КНИГА 39

18.ІІ.150(2014)

Тримонциум

 ВАЖНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОПИТИТЕ ЗА

КОНТАКТ С НЯКОИ ЗВЕЗДИ ПРЕЗ 2014 г.

 

Пропускали сме звездата Прис!

 

Когато Някой благославя...

Когато Някой благославя, това важи за всичко - вклю-чително и за опитите ни със звездите. Чрез Свои тайни по-мощници на Земята, Той ни подсеща и за забравени неща. За голяма изненада на уж познаващите осиянията и особено на редактиралите ги по няколко пъти, Едно Омайниче ни подсети наскоро, че наближава времето за контакт и със звездата Прис от съзвездието Рак. Това стана, след като вече беше разпратено указанието за опитите с другите две звезди - Ахернар и Сириус. Затова се налага това важно допълнение.

Наистина, трудно може да се обясни как така изпълняваме опита за контакт със Сириус вече 19 години, и нито един от нас и от четящите холизациите на Елма не се е сетил за осиянието за клюквата, дадено само 6 месеца след осиянието за Сириус през 1984 година. По този начин почти 2 десетилетия сме пропускали възможността да се свържем съзнателно с Прис чрез пиене на сок от клюква. В осиянията може да има дадени още упражнения със звезди, които също пропускаме. Наистина, информацията е огромна, но това не ни оправдава.

   Според осиянието, сокът от клюква трябва да се пие ежедневно от 13-ия ден преди съединението на Слънцето с Уран всяка година, до времето на самото съединение. Това съвпада с периода за опита със Сириус, като всеки път този с клюквата и Прис трябва за започва 5 денонощия по-рано. През тях трябва да се приема клюква в добрите часове през целия ден от изгрев до залез, а когато започнат 8-те дни за Сириус, тя трябва да се пие само следобед.

   Казано е "свеж сок" от клюква. Това усложнява упражне-нието през ранната пролет дори за Русия, освен ако някъде не се предлага пресен плод. За България и другите страни трябва да се провери. Замразена, сушена, във вид за чай или като сокове, желета, сладка и конфитюри сигурно би дала някакъв ефект, макар и много по-слаб. Щом има резултат и когато само рисуваме грозде и малинки или си представяме, че ги ядем или пием сока им, значи не е безнадеждно и за клюквата...

  През 2014 година (150 юбилейна по новото летоброене, образуваща точна квинконция към рождения миг на Един Бъл-гарин), калкулацията е следната:

  Клюквата трябва да се приема от 13 ч. на 20 март до 24 март в добрите астрологически часове през целия ден от изгрев до залез, а от 25 март до 1 април - само от обед до половин час преди залеза.

  Да се провери в руските магазини и супермаркетите има ли клюква в някакъв вид, а който има приятели в Русия, да помоли да му изпратят.

  Упражненията със звездите се усложняват, тъй като трябва за разграничим влиянията на Прис и на Сириус по едно и също време. Сириус действа силно плюс-минус 1 месец от съвпада на Слънцето с Уран, така че въздействието на Прис ще може да се разграничи по-отчетливо през споменатите 5 денонощия. Желателно е съзерцаване на съзвездието Рак и на снимки от него.

Очакват се творби, разкази за сънища и преживявания!

За всеки случай ви изпращам и осиянието за клюквата.

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=54&book=4

Ако някой не е получил указанията за предстоящите опи-тит с Ахернар и Сириус година и иска да ги има, нека изпрати имейл. Тази година е възможно масово възлизане нагоре дори откъм града - даже и от най-големите градове. 

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.