиха синовете на Адама да протакат Силния Миг и да затварят вратите за раждане на Първородни. Когато зачатието стане в Първия Миг на Първото Сливане, в утробата влиза същество с искра Божия и тогава хороскопът му не е хороскоп, а небомиг – с начало в самото зачатие. Така че и аз употребявам думата “небомиг” условно, само за благозвучие, когато говоря за хороскоп на нещастно същество, което влиза в този свят в мига на раждането си от майката. Ето, затова са те, родилните болки и кърви и кървенето на жената след това – следствие от раждането на същество без нолиум - душата на зелениката. Най-древните култове в свещените планини, където вирее това божество на протовселената, учат непоквареното население 

да живее в огнение без намеса на мозъка – пагубното творение на Сатаната. Протонаселението на девствената природа учи съществата от женски пол да се отдават мигновено на Бога, когато Той се спусне като лавина в плътта им. Миг мисъл и отлагане, миг съображение – и върху зелениката по всички вселени се стоварва пагубна, мъртва вълна! Тогава тя не може да събере душата си в едно – в точката на сливане на инфравселената с протовселената, – откъдето почва пътя си в Природата всяка монада. Съзнателният контрол на зачатието, предпазването от зачатие, дълбоко ненавистните полови маратони без огнение в първия миг и свободно пръсване на всички вселени е най-смъртоносната наука на ада, който няма сметка да се раждат деца с искра Божия.
         При всяко огнение, независимо дали ще се ражда физическо, етерно или астрално дете, Божественото същество зеленика и всички божества нолани, живеещи в нея, събират всичките си мириади от отделни етерни създания по вселената в отверстието между инфравселената и протовселената и изпускат нолиум – горивото на искрите Божии. Така една същност Божия от света на Абсолюта може да премине в Природното Битие подпалена и да избегне със сигурност проклятието на Змията – всемирната лъжа. Всемирната лъжа, с раздвоения си език, кара и чувството да се раздвоява и го учи да играе ред мръсни роли, за да се постигнат най-различни инфернални цели. Най-мръсната от тях е кокетството, играещо предпазване и отлагане – тогава се раждат предимно момичета, а не момчета. Но това не значи, 

че всички жени след грехопадението са прокълнати, т.е. лъжливи, неспособни на спонтанност, огнение. Голяма част от жените днес са същества с искра Божия, но все още са поразени от адските религии, направени от мъже без дух и душа. Прави са да се свиват и да не реагират, когато ги нападат подобни мъже – това е действие на монадата в тях! Много от тях обаче са с крайно залоена и пръщяща, едва мъждукаща искра – те се продават за "надеждност" и "сигурност". И това има отчасти оправдание: правят го заради децата си - с право искат децата им да растат осигурени. Проблемът е в това, че осигуряване значи добра наследственост, а не пълен хладилник.
         Така че процесът е двустранен. Ако се замислиш при среща със себеподобен – същество, родено от Бога, - ти попарваш зелениката в себе си и в цялата вселена с ледена вода и тя дълго време не може да се свести. Ако реагираш като бодливата зеленика срещу свои, нямаш добри перспективи в живота; но бодливите ти мисли и език са намясто, ако не искаш да допуснеш интервент. Само при правилен избор и спонтанност в първия миг, Господ ще те поръси с росата на миртовата зеленика - и ще добиеш живот вечен.
         Значи, и да добиеш момче от първо, спонтанно сливане, ако мъжът е бил нагъл и напорист, това момче няма да има Божествен произход. В цялата Божествена вселена зелениката първо пуска сок на активно приласкаване в женското сърце. Жената с монада първа се хвърля в обятията на Божествения мъж, след като го е разпознала. Тогава цветът на зелениката в Битието зазвънява възторжено и щастливо и включва мощна мюонна гравитация. Само при такава гравитация един дух с еднина се изправя вертикално в Морето от Сънища и полита надолу за въплъщение. Същините и служебните подобия на хора не реагират на такъв зов. Те могат да се въплътят, само когато мъжът или жената се мъчи. Смъртта и най-ужасната мъка при мъжа настъпват при отлагане, а при жената – при несигурност. Следователно, раждането на същество с искра или росинка Божия, кристалче Божие, е нещо много трудно на Земята. Мъжът трябва да попадне на жена, която не мисли за утрешния ден. Тя трябва да го обича – да иска страстно дете от него и да не отлага създаването му нито за миг. Често има обич, но "обстоятелствата" налагат "съобразяване". При това положение няма присъствие на Бога – зелениката не се задейства, няма втичане и преливане на нолиум. А жената трябва да попадне на мъж, който не е способен да изрази пръв чувствата си. Същевременно, когато тя го приласкае, и двамата незабавно се лишават от мозък и се отдават на зелениката до безкрай. Ако са душú на определено високо ниво и не мислят за последствията, ако са пълни вегетарианци и въздържатели и разпознават, изучават Словото, то привлеченото същество с частица от Бога ще слезе именно при тях и те ще го родят. Няма значение (дали) физически или психически. При психическите раждания ние пълним Битието с ангели, музи, гении. Те витаят невидими около родителите си и постилат пътищата им с рози.
         Твърдите листа на зелениката означават определеност на мислите. Това означава висока еволюция – лаврово и розово съзвучие с илухимния свят. Важна част от мисълта е Представата за Съвършенството. При зелениките в Битието Представата за Съвършенството е илухимна, но чувствата са спонтатти, алохимни. Това ги прави съзвучни с елохимите, които първо избират най-съвършеното, а после му се отдават без замисляне. Така Бог гради Новото Небе и Новата Земя. Непълноценните същества се отдават без замисляне на непълноценни същества и са спонтанни именно към тях. Това произлиза от ниските им представи за съвършенството. Трябва да вървят през гори със зеленика, за да повдигнат представите си.
         Без зелениката, не е възможно и нестинарството. Истинско огнение без зеленика не съществува. Унищожете зелениката от един район с нестинари – и ще видите какво ще стане. Те ще станат обикновени хора. Огнение и пълен несвяст след огнението – ето редуването на Тот с Абсолюта. Следователно, не придиряйте защо синовете на Тот заспиват като мъртви след истинско огнение. Те излитат при Него, а после слизат на дъното на Татван. Нека бъдат нежни с вас, след като се събудят. Съвършено невъзможно е дъщеря на Пралайя да се измъчва от липса на внимание, ако цялото внимание на Бога ù е било оказано в първия миг. Случи ли се да не е щаслтива, значи не е избрала човек с огнúна. Това е нова дума за вас и тя означава силно пламтяща искра Божия. Казахме, че потичането на искрата в ток е важен процес в пътя на Безсмъртните, но в даден миг токът трябва да се превърне в пожар. Ако вдигнете очи към небето, ще видите пожарища - от единия край до другия! С какво мислите, че се занимават слънцата?...
         Ако теолозите видят един ден с какво се занимават звездите и слънцата, ще изгорят всичките си книги... Те се занимават с това, което става и в микровселената! В този процес зелениката има основна роля, понеже горене без гориво не съществува. Оставете Пламтящите да пламтят; не пречете на Разпознаващите да наливат масло в огъня! А да танцуваш в маслото и огъня е най-великото майсторство на Безсмъртието, при което хем раждаш светове, хем оставаш невредим и прекрасен.
         Пред зелениката не стойте дълго, а само кажете: "Нол – нолýм – нолáриум!" Оттам ще излязат няколко хиляди елфа от Божествения свят – от самото лоно на правселената. Те ще тръгнат с вас и весело ще наливат масло във всеки огън, който е породен от Възторг пред Съвършенството.

22,53ч.


            Всички колажи със зеленика към това осияние без този по-горе са в комбинация с впечатляващите кукли на Аидамарис Роман (Aidamaris Roman). Тя е 29-годишна латиноамериканка и живее в Пуерто Рико. Има двама сина. Още от най-малка Аидамарис е талантливо дете и обича изкуството. На 16 години започва да изучава самостоятелно класическата живопис и да рисува. Успехът ù бил тъй очевиден, че порториканските музеи и галерии започнали да излагат с удоволствие нейните творби. Три пъти досега я интервюират местните телевизии, репродукции от работите ù се появяват често в местните вестници и списания. Има няколко художествени награди, става известна по цяло Пуерто Рико. На 22 години Аидамарис Роман се научава да свири на цигулка и поради виртуозното владеене на инструмента я канят в местния оркестър. Обаче на 24 години сестра ù Чемари я въвежда в удивителния свят на куклите, скулптурата и фантазията. Аидамарис се влюбва тъй силно в това изкуство, че оставя музиката и живописта и от този миг се занимава само с това. Прави своите прекрасни елфи, русалки и феи: може да погледнете в сайта ù:http://www.goddess-dreams.com
            Ако някой каже, че това е сладникава еротика и кич, той не само че не познава върховете на този вид изкуство, но и сляп за етерния свят. Там има точно такива елфи, русалки и феички.СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.